Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind Bjørn Kristiansen

Rapportdato: 2019-11-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 40 595 og med ett samlet driftsresultat på -19 235. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 24 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Koksa Drift AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -113
Koksa Eiendom AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -1 154
First Olsen Holding AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -271
Fred. Olsen & Cos Sportsklubb Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 0
Autosock AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 1 200 750

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Koksa Drift AS Vara­medlem 2000** - 2008
Koksa Eiendom AS Vara­medlem 2006 - 2011
Fred. Olsen & Cos Sportsklubb Nestleder styre 2011 - 2015
Arendals Fossekompani Pensjonskasse Styre­medlem 2013 - 2016
Hamborgplassen Barnehage Sa Styrets leder 2008 - 2012

Koksa Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Drift AS - 978626637
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Lingesvei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Vara­medlem 2000 2008 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
310 000
Gjeld
4 333 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 4 4 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 439 31 310
Driftsresultat -113 -1 161 8 869
Resultat før skatt -184 -2 070 8 021
Ordinært resultat -184 -2 070 8 021
Årsresultat -184 -2 070 8 021
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 949
Sum omløpsmidler 4 643 6 549 63 226
Sum eiendeler 4 643 6 549 64 175
Sum egenkapital 310 494 2 564
Sum langsiktig gjeld 0 0 50
Sum kortsiktig gjeld 4 333 6 055 61 560

Koksa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Eiendom AS - 990593515
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Vara­medlem 2006 2011 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
521 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
310 000
Egenkapital
18 894 000
Gjeld
255 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 10 68 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 117 0
Driftsresultat -1 154 -47 678 -5 695
Resultat før skatt -2 155 1 174 772 147 853
Ordinært resultat -2 155 1 174 772 147 853
Årsresultat -2 155 1 174 772 147 853
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 310 12 915 304 528
Sum omløpsmidler 18 839 19 678 41 989
Sum eiendeler 19 149 32 594 346 517
Sum egenkapital 18 894 21 049 117 647
Sum langsiktig gjeld 0 0 794
Sum kortsiktig gjeld 255 11 544 228 075

First Olsen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Olsen Holding AS - 996346846
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Strandgata 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 186 374 000
Egenkapital
1 205 867 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 33 22 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -271 -221 -158
Resultat før skatt 54 805 179 030 -1 376
Ordinært resultat 54 805 179 030 -1 376
Årsresultat 54 805 179 030 -1 376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 186 374 1 186 374 1 186 374
Sum omløpsmidler 19 508 19 466 8 152
Sum eiendeler 1 205 882 1 205 841 1 194 526
Sum egenkapital 1 205 867 1 205 841 1 194 526
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 0 0

Fred. Olsen & Cos Sportsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen & Cos Sportsklubb - 997205464
Andre sportsaktiviteter
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Nestleder styre 2011 2015 3,3 år

Autosock AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autosock AS - 979721722
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 305 000
Egenkapital
42 380 000
Gjeld
1 005 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 75 48 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 200 1 200 2 610
Driftsresultat 750 378 2 043
Resultat før skatt 23 615 147 1 365
Ordinært resultat 23 615 147 1 365
Årsresultat 23 615 147 1 365
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 305 23 532 30 003
Sum omløpsmidler 80 237 10
Sum eiendeler 43 385 23 769 30 012
Sum egenkapital 42 380 18 765 18 618
Sum langsiktig gjeld 0 4 500 8 939
Sum kortsiktig gjeld 1 005 505 2 456

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
315 000
Personalkostnader
607 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 187 000
Egenkapital
74 831 000
Gjeld
20 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 51 21 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 315 265 243
Driftsresultat -2 011 -990 -1 135
Resultat før skatt 3 174 -11 962 -3 312
Ordinært resultat 3 174 -11 962 -3 312
Årsresultat 3 174 -11 962 -3 312
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 187 37 253 34 554
Sum omløpsmidler 50 662 66 933 68 273
Sum eiendeler 94 849 104 186 102 827
Sum egenkapital 74 831 71 657 83 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 018 32 529 19 208

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 919 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 16 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -40 -34
Resultat før skatt 727 -413 -662
Ordinært resultat 727 -413 -662
Årsresultat 727 -413 -662
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 919 10 192 10 605
Sum eiendeler 10 919 10 192 10 605
Sum egenkapital 10 919 10 192 10 605
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Barient Nv

Foretaksinfo
(Aktiv) Barient Nv - 980205541
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock A Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock A Limited - 980206785
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock 1735 Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1735 Bermuda Limited - 980206262
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Taggart Shipping Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Taggart Shipping Bermuda Limited - 980205673
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Jasper Park Shipping Inc

Foretaksinfo
(Aktiv) Jasper Park Shipping Inc - 980206696
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock 1732 Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1732 Limited - 980206181
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock C Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock C Limited - 980206947
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Pebble Beach Shipping Inc

Foretaksinfo
(Aktiv) Pebble Beach Shipping Inc - 980206327
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Fred Olsen & Cos Hjelpefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Hjelpefond - 943215847
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
209 685 000
Egenkapital
229 478 000
Gjeld
522 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 52 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 76 3 271
Driftsresultat -9 362 -8 490 -5 363
Resultat før skatt 2 359 2 299 2 307
Ordinært resultat 2 359 2 299 2 307
Årsresultat 2 359 2 299 2 307
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 209 685 206 643 204 537
Sum omløpsmidler 20 315 20 554 20 351
Sum eiendeler 230 000 227 197 224 888
Sum egenkapital 229 478 227 119 224 820
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 522 78 68

Allen Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Allen Shipping Limited - 980205908
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock Blandford Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock Blandford Limited - 980207005
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Corserine Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Corserine Shipping Limited - 980205630
Ikke tilgjengelig
V/ Øyvind Bjørn Kristiansen Lunden 30, 0598 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock C Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock C Bermuda Limited - 980206114
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock 1735 Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1735 Limited - 980207080
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock B Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock B Limited - 980206858
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Nalling Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Nalling Shipping Limited - 980205827
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Knock B Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock B Bermuda Limited - 980205975
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Fred Olsen & Cos Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Pensjonskasse - 938092893
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 608 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
79 503 000
Gjeld
559 984 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 3 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 29 31 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 608 66 451 62 301
Driftsresultat -1 854 258 1 693
Resultat før skatt 618 1 145 9 004
Ordinært resultat 618 1 145 9 004
Årsresultat 618 1 145 9 004
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 639 488 644 999 608 955
Sum eiendeler 639 488 644 999 608 954
Sum egenkapital 79 503 78 885 77 741
Sum langsiktig gjeld 558 204 564 336 530 595
Sum kortsiktig gjeld 1 780 1 778 619

Fred. Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen AS - 930360392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
464 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 819 000
Egenkapital
-846 000
Gjeld
2 669 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 6 10
Totalt 5 11 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 464 456 467
Driftsresultat -3 433 -661 142
Resultat før skatt -3 525 -658 129
Ordinært resultat -3 525 -658 129
Årsresultat -3 525 -658 129
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 819 2 533 2 629
Sum omløpsmidler 4 703 731
Sum eiendeler 1 823 3 236 3 360
Sum egenkapital -846 2 679 3 337
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 669 557 23

Luftmateriell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Luftmateriell AS - 814000702
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Hangarveien 13, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 930 000
Personalkostnader
2 593 000
Lederlønn
229 000
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
3 562 000
Gjeld
2 291 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 16 21 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 930 18 044 14 917
Driftsresultat -1 763 -2 086 -731
Resultat før skatt -1 832 -2 183 -1 207
Ordinært resultat -1 832 -2 183 -1 207
Årsresultat -1 832 -2 183 -1 207
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 2 161 1 887
Sum omløpsmidler 5 821 4 245 6 554
Sum eiendeler 5 853 6 407 8 441
Sum egenkapital 3 562 3 762 7 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 291 2 644 931

Arendals Fossekompani Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendals Fossekompani Pensjonskasse - 989082817
Pensjonskasser
Bøylefoss, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 264 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 000
Egenkapital
22 383 000
Gjeld
166 905 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 46 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 264 13 604 13 009
Driftsresultat 571 -109 404
Resultat før skatt 1 695 3 082 3 754
Ordinært resultat 1 695 3 082 3 754
Årsresultat 1 695 3 082 3 754
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 0 0
Sum omløpsmidler 189 267 191 629 180 110
Sum eiendeler 189 289 191 629 180 110
Sum egenkapital 22 383 20 688 17 622
Sum langsiktig gjeld 166 895 170 792 162 351
Sum kortsiktig gjeld 10 150 137

Hamborgplassen Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamborgplassen Barnehage Sa - 971487755
Barnehager
Langmyrveien 16, 0874 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 750 000
Personalkostnader
4 090 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
4 927 000
Gjeld
901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 85 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 750 5 568 5 502
Driftsresultat 815 739 1 043
Resultat før skatt 818 739 1 044
Ordinært resultat 818 739 1 044
Årsresultat 818 739 1 044
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 25 64
Sum omløpsmidler 5 812 4 942 4 159
Sum eiendeler 5 828 4 967 4 223
Sum egenkapital 4 927 4 122 3 386
Sum langsiktig gjeld 171 191 211
Sum kortsiktig gjeld 730 655 626

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fondsfinans Kapitalforvaltning AS - 981635647
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 2, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2016 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 018 000
Personalkostnader
20 522 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 200 000
Egenkapital
32 037 000
Gjeld
15 079 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 2 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 61 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 018 28 409 17 867
Driftsresultat 137 715 -2 455
Resultat før skatt -2 065 4 330 599
Ordinært resultat -2 065 4 330 599
Årsresultat -2 065 4 330 599
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 200 2 400 1 731
Sum omløpsmidler 44 916 43 157 38 749
Sum eiendeler 47 116 45 557 40 480
Sum egenkapital 32 037 34 102 29 772
Sum langsiktig gjeld 458 546 425
Sum kortsiktig gjeld 14 621 10 909 10 283

Oslo Shipholding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Shipholding AS - 921735456
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år

Knock Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Holding II AS - 984857004
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,1 år

Knock Operation II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation II AS - 984856989
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,1 år

Borettslaget Lunden 28 30

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Lunden 28 30 - 981509730
Borettslag
C/o Nordberg Eiendomsforvaltning AS Erich Mogensøns vei 12, 0594 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 093 000
Personalkostnader
97 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 500 000
Egenkapital
2 886 000
Gjeld
65 521 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 1 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 42 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 093 2 790 2 703
Driftsresultat 740 415 1 040
Resultat før skatt 359 8 625
Ordinært resultat 359 8 625
Årsresultat 359 8 625
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 500 67 500 67 500
Sum omløpsmidler 906 886 1 204
Sum eiendeler 68 406 68 386 68 704
Sum egenkapital 2 886 2 526 2 519
Sum langsiktig gjeld 65 363 65 716 66 055
Sum kortsiktig gjeld 158 144 131

AS Courant

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Courant - 960085973
Ikke tilgjengelig
Fred Olsensg 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Knock Operation II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation II AS - 982311047
Ikke tilgjengelig
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

IT Fornebu Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) IT Fornebu Oslo AS - 882062732
Ikke tilgjengelig
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Knock Operation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation AS - 980155617
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 13 år

Invento AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Invento AS - 935286484
Ikke tilgjengelig
Hvitstenveien 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Borgå AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgå AS - 958004915
Spedisjon
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år

Koksa 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Koksa 1 AS - 976911849
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år

Knock Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Holding AS - 980155633
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 13 år

Fofas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fofas AS - 914990904
Ikke tilgjengelig
Prinsensg 2 B, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Aurora

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Aurora - 960085884
Ikke tilgjengelig
Fred Olsensg 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år