Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind Bjørn Kristiansen

Rapportdato: 2020-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 88 538 og med ett samlet driftsresultat på -11 874. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 24 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Koksa Drift AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -59
Koksa Eiendom AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -783
First Olsen Holding AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -271
Fred. Olsen & Cos Sportsklubb Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 0
Autosock AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 1 200 1 055

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Koksa Drift AS Vara­medlem 2000** - 2008
Koksa Eiendom AS Vara­medlem 2006 - 2011
Fred. Olsen & Cos Sportsklubb Nestleder styre 2011 - 2015
Arendals Fossekompani Pensjonskasse Styre­medlem 2013 - 2016
Hamborgplassen Barnehage Sa Styrets leder 2008 - 2012

Koksa Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Drift AS - 978626637
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Vara­medlem 2000 2008 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
226 000
Gjeld
4 373 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 4 4 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 439
Driftsresultat -59 -113 -1 161
Resultat før skatt -84 -184 -2 070
Ordinært resultat -84 -184 -2 070
Årsresultat -84 -184 -2 070
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 598 4 643 6 549
Sum eiendeler 4 598 4 643 6 549
Sum egenkapital 226 310 494
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 373 4 333 6 055

Koksa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Eiendom AS - 990593515
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Vara­medlem 2006 2011 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
459 000
Lederlønn
202 000
Anleggsmidler
226 000
Egenkapital
18 126 000
Gjeld
251 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 10 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 117
Driftsresultat -783 -1 154 -47 678
Resultat før skatt -769 -2 155 1 174 772
Ordinært resultat -769 -2 155 1 174 772
Årsresultat -769 -2 155 1 174 772
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 226 310 12 915
Sum omløpsmidler 18 150 18 839 19 678
Sum eiendeler 18 376 19 149 32 594
Sum egenkapital 18 126 18 894 21 049
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251 255 11 544

First Olsen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Olsen Holding AS - 996346846
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Strandgata 5, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 186 374 000
Egenkapital
1 205 867 000
Gjeld
16 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 33 22 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -271 -221 -158
Resultat før skatt 54 805 179 030 -1 376
Ordinært resultat 54 805 179 030 -1 376
Årsresultat 54 805 179 030 -1 376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 186 374 1 186 374 1 186 374
Sum omløpsmidler 19 508 19 466 8 152
Sum eiendeler 1 205 882 1 205 841 1 194 526
Sum egenkapital 1 205 867 1 205 841 1 194 526
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 0 0

Fred. Olsen & Cos Sportsklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen & Cos Sportsklubb - 997205464
Andre sportsaktiviteter
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,6 år
Nestleder styre 2011 2015 3,3 år

Autosock AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autosock AS - 979721722
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 200 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 500 000
Egenkapital
33 248 000
Gjeld
531 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 65 75 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 200 1 200 1 200
Driftsresultat 1 055 750 378
Resultat før skatt 825 23 615 147
Ordinært resultat 825 23 615 147
Årsresultat 825 23 615 147
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 33 500 43 305 23 532
Sum omløpsmidler 279 80 237
Sum eiendeler 33 779 43 385 23 769
Sum egenkapital 33 248 42 380 18 765
Sum langsiktig gjeld 0 0 4 500
Sum kortsiktig gjeld 531 1 005 505

AS Thomas Fredrik Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Thomas Fredrik Olsen - 930350338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
267 000
Personalkostnader
247 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 474 000
Egenkapital
73 556 000
Gjeld
21 140 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 17 51 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 267 315 265
Driftsresultat -690 -2 011 -990
Resultat før skatt -1 275 3 174 -11 962
Ordinært resultat -1 275 3 174 -11 962
Årsresultat -1 275 3 174 -11 962
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 474 44 187 37 253
Sum omløpsmidler 58 222 50 662 66 933
Sum eiendeler 94 695 94 849 104 186
Sum egenkapital 73 556 74 831 71 657
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 140 20 018 32 529

Alfanor 7126 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfanor 7126 AS - 992003707
Uoppgitt
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
740 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 16 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -24 -40
Resultat før skatt -179 727 -413
Ordinært resultat -179 727 -413
Årsresultat -179 727 -413
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 740 10 919 10 192
Sum eiendeler 740 10 919 10 192
Sum egenkapital 740 10 919 10 192
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Barient Nv

Foretaksinfo
(Aktiv) Barient Nv - 980205541
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock A Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock A Limited - 980206785
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock 1735 Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1735 Bermuda Limited - 980206262
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Taggart Shipping Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Taggart Shipping Bermuda Limited - 980205673
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Jasper Park Shipping Inc

Foretaksinfo
(Aktiv) Jasper Park Shipping Inc - 980206696
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock 1732 Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1732 Limited - 980206181
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock C Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock C Limited - 980206947
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Pebble Beach Shipping Inc

Foretaksinfo
(Aktiv) Pebble Beach Shipping Inc - 980206327
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Fred Olsen & Cos Hjelpefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Hjelpefond - 943215847
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,5 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
212 613 000
Egenkapital
231 506 000
Gjeld
70 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 52 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 82 78 76
Driftsresultat -10 312 -9 362 -8 490
Resultat før skatt 2 028 2 359 2 299
Ordinært resultat 2 028 2 359 2 299
Årsresultat 2 028 2 359 2 299
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 212 613 209 685 206 643
Sum omløpsmidler 18 963 20 315 20 554
Sum eiendeler 231 575 230 000 227 197
Sum egenkapital 231 506 229 478 227 119
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 522 78

Allen Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Allen Shipping Limited - 980205908
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock Blandford Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock Blandford Limited - 980207005
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Corserine Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Corserine Shipping Limited - 980205630
Ikke tilgjengelig
V/ Øyvind Bjørn Kristiansen Lunden 30, 0598 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock C Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock C Bermuda Limited - 980206114
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock 1735 Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock 1735 Limited - 980207080
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock B Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock B Limited - 980206858
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Nalling Shipping Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Nalling Shipping Limited - 980205827
Ikke tilgjengelig
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Knock B Bermuda Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Knock B Bermuda Limited - 980205975
Uoppgitt
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,5 år

Fred Olsen & Cos Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred Olsen & Cos Pensjonskasse - 938092893
Pensjonskasser
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 371 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
87 662 000
Gjeld
590 037 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 0 2
Kontantstrøm fra drift 18 3 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 48 29 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 75 371 28 608 66 451
Driftsresultat 983 -1 854 258
Resultat før skatt 8 159 618 1 145
Ordinært resultat 8 159 618 1 145
Årsresultat 8 159 618 1 145
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 677 699 639 488 644 999
Sum eiendeler 677 699 639 488 644 999
Sum egenkapital 87 662 79 503 78 885
Sum langsiktig gjeld 589 396 558 204 564 336
Sum kortsiktig gjeld 641 1 780 1 778

Fred. Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fred. Olsen AS - 930360392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fred. Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 688 000
Personalkostnader
995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 512 000
Egenkapital
2 562 000
Gjeld
921 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 6
Totalt 7 5 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 688 464 456
Driftsresultat -17 -3 433 -661
Resultat før skatt -92 -3 525 -658
Ordinært resultat -92 -3 525 -658
Årsresultat -92 -3 525 -658
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 512 1 819 2 533
Sum omløpsmidler 971 4 703
Sum eiendeler 3 483 1 823 3 236
Sum egenkapital 2 562 -846 2 679
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921 2 669 557

Luftmateriell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Luftmateriell AS - 814000702
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Hangarveien 13, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 930 000
Personalkostnader
2 593 000
Lederlønn
229 000
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
3 562 000
Gjeld
2 291 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 16 21 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 930 18 044 14 917
Driftsresultat -1 763 -2 086 -731
Resultat før skatt -1 832 -2 183 -1 207
Ordinært resultat -1 832 -2 183 -1 207
Årsresultat -1 832 -2 183 -1 207
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 2 161 1 887
Sum omløpsmidler 5 821 4 245 6 554
Sum eiendeler 5 853 6 407 8 441
Sum egenkapital 3 562 3 762 7 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 291 2 644 931

Arendals Fossekompani Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendals Fossekompani Pensjonskasse - 989082817
Pensjonskasser
Bøylefoss, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 888 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
26 115 000
Gjeld
181 701 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 51 66 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 888 1 264 13 604
Driftsresultat -280 571 -109
Resultat før skatt 3 732 1 695 3 082
Ordinært resultat 3 732 1 695 3 082
Årsresultat 3 732 1 695 3 082
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 22 0
Sum omløpsmidler 207 815 189 267 191 629
Sum eiendeler 207 816 189 289 191 629
Sum egenkapital 26 115 22 383 20 688
Sum langsiktig gjeld 179 704 166 895 170 792
Sum kortsiktig gjeld 1 997 10 150

Hamborgplassen Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamborgplassen Barnehage Sa - 971487755
Barnehager
Langmyrveien 16, 0874 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2012 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 771 000
Personalkostnader
4 182 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
216 000
Egenkapital
5 723 000
Gjeld
847 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 83 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 771 5 750 5 568
Driftsresultat 790 815 739
Resultat før skatt 796 818 739
Ordinært resultat 796 818 739
Årsresultat 796 818 739
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 216 15 25
Sum omløpsmidler 6 354 5 812 4 942
Sum eiendeler 6 570 5 828 4 967
Sum egenkapital 5 723 4 927 4 122
Sum langsiktig gjeld 151 171 191
Sum kortsiktig gjeld 696 730 655

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fondsfinans Kapitalforvaltning AS - 981635647
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 2, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2016 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 402 000
Personalkostnader
29 255 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
36 255 000
Gjeld
24 169 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 2 2 4
Kontantstrøm fra drift 18 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 54 18 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 402 34 018 28 409
Driftsresultat 147 137 715
Resultat før skatt 5 828 -2 065 4 330
Ordinært resultat 5 828 -2 065 4 330
Årsresultat 5 828 -2 065 4 330
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 52 2 200 2 400
Sum omløpsmidler 60 371 44 916 43 157
Sum eiendeler 60 423 47 116 45 557
Sum egenkapital 36 255 32 037 34 102
Sum langsiktig gjeld 236 458 546
Sum kortsiktig gjeld 23 933 14 621 10 909

Oslo Shipholding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Shipholding AS - 921735456
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år

Knock Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Holding II AS - 984857004
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,1 år

Knock Operation II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation II AS - 984856989
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,1 år

Borettslaget Lunden 28 30

Foretaksinfo
(Aktiv) Borettslaget Lunden 28 30 - 981509730
Borettslag
C/o Nordberg Eiendomsforvaltning AS Erich Mogensøns vei 12, 0594 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 182 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 500 000
Egenkapital
3 584 000
Gjeld
65 142 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 1
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 65 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 182 3 093 2 790
Driftsresultat 1 120 740 415
Resultat før skatt 698 359 8
Ordinært resultat 698 359 8
Årsresultat 698 359 8
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 500 67 500 67 500
Sum omløpsmidler 1 227 906 886
Sum eiendeler 68 727 68 406 68 386
Sum egenkapital 3 584 2 886 2 526
Sum langsiktig gjeld 65 020 65 363 65 716
Sum kortsiktig gjeld 122 158 144

AS Courant

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Courant - 960085973
Ikke tilgjengelig
Fred Olsensg 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Knock Operation II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation II AS - 982311047
Ikke tilgjengelig
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

IT Fornebu Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) IT Fornebu Oslo AS - 882062732
Ikke tilgjengelig
Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Knock Operation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Operation AS - 980155617
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 13 år

Invento AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Invento AS - 935286484
Ikke tilgjengelig
Hvitstenveien 11, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Borgå AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgå AS - 958004915
Spedisjon
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år

Koksa 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Koksa 1 AS - 976911849
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,1 år

Knock Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knock Holding AS - 980155633
Utenriks sjøfart med gods
Fred Olsens gate 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 13 år

Fofas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fofas AS - 914990904
Ikke tilgjengelig
Prinsensg 2 B, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Aurora

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Aurora - 960085884
Ikke tilgjengelig
Fred Olsensg 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år