Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Vemund Kristiansen

Rapportdato: 2019-10-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 113 536 og med ett samlet driftsresultat på 12 571. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
It-forum Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Nordkontakt AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 113 536 12 571

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordkontakt AS Styre­medlem 2013 - 2018
Nordkontakt AS Styre­medlem 2013 - 2018
Vågønes Parsellhage Styre­medlem 2017 - 2019
Bodin Sa Nestleder styre 2015 - 2017

It-forum

Foretaksinfo
(Aktiv) It-forum - 991266844
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sjøgata 15/17, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Nordkontakt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordkontakt AS - 946951323
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
Jernbaneveien 23, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1 år
Styre­medlem 2013 2018 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 536 000
Personalkostnader
47 443 000
Lederlønn
1 228 000
Anleggsmidler
37 977 000
Egenkapital
36 383 000
Gjeld
51 948 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 16 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 3
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 72 72 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 113 536 106 590 72 144
Driftsresultat 12 571 9 368 -52
Resultat før skatt 10 505 9 045 659
Ordinært resultat 10 505 9 045 659
Årsresultat 10 505 9 045 659
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 977 34 627 33 095
Sum omløpsmidler 50 354 42 622 28 707
Sum eiendeler 88 331 77 249 61 802
Sum egenkapital 36 383 31 878 26 833
Sum langsiktig gjeld 16 711 18 440 19 576
Sum kortsiktig gjeld 35 237 26 932 15 393

Vidar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vidar AS - 914796202
Reisearrangørvirksomhet
Trålveien 40b, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,5 år

Vågønes Parsellhage

Foretaksinfo
(Aktiv) Vågønes Parsellhage - 917137897
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Kristin Sneltvedt Hellmyrbruddet 5, 8011 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år

Bodin Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Bodin Sa - 916213646
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
Per Helgesens vei 58, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 403 000
Personalkostnader
2 170 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 000
Egenkapital
-1 430 000
Gjeld
4 493 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 3 27 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 403 3 164 2 442
Driftsresultat -1 550 55 -229
Resultat før skatt -1 601 55 -228
Ordinært resultat -1 601 55 -228
Årsresultat -1 601 55 -228
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 39 13
Sum omløpsmidler 3 029 2 747 2 160
Sum eiendeler 3 063 2 787 2 173
Sum egenkapital -1 430 170 -221
Sum langsiktig gjeld 1 100 1 285 1 400
Sum kortsiktig gjeld 3 393 1 331 994