Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Ansgar Fast Waage

Rapportdato: 2022-08-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 207 og med ett samlet driftsresultat på 6 703. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 42.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Capex Invest AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 143 55
Logistikk og Baseservice AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 11 058 790
Scanfinans AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -25
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -25
Reprotech AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -636
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -636
New 2020 AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -16
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -16

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Quantafuel Kristiansund AS Styre­medlem 2017 - 2021
Wm Eiendom AS Adm. direktør 2015 - 2016
Hauggata AS Styre­medlem 2015 - 2021
247regnskap AS Styre­medlem 2015 - 2018
247regnskap AS Adm. direktør 2015 - 2016
247regnskap AS Styrets leder 2014 - 2015
Havparken Eiendom AS Styre­medlem 2014 - 2019

Capex Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Capex Invest AS - 918374760
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 292 000
Egenkapital
-24 000
Gjeld
2 388 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 22 30
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 143 102 134
Driftsresultat 55 18 75
Resultat før skatt -32 -65 -19
Ordinært resultat -32 -65 -19
Årsresultat -32 -65 -19
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 292 2 286 2 271
Sum omløpsmidler 73 0 11
Sum eiendeler 2 365 2 286 2 282
Sum egenkapital -24 8 73
Sum langsiktig gjeld 2 075 2 119 2 138
Sum kortsiktig gjeld 313 159 71

Logistikk og Baseservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Logistikk og Baseservice AS - 896179462
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
Husøyvegen 110, 6520 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 058 000
Personalkostnader
3 964 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 467 000
Egenkapital
1 265 000
Gjeld
5 018 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 4 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 14 5 3
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 72 48 42
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 11 058 5 606 7 776
Driftsresultat 790 228 160
Resultat før skatt 539 118 101
Ordinært resultat 539 118 101
Årsresultat 539 118 101
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 467 379 357
Sum omløpsmidler 2 815 2 397 2 769
Sum eiendeler 6 282 2 776 3 126
Sum egenkapital 1 265 909 791
Sum langsiktig gjeld 2 743 900 0
Sum kortsiktig gjeld 2 275 967 2 335

Scanfinans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scanfinans AS - 816524202
Oppføring av bygninger
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 978 000
Gjeld
5 752 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 64
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 199
Driftsresultat -25 -29 177
Resultat før skatt -25 -30 177
Ordinært resultat -25 -30 177
Årsresultat -25 -30 177
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 774 779 976
Sum eiendeler 774 779 976
Sum egenkapital -4 978 -4 953 -4 923
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 752 5 732 5 900

Reprotech AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reprotech AS - 915937861
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 623 000
Egenkapital
275 000
Gjeld
2 350 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 6 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 29 47 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 244 0
Driftsresultat -636 236 -89
Resultat før skatt 797 291 -79
Ordinært resultat 797 291 -79
Årsresultat 797 291 -79
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 623 6 011 2 541
Sum omløpsmidler 1 33 5
Sum eiendeler 2 624 6 044 2 547
Sum egenkapital 275 -522 -814
Sum langsiktig gjeld 2 015 5 265 0
Sum kortsiktig gjeld 335 1 302 3 360

New 2020 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) New 2020 AS - 915937659
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,9 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 898 000
Egenkapital
3 084 000
Gjeld
21 066 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 45 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -14 -17
Resultat før skatt -67 2 975 -17
Ordinært resultat -67 2 975 -17
Årsresultat -67 2 975 -17
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 898 8 039 0
Sum omløpsmidler 3 252 112 176
Sum eiendeler 24 150 8 151 176
Sum egenkapital 3 084 3 150 175
Sum langsiktig gjeld 21 000 5 000 0
Sum kortsiktig gjeld 66 1 1

Wm Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wm Eiendom AS - 993381713
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2016 1,3 år
Styre­medlem 2009 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 591 000
Egenkapital
4 457 000
Gjeld
17 386 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 23 26 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -52 -492
Resultat før skatt 1 855 139 -36 173
Ordinært resultat 1 855 139 -36 173
Årsresultat 1 855 139 -36 173
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 591 23 282 22 753
Sum omløpsmidler 252 204 201
Sum eiendeler 21 843 23 486 22 954
Sum egenkapital 4 457 2 603 2 464
Sum langsiktig gjeld 17 386 20 879 20 471
Sum kortsiktig gjeld 0 5 20

ANS Bybo

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Bybo - 961456029
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kaptein Bothners gate, 6507 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 13,5 år

Sub Sea Base Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sub Sea Base Kristiansund AS - 990964602
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 476 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 285 000
Egenkapital
18 611 000
Gjeld
128 438 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 8 2 6
Totalt 66 63 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 476 15 666 10 694
Driftsresultat 5 290 6 209 3 396
Resultat før skatt 1 326 1 386 -1 708
Ordinært resultat 1 326 1 386 -1 708
Årsresultat 1 326 1 386 -1 708
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 141 285 146 520 144 776
Sum omløpsmidler 5 764 4 154 5 156
Sum eiendeler 147 049 150 674 149 932
Sum egenkapital 18 611 17 285 15 898
Sum langsiktig gjeld 124 878 127 697 130 137
Sum kortsiktig gjeld 3 560 5 692 3 897

Waage Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Waage Holding AS - 988833185
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 791 000
Egenkapital
28 967 000
Gjeld
16 919 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 28 12 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -640 -64 -51
Resultat før skatt 1 878 -671 -620
Ordinært resultat 1 878 -671 -620
Årsresultat 1 878 -671 -620
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 41 791 41 844 42 131
Sum omløpsmidler 4 094 1 699 2 768
Sum eiendeler 45 886 43 543 44 899
Sum egenkapital 28 967 29 089 29 760
Sum langsiktig gjeld 14 877 14 197 14 544
Sum kortsiktig gjeld 2 042 258 595

Eurobygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eurobygg AS - 977290805
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2019 15,2 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 530 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 629 000
Egenkapital
2 537 000
Gjeld
12 427 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 68 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 530 3 440 3 612
Driftsresultat 1 926 1 815 2 536
Resultat før skatt 1 260 1 108 1 485
Ordinært resultat 1 260 1 108 1 485
Årsresultat 1 260 1 108 1 485
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 629 15 193 15 758
Sum omløpsmidler 335 422 282
Sum eiendeler 14 964 15 615 16 041
Sum egenkapital 2 537 2 646 2 741
Sum langsiktig gjeld 10 427 11 051 11 131
Sum kortsiktig gjeld 2 000 1 919 2 168

Quantafuel Kristiansund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quantafuel Kristiansund AS - 920000851
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted
Husøyvegen 110, 6520 Frei
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2021 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 809 000
Personalkostnader
3 555 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 946 000
Egenkapital
27 190 000
Gjeld
87 621 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 9 9 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 809 3 532 2 095
Driftsresultat -20 825 -13 393 -593
Resultat før skatt -27 793 -11 134 -622
Ordinært resultat -27 793 -11 134 -622
Årsresultat -27 793 -11 134 -622
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 75 946 54 974 49 771
Sum omløpsmidler 38 864 6 136 9 844
Sum eiendeler 114 811 61 111 59 615
Sum egenkapital 27 190 5 984 4 528
Sum langsiktig gjeld 61 992 49 634 42 797
Sum kortsiktig gjeld 25 629 5 493 12 290

Hauggata AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauggata AS - 915043410
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2021 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 363 000
Egenkapital
-892 000
Gjeld
5 272 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 45 5
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 426 512 385
Driftsresultat 134 245 -43
Resultat før skatt -65 -56 -374
Ordinært resultat -65 -56 -374
Årsresultat -65 -56 -374
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 363 6 474 6 586
Sum omløpsmidler 17 147 211
Sum eiendeler 4 380 6 622 6 796
Sum egenkapital -892 -827 -771
Sum langsiktig gjeld 4 475 6 630 6 772
Sum kortsiktig gjeld 797 819 795

247regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 247regnskap AS - 913168038
Regnskap og bokføring
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3 år
Adm. direktør 2015 2016 1,4 år
Styrets leder 2014 2015 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 586 000
Personalkostnader
2 055 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
276 000
Gjeld
1 249 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 90 75 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 586 2 811 2 868
Driftsresultat 898 291 414
Resultat før skatt 683 222 322
Ordinært resultat 683 222 322
Årsresultat 683 222 322
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 150 345 31
Sum omløpsmidler 1 374 505 689
Sum eiendeler 1 524 850 720
Sum egenkapital 276 130 103
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 249 720 617

Havparken Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Havparken Eiendom AS - 999563015
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kaibakken 2, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 231 000
Egenkapital
1 312 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -13 -25
Resultat før skatt -15 -13 -25
Ordinært resultat -15 -13 -25
Årsresultat -15 -13 -25
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 231 1 231 1 231
Sum omløpsmidler 80 96 108
Sum eiendeler 1 312 1 327 1 339
Sum egenkapital 1 312 1 327 1 339
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Terax Transportservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Terax Transportservice AS - 814454932
Godstransport på vei
Raudåsflata 23, 7550 Hommelvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,6 år
Adm. direktør 2014 2018 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 742 000
Personalkostnader
13 893 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 012 000
Egenkapital
3 537 000
Gjeld
8 136 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 13 12
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 69 68 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 37 742 30 446 28 890
Driftsresultat 2 070 2 098 1 474
Resultat før skatt 1 605 1 603 1 119
Ordinært resultat 1 605 1 603 1 119
Årsresultat 1 605 1 603 1 119
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 012 631 694
Sum omløpsmidler 10 660 9 374 8 299
Sum eiendeler 11 672 10 005 8 993
Sum egenkapital 3 537 2 932 2 329
Sum langsiktig gjeld 70 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 066 7 074 6 664

Maskinveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maskinveien AS - 914012007
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Myrvangveien 6, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,6 år
Adm. direktør 2014 2017 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 076 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 066 000
Egenkapital
15 900 000
Gjeld
68 277 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 64 61 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 076 9 159 10 755
Driftsresultat 8 546 5 826 7 724
Resultat før skatt 5 788 3 406 4 490
Ordinært resultat 5 788 3 406 4 490
Årsresultat 5 788 3 406 4 490
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 80 066 82 564 85 115
Sum omløpsmidler 4 111 5 632 4 046
Sum eiendeler 84 177 88 196 89 161
Sum egenkapital 15 900 10 112 11 662
Sum langsiktig gjeld 54 598 58 800 62 998
Sum kortsiktig gjeld 13 679 19 284 14 502

R70 Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R70 Næringspark AS - 912220052
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hauggata 14, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2021 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 676 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 131 000
Egenkapital
1 520 000
Gjeld
20 268 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 66 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 676 1 690 751
Driftsresultat 1 029 1 001 456
Resultat før skatt 480 338 249
Ordinært resultat 480 338 249
Årsresultat 480 338 249
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 131 18 416 18 716
Sum omløpsmidler 1 656 3 451 3 685
Sum eiendeler 21 787 21 867 22 400
Sum egenkapital 1 520 1 040 702
Sum langsiktig gjeld 19 566 20 294 20 759
Sum kortsiktig gjeld 702 533 939

Omagata 68b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Omagata 68b AS - 921351240
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Barkvedvegen 11, 4100 Jørpeland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år
Vara­medlem 2009 2011 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
936 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 669 000
Egenkapital
1 839 000
Gjeld
1 130 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 73 75 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 936 981 990
Driftsresultat 710 706 706
Resultat før skatt 536 516 511
Ordinært resultat 536 516 511
Årsresultat 536 516 511
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 669 2 827 2 792
Sum omløpsmidler 299 183 847
Sum eiendeler 2 968 3 010 3 638
Sum egenkapital 1 839 1 889 1 373
Sum langsiktig gjeld 333 930 913
Sum kortsiktig gjeld 797 191 1 352

Maskinveien AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maskinveien AS - 996357317
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Omagata 115, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 3,7 år
Adm. direktør 2011 2014 3,7 år

Averøy Gruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Averøy Gruppen AS - 996032647
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Flintegata 2, 6510 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 269 000
Egenkapital
-1 356 000
Gjeld
20 725 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 850
Driftsresultat -10 -84 -1 597
Resultat før skatt -70 -153 -1 936
Ordinært resultat -70 -153 -1 936
Årsresultat -70 -153 -1 936
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 269 3 421 3 421
Sum omløpsmidler 1 100 1 057 1 826
Sum eiendeler 19 368 4 478 5 248
Sum egenkapital -1 356 -1 287 -1 133
Sum langsiktig gjeld 19 290 1 442 2 231
Sum kortsiktig gjeld 1 435 4 322 4 150

Kristiansund Industriservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansund Industriservice AS - 988644676
Bearbeiding av metaller
Omagata 68 B, 6516 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år
Styrets leder 2008 2010 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 013 000
Personalkostnader
8 592 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 000
Egenkapital
1 387 000
Gjeld
4 285 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 3 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 12 4 4
Kontantstrøm fra drift 7 1 1
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 61 31 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 17 013 14 212 12 959
Driftsresultat 1 091 316 139
Resultat før skatt 806 147 5
Ordinært resultat 806 147 5
Årsresultat 806 147 5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 63 87 1 280
Sum omløpsmidler 5 609 8 461 3 496
Sum eiendeler 5 672 8 548 4 776
Sum egenkapital 1 387 981 833
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 285 7 567 3 943

Løkkemyra Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løkkemyra Eiendom AS - 991488103
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2020 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 016 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 930 000
Egenkapital
-520 000
Gjeld
53 799 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 6 2
Totalt 59 57 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 016 5 813 10 980
Driftsresultat 1 099 1 504 -14 792
Resultat før skatt -1 599 -931 -12 936
Ordinært resultat -1 599 -931 -12 936
Årsresultat -1 599 -931 -12 936
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 49 930 51 819 50 617
Sum omløpsmidler 3 350 3 859 3 489
Sum eiendeler 53 280 55 679 54 106
Sum egenkapital -520 -902 29
Sum langsiktig gjeld 52 883 53 725 49 688
Sum kortsiktig gjeld 916 2 855 4 388

Srg Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Srg Holding AS - 994164473
Godstransport på vei
Energivegen 9, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2022 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 381 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
111 598 000
Egenkapital
71 953 000
Gjeld
56 666 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 48 58 48
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 381 1 707 662
Driftsresultat -406 -1 566 -4 477
Resultat før skatt 9 281 18 470 10 137
Ordinært resultat 9 281 18 470 10 137
Årsresultat 9 281 18 470 10 137
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 111 598 102 175 101 493
Sum omløpsmidler 17 020 35 839 39 174
Sum eiendeler 128 619 138 014 140 667
Sum egenkapital 71 953 88 239 69 769
Sum langsiktig gjeld 22 925 18 119 27 382
Sum kortsiktig gjeld 33 741 31 656 43 516

Sr Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sr Group AS - 971201495
Godstransport på vei
Energivegen 9, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2022 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
526 017 000
Personalkostnader
97 265 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 763 000
Egenkapital
28 088 000
Gjeld
105 838 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 49 58 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 526 017 561 820 545 848
Driftsresultat 11 888 21 271 26 863
Resultat før skatt 11 873 20 471 24 669
Ordinært resultat 11 873 20 471 24 669
Årsresultat 11 873 20 471 24 669
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 763 19 582 27 325
Sum omløpsmidler 113 163 123 407 112 917
Sum eiendeler 133 926 142 988 140 242
Sum egenkapital 28 088 29 474 30 131
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105 838 113 514 110 111

Røsi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røsi Invest AS - 980021157
Godstransport på vei
Energivegen 9, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2022 13,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 810 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 560 000
Egenkapital
67 135 000
Gjeld
116 071 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 82 78 86
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 39 810 35 963 41 837
Driftsresultat 9 414 5 452 11 944
Resultat før skatt 18 541 23 817 30 630
Ordinært resultat 18 541 23 817 30 630
Årsresultat 18 541 23 817 30 630
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 151 560 144 289 142 125
Sum omløpsmidler 31 645 42 266 50 137
Sum eiendeler 183 205 186 555 192 262
Sum egenkapital 67 135 56 394 59 370
Sum langsiktig gjeld 101 620 94 427 94 086
Sum kortsiktig gjeld 14 451 35 735 38 807

Bruksplast AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bruksplast AS - 981018214
Produksjon av plastprodukter ellers
Bruhagen, 6530 Averøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
385 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
839 000
Egenkapital
-389 000
Gjeld
4 368 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 4 7 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 385 1 829 2 735
Driftsresultat -549 -965 -825
Resultat før skatt -619 -878 -701
Ordinært resultat -619 -878 -701
Årsresultat -619 -878 -701
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 839 774 716
Sum omløpsmidler 3 141 3 912 3 207
Sum eiendeler 3 980 4 686 3 923
Sum egenkapital -389 231 795
Sum langsiktig gjeld 61 128 802
Sum kortsiktig gjeld 4 307 4 328 2 326

Essenticon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Essenticon AS - 976057104
Utgivelse av annen programvare
Leif Weldings vei 18, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 3,7 år

Scanfinans AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scanfinans AS - 979956029
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Leif Weldings vei 14, 3208 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 4 år

Verdalskrana AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verdalskrana AS - 933620514
Ikke tilgjengelig
Merkurvegen 12, 7650 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Kronborg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kronborg AS - 992558059
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2022 14,2 år
Adm. direktør 2008 2022 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
535 000
Egenkapital
-7 347 000
Gjeld
7 883 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 0 4
Resultat før skatt -1 0 3
Ordinært resultat -1 0 3
Årsresultat -1 0 3
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 535 535 535
Sum omløpsmidler 1 2 2
Sum eiendeler 536 537 537
Sum egenkapital -7 347 -7 346 -7 346
Sum langsiktig gjeld 7 883 7 883 7 883
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Scanfinans Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scanfinans Holding AS - 991247580
Utgivelse av annen programvare
V/advokat Åke Sjøberg Langveien 51, 6510 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2018 10,9 år

Waage Sr AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Waage Sr AS - 990330840
Godstransport på vei
Omagata 115, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,8 år

Sarens Kranservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sarens Kranservice AS - 964888868
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Dalegata 101, 6518 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2007 4,8 år
Styre­medlem 2000 2012 11,3 år

ANS Økologidrift Stavanger

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Økologidrift Stavanger - 952647962
Ikke tilgjengelig
Oljev 7, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Waage Transport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Waage Transport AS - 936328458
Godstransport på vei
Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,2 år
Adm. direktør 2000 2014 13,1 år

Kristiansund Port Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansund Port Services AS - 983515975
Lasting og lossing
Astrups gate 9, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Båtskyss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Båtskyss AS - 981135849
Ikke tilgjengelig
Trappegata 2, 6510 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,3 år

Løkkemyra Lagerhall AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Løkkemyra Lagerhall AS - 982432413
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rørgata 8-10, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,1 år

Waage Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Waage Invest AS - 980040445
Ikke tilgjengelig
Kaptein Bothners gate 22 B, 6507 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,8 år
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år