Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Dyrnes

Rapportdato: 2021-03-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 051 587 og med ett samlet driftsresultat på 103 070. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Grendalsgate 6-22 Borettslag Styrets leder 2015 - Aktiv 1 141 515
Archer Norge AS Observatør 2014 - Aktiv 485 820 17 652
Archer AS Observatør 2013 - Aktiv 3 564 626 84 903

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Grendalsgate 6-22 Borettslag Vara­medlem 2010 - 2011
Archer Norge AS Styre­medlem 2011 - 2013
Archer AS Vara­medlem 2010 - 2013
Archer AS Styre­medlem 2002 - 2010
Seadrill Offshore AS Styre­medlem 2002 - 2009

Grendalsgate 6-22 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Grendalsgate 6-22 Borettslag - 948558238
Borettslag
Kristiansund Boligbyggelag Langveien 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,7 år
Vara­medlem 2010 2011 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 141 000
Personalkostnader
35 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
914 000
Egenkapital
-4 223 000
Gjeld
5 904 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 77 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 141 1 107 1 076
Driftsresultat 515 510 501
Resultat før skatt 395 388 371
Ordinært resultat 395 388 371
Årsresultat 395 388 371
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 914 914 914
Sum omløpsmidler 767 679 608
Sum eiendeler 1 681 1 593 1 522
Sum egenkapital -4 223 -4 618 -5 006
Sum langsiktig gjeld 5 824 6 128 6 455
Sum kortsiktig gjeld 80 83 73

Archer Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer Norge AS - 991478450
Hovedkontortjenester
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2014 Aktiv 7,1 år
Styre­medlem 2011 2013 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
253
Styremedlemmer
0
Omsetning
485 820 000
Personalkostnader
296 090 000
Lederlønn
2 199 000
Anleggsmidler
9 080 783 000
Egenkapital
1 925 345 000
Gjeld
7 692 067 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 8 12 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 28 28 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 485 820 455 426 394 257
Driftsresultat 17 652 22 954 3 326
Resultat før skatt -246 856 -263 135 77 428
Ordinært resultat -246 856 -263 135 77 428
Årsresultat -246 856 -263 135 77 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 080 783 7 632 752 10 300 684
Sum omløpsmidler 536 629 531 730 580 505
Sum eiendeler 9 617 412 8 164 482 10 881 188
Sum egenkapital 1 925 345 919 392 1 182 527
Sum langsiktig gjeld 7 352 558 6 725 262 9 236 640
Sum kortsiktig gjeld 339 509 519 827 462 021

Archer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Archer AS - 934361156
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Sandnesveien 358, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2013 Aktiv 7,2 år
Vara­medlem 2010 2013 3 år
Styre­medlem 2002 2010 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1496
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 564 626 000
Personalkostnader
1 768 890 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
249 001 000
Egenkapital
120 423 000
Gjeld
969 596 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 44 25 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 564 626 2 477 211 1 938 396
Driftsresultat 84 903 -10 486 -95 256
Resultat før skatt 57 312 -18 629 -86 576
Ordinært resultat 57 312 -18 629 -86 576
Årsresultat 57 312 -18 629 -86 576
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 249 001 275 657 272 038
Sum omløpsmidler 841 017 672 535 499 866
Sum eiendeler 1 090 019 948 192 771 904
Sum egenkapital 120 423 63 081 81 709
Sum langsiktig gjeld 66 009 115 324 147 387
Sum kortsiktig gjeld 903 587 769 788 542 808

Seadrill Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seadrill Offshore AS - 929350685
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Finnestadveien 28, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2009 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
873 438 000
Personalkostnader
3 889 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 572 671 000
Egenkapital
3 191 692 000
Gjeld
2 791 543 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 29 17 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 873 438 1 206 265 1 689 455
Driftsresultat -102 206 -189 576 138 253
Resultat før skatt -241 269 -445 517 -334 645
Ordinært resultat -241 269 -445 517 -334 645
Årsresultat -241 269 -445 517 -334 645
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 572 671 4 477 602 4 943 041
Sum omløpsmidler 1 410 564 1 789 049 3 975 291
Sum eiendeler 5 983 235 6 266 643 8 918 332
Sum egenkapital 3 191 692 3 378 470 1 282 916
Sum langsiktig gjeld 2 414 961 2 361 538 6 078 581
Sum kortsiktig gjeld 376 582 526 635 1 556 834