Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Svein Kyrre Aurstad

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 140 og med ett samlet driftsresultat på 1 618. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avra Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -59
Ms Anlegg AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 8 692 1 680
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 8 692 1 680
Aurstadfam AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -17
Flesvigvn. AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 448 216
Bs Investeringsselskap AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -31
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -31
Finstadhagan AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -171

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Avra Holding AS Vara­medlem 2008 - 2018
Olgi AS Vara­medlem 2012 - 2017
Ska Maskin & Transport AS Styrets leder 2012 - 2012
Ska Maskin & Transport AS Adm. direktør 2012 - 2012
Bs Anlegg AS Adm. direktør 2012 - 2020
Bs Anlegg AS Adm. direktør 2012 - 2020

Avra Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avra Holding AS - 956870968
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Svein Kyrre Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Vara­medlem 2008 2018 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 092 000
Egenkapital
24 686 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -36 -207
Resultat før skatt 267 258 20 738
Ordinært resultat 267 258 20 738
Årsresultat 267 258 20 738
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 092 12 789 5 627
Sum omløpsmidler 10 626 11 651 21 027
Sum eiendeler 24 717 24 440 26 653
Sum egenkapital 24 686 24 419 24 161
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 472
Sum kortsiktig gjeld 31 21 20

Ms Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ms Anlegg AS - 920655181
Godstransport på vei
C/o Svein Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 692 000
Personalkostnader
914 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 395 000
Egenkapital
4 732 000
Gjeld
11 453 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 68 87
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 8 692 3 082
Driftsresultat 1 680 770
Resultat før skatt 1 142 595
Ordinært resultat 1 142 595
Årsresultat 1 142 595
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 12 395 2 076
Sum omløpsmidler 3 790 2 151
Sum eiendeler 16 185 4 227
Sum egenkapital 4 732 3 590
Sum langsiktig gjeld 11 764 88
Sum kortsiktig gjeld -311 549

Aurstadfam AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurstadfam AS - 917989257
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Svein Kyrre Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
718 000
Egenkapital
-19 000
Gjeld
772 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -16 -6
Resultat før skatt -17 -16 -6
Ordinært resultat -17 -16 -6
Årsresultat -17 -16 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 718 718 0
Sum omløpsmidler 35 40 14
Sum eiendeler 753 758 14
Sum egenkapital -19 -2 14
Sum langsiktig gjeld 760 760 0
Sum kortsiktig gjeld 12 0 0

Flesvigvn. AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flesvigvn. AS - 975783111
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
448 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 056 000
Egenkapital
788 000
Gjeld
4 729 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 71 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 448 528 444
Driftsresultat 216 344 293
Resultat før skatt 57 166 560
Ordinært resultat 57 166 560
Årsresultat 57 166 560
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 056 1 140 1 114
Sum omløpsmidler 4 461 4 372 2 346
Sum eiendeler 5 518 5 512 3 460
Sum egenkapital 788 822 755
Sum langsiktig gjeld 3 815 4 035 2 034
Sum kortsiktig gjeld 914 655 671

Bs Investeringsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bs Investeringsselskap AS - 915027083
Grunnarbeid
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,6 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 152 000
Egenkapital
-2 022 000
Gjeld
7 178 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 21 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -27 -23
Resultat før skatt -2 531 658 -69
Ordinært resultat -2 531 658 -69
Årsresultat -2 531 658 -69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 152 7 653 7 674
Sum omløpsmidler 5 777 87
Sum eiendeler 5 157 8 429 7 761
Sum egenkapital -2 022 510 -148
Sum langsiktig gjeld 3 169 3 384 6 945
Sum kortsiktig gjeld 4 009 4 535 964

Finstadhagan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finstadhagan AS - 986699198
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tulipanvegen 27, 2034 Holter
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
77 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 206 000
Egenkapital
4 137 000
Gjeld
5 556 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -171 -153 -102
Resultat før skatt -130 -132 -91
Ordinært resultat -130 -132 -91
Årsresultat -130 -132 -91
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 206 9 169 9 152
Sum omløpsmidler 488 349 297
Sum eiendeler 9 694 9 518 9 449
Sum egenkapital 4 137 4 267 4 399
Sum langsiktig gjeld 1 101 682 482
Sum kortsiktig gjeld 4 455 4 568 4 568

Olgi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olgi AS - 943350388
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 723 000
Egenkapital
5 924 000
Gjeld
5 862 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 88 75 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 420 1 857 1 827
Driftsresultat 5 049 1 813 1 691
Resultat før skatt 3 938 1 396 1 278
Ordinært resultat 3 938 1 396 1 278
Årsresultat 3 938 1 396 1 278
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 723 6 718 6 712
Sum omløpsmidler 5 063 1 006 2 583
Sum eiendeler 11 786 7 724 9 296
Sum egenkapital 5 924 5 901 5 855
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 862 1 823 3 441

Ska Maskin & Transport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ska Maskin & Transport AS - 998367883
Grunnarbeid
Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2012 < 1 år
Adm. direktør 2012 2012 < 1 år

Bs Anlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Anlegg AS - 988792594
Grunnarbeid
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2020 7,8 år

Bs Gjenvinning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Gjenvinning AS - 992891416
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Gjerdrumsveien 81, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år