Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Svein Kyrre Aurstad

Rapportdato: 2023-06-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 438 og med ett samlet driftsresultat på 2 231. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Finstadhagan AS Kontakt­person 2023 - Aktiv 0 -244
- Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -244
Avra Spedisjon og Spesialtransport AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 0
Avra Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -843
Ms Anlegg AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 16 951 3 497
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 16 951 3 497
Aurstadfam AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -457
Flesvigvn. AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 487 329
Bs Investeringsselskap AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 -51
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -51

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Avra Spedisjon og Spesialtransport AS Adm. direktør 2022 - 2022
Avra Holding AS Vara­medlem 2008 - 2018
Olgi AS Vara­medlem 2012 - 2017
Ska Maskin & Transport AS Styrets leder 2012 - 2012
Ska Maskin & Transport AS Adm. direktør 2012 - 2012
Bs Anlegg AS Adm. direktør 2012 - 2020
Bs Anlegg AS Adm. direktør 2012 - 2020

Finstadhagan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finstadhagan AS - 986699198
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2023 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2012 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
195 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 834 000
Egenkapital
5 484 000
Gjeld
11 710 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 4 8 8
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -244 -285 -195
Resultat før skatt -283 -262 -192
Ordinært resultat -283 -262 -192
Årsresultat -283 -262 -192
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 15 834 15 791 11 451
Sum omløpsmidler 1 359 2 591 3 309
Sum eiendeler 17 194 18 382 14 759
Sum egenkapital 5 484 5 508 4 773
Sum langsiktig gjeld 10 554 11 701 8 101
Sum kortsiktig gjeld 1 156 1 172 1 885

Avra Spedisjon og Spesialtransport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avra Spedisjon og Spesialtransport AS - 829584972
Spedisjon
Hvamsvingen 24, 2013 Skjetten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2022 2022 < 1 år

Avra Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avra Holding AS - 956870968
Godstransport på vei
C/o Svein Kyrre Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,9 år
Vara­medlem 2008 2018 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
853 000
Lederlønn
450 000
Anleggsmidler
23 204 000
Egenkapital
26 999 000
Gjeld
1 476 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 33 32
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -843 -33 -59
Resultat før skatt 1 093 1 220 267
Ordinært resultat 1 093 1 220 267
Årsresultat 1 093 1 220 267
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 23 204 22 038 14 092
Sum omløpsmidler 5 271 3 888 10 626
Sum eiendeler 28 475 25 926 24 717
Sum egenkapital 26 999 25 906 24 686
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 476 20 31

Ms Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ms Anlegg AS - 920655181
Godstransport på vei
C/o Svein Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 951 000
Personalkostnader
2 385 000
Lederlønn
401 000
Anleggsmidler
15 417 000
Egenkapital
6 719 000
Gjeld
15 399 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 85 82 68
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 951 14 086 8 692
Driftsresultat 3 497 2 692 1 680
Resultat før skatt 2 555 1 876 1 142
Ordinært resultat 2 555 1 876 1 142
Årsresultat 2 555 1 876 1 142
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 417 12 176 12 395
Sum omløpsmidler 6 700 5 688 3 790
Sum eiendeler 22 118 17 864 16 185
Sum egenkapital 6 719 5 781 4 732
Sum langsiktig gjeld 11 445 9 695 11 764
Sum kortsiktig gjeld 3 954 2 389 -311

Aurstadfam AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aurstadfam AS - 917989257
Godstransport på vei
C/o Svein Kyrre Aurstad Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
82 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
718 000
Egenkapital
-278 000
Gjeld
1 474 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 10 8 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -457 -222 -37
Resultat før skatt -457 -222 -37
Ordinært resultat -457 -222 -37
Årsresultat -457 -222 -37
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 718 718 718
Sum omløpsmidler 477 303 36
Sum eiendeler 1 195 1 021 754
Sum egenkapital -278 -278 -56
Sum langsiktig gjeld 1 465 1 110 810
Sum kortsiktig gjeld 9 189 0

Flesvigvn. AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flesvigvn. AS - 975783111
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
487 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
722 000
Egenkapital
549 000
Gjeld
3 138 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 68 66
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 487 487 509
Driftsresultat 329 320 295
Resultat før skatt 154 162 125
Ordinært resultat 154 162 125
Årsresultat 154 162 125
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 722 806 889
Sum omløpsmidler 2 965 3 202 3 423
Sum eiendeler 3 687 4 008 4 312
Sum egenkapital 549 479 572
Sum langsiktig gjeld 2 901 3 126 3 354
Sum kortsiktig gjeld 237 402 386

Bs Investeringsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bs Investeringsselskap AS - 915027083
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 8,3 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 658 000
Egenkapital
-781 000
Gjeld
3 626 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 21 18
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -51 -35 -111
Resultat før skatt 34 290 174
Ordinært resultat 34 290 174
Årsresultat 34 290 174
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 2 658 2 664 2 673
Sum omløpsmidler 187 382 356
Sum eiendeler 2 845 3 046 3 029
Sum egenkapital -781 -815 -1 105
Sum langsiktig gjeld 984 962 960
Sum kortsiktig gjeld 2 642 2 900 3 174

Olgi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olgi AS - 943350388
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 300 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 182 000
Egenkapital
6 108 000
Gjeld
7 074 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 71 75 88
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 300 3 300 16 420
Driftsresultat 2 886 3 180 5 049
Resultat før skatt 2 186 2 476 3 938
Ordinært resultat 2 186 2 476 3 938
Årsresultat 2 186 2 476 3 938
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 182 12 501 6 723
Sum omløpsmidler 999 57 5 063
Sum eiendeler 13 181 12 558 11 786
Sum egenkapital 6 108 6 121 5 924
Sum langsiktig gjeld 3 388 3 391 0
Sum kortsiktig gjeld 3 686 3 046 5 862

Ska Maskin & Transport AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ska Maskin & Transport AS - 998367883
Grunnarbeid
Gjerdrumsveien 83, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2012 < 1 år
Adm. direktør 2012 2012 < 1 år

Bs Anlegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Anlegg AS - 988792594
Grunnarbeid
Flesvigs vei 2, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2020 7,8 år

Bs Gjenvinning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Gjenvinning AS - 992891416
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Gjerdrumsveien 81, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år