Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristian Nordtømme

Rapportdato: 2021-10-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 540 981 og med ett samlet driftsresultat på 1 830 325. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 63 av virksomhetene driftsunderskudd, og 103 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 194 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 259.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Vestbylog Eiendom AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 28 071 18 883
- Styrets leder 2021 - Aktiv 28 071 18 883
Vestbylog AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 -11 720
- Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -11 720
Håndverksveien AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 5 659 2 935
Fjørevegen 20 AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 4 707 2 148
- Styrets leder 2021 - Aktiv 4 707 2 148
Prins Chr. Augusts Pl. AS Kontakt­person 2021 - Aktiv 10 853 7 899
- Styrets leder 2021 - Aktiv 10 853 7 899

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Håndverksveien AS Styrets leder 2021 - 2021
Langhus Eiendomsinvest AS Styrets leder 2021 - 2021
Public Property Sub-holding 1 AS Styrets leder 2019 - 2021
Public Property Sub-holding 2 AS Styrets leder 2019 - 2021
Public Property Holding AS Styrets leder 2018 - 2021

Vestbylog Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Eiendom AS - 922303797
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 071 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
587 367 000
Egenkapital
79 489 000
Gjeld
553 192 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 6 0
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 60 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 28 071 0
Driftsresultat 18 883 -112
Resultat før skatt 8 464 -95
Ordinært resultat 8 464 -95
Årsresultat 8 464 -95
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 587 367 265 414
Sum omløpsmidler 45 314 44 876
Sum eiendeler 632 681 310 290
Sum egenkapital 79 489 71 461
Sum langsiktig gjeld 535 207 42 110
Sum kortsiktig gjeld 17 985 196 719

Vestbylog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog AS - 921994486
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
354 794 000
Egenkapital
343 260 000
Gjeld
12 563 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 720 -5 0
Resultat før skatt -11 729 -5 0
Ordinært resultat -11 729 -5 0
Årsresultat -11 729 -5 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 354 794 0 0
Sum omløpsmidler 1 028 19 30
Sum eiendeler 355 822 19 30
Sum egenkapital 343 260 19 24
Sum langsiktig gjeld 12 419 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144 0 6

Håndverksveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverksveien AS - 912287254
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 659 000
Personalkostnader
419 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 262 000
Egenkapital
1 692 000
Gjeld
31 629 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 69 69 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 659 5 479 5 037
Driftsresultat 2 935 3 311 3 025
Resultat før skatt 1 487 1 784 1 450
Ordinært resultat 1 487 1 784 1 450
Årsresultat 1 487 1 784 1 450
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 23 262 24 270 24 781
Sum omløpsmidler 10 060 3 895 5 038
Sum eiendeler 33 321 28 164 29 819
Sum egenkapital 1 692 4 205 4 525
Sum langsiktig gjeld 26 852 21 041 22 949
Sum kortsiktig gjeld 4 777 2 919 2 345

Fjørevegen 20 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjørevegen 20 AS - 920927254
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 707 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 848 000
Egenkapital
834 000
Gjeld
48 177 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 62 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 707 4 629 0
Driftsresultat 2 148 2 198 -55
Resultat før skatt 306 378 -833
Ordinært resultat 306 378 -833
Årsresultat 306 378 -833
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 848 44 218 12 404
Sum omløpsmidler 6 164 4 931 32 472
Sum eiendeler 49 012 49 150 44 876
Sum egenkapital 834 1 024 30
Sum langsiktig gjeld 47 366 47 420 43 833
Sum kortsiktig gjeld 811 705 1 013

Prins Chr. Augusts Pl. AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prins Chr. Augusts Pl. AS - 914717981
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 853 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 084 000
Egenkapital
19 778 000
Gjeld
56 914 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 70 61 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 853 10 656 11 068
Driftsresultat 7 899 7 273 8 265
Resultat før skatt 4 548 4 062 4 889
Ordinært resultat 4 548 4 062 4 889
Årsresultat 4 548 4 062 4 889
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 74 084 75 876 75 801
Sum omløpsmidler 2 608 56 215
Sum eiendeler 76 692 75 932 76 016
Sum egenkapital 19 778 16 356 16 050
Sum langsiktig gjeld 54 270 54 226 54 139
Sum kortsiktig gjeld 2 644 5 351 5 827

Brochsgate 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brochsgate 3 AS - 813013282
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 816 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 122 000
Egenkapital
5 765 000
Gjeld
18 739 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 78 71 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 816 5 758 5 566
Driftsresultat 2 691 2 867 2 425
Resultat før skatt 1 586 1 726 1 368
Ordinært resultat 1 586 1 726 1 368
Årsresultat 1 586 1 726 1 368
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 19 122 20 261 20 816
Sum omløpsmidler 5 382 4 562 4 116
Sum eiendeler 24 504 24 822 24 932
Sum egenkapital 5 765 5 362 5 915
Sum langsiktig gjeld 16 369 16 369 16 484
Sum kortsiktig gjeld 2 370 3 091 2 533

Gunnar Nilsens gate 25 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gunnar Nilsens gate 25 AS - 913013301
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 139 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 901 000
Egenkapital
6 435 000
Gjeld
20 478 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 78 76 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 139 6 040 5 837
Driftsresultat 4 476 4 073 4 179
Resultat før skatt 2 967 2 655 2 730
Ordinært resultat 2 967 2 655 2 730
Årsresultat 2 967 2 655 2 730
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 901 22 017 22 732
Sum omløpsmidler 5 013 4 304 3 763
Sum eiendeler 26 914 26 321 26 495
Sum egenkapital 6 435 5 448 5 536
Sum langsiktig gjeld 17 285 17 305 17 330
Sum kortsiktig gjeld 3 193 3 567 3 629

Njøsavegen 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Njøsavegen 2 AS - 920927297
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 453 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 105 000
Egenkapital
371 000
Gjeld
135 731 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 59 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 11 453 11 243 0
Driftsresultat 6 499 5 549 -49
Resultat før skatt 1 236 530 -2 462
Ordinært resultat 1 236 530 -2 462
Årsresultat 1 236 530 -2 462
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 122 105 125 883 51 509
Sum omløpsmidler 13 997 11 505 74 457
Sum eiendeler 136 102 137 388 125 966
Sum egenkapital 371 862 30
Sum langsiktig gjeld 133 080 133 219 123 075
Sum kortsiktig gjeld 2 651 3 308 2 861

Otervegen 23 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otervegen 23 AS - 922703981
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 602 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 953 000
Egenkapital
112 728 000
Gjeld
11 473 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 8
Totalt 68 73
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 17 602 9 945
Driftsresultat 9 439 5 723
Resultat før skatt 7 446 3 512
Ordinært resultat 7 446 3 512
Årsresultat 7 446 3 512
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 122 953 113 915
Sum omløpsmidler 1 248 4 885
Sum eiendeler 124 200 118 799
Sum egenkapital 112 728 113 090
Sum langsiktig gjeld 439 3 386
Sum kortsiktig gjeld 11 034 2 323

Søebergkvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søebergkvartalet AS - 920793738
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 795 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
179 082 000
Egenkapital
54 036 000
Gjeld
145 242 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 71 69 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 16 795 16 535 16 046
Driftsresultat 10 249 9 050 6 352
Resultat før skatt 6 513 6 849 4 622
Ordinært resultat 6 513 6 849 4 622
Årsresultat 6 513 6 849 4 622
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 179 082 192 114 193 562
Sum omløpsmidler 20 196 22 484 15 410
Sum eiendeler 199 278 214 598 208 972
Sum egenkapital 54 036 58 967 71 318
Sum langsiktig gjeld 131 129 134 870 129 417
Sum kortsiktig gjeld 14 113 20 761 8 237

Statlige Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Statlige Bygg AS - 917410704
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 464 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 707 000
Egenkapital
37 310 000
Gjeld
5 843 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 74 74 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 464 6 418 15 667
Driftsresultat 4 375 4 906 11 641
Resultat før skatt 3 545 4 094 10 076
Ordinært resultat 3 545 4 094 10 076
Årsresultat 3 545 4 094 10 076
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 41 707 41 980 113 301
Sum omløpsmidler 1 446 1 693 235
Sum eiendeler 43 153 43 673 113 536
Sum egenkapital 37 310 37 329 97 509
Sum langsiktig gjeld 1 082 1 087 3 256
Sum kortsiktig gjeld 4 761 5 257 12 771

Røynebergsletta i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røynebergsletta i AS - 980920267
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 153 000
Egenkapital
6 781 000
Gjeld
41 328 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 70 70 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 100 8 956 8 653
Driftsresultat 7 037 6 753 6 258
Resultat før skatt 4 686 4 273 3 883
Ordinært resultat 4 686 4 273 3 883
Årsresultat 4 686 4 273 3 883
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 153 43 604 45 073
Sum omløpsmidler 5 957 5 519 5 324
Sum eiendeler 48 110 49 123 50 397
Sum egenkapital 6 781 7 189 7 120
Sum langsiktig gjeld 34 569 35 952 38 718
Sum kortsiktig gjeld 6 759 5 982 4 559

Statlige Bygg II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Statlige Bygg II AS - 923969268
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 009 000
Egenkapital
60 084 000
Gjeld
9 961 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 74 74
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 10 124 9 961
Driftsresultat 7 215 7 384
Resultat før skatt 5 890 6 182
Ordinært resultat 5 890 6 182
Årsresultat 5 890 6 182
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 70 009 70 312
Sum omløpsmidler 35 11
Sum eiendeler 70 045 70 323
Sum egenkapital 60 084 60 189
Sum langsiktig gjeld 2 142 2 171
Sum kortsiktig gjeld 7 819 7 963

Langhus Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Langhus Eiendomsinvest AS - 926642456
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2021 2021 < 1 år

Public Property Sub-holding 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 1 AS - 923641238
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 34 33
Sum eiendeler 34 33
Sum egenkapital 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Public Property Sub-holding 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 2 AS - 923641254
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 34 33
Sum eiendeler 34 33
Sum egenkapital 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Public Property Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Holding AS - 921563094
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 2021 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34 34 33
Sum eiendeler 34 34 33
Sum egenkapital 34 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Public Property Sub-holding 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Public Property Sub-holding 3 AS - 923641580
Uoppgitt
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 34 33
Sum eiendeler 34 33
Sum egenkapital 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Langhus Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Langhus Invest AS - 923641092
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 2021 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 34 33
Sum eiendeler 34 33
Sum egenkapital 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Søebergkvartalet Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Søebergkvartalet Holding AS - 923640606
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 34 33
Sum eiendeler 34 33
Sum egenkapital 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Vestbylog Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Invest AS - 921580649
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 2021 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34 34 33
Sum eiendeler 34 34 33
Sum egenkapital 34 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Vestbylog Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestbylog Holding AS - 921580738
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 2021 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
34 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34 34 33
Sum eiendeler 34 34 33
Sum egenkapital 34 34 33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Ski Florø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ski Florø AS - 989197339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 242 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 272 000
Egenkapital
15 028 000
Gjeld
77 101 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 66 64 63