Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Malonæs

Rapportdato: 2023-09-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 559 301 og med ett samlet driftsresultat på 7 989. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cryo Invest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -92
Geno R&d AS Styrets leder 2021 - Aktiv 3 100 -22
Cryogenetics AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 33 332 3 432
Geno Global AS Styrets leder 2020 - Aktiv 39 929 -2 195
Spermvital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 22 309 899
Biobank AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 14 537 334
Geno Sa Adm. direktør 2020 - Aktiv 446 094 5 633

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kongens Verdier AS Styre­medlem 2022 - 2023
Dg Energi AS Styre­medlem 2021 - 2021
Myklebysetra Vel Styrets leder 2019 - 2020
Stange Energi Marked AS Styre­medlem 2019 - 2021
Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken Styre­medlem 2018 - 2021

Kongens Verdier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongens Verdier AS - 913387686
Programmeringstjenester
Brugata 7, 2380 Brumunddal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 2023 < 1 år

Dg Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dg Energi AS - 985294887
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 358 000
Personalkostnader
15 293 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
461 000
Egenkapital
6 931 000
Gjeld
19 287 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 4 10 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 13 18 45
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 44 358 106 531 60 844
Driftsresultat -6 113 -5 156 995
Resultat før skatt -6 018 -4 485 765
Ordinært resultat -6 018 -4 485 765
Årsresultat -6 018 -4 485 765
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 461 1 359 2 219
Sum omløpsmidler 25 757 37 475 26 385
Sum eiendeler 26 218 38 834 28 604
Sum egenkapital 6 931 12 949 17 433
Sum langsiktig gjeld 2 976 0 681
Sum kortsiktig gjeld 16 311 25 885 10 490

Myklebysetra Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebysetra Vel - 988833851
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Hans Andersen Halvdans gate 9, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1 år

Stange Energi Marked AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stange Energi Marked AS - 982152178
Handel med elektrisitet
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 2,1 år

Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken - 971533110
Ordinær grunnskoleundervisning
Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
112
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 000 000
Personalkostnader
43 576 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 238 000
Egenkapital
29 644 000
Gjeld
32 121 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 8
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 24 42 59
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 53 000 53 568 54 923
Driftsresultat 565 1 810 3 045
Resultat før skatt -118 1 183 3 038
Ordinært resultat -118 1 183 3 038
Årsresultat -118 1 183 3 038
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 50 238 51 109 27 772
Sum omløpsmidler 11 527 14 204 14 844
Sum eiendeler 61 765 65 313 42 615
Sum egenkapital 29 644 29 763 28 580
Sum langsiktig gjeld 23 503 26 803 5 148
Sum kortsiktig gjeld 8 618 8 747 8 887

Hias Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Hias Iks - 947293265
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 1,6 år
Nestleder styre 2008 2010 2,2 år
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
171 855 000
Personalkostnader
57 807 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 241 220 000
Egenkapital
159 000 000
Gjeld
1 186 717 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 53 62 62
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 171 855 147 288 141 336
Driftsresultat 14 994 19 420 27 805
Resultat før skatt -8 809 10 589 15 460
Ordinært resultat -8 809 10 589 15 460
Årsresultat -8 809 10 589 15 460
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 1 241 220 1 235 318 1 125 028
Sum omløpsmidler 104 496 138 778 116 193
Sum eiendeler 1 345 716 1 374 096 1 241 221
Sum egenkapital 159 000 167 809 157 220
Sum langsiktig gjeld 1 151 576 1 126 373 1 022 581
Sum kortsiktig gjeld 35 141 79 914 61 420

Klosser Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klosser Innovasjon AS - 982009219
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2010 2012 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 552 000
Personalkostnader
28 817 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 182 000
Egenkapital
12 416 000
Gjeld
11 252 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 4 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 36 19
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 40 552 36 422 38 956
Driftsresultat 672 73 -384
Resultat før skatt 700 83 -322
Ordinært resultat 700 83 -322
Årsresultat 700 83 -322
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 5 182 2 540 1 020
Sum omløpsmidler 18 486 18 519 24 396
Sum eiendeler 23 668 21 060 25 417
Sum egenkapital 12 416 11 716 11 674
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 252 9 343 13 742

Norgro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norgro AS - 960117883
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
340 818 000
Personalkostnader
37 243 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 352 000
Egenkapital
52 314 000
Gjeld
54 871 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 47 45 41
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 340 818 328 873 308 539
Driftsresultat 3 998 4 450 7 375
Resultat før skatt 6 819 6 861 4 043
Ordinært resultat 6 819 6 861 4 043
Årsresultat 6 819 6 861 4 043
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 22 352 23 625 24 624
Sum omløpsmidler 84 833 84 916 77 168
Sum eiendeler 107 185 108 541 101 792
Sum egenkapital 52 314 48 496 43 635
Sum langsiktig gjeld 0 0 52
Sum kortsiktig gjeld 54 871 60 046 58 105

Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Finans Østlandet AS - 975963748
Annen kredittgivning
Parkgata 2, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2020 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
67
Styremedlemmer
0
Omsetning
308 598 000
Personalkostnader
62 677 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
293 015 000
Egenkapital
1 916 153 000
Gjeld
9 226 283 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 58 60 58
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 308 598 352 203 356 944
Driftsresultat 204 148 268 856 253 046
Resultat før skatt 146 078 199 733 126 329
Ordinært resultat 146 078 199 733 126 329
Årsresultat 146 078 199 733 126 329
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 293 015 227 382 149 390
Sum omløpsmidler 10 849 420 9 419 161 9 010 424
Sum eiendeler 11 142 435 9 646 543 9 159 814
Sum egenkapital 1 916 153 1 719 809 1 646 405
Sum langsiktig gjeld 163 885 111 938 125 989
Sum kortsiktig gjeld 9 062 398 7 814 796 7 387 420

Gilje Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gilje Eiendommer AS - 963479549
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Lysgårdsveg 14, 2615 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,2 år

Scana ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Scana ASA - 928613941
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Wernersholmvegen 49, 5232 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2013 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
911 698 000
Personalkostnader
329 425 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
989 843 000
Egenkapital
492 634 000
Gjeld
885 725 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 3 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 4 14
Kontantstrøm fra drift 7 18 20
Rentedekningsgrad 0 4 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 18 46 68
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 911 698 304 680 318 148
Driftsresultat -18 973 8 444 26 708
Resultat før skatt -44 500 26 319 50 264
Ordinært resultat -44 500 26 319 50 264
Årsresultat -44 500 26 757 50 264
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 989 843 114 799 95 981
Sum omløpsmidler 388 516 108 596 147 986
Sum eiendeler 1 378 359 223 395 243 967
Sum egenkapital 492 634 102 131 74 332
Sum langsiktig gjeld 469 625 9 345 12 141
Sum kortsiktig gjeld 416 100 111 919 157 494

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Energi AS - 983424082
Distribusjon av elektrisitet
Vangsvegen 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
84
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 118 000 000
Personalkostnader
741 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 524 000 000
Egenkapital
26 007 000 000
Gjeld
24 825 000 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 70 52 63
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 11 118 000 8 343 000 8 255 000
Driftsresultat 2 863 000 919 000 1 752 000
Resultat før skatt 2 140 000 632 000 1 598 000
Ordinært resultat 2 140 000 632 000 1 598 000
Årsresultat 2 136 000 619 000 1 594 000
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 46 524 000 44 337 000 42 433 000
Sum omløpsmidler 4 308 000 2 495 000 3 997 000
Sum eiendeler 50 832 000 46 832 000 46 430 000
Sum egenkapital 26 007 000 24 073 000 24 208 000
Sum langsiktig gjeld 19 546 000 17 790 000 17 188 000
Sum kortsiktig gjeld 5 279 000 4 969 000 5 034 000

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Energi AS - 981892399
Ikke tilgjengelig
Vangsveien 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Innovasjon Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Innovasjon Norge - 986399445
Annen kredittgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
618
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 658 134 000
Personalkostnader
871 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
639 037 000
Egenkapital
1 601 513 000
Gjeld
27 414 693 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 40 52 50
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 1 658 134 1 758 364 1 622 541
Driftsresultat 92 869 221 540 213 421
Resultat før skatt 95 093 229 298 122 136
Ordinært resultat 95 093 229 298 122 136
Årsresultat 95 093 229 298 122 136
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 639 037 550 991 474 354
Sum omløpsmidler 28 377 169 29 585 712 28 462 821
Sum eiendeler 29 016 206 30 136 703 28 937 175
Sum egenkapital 1 601 513 1 601 513 1 601 513
Sum langsiktig gjeld 64 873 0 9 400 662
Sum kortsiktig gjeld 27 349 820 28 535 190 17 935 000

Kongsvinger Sjukehus Hf

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongsvinger Sjukehus Hf - 983971695
Ikke tilgjengelig
Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,4 år

Cryo Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryo Invest AS - 992133538
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 858 000
Egenkapital
5 111 000
Gjeld
5 785 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 8 10 8
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -92 -74 -79
Resultat før skatt -348 -259 -256
Ordinært resultat -348 -259 -256
Årsresultat -348 -259 -256
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 10 858 10 858 10 858
Sum omløpsmidler 39 23 17
Sum eiendeler 10 897 10 881 10 875
Sum egenkapital 5 111 5 459 5 718
Sum langsiktig gjeld 5 769 5 417 5 149
Sum kortsiktig gjeld 16 5 8

Geno R&d AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno R&d AS - 993130532
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 619 000
Gjeld
1 100 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 4 0
Totalt 27 6 12
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 3 100 7 280 0
Driftsresultat -22 -18 -17
Resultat før skatt 14 -569 29
Ordinært resultat 14 -569 29
Årsresultat 14 -569 29
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0 2 170
Sum omløpsmidler 2 720 12 843 4
Sum eiendeler 2 720 12 843 2 174
Sum egenkapital 1 619 1 605 2 174
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 100 11 238 0

Cryogenetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryogenetics AS - 985283885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 332 000
Personalkostnader
11 879 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 737 000
Egenkapital
24 034 000
Gjeld
20 091 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 73 78 71
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 33 332 31 251 27 490
Driftsresultat 3 432 4 361 3 127
Resultat før skatt 3 720 3 077 1 832
Ordinært resultat 3 720 3 077 1 832
Årsresultat 3 720 3 077 1 832
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 20 737 15 459 15 582
Sum omløpsmidler 23 389 21 256 18 128
Sum eiendeler 44 126 36 715 33 710
Sum egenkapital 24 034 19 787 16 661
Sum langsiktig gjeld 10 455 9 639 10 390
Sum kortsiktig gjeld 9 636 7 289 6 661

Geno Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Global AS - 985194378
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 929 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 132 000
Egenkapital
490 000
Gjeld
31 239 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 7 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 0 10 7
Rentedekningsgrad 0 8 6
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 9 52 57
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 39 929 22 447 27 680
Driftsresultat -2 195 1 641 2 084
Resultat før skatt -7 417 1 633 1 602
Ordinært resultat -7 417 1 633 1 602
Årsresultat -7 417 1 633 1 602
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 7 132 11 414 8 281
Sum omløpsmidler 24 598 12 619 12 960
Sum eiendeler 31 730 24 033 21 241
Sum egenkapital 490 7 907 6 274
Sum langsiktig gjeld 7 230 7 230 7 230
Sum kortsiktig gjeld 24 009 8 895 7 737

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 309 000
Personalkostnader
8 240 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 074 000
Egenkapital
9 941 000
Gjeld
23 328 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 0 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 39 52
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 22 309 19 116 20 530
Driftsresultat 899 -1 367 421
Resultat før skatt 674 -1 604 203
Ordinært resultat 674 -1 604 203
Årsresultat 674 -1 604 203
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 20 074 19 748 21 706
Sum omløpsmidler 13 194 12 017 14 707
Sum eiendeler 33 268 31 765 36 412
Sum egenkapital 9 941 9 267 10 871
Sum langsiktig gjeld 16 943 17 245 19 410
Sum kortsiktig gjeld 6 385 5 253 6 131

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 537 000
Personalkostnader
6 295 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 396 000
Egenkapital
8 721 000
Gjeld
5 758 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 12 8
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 67 60
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 14 537 13 311 14 354
Driftsresultat 334 936 481
Resultat før skatt 300 733 342
Ordinært resultat 300 733 342
Årsresultat 300 733 342
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 2 396 2 721 2 155
Sum omløpsmidler 12 082 12 181 11 524
Sum eiendeler 14 479 14 901 13 679
Sum egenkapital 8 721 8 421 7 688
Sum langsiktig gjeld 3 262 3 866 3 571
Sum kortsiktig gjeld 2 496 2 614 2 421

Geno Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Sa - 970028935
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
201
Styremedlemmer
0
Omsetning
446 094 000
Personalkostnader
99 932 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 343 000
Egenkapital
146 758 000
Gjeld
173 569 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 3 0 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 4 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 5 18
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 40 21 78
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 446 094 413 225 454 249
Driftsresultat 5 633 -10 742 42 858
Resultat før skatt 6 380 -9 998 41 941
Ordinært resultat 6 380 -9 998 41 941
Årsresultat 6 364 -9 933 41 850
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 208 343 173 903 178 513
Sum omløpsmidler 111 984 107 143 105 098
Sum eiendeler 320 327 281 046 283 610
Sum egenkapital 146 758 139 990 150 129
Sum langsiktig gjeld 83 489 56 373 59 146
Sum kortsiktig gjeld 90 080 84 682 74 335