Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Malonæs

Rapportdato: 2022-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 544 303 og med ett samlet driftsresultat på 48 875. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cryo Invest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -79
Geno R&d AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -17
Cryogenetics AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 27 490 3 127
Geno Global AS Styrets leder 2020 - Aktiv 27 680 2 084
Spermvital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 20 530 421
Biobank AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 14 354 481
Geno Sa Adm. direktør 2020 - Aktiv 454 249 42 858

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stange Energi Aus AS Styre­medlem 2021 - 2021
Myklebysetra Vel Styrets leder 2019 - 2020
Stange Energi Marked AS Styre­medlem 2019 - 2021
Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken Styre­medlem 2018 - 2021
Hias Iks Styrets leder 2010 - 2012
Hias Iks Nestleder styre 2008 - 2010
Hias Iks Styre­medlem 2004 - 2008

Cryo Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryo Invest AS - 992133538
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 858 000
Egenkapital
5 718 000
Gjeld
5 157 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 8 10 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -70 -71
Resultat før skatt -256 -282 -248
Ordinært resultat -256 -282 -248
Årsresultat -256 -282 -248
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 858 10 858 10 858
Sum omløpsmidler 17 93 17
Sum eiendeler 10 875 10 951 10 875
Sum egenkapital 5 718 5 974 6 256
Sum langsiktig gjeld 5 149 4 970 4 523
Sum kortsiktig gjeld 8 8 96

Geno R&d AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno R&d AS - 993130532
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 170 000
Egenkapital
2 174 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -17 -3
Resultat før skatt 29 40 19
Ordinært resultat 29 40 19
Årsresultat 29 40 19
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 170 2 123 2 066
Sum omløpsmidler 4 22 39
Sum eiendeler 2 174 2 145 2 105
Sum egenkapital 2 174 2 145 2 105
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Cryogenetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryogenetics AS - 985283885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 490 000
Personalkostnader
11 033 000
Lederlønn
1 581 000
Anleggsmidler
15 582 000
Egenkapital
16 661 000
Gjeld
17 051 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 5
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 71 60 21
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 490 24 700 22 532
Driftsresultat 3 127 1 664 -1 358
Resultat før skatt 1 832 722 -2 150
Ordinært resultat 1 832 722 -2 150
Årsresultat 1 832 722 -2 150
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 582 14 123 13 459
Sum omløpsmidler 18 128 14 600 14 824
Sum eiendeler 33 710 28 723 28 283
Sum egenkapital 16 661 14 357 13 584
Sum langsiktig gjeld 10 390 8 713 7 097
Sum kortsiktig gjeld 6 661 5 655 7 602

Geno Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Global AS - 985194378
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 680 000
Personalkostnader
1 585 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 281 000
Egenkapital
6 274 000
Gjeld
14 967 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 6 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 12 4 16
Kontantstrøm fra drift 7 1 0
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 57 29 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 680 25 009 25 610
Driftsresultat 2 084 481 2 591
Resultat før skatt 1 602 82 -4 826
Ordinært resultat 1 602 82 -4 826
Årsresultat 1 602 82 -4 826
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 281 8 738 8 764
Sum omløpsmidler 12 960 10 624 14 787
Sum eiendeler 21 241 19 361 23 550
Sum egenkapital 6 274 4 672 4 590
Sum langsiktig gjeld 7 230 7 230 7 230
Sum kortsiktig gjeld 7 737 7 459 11 730

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 530 000
Personalkostnader
7 667 000
Lederlønn
1 123 000
Anleggsmidler
21 706 000
Egenkapital
10 871 000
Gjeld
25 541 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 39 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 530 19 437 20 063
Driftsresultat 421 -2 803 -1 636
Resultat før skatt 203 -2 837 -913
Ordinært resultat 203 -2 837 -913
Årsresultat 203 -2 837 -913
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 706 27 310 26 197
Sum omløpsmidler 14 707 13 341 14 679
Sum eiendeler 36 412 40 651 40 876
Sum egenkapital 10 871 10 668 13 505
Sum langsiktig gjeld 19 410 23 721 19 595
Sum kortsiktig gjeld 6 131 6 261 7 776

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 354 000
Personalkostnader
6 122 000
Lederlønn
982 000
Anleggsmidler
2 155 000
Egenkapital
7 688 000
Gjeld
5 992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 86 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 14 354 18 610 16 259
Driftsresultat 481 2 184 1 796
Resultat før skatt 342 1 700 1 714
Ordinært resultat 342 1 700 1 714
Årsresultat 342 1 700 1 714
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 155 2 988 3 776
Sum omløpsmidler 11 524 10 136 7 075
Sum eiendeler 13 679 13 124 10 851
Sum egenkapital 7 688 7 347 5 647
Sum langsiktig gjeld 3 571 3 308 3 161
Sum kortsiktig gjeld 2 421 2 469 2 043

Geno Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Sa - 970028935
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
223
Styremedlemmer
0
Omsetning
454 249 000
Personalkostnader
83 053 000
Lederlønn
1 000
Anleggsmidler
178 513 000
Egenkapital
150 129 000
Gjeld
133 481 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 3 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 14 4 2
Kontantstrøm fra drift 18 10 7
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 78 41 30
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 454 249 398 909 375 818
Driftsresultat 42 858 6 352 1 553
Resultat før skatt 41 941 6 223 802
Ordinært resultat 41 941 6 223 802
Årsresultat 41 850 6 321 835
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 178 513 189 645 193 196
Sum omløpsmidler 105 098 95 443 98 144
Sum eiendeler 283 610 285 088 291 340
Sum egenkapital 150 129 107 608 101 416
Sum langsiktig gjeld 59 146 94 292 105 920
Sum kortsiktig gjeld 74 335 83 188 84 004

Stange Energi Aus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Energi Aus AS - 985294887
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 844 000
Personalkostnader
19 498 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 219 000
Egenkapital
17 433 000
Gjeld
11 171 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 5 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 45 19 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 60 844 41 416 41 995
Driftsresultat 995 -5 208 1 966
Resultat før skatt 765 -4 058 1 495
Ordinært resultat 765 -4 058 1 495
Årsresultat 765 -4 058 1 495
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 219 3 127 3 701
Sum omløpsmidler 26 385 21 226 18 443
Sum eiendeler 28 604 24 353 22 144
Sum egenkapital 17 433 13 918 13 741
Sum langsiktig gjeld 681 641 998
Sum kortsiktig gjeld 10 490 9 793 7 406

Myklebysetra Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebysetra Vel - 988833851
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Berit Glesaaen Nyberg Vognvegen 116, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1 år

Stange Energi Marked AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stange Energi Marked AS - 982152178
Handel med elektrisitet
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2021 2,1 år

Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken - 971533110
Ordinær grunnskoleundervisning
Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
139
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 923 000
Personalkostnader
45 077 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 772 000
Egenkapital
28 580 000
Gjeld
14 035 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 4 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 45 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 54 923 53 934 53 919
Driftsresultat 3 045 1 535 1 826
Resultat før skatt 3 038 1 640 1 866
Ordinært resultat 3 038 1 640 1 866
Årsresultat 3 038 1 640 1 866
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 27 772 15 017 15 566
Sum omløpsmidler 14 844 22 395 20 361
Sum eiendeler 42 615 37 412 35 926
Sum egenkapital 28 580 25 542 23 903
Sum langsiktig gjeld 5 148 3 589 3 589
Sum kortsiktig gjeld 8 887 8 280 8 434

Hias Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Hias Iks - 947293265
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 1,6 år
Nestleder styre 2008 2010 2,2 år
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
141 336 000
Personalkostnader
53 104 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 125 028 000
Egenkapital
157 220 000
Gjeld
1 084 001 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 16 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 62 58 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 141 336 127 082 117 273
Driftsresultat 27 805 15 445 1 267
Resultat før skatt 15 460 592 -9 003
Ordinært resultat 15 460 592 -9 003
Årsresultat 15 460 592 -9 003
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 125 028 959 841 801 100
Sum omløpsmidler 116 193 131 682 176 607
Sum eiendeler 1 241 221 1 091 523 977 707
Sum egenkapital 157 220 141 759 152 517
Sum langsiktig gjeld 1 022 581 903 142 772 356
Sum kortsiktig gjeld 61 420 46 621 52 834

Klosser Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klosser Innovasjon AS - 982009219
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2010 2012 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 956 000
Personalkostnader
26 521 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 020 000
Egenkapital
11 674 000
Gjeld
13 742 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 19 22 34
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 38 956 40 111 35 103
Driftsresultat -384 -126 241
Resultat før skatt -322 -116 185
Ordinært resultat -322 -116 185
Årsresultat -322 -116 185
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 020 1 112 1 293
Sum omløpsmidler 24 396 25 360 22 437
Sum eiendeler 25 417 26 472 23 729
Sum egenkapital 11 674 11 997 12 113
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 742 14 476 11 617

Norgro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norgro AS - 960117883
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
308 539 000
Personalkostnader
33 912 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 624 000
Egenkapital
43 635 000
Gjeld
58 157 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 41 46 45
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 308 539 297 163 286 481
Driftsresultat 7 375 5 853 6 703
Resultat før skatt 4 043 4 422 6 095
Ordinært resultat 4 043 4 422 6 095
Årsresultat 4 043 4 422 6 095
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 24 624 24 654 29 538
Sum omløpsmidler 77 168 70 588 75 341
Sum eiendeler 101 792 95 243 104 879
Sum egenkapital 43 635 39 592 37 170
Sum langsiktig gjeld 52 141 460
Sum kortsiktig gjeld 58 105 55 509 67 249

Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Finans Østlandet AS - 975963748
Annen kredittgivning
Parkgata 2, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2020 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
356 944 000
Personalkostnader
60 239 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
149 390 000
Egenkapital
1 646 405 000
Gjeld
7 513 409 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 58 60 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 356 944 297 674 296 959
Driftsresultat 253 046 201 699 205 852
Resultat før skatt 126 329 118 307 139 600
Ordinært resultat 126 329 118 307 139 600
Årsresultat 126 329 118 307 139 600
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 149 390 170 238 102 092
Sum omløpsmidler 9 010 424 8 748 200 7 904 135
Sum eiendeler 9 159 814 8 918 438 8 006 227
Sum egenkapital 1 646 405 1 638 383 1 394 976
Sum langsiktig gjeld 125 989 121 063 105 268
Sum kortsiktig gjeld 7 387 420 7 158 992 6 505 983

Gilje Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gilje Eiendommer AS - 963479549
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Lysgårdsveg 14, 2615 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,2 år

Scana ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Scana ASA - 928613941
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2013 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
318 148 000
Personalkostnader
90 250 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
95 981 000
Egenkapital
74 332 000
Gjeld
169 635 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 3 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 14 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 24 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 318 148 364 126 303 358
Driftsresultat 26 708 307 -17 565
Resultat før skatt 50 264 3 291 -13 581
Ordinært resultat 50 264 3 291 -13 581
Årsresultat 50 264 9 268 -144 377
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 95 981 73 606 72 195
Sum omløpsmidler 147 986 152 130 214 059
Sum eiendeler 243 967 225 736 286 254
Sum egenkapital 74 332 22 541 12 744
Sum langsiktig gjeld 12 141 11 301 3 768
Sum kortsiktig gjeld 157 494 191 894 269 742

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Energi AS - 983424082
Distribusjon av elektrisitet
Vangsvegen 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 255 000 000
Personalkostnader
646 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 433 000 000
Egenkapital
24 208 000 000
Gjeld
22 222 000 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 63 57 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 255 000 4 407 000 4 430 000
Driftsresultat 1 752 000 944 000 865 000
Resultat før skatt 1 598 000 523 000 225 000
Ordinært resultat 1 598 000 523 000 225 000
Årsresultat 1 594 000 4 976 000 234 000
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 42 433 000 41 412 000 18 420 000
Sum omløpsmidler 3 997 000 3 215 000 1 298 000
Sum eiendeler 46 430 000 44 627 000 19 718 000
Sum egenkapital 24 208 000 23 990 000 7 558 000
Sum langsiktig gjeld 17 188 000 12 086 000 9 290 000
Sum kortsiktig gjeld 5 034 000 8 551 000 2 870 000

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Energi AS - 981892399
Ikke tilgjengelig
Vangsveien 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Innovasjon Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Innovasjon Norge - 986399445
Annen kredittgivning
Akersgata 13, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
620
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 622 541 000
Personalkostnader
765 911 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
474 354 000
Egenkapital
1 601 513 000
Gjeld
27 335 662 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 18
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 50 56 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 622 541 1 734 153 1 689 231
Driftsresultat 213 421 183 868 230 720
Resultat før skatt 122 136 139 627 207 743
Ordinært resultat 122 136 139 627 207 743
Årsresultat 122 136 139 627 207 743
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 474 354 1 119 770 879 167
Sum omløpsmidler 28 462 821 25 250 825 25 179 169
Sum eiendeler 28 937 175 26 370 595 26 058 336
Sum egenkapital 1 601 513 1 601 513 1 601 513
Sum langsiktig gjeld 9 400 662 8 164 082 8 006 823
Sum kortsiktig gjeld 17 935 000 16 605 000 16 450 000

Kongsvinger Sjukehus Hf

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongsvinger Sjukehus Hf - 983971695
Ikke tilgjengelig
Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,4 år