Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kristin Malonæs

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 695 566 og med ett samlet driftsresultat på 13 537. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Geno R&d AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -17
Stange Energi Aus AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 41 416 -5 208
Cryogenetics AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 27 490 3 127
Geno Global AS Styrets leder 2020 - Aktiv 25 009 481
Spermvital AS Styrets leder 2020 - Aktiv 20 530 421

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Myklebysetra Vel Styrets leder 2019 - 2020
Hias Iks Styrets leder 2010 - 2012
Hias Iks Nestleder styre 2008 - 2010
Hias Iks Styre­medlem 2004 - 2008
Klosser Innovasjon AS Observatør 2010 - 2012
Norgro AS Styre­medlem 2009 - 2018
Sparebank 1 Finans Østlandet AS Styre­medlem 2009 - 2020

Geno R&d AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno R&d AS - 993130532
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 123 000
Egenkapital
2 145 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -3 -6
Resultat før skatt 40 19 9
Ordinært resultat 40 19 9
Årsresultat 40 19 9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 123 2 066 2 045
Sum omløpsmidler 22 39 42
Sum eiendeler 2 145 2 105 2 086
Sum egenkapital 2 145 2 105 2 086
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stange Energi Aus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Energi Aus AS - 985294887
Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 416 000
Personalkostnader
18 698 000
Lederlønn
880 000
Anleggsmidler
3 127 000
Egenkapital
13 918 000
Gjeld
10 434 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 6
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 7 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 19 58 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 41 416 41 995 45 317
Driftsresultat -5 208 1 966 1 940
Resultat før skatt -4 058 1 495 1 428
Ordinært resultat -4 058 1 495 1 428
Årsresultat -4 058 1 495 1 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 127 3 701 4 594
Sum omløpsmidler 21 226 18 443 27 359
Sum eiendeler 24 353 22 144 31 953
Sum egenkapital 13 918 13 741 12 828
Sum langsiktig gjeld 641 998 1 920
Sum kortsiktig gjeld 9 793 7 406 17 205

Cryogenetics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cryogenetics AS - 985283885
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 490 000
Personalkostnader
11 033 000
Lederlønn
1 581 000
Anleggsmidler
15 582 000
Egenkapital
16 661 000
Gjeld
17 051 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 5
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 71 60 21
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 490 24 700 22 532
Driftsresultat 3 127 1 664 -1 358
Resultat før skatt 1 832 722 -2 150
Ordinært resultat 1 832 722 -2 150
Årsresultat 1 832 722 -2 150
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 582 14 123 13 459
Sum omløpsmidler 18 128 14 600 14 824
Sum eiendeler 33 710 28 723 28 283
Sum egenkapital 16 661 14 357 13 584
Sum langsiktig gjeld 10 390 8 713 7 097
Sum kortsiktig gjeld 6 661 5 655 7 602

Geno Global AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Global AS - 985194378
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 009 000
Personalkostnader
1 892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 738 000
Egenkapital
4 672 000
Gjeld
14 689 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 4 16 20
Kontantstrøm fra drift 1 0 20
Rentedekningsgrad 4 2 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 29 39 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 009 25 610 18 512
Driftsresultat 481 2 591 4 489
Resultat før skatt 82 -4 826 4 110
Ordinært resultat 82 -4 826 4 110
Årsresultat 82 -4 826 4 110
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 738 8 764 16 144
Sum omløpsmidler 10 624 14 787 8 715
Sum eiendeler 19 361 23 550 24 859
Sum egenkapital 4 672 4 590 9 416
Sum langsiktig gjeld 7 230 7 230 11 230
Sum kortsiktig gjeld 7 459 11 730 4 213

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 530 000
Personalkostnader
7 667 000
Lederlønn
1 123 000
Anleggsmidler
21 706 000
Egenkapital
10 871 000
Gjeld
25 541 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 39 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 530 19 437 20 063
Driftsresultat 421 -2 803 -1 636
Resultat før skatt 203 -2 837 -913
Ordinært resultat 203 -2 837 -913
Årsresultat 203 -2 837 -913
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 706 27 310 26 197
Sum omløpsmidler 14 707 13 341 14 679
Sum eiendeler 36 412 40 651 40 876
Sum egenkapital 10 871 10 668 13 505
Sum langsiktig gjeld 19 410 23 721 19 595
Sum kortsiktig gjeld 6 131 6 261 7 776

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Geno Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Geno Sa - 970028935
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
208
Styremedlemmer
0
Omsetning
398 909 000
Personalkostnader
82 035 000
Lederlønn
1 527 000
Anleggsmidler
189 645 000
Egenkapital
107 608 000
Gjeld
177 480 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 41 30 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 398 909 375 818 368 791
Driftsresultat 6 352 1 553 3 817
Resultat før skatt 6 223 802 1 612
Ordinært resultat 6 223 802 1 612
Årsresultat 6 321 835 1 502
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 189 645 193 196 179 544
Sum omløpsmidler 95 443 98 144 92 575
Sum eiendeler 285 088 291 340 272 119
Sum egenkapital 107 608 101 416 100 688
Sum langsiktig gjeld 94 292 105 920 91 898
Sum kortsiktig gjeld 83 188 84 004 79 532

Stange Energi Marked AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stange Energi Marked AS - 982152178
Handel med elektrisitet
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
109 668 000
Personalkostnader
7 055 000
Lederlønn
923 000
Anleggsmidler
31 612 000
Egenkapital
16 377 000
Gjeld
15 974 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 6 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 6
Resultatgrad 8 2 8
Kontantstrøm fra drift 7 1 5
Rentedekningsgrad 10 4 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 55 33 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 109 668 106 824 74 787
Driftsresultat 4 662 964 2 491
Resultat før skatt 4 589 123 2 554
Ordinært resultat 4 589 123 2 554
Årsresultat 4 589 123 2 554
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 31 612 783 1 759
Sum omløpsmidler 738 31 173 32 532
Sum eiendeler 32 350 31 956 34 291
Sum egenkapital 16 377 19 314 20 586
Sum langsiktig gjeld 974 846 1 196
Sum kortsiktig gjeld 15 000 11 796 12 509

Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarken - 971533110
Ordinær grunnskoleundervisning
Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
148
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 934 000
Personalkostnader
45 559 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 017 000
Egenkapital
25 542 000
Gjeld
11 869 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 45 52 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 53 934 53 919 52 559
Driftsresultat 1 535 1 826 628
Resultat før skatt 1 640 1 866 401
Ordinært resultat 1 640 1 866 401
Årsresultat 1 640 1 866 401
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 017 15 566 16 552
Sum omløpsmidler 22 395 20 361 17 626
Sum eiendeler 37 412 35 926 34 178
Sum egenkapital 25 542 23 903 22 036
Sum langsiktig gjeld 3 589 3 589 3 589
Sum kortsiktig gjeld 8 280 8 434 8 552

Myklebysetra Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Myklebysetra Vel - 988833851
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Berit Glesaaen Nyberg Vognvegen 116, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1 år

Hias Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Hias Iks - 947293265
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 1,6 år
Nestleder styre 2008 2010 2,2 år
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 082 000
Personalkostnader
54 686 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
959 841 000
Egenkapital
141 759 000
Gjeld
949 763 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 4 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 58 46 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 127 082 117 273 111 262
Driftsresultat 15 445 1 267 3 695
Resultat før skatt 592 -9 003 -5 510
Ordinært resultat 592 -9 003 -5 510
Årsresultat 592 -9 003 -5 510
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 959 841 801 100 757 532
Sum omløpsmidler 131 682 176 607 100 800
Sum eiendeler 1 091 523 977 707 858 333
Sum egenkapital 141 759 152 517 161 521
Sum langsiktig gjeld 903 142 772 356 651 335
Sum kortsiktig gjeld 46 621 52 834 45 477

Klosser Innovasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klosser Innovasjon AS - 982009219
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Observatør 2010 2012 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 111 000
Personalkostnader
26 055 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 112 000
Egenkapital
11 997 000
Gjeld
14 476 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 22 34 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 40 111 35 103 31 689
Driftsresultat -126 241 468
Resultat før skatt -116 185 247
Ordinært resultat -116 185 247
Årsresultat -116 185 247
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 112 1 293 1 473
Sum omløpsmidler 25 360 22 437 19 048
Sum eiendeler 26 472 23 729 20 521
Sum egenkapital 11 997 12 113 11 928
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 476 11 617 8 592

Norgro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norgro AS - 960117883
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
297 163 000
Personalkostnader
33 320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 654 000
Egenkapital
39 592 000
Gjeld
55 650 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 46 45 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 297 163 286 481 273 046
Driftsresultat 5 853 6 703 3 175
Resultat før skatt 4 422 6 095 2 427
Ordinært resultat 4 422 6 095 2 427
Årsresultat 4 422 6 095 2 427
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 654 29 538 33 854
Sum omløpsmidler 70 588 75 341 74 875
Sum eiendeler 95 243 104 879 108 729
Sum egenkapital 39 592 37 170 34 075
Sum langsiktig gjeld 141 460 656
Sum kortsiktig gjeld 55 509 67 249 73 997

Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Finans Østlandet AS - 975963748
Annen kredittgivning
Parkgata 2, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2020 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
297 674 000
Personalkostnader
55 109 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
170 238 000
Egenkapital
1 638 383 000
Gjeld
7 280 055 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 60 60 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 297 674 296 959 310 116
Driftsresultat 201 699 205 852 183 725
Resultat før skatt 118 307 139 600 117 937
Ordinært resultat 118 307 139 600 117 937
Årsresultat 118 307 139 600 117 937
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 170 238 102 092 80 027
Sum omløpsmidler 8 748 200 7 904 135 7 178 111
Sum eiendeler 8 918 438 8 006 227 7 258 137
Sum egenkapital 1 638 383 1 394 976 1 230 747
Sum langsiktig gjeld 121 063 105 268 112 185
Sum kortsiktig gjeld 7 158 992 6 505 983 5 915 204

Gilje Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gilje Eiendommer AS - 963479549
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Lysgårdsveg 14, 2615 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 1,2 år

Scana ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Scana ASA - 928613941
Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2013 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
364 126 000
Personalkostnader
94 473 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 606 000
Egenkapital
22 541 000
Gjeld
203 195 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 24 11 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 364 126 303 358 649 663
Driftsresultat 307 -17 565 -74 549
Resultat før skatt 3 291 -13 581 -79 910
Ordinært resultat 3 291 -13 581 -79 910
Årsresultat 9 268 -144 377 -33 839
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 73 606 72 195 297 748
Sum omløpsmidler 152 130 214 059 289 755
Sum eiendeler 225 736 286 254 587 503
Sum egenkapital 22 541 12 744 175 752
Sum langsiktig gjeld 11 301 3 768 120 917
Sum kortsiktig gjeld 191 894 269 742 290 834

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Energi AS - 983424082
Distribusjon av elektrisitet
Vangsvegen 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 407 000 000
Personalkostnader
537 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 412 000 000
Egenkapital
23 990 000 000
Gjeld
20 637 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 57 59 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 407 000 4 430 000 3 956 000
Driftsresultat 944 000 865 000 1 034 000
Resultat før skatt 523 000 225 000 506 000
Ordinært resultat 523 000 225 000 506 000
Årsresultat 4 976 000 234 000 506 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 41 412 000 18 420 000 17 428 000
Sum omløpsmidler 3 215 000 1 298 000 1 467 000
Sum eiendeler 44 627 000 19 718 000 18 895 000
Sum egenkapital 23 990 000 7 558 000 5 942 000
Sum langsiktig gjeld 12 086 000 9 290 000 10 855 000
Sum kortsiktig gjeld 8 551 000 2 870 000 2 098 000

Eidsiva Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eidsiva Energi AS - 981892399
Ikke tilgjengelig
Vangsveien 73, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Innovasjon Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Innovasjon Norge - 986399445
Annen kredittgivning
Akersgata 13, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
648
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 734 153 000
Personalkostnader
719 488 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 119 770 000
Egenkapital
1 601 513 000
Gjeld
24 769 082 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 56 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 734 153 1 689 231 1 625 199
Driftsresultat 183 868 230 720 250 861
Resultat før skatt 139 627 207 743 300 501
Ordinært resultat 139 627 207 743 300 501
Årsresultat 139 627 207 743 300 501
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 119 770 879 167 799 355
Sum omløpsmidler 25 250 825 25 179 169 24 141 559
Sum eiendeler 26 370 595 26 058 336 24 940 914
Sum egenkapital 1 601 513 1 601 513 1 578 650
Sum langsiktig gjeld 8 164 082 8 006 823 6 792 745
Sum kortsiktig gjeld 16 605 000 16 450 000 16 569 519

Kongsvinger Sjukehus Hf

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kongsvinger Sjukehus Hf - 983971695
Ikke tilgjengelig
Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,4 år