Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mona Ingebrigtsen

Rapportdato: 2021-02-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 018 og med ett samlet driftsresultat på 132. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Holding Pluss AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -15
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -15
Arthur Ingebrigtsen AS Vara­medlem 2012 - Aktiv 623 18
Pluss Eiendom AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 395 129
- Styrets leder 2008 - Aktiv 395 129

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fi Eiendom AS Styre­medlem 2011 - 2016
Pluss Eiendom AS Styre­medlem 2004 - 2008
Stiftelsen Bureiseren Adm. direktør 2006 - 2006
Regnskapsbyrået Pluss AS Adm. direktør 2005 - 2019
Regnskapsbyrået Pluss AS Styrets leder 2002 - 2006
Regnskapsbyrået Pluss AS Styrets leder 2002 - 2006

Holding Pluss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holding Pluss AS - 912861821
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kaisvingen 4, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,2 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
704 000
Egenkapital
790 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 10 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -17 -14
Resultat før skatt 78 -17 24
Ordinært resultat 78 -17 24
Årsresultat 78 -17 24
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 704 704 704
Sum omløpsmidler 98 27 51
Sum eiendeler 802 732 755
Sum egenkapital 790 731 748
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 1 7

Arthur Ingebrigtsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arthur Ingebrigtsen AS - 997897919
Oppføring av bygninger
Bjørkeholtet 16, 9912 Hesseng
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
623 000
Personalkostnader
444 000
Lederlønn
410 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
81 000
Gjeld
191 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 47 14 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 623 582 478
Driftsresultat 18 -9 -9
Resultat før skatt 19 -8 -9
Ordinært resultat 19 -8 -9
Årsresultat 19 -8 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 272 242 226
Sum eiendeler 272 242 226
Sum egenkapital 81 62 70
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191 180 156

Pluss Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pluss Eiendom AS - 986357661
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kaisvingen 4, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2008 Aktiv 12,7 år
Styre­medlem 2004 2008 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
395 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 351 000
Egenkapital
520 000
Gjeld
1 178 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 20 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 2 6
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 68 45 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 395 373 314
Driftsresultat 129 11 82
Resultat før skatt 67 -23 32
Ordinært resultat 67 -23 32
Årsresultat 67 -23 32
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 351 1 430 1 510
Sum omløpsmidler 346 241 343
Sum eiendeler 1 696 1 671 1 853
Sum egenkapital 520 520 543
Sum langsiktig gjeld 1 010 1 100 1 190
Sum kortsiktig gjeld 168 52 121

Fi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fi Eiendom AS - 997612795
Eiendomsforvaltning
Fyllingsveien 14, 9901 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
166 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 587 000
Egenkapital
210 000
Gjeld
1 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 52 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 166 202 185
Driftsresultat 63 96 83
Resultat før skatt 1 4 -5
Ordinært resultat 1 4 -5
Årsresultat 1 4 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 587 1 631 1 674
Sum omløpsmidler 23 21 5
Sum eiendeler 1 611 1 652 1 679
Sum egenkapital 210 209 205
Sum langsiktig gjeld 1 146 1 247 1 380
Sum kortsiktig gjeld 254 196 94

Stiftelsen Bureiseren

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bureiseren - 976647092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
498 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 412 000
Egenkapital
1 344 000
Gjeld
1 499 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 74 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 498 484 479
Driftsresultat 115 125 189
Resultat før skatt 91 100 159
Ordinært resultat 91 100 159
Årsresultat 91 100 159
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 412 2 491 2 570
Sum omløpsmidler 431 446 450
Sum eiendeler 2 843 2 937 3 020
Sum egenkapital 1 344 1 253 1 153
Sum langsiktig gjeld 1 438 1 623 1 807
Sum kortsiktig gjeld 61 61 60

Regnskapsbyrået Pluss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Regnskapsbyrået Pluss AS - 967297410
Regnskap og bokføring
Kaisvingen 4, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2019 14,5 år
Styrets leder 2002 2006 4,1 år
Styre­medlem 2000 2019 18,6 år