Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arild Byberg

Rapportdato: 2021-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 436 og med ett samlet driftsresultat på 123. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arild Byberg Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Arild Byberg AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 436 123
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 436 123

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arild Byberg Styrets leder 2003 - 2019
Sameiet Støperigaten 48 Styre­medlem 2004 - 2007

Arild Byberg

Foretaksinfo
(Aktiv) Arild Byberg - 986233695
Svinehold
Kleppvegen 788, 4354 Voll
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2003 2019 15,5 år

Arild Byberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arild Byberg AS - 979520646
Rørleggerarbeid
Kleppvegen 788, 4354 Voll
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 436 000
Personalkostnader
328 000
Lederlønn
287 000
Anleggsmidler
268 000
Egenkapital
839 000
Gjeld
468 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 77 81 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 436 1 682 1 590
Driftsresultat 123 203 229
Resultat før skatt 91 143 194
Ordinært resultat 91 143 194
Årsresultat 91 143 194
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 268 379 490
Sum omløpsmidler 1 039 1 103 1 001
Sum eiendeler 1 308 1 482 1 491
Sum egenkapital 839 948 1 004
Sum langsiktig gjeld 0 6 8
Sum kortsiktig gjeld 468 528 478

Sameiet Støperigaten 48

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Støperigaten 48 - 987009462
Lønnet arbeid i private husholdninger
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
633 000
Gjeld
53 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 80 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 237 215 205
Driftsresultat 59 78 92
Resultat før skatt 66 82 94
Ordinært resultat 66 82 94
Årsresultat 66 82 94
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 686 610 497
Sum eiendeler 686 610 497
Sum egenkapital 633 567 486
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 43 11