Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Svein Zwygart

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 874 104 og med ett samlet driftsresultat på 181 829. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bdo AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 874 095 181 837
Erfa Gruppe Rogaland 1 Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Zs Holding AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 0
H.z Holding AS Styrets leder 2010 - Aktiv 9 -8

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arkit AS Styrets leder 2016 - 2017
Ttce AS Adm. direktør 2016 - 2016
Ttce AS Styre­medlem 2014 - 2016
Vestre Strandgate 42 AS Styre­medlem 2015 - 2017
Andersen Regnskap AS Styre­medlem 2014 - 2016
Andersen Regnskap AS Adm. direktør 2014 - 2016
Andersen Regnskap AS Adm. direktør 2014 - 2016

Bdo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bdo AS - 993606650
Revisjon
Munkedamsveien 45 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1572
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 874 095 000
Personalkostnader
1 224 432 000
Lederlønn
6 000 000
Anleggsmidler
186 251 000
Egenkapital
182 135 000
Gjeld
415 654 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 874 095 1 749 643 1 592 356
Driftsresultat 181 837 205 717 202 272
Resultat før skatt 179 304 204 558 200 086
Ordinært resultat 179 304 204 558 200 086
Årsresultat 179 304 204 558 200 086
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 251 169 157 121 272
Sum omløpsmidler 411 537 403 027 395 774
Sum eiendeler 597 788 572 184 517 046
Sum egenkapital 182 135 207 902 215 493
Sum langsiktig gjeld 18 464 20 645 29 162
Sum kortsiktig gjeld 397 190 343 638 272 392

Erfa Gruppe Rogaland 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Erfa Gruppe Rogaland 1 - 989530445
Yrkessammenslutninger
C/o Ingve Sørheim Blåklokkeveien 13, 4316 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år

Zs Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zs Holding AS - 913699882
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hågåslia 7, 4460 Moi
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,5 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
169 000
Egenkapital
42 000
Gjeld
136 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 -11 29
Ordinært resultat 0 -11 29
Årsresultat 0 -11 29
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 169 229 229
Sum omløpsmidler 9 15 54
Sum eiendeler 177 244 283
Sum egenkapital 42 42 53
Sum langsiktig gjeld 0 0 23
Sum kortsiktig gjeld 136 203 207

H.z Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H.z Holding AS - 996144399
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stasjonsveien 7, 4460 Moi
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9 år
Adm. direktør 2010 2017 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
60 000
Gjeld
306 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 10
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 20 8
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 4 90 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 1 240 2 158
Driftsresultat -8 661 80
Resultat før skatt -64 562 74
Ordinært resultat -64 562 74
Årsresultat -6 505 74
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 1
Sum omløpsmidler 365 711 656
Sum eiendeler 365 711 657
Sum egenkapital 60 316 101
Sum langsiktig gjeld 0 58 0
Sum kortsiktig gjeld 306 337 556

Arkit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arkit AS - 913047931
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Holamoen 3, 4460 Moi
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 726 000
Personalkostnader
5 494 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
178 000
Egenkapital
41 000
Gjeld
2 074 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 8 14
Kontantstrøm fra drift 7 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 63 60 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 726 8 144 7 535
Driftsresultat 367 392 636
Resultat før skatt 251 284 475
Ordinært resultat 251 284 475
Årsresultat 251 284 475
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 178 358 470
Sum omløpsmidler 1 937 1 922 2 081
Sum eiendeler 2 115 2 279 2 550
Sum egenkapital 41 40 55
Sum langsiktig gjeld 178 240 310
Sum kortsiktig gjeld 1 896 2 000 2 185

Ttce AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ttce AS - 914281946
Regnskap og bokføring
5.etasje Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år
Styre­medlem 2014 2016 2,1 år

Vestre Strandgate 42 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Strandgate 42 AS - 914890462
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 126 000
Egenkapital
211 000
Gjeld
3 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 68 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 275 174
Driftsresultat -62 204 98
Resultat før skatt -14 114 35
Ordinært resultat -14 114 35
Årsresultat -14 114 35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 126 2 896 2 957
Sum omløpsmidler 254 522 321
Sum eiendeler 3 380 3 417 3 278
Sum egenkapital 211 225 111
Sum langsiktig gjeld 3 086 3 075 3 076
Sum kortsiktig gjeld 83 117 91

Andersen Regnskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andersen Regnskap AS - 971006005
Kombinerte kontortjenester
5 Etasje Vestre Strandgate 42, 4612 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,9 år
Adm. direktør 2014 2016 1,9 år

Adant Evje AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Adant Evje AS - 814281922
Regnskap og bokføring
Nils Heglands veg 71, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2 år

Rino Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rino Eiendom AS - 999104649
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nesgata 4, 4480 Kvinesdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
92 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -89 -3 -60
Resultat før skatt -88 -11 -69
Ordinært resultat -88 -11 -69
Årsresultat -88 -11 -69
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 92 934 942
Sum eiendeler 92 934 942
Sum egenkapital 92 931 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 0

Byggfag Kvinesdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggfag Kvinesdal AS - 998050111
Oppføring av bygninger
Elvevegen 2, 4480 Kvinesdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 802 000
Personalkostnader
781 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 000
Egenkapital
1 164 000
Gjeld
726 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 1 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 19 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 802 2 192 3 756
Driftsresultat -505 -45 795
Resultat før skatt -395 -4 651
Ordinært resultat -395 -4 651
Årsresultat -395 -4 651
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 205 840 179
Sum omløpsmidler 1 685 1 468 1 779
Sum eiendeler 1 890 2 308 1 957
Sum egenkapital 1 164 1 559 1 563
Sum langsiktig gjeld 333 333 0
Sum kortsiktig gjeld 393 417 394

Lund Regnskapskontor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lund Regnskapskontor AS - 987656190
Regnskap og bokføring
Sirdalsveien 38, 4376 Helleland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 082 000
Personalkostnader
5 856 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
406 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
2 823 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 83 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 082 9 006 7 694
Driftsresultat 1 184 1 157 840
Resultat før skatt 954 873 633
Ordinært resultat 954 873 633
Årsresultat 954 873 633
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 406 311 188
Sum omløpsmidler 2 516 2 498 2 043
Sum eiendeler 2 923 2 808 2 232
Sum egenkapital 100 50 50
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 823 2 758 2 182

Dalane Avløserlag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Dalane Avløserlag Sa - 974249413
Tjenester tilknyttet husdyrhold
Sirdalsveien 38, 4376 Helleland
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
433
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 442 000
Personalkostnader
8 089 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
683 000
Gjeld
2 685 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 34 33 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 442 8 082 7 471
Driftsresultat 15 40 -33
Resultat før skatt 35 60 -5
Ordinært resultat 35 60 -5
Årsresultat 35 60 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 368 3 248 3 136
Sum eiendeler 3 368 3 248 3 136
Sum egenkapital 683 648 588
Sum langsiktig gjeld 0 18 0
Sum kortsiktig gjeld 2 685 2 582 2 548