Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øyvind Henriksen

Rapportdato: 2019-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 171 263 og med ett samlet driftsresultat på 116 377. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 39.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Care AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 70 515 4 040
Smart Karriere AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -30
Asian Foodpartner AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 556 -2 824
Saga Engineering AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 3 863 -456
Svendsen Vikar AS Styrets leder 2012 - Aktiv 24 979 3 120

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Asian Foodpartner AS Adm. direktør 2017 - 2018
Vskade AS Styre­medlem 2016 - 2018
Singstad Bemanning AS Styrets leder 2013 - 2014
Jobzone Rogaland AS Styrets leder 2013 - 2014
Trondheim Renhold AS Styre­medlem 2013 - 2014
Trondheim Renhold AS Vara­medlem 2011 - 2013

Nordic Care AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Care AS - 995623811
Utleie av arbeidskraft
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
706
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 515 000
Personalkostnader
61 451 000
Lederlønn
967 000
Anleggsmidler
307 000
Egenkapital
1 894 000
Gjeld
16 746 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 66 76 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 515 57 415 28 300
Driftsresultat 4 040 4 173 1 840
Resultat før skatt 3 134 3 200 1 392
Ordinært resultat 3 134 3 200 1 392
Årsresultat 3 134 3 200 1 392
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 307 0 0
Sum omløpsmidler 18 332 9 750 6 319
Sum eiendeler 18 639 9 750 6 319
Sum egenkapital 1 894 4 299 1 799
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 746 5 451 4 520

Smart Karriere AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smart Karriere AS - 913400224
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 000
Egenkapital
167 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 0
Totalt 0 13 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 250 1 074
Driftsresultat -30 -542 -627
Resultat før skatt -23 -422 -474
Ordinært resultat -23 -422 -474
Årsresultat -23 -422 -474
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 2 150
Sum omløpsmidler 159 1 300 225
Sum eiendeler 167 1 302 374
Sum egenkapital 167 190 -278
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 112 652

Asian Foodpartner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asian Foodpartner AS - 917788685
Andre tjenester tilknyttet undervisning
Sandheimsbakken 33a, 2619 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 1 år
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 556 000
Personalkostnader
946 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 695 000
Gjeld
3 087 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 7 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 556 902 0
Driftsresultat -2 824 -675 0
Resultat før skatt -2 869 -696 0
Ordinært resultat -2 869 -696 0
Årsresultat -2 869 -696 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 2 994 0
Sum omløpsmidler 391 330 30
Sum eiendeler 391 3 324 30
Sum egenkapital -2 695 174 30
Sum langsiktig gjeld 3 089 933 0
Sum kortsiktig gjeld -2 2 217 0

Saga Engineering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saga Engineering AS - 917630208
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 863 000
Personalkostnader
3 810 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
97 000
Gjeld
1 667 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 12 11 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 863 2 208 0
Driftsresultat -456 -1 302 0
Resultat før skatt -352 -1 004 2
Ordinært resultat -352 -1 004 2
Årsresultat -352 -1 004 2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 2
Sum omløpsmidler 1 764 2 742 110
Sum eiendeler 1 764 2 742 112
Sum egenkapital 97 97 104
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 667 2 645 8

Svendsen Vikar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Svendsen Vikar AS - 987384085
Utleie av arbeidskraft
Granåsvegen 1, 7069 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 979 000
Personalkostnader
82 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
412 000
Gjeld
3 690 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 5
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 71 78 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 979 26 481 25 199
Driftsresultat 3 120 5 201 3 275
Resultat før skatt 1 267 1 965 644
Ordinært resultat 1 267 1 965 644
Årsresultat 1 267 1 965 644
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 161 174 184
Sum omløpsmidler 3 941 4 846 3 694
Sum eiendeler 4 101 5 020 3 878
Sum egenkapital 412 514 399
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 690 4 505 3 479

Hr Huset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hr Huset AS - 987897104
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2008 2009 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 245 000
Personalkostnader
16 393 000
Lederlønn
1 354 000
Anleggsmidler
1 130 000
Egenkapital
953 000
Gjeld
8 526 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 12 16 12
Kontantstrøm fra drift 5 14 7
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 55 78 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 31 245 38 773 28 794
Driftsresultat 1 835 4 319 1 474
Resultat før skatt 889 3 283 1 109
Ordinært resultat 889 3 283 1 109
Årsresultat 889 3 283 1 109
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 130 1 632 125
Sum omløpsmidler 8 349 10 936 7 456
Sum eiendeler 9 479 12 568 7 581
Sum egenkapital 953 1 255 772
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 526 11 313 6 809

Podium AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Podium AS - 984398123
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
103
Styremedlemmer
0
Omsetning
83 429 000
Personalkostnader
54 499 000
Lederlønn
1 150 000
Anleggsmidler
3 887 000
Egenkapital
2 828 000
Gjeld
25 415 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 0 5 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 57 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 83 429 100 130 114 521
Driftsresultat -6 070 3 545 7 232
Resultat før skatt -4 930 2 521 5 288
Ordinært resultat -4 930 2 521 5 288
Årsresultat -4 930 2 521 5 288
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 887 4 058 2 911
Sum omløpsmidler 24 356 17 634 24 288
Sum eiendeler 28 243 21 692 27 199
Sum egenkapital 2 828 2 176 2 868
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 415 19 516 24 331

Jobzone Bygg & Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobzone Bygg & Anlegg AS - 986708413
Utleie av arbeidskraft
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
57
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 914 000
Personalkostnader
66 904 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
731 000
Egenkapital
1 529 000
Gjeld
15 685 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 4 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 4 8 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 35 32 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 914 70 929 62 617
Driftsresultat 2 136 49 -187
Resultat før skatt -171 42 285
Ordinært resultat -171 42 285
Årsresultat -171 42 285
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 731 1 387 1 387
Sum omløpsmidler 16 483 14 602 15 850
Sum eiendeler 17 214 15 988 17 237
Sum egenkapital 1 529 1 700 1 658
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 685 14 289 15 579

Insider Facility Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Insider Facility Services AS - 987927488
Rengjøring av bygninger
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
260
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 123 000
Personalkostnader
56 552 000
Lederlønn
1 132 000
Anleggsmidler
2 091 000
Egenkapital
1 977 000
Gjeld
15 478 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 8 8
Kontantstrøm fra drift 1 7 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 20 62 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 76 123 84 256 95 556
Driftsresultat -312 3 402 3 415
Resultat før skatt -223 2 632 2 427
Ordinært resultat -223 2 632 2 427
Årsresultat -223 2 632 2 427
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 091 2 149 2 208
Sum omløpsmidler 15 365 19 811 23 933
Sum eiendeler 17 455 21 960 26 141
Sum egenkapital 1 977 2 200 2 638
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 478 19 761 23 503

Uchi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uchi Invest AS - 879288592
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,7 år
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 141 000
Egenkapital
3 107 000
Gjeld
1 509 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 37 39 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -23 -11
Resultat før skatt 8 762 6 971 5 575
Ordinært resultat 8 762 6 971 5 575
Årsresultat 8 762 6 971 5 575
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 141 3 141 3 141
Sum omløpsmidler 1 475 56 31
Sum eiendeler 4 616 3 196 3 172
Sum egenkapital 3 107 3 145 3 124
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 509 51 48

Jobzone Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobzone Norge AS - 983032222
Utleie av arbeidskraft
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,7 år
Styrets leder 2000 2008 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1987
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 186 049 000
Personalkostnader
919 655 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 664 000
Egenkapital
21 039 000
Gjeld
246 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 63 59 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 186 049 1 114 772 994 501
Driftsresultat 60 799 50 549 44 076
Resultat før skatt 39 352 30 221 25 527
Ordinært resultat 39 352 30 221 25 527
Årsresultat 39 352 30 221 25 527
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 664 15 265 18 476
Sum omløpsmidler 256 137 232 396 236 318
Sum eiendeler 267 802 247 661 254 794
Sum egenkapital 21 039 17 552 16 819
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246 763 230 110 237 975

Jobzone AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobzone AS - 980714535
Utleie av arbeidskraft
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
41
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 618 590 000
Personalkostnader
1 287 897 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 252 000
Egenkapital
35 583 000
Gjeld
337 791 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 57 56 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 618 590 1 509 296 1 376 735
Driftsresultat 54 157 55 778 48 772
Resultat før skatt 32 798 33 241 19 304
Ordinært resultat 32 798 33 241 19 304
Årsresultat 32 798 33 241 19 304
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 54 252 38 482 45 209
Sum omløpsmidler 319 121 311 058 299 892
Sum eiendeler 373 373 349 540 345 101
Sum egenkapital 35 583 28 465 17 809
Sum langsiktig gjeld 1 271 1 319 0
Sum kortsiktig gjeld 336 520 319 755 327 292

Vskade AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vskade AS - 916659822
Snekkerarbeid
Frysjaveien 33d, 0884 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 200 000
Personalkostnader
4 038 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
648 000
Egenkapital
-4 066 000
Gjeld
6 900 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 15 10 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 200 10 172 3 211
Driftsresultat -3 968 -3 099 -2 840
Resultat før skatt -4 166 -2 482 -2 169
Ordinært resultat -4 166 -2 482 -2 169
Årsresultat -4 166 -2 482 -2 169
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 648 639 854
Sum omløpsmidler 2 187 5 591 5 602
Sum eiendeler 2 835 6 230 6 455
Sum egenkapital -4 066 100 152
Sum langsiktig gjeld 4 814 0 14
Sum kortsiktig gjeld 2 086 6 130 6 290

Singstad Bemanning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Singstad Bemanning AS - 999551815
Utleie av arbeidskraft
Gismerøyveien 89, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 874 000
Personalkostnader
1 810 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000
Egenkapital
374 000
Gjeld
88 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 16
Kontantstrøm fra drift 0 14 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 25 92 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 874 4 633 3 370
Driftsresultat -241 1 028 390
Resultat før skatt -241 402 292
Ordinært resultat -241 402 292
Årsresultat -241 402 292
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 6 10
Sum omløpsmidler 458 1 400 642
Sum eiendeler 461 1 407 652
Sum egenkapital 374 615 213
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 88 792 439

Jobzone Rogaland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobzone Rogaland AS - 987243945
Utleie av arbeidskraft
Auglendsmyrå 13, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 983 000
Personalkostnader
1 467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
404 000
Gjeld
1 087 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 18 16 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 983 2 812 2 071
Driftsresultat -464 -620 -144
Resultat før skatt -381 -501 -101
Ordinært resultat -381 -501 -101
Årsresultat -381 -501 -101
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 70 12
Sum omløpsmidler 1 490 723 665
Sum eiendeler 1 491 794 678
Sum egenkapital 404 231 452
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 087 563 226

Trondheim Renhold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trondheim Renhold AS - 990912521
Rengjøring av bygninger
Travbanevegen 6, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Vara­medlem 2011 2013 2,1 år

Adaptus Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Adaptus Bemanning AS - 893739432
Utleie av arbeidskraft
Sandakerveien 114b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1 år

Personellassistanse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personellassistanse AS - 987701773
Utleie av arbeidskraft
Jernbanealleen 17, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 4,5 år

Bygg og Anlegg Vest Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bygg og Anlegg Vest Bemanning AS - 993740330
Utleie av arbeidskraft
Sandviksbodene 1 A, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2015 3,5 år

Helse Vest Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Helse Vest Bemanning AS - 987157348
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Skagen 27, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3,5 år
Styre­medlem 2008 2011 2,7 år

Jobzone Hordaland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jobzone Hordaland AS - 990311145
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Sandviksbodene 1a, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2016 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 169 000
Personalkostnader
125 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
242 000
Egenkapital
-1 000
Gjeld
1 121 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 56 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 169 9 804 9 891
Driftsresultat 618 -45 -489
Resultat før skatt 207 -61 -366
Ordinært resultat 207 -61 -366
Årsresultat 207 -61 -366
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 242 354 267
Sum omløpsmidler 878 668 378
Sum eiendeler 1 120 1 022 645
Sum egenkapital -1 -208 -146
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 121 1 230 791

Hk Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hk Bemanning AS - 986677917
Utleie av arbeidskraft
Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2017 7,3 år

Tofo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tofo Eiendom AS - 988210676
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Falsens gate 14, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 471 000
Gjeld
830 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 8 461
Driftsresultat -30 -48 5 489
Resultat før skatt -14 13 3 768
Ordinært resultat -14 13 3 768
Årsresultat -14 13 3 768
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 301 5 944 6 943
Sum eiendeler 5 301 5 944 6 943
Sum egenkapital 4 471 4 915 5 402
Sum langsiktig gjeld 530 662 864
Sum kortsiktig gjeld 300 367 677

R. I. Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) R. I. Oslo AS - 993362980
Rengjøring av bygninger
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2 år

Kristiansand Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansand Bemanning AS - 993387002
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Kirkegata 8, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 5 år

Necon Engineering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Necon Engineering AS - 993305227
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kokstaddalen 23, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,1 år

Lillo Regnskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lillo Regnskap AS - 889400102
Regnskap og bokføring
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2015 6,2 år

Jobzone Select AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jobzone Select AS - 891324952
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 1,6 år

Necon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Necon AS - 986249648
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Ytrebygdsvegen 215, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2016 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 212 000
Personalkostnader
28 509 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 121 000
Egenkapital
1 428 000
Gjeld
26 005 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 33 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 212 51 993 71 070
Driftsresultat 624 -3 239 -9 171
Resultat før skatt 876 -543 -9 477
Ordinært resultat 876 -543 -9 477
Årsresultat 876 -543 -5 588
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 121 5 223 4 992
Sum omløpsmidler 22 312 20 798 17 548
Sum eiendeler 27 433 26 021 22 540
Sum egenkapital 1 428 552 1 104
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 005 25 469 21 436

Sirius Mamoaro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sirius Mamoaro AS - 986016228
Ikke tilgjengelig
Sandakervei 114 B, 0404 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,8 år
Vara­medlem 2003 2004 < 1 år

Fevik Maritime Leirskole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fevik Maritime Leirskole AS - 885718302
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Verkstedveien 25, 4870 Fevik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 243 000
Personalkostnader
1 050 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
838 000
Egenkapital
25 823 000
Gjeld
3 675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 84 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 243 5 999 6 115
Driftsresultat 3 076 3 252 2 936
Resultat før skatt 2 556 3 312 2 822
Ordinært resultat 2 556 3 312 2 822
Årsresultat 2 556 3 312 2 822
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 838 1 047 1 308
Sum omløpsmidler 28 659 25 977 22 502
Sum eiendeler 29 497 27 024 23 810
Sum egenkapital 25 823 23 267 19 955
Sum langsiktig gjeld 2 664 2 637 2 814
Sum kortsiktig gjeld 1 011 1 120 1 041

Nydalen Bemanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nydalen Bemanning AS - 885716792
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2007 3,6 år

A & B Bemanningstjenester AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) A & B Bemanningstjenester AS - 984654243
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2007 4,5 år

Mainstream AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mainstream AS - 978632157
Ikke tilgjengelig
Sandakerv 128, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,3 år

Personalia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personalia AS - 945731052
Ikke tilgjengelig
Løkkeveien 10, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Ipsos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ipsos AS - 947636936
Markeds- og opinionsundersøkelser
Karenslyst Allé 20, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
275
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 939 000
Personalkostnader
36 140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 101 000
Egenkapital
6 698 000
Gjeld
26 539 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 1
Rentedekningsgrad 8 2 4
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 40 24 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 95 939 97 074 107 732
Driftsresultat 1 995 371 1 588
Resultat før skatt 940 -301 540
Ordinært resultat 940 -301 540
Årsresultat 940 -301 540
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 101 4 656 5 058
Sum omløpsmidler 29 135 26 162 34 055
Sum eiendeler 33 237 30 818 39 113
Sum egenkapital 6 698 5 867 6 169
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 539 24 951 32 944

Personalia AS Rekruttering

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personalia AS Rekruttering - 963091702
Ikke tilgjengelig
Oktanten Luramyrv 23, 4300
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Personaltjeneste AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personaltjeneste AS - 966673176
Ikke tilgjengelig
Grindbakken 1, 0764 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Invicto AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Invicto AS - 968682199
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 114 B, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Personellassistanse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personellassistanse AS - 937514034
Ikke tilgjengelig
Prinsensg 5, 0104 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Scan-am Partners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scan-am Partners AS - 871158282
Ikke tilgjengelig
Storg 118, 3901 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Abz Vikar Vestfold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abz Vikar Vestfold AS - 968582984
Ikke tilgjengelig
Håkon Gamlesg 6, 3111 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Personellassistanse Oslo & Akershus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personellassistanse Oslo & Akershus AS - 977030641
Ikke tilgjengelig
Prinsensg 5, 0104 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Personalia Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Personalia Oslo AS - 957795552
Ikke tilgjengelig
Rådmann Halmerastev 16, 1300 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år