Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Asbjørn Pedersen

Rapportdato: 2020-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 103 778 og med ett samlet driftsresultat på 7 577. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anlegg og Marine Service AS Styre­medlem 2005 - Aktiv 79 432 4 557
Bergen Dieselcontact AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 13 388 -643
Fdvtek AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 458 -84
Lipe Invest AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 0 -13
Vikjo Invest AS Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 0 -15

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Anlegg og Marine Service AS Adm. direktør 2016 - 2017
Anlegg og Marine Service AS Styrets leder 2000** - 2005
Bergen Dieselcontact AS Adm. direktør 2016 - 2017
Marine Eiendom AS Utleiebygg Adm. direktør 2006 - 2009
Fdvkonsult AS Styre­medlem 2000** - 2004
Egersund Diesel AS Styrets leder 2000** - 2006
Egersund Diesel AS Adm. direktør 2000** - 2006

Anlegg og Marine Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anlegg og Marine Service AS - 977250722
Reparasjon av maskiner
Energivegen 10, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 1,1 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,2 år
Styrets leder 2000 2005 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 432 000
Personalkostnader
21 172 000
Lederlønn
1 188 000
Anleggsmidler
4 367 000
Egenkapital
20 363 000
Gjeld
21 358 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 61 65 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 79 432 76 960 69 492
Driftsresultat 4 557 4 792 -5 147
Resultat før skatt 4 277 4 472 -5 741
Ordinært resultat 4 277 4 472 -5 741
Årsresultat 4 277 4 472 -5 741
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 367 4 592 5 493
Sum omløpsmidler 37 355 33 728 35 028
Sum eiendeler 41 721 38 320 40 521
Sum egenkapital 20 363 22 243 16 373
Sum langsiktig gjeld 3 506 4 136 3 714
Sum kortsiktig gjeld 17 852 11 941 20 434

Bergen Dieselcontact AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Dieselcontact AS - 960009290
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 1,1 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 388 000
Personalkostnader
3 474 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
392 000
Egenkapital
1 235 000
Gjeld
7 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 14 28 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 388 26 091 29 414
Driftsresultat -643 293 -2 706
Resultat før skatt -1 152 11 -3 146
Ordinært resultat -1 152 11 -3 146
Årsresultat -1 152 11 -3 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 392 656 611
Sum omløpsmidler 8 355 11 054 11 238
Sum eiendeler 8 747 11 710 11 849
Sum egenkapital 1 235 1 087 -1 424
Sum langsiktig gjeld 3 506 4 136 3 714
Sum kortsiktig gjeld 4 006 6 488 9 559

Fdvtek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fdvtek AS - 916523106
Eiendomsforvaltning
Energivegen 10, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 458 000
Personalkostnader
1 258 000
Lederlønn
179 000
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
-206 000
Gjeld
743 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 13 15 29
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 458 1 552 87
Driftsresultat -84 -286 -24
Resultat før skatt -84 -286 -24
Ordinært resultat -84 -286 -24
Årsresultat -84 -286 -24
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 167 160
Sum omløpsmidler 421 307 548
Sum eiendeler 537 474 708
Sum egenkapital -206 -122 164
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 743 596 544

Lipe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lipe Invest AS - 988904597
Eiendomsforvaltning
Sundetunet 24, 4046 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 324 000
Egenkapital
7 801 000
Gjeld
143 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 32 24 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -14 -9
Resultat før skatt 124 140 158
Ordinært resultat 124 140 158
Årsresultat 124 140 158
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 324 7 674 8 211
Sum omløpsmidler 621 804 940
Sum eiendeler 7 944 8 478 9 151
Sum egenkapital 7 801 7 777 8 099
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 143 701 1 053

Vikjo Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikjo Invest AS - 988904627
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Herlaugsbakken 37 B, 4041 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,4 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
132 000
Anleggsmidler
1 413 000
Egenkapital
2 170 000
Gjeld
939 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 40 0 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -17 -11
Resultat før skatt 565 -1 355 64
Ordinært resultat 565 -1 355 64
Årsresultat 565 -1 355 64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 413 2 516 3 874
Sum omløpsmidler 1 696 10 12
Sum eiendeler 3 109 2 526 3 886
Sum egenkapital 2 170 1 605 2 959
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 939 922 927

Rigel Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rigel Invest AS - 988904643
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bergljots gate 28, 4041 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 674 000
Egenkapital
8 411 000
Gjeld
221 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 32 30 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -10 -9
Resultat før skatt 131 147 162
Ordinært resultat 131 147 162
Årsresultat 131 147 162
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 674 7 224 7 761
Sum omløpsmidler 1 958 1 549 2 351
Sum eiendeler 8 632 8 773 10 113
Sum egenkapital 8 411 8 280 8 857
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 221 493 1 256

Fdvkonsult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fdvkonsult AS - 963240910
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vågaberget 1, 5464 Dimmelsvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 15,8 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 049 000
Personalkostnader
32 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 609 000
Egenkapital
-598 000
Gjeld
4 676 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 15 30 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 049 660 698
Driftsresultat -178 61 -236
Resultat før skatt -367 -228 -458
Ordinært resultat -367 -228 -458
Årsresultat -367 -228 -458
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 609 6 023 6 163
Sum omløpsmidler 469 109 285
Sum eiendeler 4 078 6 132 6 448
Sum egenkapital -598 -231 -3
Sum langsiktig gjeld 4 376 6 045 6 222
Sum kortsiktig gjeld 300 317 229

Hundvåg Slipp & Mekaniske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hundvåg Slipp & Mekaniske AS - 970961208
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Energivegen 10, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
476 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 836 000
Egenkapital
4 372 000
Gjeld
159 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 81 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 476 684 569
Driftsresultat -101 443 424
Resultat før skatt -92 320 642
Ordinært resultat -92 320 642
Årsresultat -92 320 642
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 836 1 845 1 982
Sum omløpsmidler 2 696 2 794 2 295
Sum eiendeler 4 532 4 639 4 277
Sum egenkapital 4 372 4 465 4 145
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 159 175 132

Anlegg og Marine Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anlegg og Marine Eiendom AS - 956842670
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Energivegen 10, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 975 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 562 000
Egenkapital
33 248 000
Gjeld
55 365 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 66 58 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 975 7 600 7 274
Driftsresultat 4 065 3 368 1 814
Resultat før skatt 820 613 -432
Ordinært resultat 820 613 -432
Årsresultat 820 613 -432
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 86 562 90 568 94 100
Sum omløpsmidler 2 050 1 104 1 179
Sum eiendeler 88 612 91 672 95 279
Sum egenkapital 33 248 32 428 31 814
Sum langsiktig gjeld 54 177 58 127 62 077
Sum kortsiktig gjeld 1 188 1 119 1 389

Marine Eiendom AS Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Marine Eiendom AS Utleiebygg - 980678733
Ikke tilgjengelig
Koppholen 2, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2009 2,7 år

Egersund Diesel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egersund Diesel AS - 979923856
Ikke tilgjengelig
Koppholen 2, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

A Pedersen Motor

Foretaksinfo
(Inaktiv) A Pedersen Motor - 947027573
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Herlaugsbakken 37 B, 4041 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 18 år
Adm. direktør 2000 2018 18 år

Anlegg og Marine Service ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Anlegg og Marine Service ANS - 946885525
Ikke tilgjengelig
Århaugv 35, 4049 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Marine Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Marine Eiendom AS - 877566412
Ikke tilgjengelig
Tankbåtvegen 2, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,4 år
Adm. direktør 2000 2007 6,4 år