Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Brynjulf M Skaugen

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 32 837 og med ett samlet driftsresultat på -3 483. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Amarone AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Finse 1222 AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 26 615 2 137
1222 Eiendom 1 AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 100 11
1222 Eiendom 2 AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 60 35
Destinasjon Finse AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 0 -309

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bosvik AS Styre­medlem 2015 - 2017
Basics4life Styre­medlem 2013 - 2017
Fileflow AS Styre­medlem 2010 - 2014
Vestlia Resort AS Styre­medlem 2010 - 2014
Highland Lodge AS Styre­medlem 2010 - 2014

Amarone AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amarone AS - 971071206
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Finse 1222 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finse 1222 AS - 933947815
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 615 000
Personalkostnader
11 090 000
Lederlønn
802 000
Anleggsmidler
7 228 000
Egenkapital
4 336 000
Gjeld
5 625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 7 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 56 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 615 26 754 26 700
Driftsresultat 2 137 1 115 1 684
Resultat før skatt 1 492 598 998
Ordinært resultat 1 492 598 998
Årsresultat 1 492 598 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 228 8 238 8 052
Sum omløpsmidler 2 732 3 986 3 448
Sum eiendeler 9 961 12 224 11 500
Sum egenkapital 4 336 2 844 2 246
Sum langsiktig gjeld 2 722 5 879 6 035
Sum kortsiktig gjeld 2 903 3 501 3 218

1222 Eiendom 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 1 AS - 914724015
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Tusenheimen Finsebyen 18, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
1 092 000
Gjeld
38 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 100 100 100
Driftsresultat 11 15 18
Resultat før skatt 11 13 15
Ordinært resultat 11 13 15
Årsresultat 11 13 15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 866 917 969
Sum omløpsmidler 263 227 179
Sum eiendeler 1 130 1 144 1 148
Sum egenkapital 1 092 1 105 1 117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 39 32

1222 Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1222 Eiendom 2 AS - 914723965
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Direktørboligen Vestre Rallarvegen 4, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
190 000
Gjeld
37 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 84 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 60 60 60
Driftsresultat 35 35 35
Resultat før skatt 28 25 25
Ordinært resultat 28 25 25
Årsresultat 28 25 25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 97 104 115
Sum omløpsmidler 130 116 95
Sum eiendeler 226 220 210
Sum egenkapital 190 184 181
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 36 29

Destinasjon Finse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Destinasjon Finse AS - 919866640
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Steinboligen Vestre Rallarvegen 15c, 5719 Finse
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000 000
Egenkapital
31 007 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -309 -405 -31
Resultat før skatt -308 -404 -31
Ordinært resultat -308 -404 -31
Årsresultat -308 -404 -31
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 000 0 0
Sum omløpsmidler 30 107 571 990
Sum eiendeler 31 107 571 990
Sum egenkapital 31 007 565 969
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 5 20

Min Mage AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Min Mage AS - 924589442
Andre helsetjenester
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-105 000
Gjeld
125 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -134
Resultat før skatt -135
Ordinært resultat -135
Årsresultat -135
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 21
Sum eiendeler 21
Sum egenkapital -105
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 125

Parkveien 57 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Parkveien 57 AS - 976390180
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o B. Skaugen Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 970 000
Personalkostnader
209 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 112 000
Egenkapital
10 948 000
Gjeld
6 849 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 4
Totalt 65 76 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 970 4 571 4 558
Driftsresultat 2 089 3 099 3 277
Resultat før skatt 1 629 2 328 2 517
Ordinært resultat 1 629 2 328 2 517
Årsresultat 1 629 2 328 2 517
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 16 112 13 908 14 439
Sum omløpsmidler 1 684 4 398 1 959
Sum eiendeler 17 796 18 306 16 397
Sum egenkapital 10 948 11 306 3 225
Sum langsiktig gjeld 2 694 2 796 11 399
Sum kortsiktig gjeld 4 155 4 204 1 773

Anette og Brynjulf Skaugens Veldedige Stiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Anette og Brynjulf Skaugens Veldedige Stiftelse - 981895347
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
48 843 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 33 40 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 407 -1 035 -1 270
Resultat før skatt 1 861 6 189 -1 768
Ordinært resultat 1 861 6 189 -1 768
Årsresultat 1 861 6 189 -1 768
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 48 853 46 992 40 803
Sum eiendeler 48 853 46 992 40 803
Sum egenkapital 48 843 46 982 40 793
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 10 10

Senitnor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Senitnor AS - 820797612
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Jan Arvid Bakken Hans Burums vei 3, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 241 000
Egenkapital
11 482 000
Gjeld
2 200 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 4 6
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -314 -6
Resultat før skatt -297 -21
Ordinært resultat -297 -21
Årsresultat -297 -21
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 11 241 0
Sum omløpsmidler 2 441 80
Sum eiendeler 13 682 80
Sum egenkapital 11 482 19
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 200 61

Fem Hjerter Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fem Hjerter Eiendom AS - 888192662
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o B. Skaugen Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 886 000
Egenkapital
50 298 000
Gjeld
744 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -168 -160 -155
Resultat før skatt -229 -154 17 892
Ordinært resultat -229 -154 17 892
Årsresultat -229 -154 17 892
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 50 886 50 886 50 886
Sum omløpsmidler 156 164 218
Sum eiendeler 51 042 51 050 51 104
Sum egenkapital 50 298 50 526 50 680
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 744 524 424

B Skaugen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B Skaugen AS - 980211789
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,3 år
Styre­medlem 2009 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 662 000
Personalkostnader
6 740 000
Lederlønn
500 000
Anleggsmidler
212 982 000
Egenkapital
316 079 000
Gjeld
14 533 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 51 19 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 662 1 954 2 030
Driftsresultat -5 506 -6 507 -8 617
Resultat før skatt 7 942 -3 376 116 326
Ordinært resultat 7 942 -3 376 116 326
Årsresultat 7 942 -3 376 116 326
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 212 982 166 741 148 765
Sum omløpsmidler 117 629 156 842 179 822
Sum eiendeler 330 611 323 584 328 587
Sum egenkapital 316 079 308 137 311 513
Sum langsiktig gjeld 8 398 8 907 9 878
Sum kortsiktig gjeld 6 135 6 540 7 196

Askvig & Skaugen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Askvig & Skaugen Invest AS - 994258133
Utenriks sjøfart med gods
C/o B Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 551 000
Egenkapital
24 026 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 37 20 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -19 -18
Resultat før skatt 1 843 2 760 -1 590
Ordinært resultat 1 843 2 760 -1 590
Årsresultat 1 843 2 760 -1 590
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 551 1 052 132
Sum omløpsmidler 21 488 21 132 19 291
Sum eiendeler 24 039 22 184 19 423
Sum egenkapital 24 026 22 184 19 423
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 0 0

B. Skaugen Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B. Skaugen Consulting AS - 991907408
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,6 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
430 000
Personalkostnader
180 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 942 000
Egenkapital
11 216 000
Gjeld
227 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 74 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 430 483 724
Driftsresultat 126 178 424
Resultat før skatt 166 190 370
Ordinært resultat 166 190 370
Årsresultat 166 190 370
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 942 10 197 10 529
Sum omløpsmidler 1 502 1 285 1 169
Sum eiendeler 11 443 11 482 11 698
Sum egenkapital 11 216 11 308 11 416
Sum langsiktig gjeld 104 130 170
Sum kortsiktig gjeld 123 44 112

Holdings AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holdings AS - 989247573
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o B Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 643 000
Egenkapital
48 328 000
Gjeld
37 271 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 31 8 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -18 -19
Resultat før skatt 7 841 -4 590 16 539
Ordinært resultat 7 841 -4 590 16 539
Årsresultat 7 841 -4 590 16 539
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 643 37 643 37 849
Sum omløpsmidler 44 956 43 226 51 317
Sum eiendeler 85 598 80 869 89 166
Sum egenkapital 48 328 40 487 45 076
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 271 40 383 44 090

Bosvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bosvik AS - 910750852
Produksjon av bygningsartikler
Risørveien 667, 4950 Risør
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 939 000
Personalkostnader
26 344 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 074 000
Egenkapital
17 345 000
Gjeld
24 428 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 41 8 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 80 939 55 325 55 835
Driftsresultat 2 272 -11 227 -3 983
Resultat før skatt 1 336 -9 123 -3 194
Ordinært resultat 1 336 -9 123 -3 194
Årsresultat 1 336 -9 123 -3 194
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 074 16 271 19 713
Sum omløpsmidler 30 699 19 363 26 252
Sum eiendeler 41 773 35 634 45 965
Sum egenkapital 17 345 16 009 25 132
Sum langsiktig gjeld 238 589 2 121
Sum kortsiktig gjeld 24 190 19 036 18 712

Basics4life

Foretaksinfo
(Inaktiv) Basics4life - 998941709
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Ullevål Stadion Sognsveien 75, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,2 år

Fileflow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fileflow AS - 996187322
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
564 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
310 000
Egenkapital
177 000
Gjeld
682 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 8
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 81 66 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 564 812 1 186
Driftsresultat 232 146 385
Resultat før skatt 183 111 308
Ordinært resultat 183 111 308
Årsresultat 183 111 308
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 310 77 66
Sum omløpsmidler 549 1 838 1 591
Sum eiendeler 859 1 915 1 657
Sum egenkapital 177 268 320
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 682 1 647 1 337

Vestlia Resort AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestlia Resort AS - 977044529
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Bakkestølvegen 81, 3580 Geilo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
194
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 435 000
Personalkostnader
45 296 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 930 000
Egenkapital
12 802 000
Gjeld
40 534 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 7 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 52 41 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 114 435 149 680 130 197
Driftsresultat 4 228 2 268 1 329
Resultat før skatt 3 256 1 808 3 879
Ordinært resultat 3 256 1 808 3 879
Årsresultat 3 256 1 808 3 879
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 27 930 12 900 8 288
Sum omløpsmidler 25 406 36 093 26 329
Sum eiendeler 53 335 48 993 34 616
Sum egenkapital 12 802 13 424 6 156
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 534 35 569 28 461

Highland Lodge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Highland Lodge AS - 982406145
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Lienvegen 11, 3580 Geilo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,7 år

Frøenstunet Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Frøenstunet Boligsameie - 990809410
Ikke tilgjengelig
V/ Sebra Forvaltning AS Gladengveien 1, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2017 7,9 år
Styre­medlem 2007 2018 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 258 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
232 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 15 46 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 258 1 174 1 005
Driftsresultat -54 25 -225
Resultat før skatt -43 35 -215
Ordinært resultat -43 35 -215
Årsresultat -43 35 -215
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 305 350 412
Sum eiendeler 305 350 412
Sum egenkapital 232 276 240
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 75 171

Technologies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Technologies AS - 992178256
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2009 < 1 år

Environmental Capital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Environmental Capital AS - 992178272
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2008 < 1 år

Lindseth AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lindseth AS - 991988890
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tjuvholmen Fru Kroghs Brygge 10, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år

Ventures AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ventures AS - 989855042
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,4 år
Adm. direktør 2007 2008 1,2 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Equities AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Equities AS - 981898478
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 1,4 år

Investments AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investments AS - 981898435
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Tjuvholmen Fru Kroghs Brygge 10, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2008 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 034 000
Egenkapital
7 973 000
Gjeld
61 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 5 67 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 26 0
Driftsresultat 0 -27 -58
Resultat før skatt -220 2 973 9 460
Ordinært resultat -220 2 973 9 460
Årsresultat -220 2 973 9 460
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 034 8 034 6 342
Sum omløpsmidler 0 3 521 2 825
Sum eiendeler 8 034 11 555 9 167
Sum egenkapital 7 973 11 485 8 496
Sum langsiktig gjeld 61 61 48
Sum kortsiktig gjeld 0 9 622

Easy2connect AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Easy2connect AS - 982251583
Programmeringstjenester
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
852 000
Egenkapital
4 158 000
Gjeld
2 683 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 30 92 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 874 875
Driftsresultat -43 872 756
Resultat før skatt 453 2 483 569
Ordinært resultat 453 2 483 569
Årsresultat 453 2 483 569
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 852 887 501
Sum omløpsmidler 5 989 3 851 3 083
Sum eiendeler 6 841 4 738 3 584
Sum egenkapital 4 158 3 705 1 310
Sum langsiktig gjeld 0 0 69
Sum kortsiktig gjeld 2 683 1 033 2 205

Boligsameiet Gaupefaret 18 - 22

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Gaupefaret 18 - 22 - 984979851
Ikke tilgjengelig
Gaupefaret 20, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2007 4,8 år

Vesterveien 198 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vesterveien 198 AS - 981664469
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57 C/o B. Skaugen AS, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,3 år