Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Venke Helen Ørland

Rapportdato: 2021-03-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 100 og med ett samlet driftsresultat på 18. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nbnor AS Styrets leder 2019 - Aktiv 100 23
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 100 23
Adapted Technologies AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -5
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -5

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Adapted Technologies AS Vara­medlem 2012 - 2019
Nortrace AS Styre­medlem 2019 - 2020
Comdev AS Styre­medlem 2018 - 2020
Comdev AS Adm. direktør 2017 - 2020

Nbnor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nbnor AS - 922987920
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 000
Egenkapital
45 000
Gjeld
155 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 67
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 100
Driftsresultat 23
Resultat før skatt 15
Ordinært resultat 15
Årsresultat 15
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 116
Sum omløpsmidler 85
Sum eiendeler 200
Sum egenkapital 45
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 155

Adapted Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adapted Technologies AS - 993258407
Uoppgitt
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år
Vara­medlem 2012 2019 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-16 000
Gjeld
46 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 0 0
Resultat før skatt -5 0 0
Ordinært resultat -5 0 0
Årsresultat -5 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 30 0 0
Sum egenkapital -16 -911 -911
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 911 911

Nortrace AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nortrace AS - 914573629
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Koppholen 25, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
919 000
Personalkostnader
1 010 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
113 000
Egenkapital
-4 133 000
Gjeld
4 339 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 4 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 919 393 3 046
Driftsresultat -4 056 -7 110 379
Resultat før skatt -4 118 -7 032 255
Ordinært resultat -4 118 -7 032 255
Årsresultat -4 118 -7 032 255
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 113 3 597 5 206
Sum omløpsmidler 94 1 232 1 806
Sum eiendeler 206 4 829 7 012
Sum egenkapital -4 133 -15 4 517
Sum langsiktig gjeld 2 836 2 850 -1
Sum kortsiktig gjeld 1 503 1 994 2 496

Comdev AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Comdev AS - 913158997
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Koppholen 25, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,9 år
Adm. direktør 2017 2020 2,7 år