Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Anne Sesilie Heine

Rapportdato: 2019-09-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 544 og med ett samlet driftsresultat på 3 156. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Anne S Wiig Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sivilingeniør E J Wiig AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 8 976 2 950
Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap Styre­medlem 2000** - Aktiv 568 206

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Anne S Wiig Styrets leder 2000** - 2019
Anne S Wiig Styrets leder 2000** - 2019

Anne S Wiig

Foretaksinfo
(Aktiv) Anne S Wiig - 982089654
Veterinærtjenester
Frichsgate 1 C, 0360 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Sivilingeniør E J Wiig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivilingeniør E J Wiig AS - 913863186
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 976 000
Personalkostnader
713 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
146 000
Egenkapital
7 115 000
Gjeld
4 310 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 88 81 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 976 6 619 7 864
Driftsresultat 2 950 2 045 2 836
Resultat før skatt 2 241 1 521 2 096
Ordinært resultat 2 241 1 521 2 096
Årsresultat 2 241 1 521 2 096
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 146 222 222
Sum omløpsmidler 11 279 10 284 9 115
Sum eiendeler 11 425 10 506 9 337
Sum egenkapital 7 115 6 374 5 853
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 310 4 132 3 484

Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap - 976495268
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
568 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 011 000
Egenkapital
18 155 000
Gjeld
2 980 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 74 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 568 532 515
Driftsresultat 206 297 175
Resultat før skatt 1 622 1 203 1 095
Ordinært resultat 1 622 1 203 1 095
Årsresultat 1 622 1 203 1 095
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 011 12 843 12 820
Sum omløpsmidler 8 124 8 543 7 954
Sum eiendeler 21 135 21 386 20 774
Sum egenkapital 18 155 17 533 17 331
Sum langsiktig gjeld 1 868 2 700 2 936
Sum kortsiktig gjeld 1 112 1 153 508

New Tech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) New Tech AS - 814991482
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2015 < 1 år