Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Bjønness

Rapportdato: 2019-07-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 324 160 og med ett samlet driftsresultat på 54 370. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 9 av virksomhetene driftsunderskudd, og 16 av virksomhetene driftsoverskudd. 25 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 69.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kaup Butikkutvikling AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 33 -5
- Styre­medlem 2017 - Aktiv 33 -5
Skolmar 29 AS Styrets leder 2018 - Aktiv 1 584 9
Pindsle Eiendomsutvikling AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 12 858 12 740
- Styre­medlem 2006 - Aktiv 12 858 12 740
Xwear AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 193 -283
Arena Næring AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 10 491 4 499
- Styre­medlem 2010 - Aktiv 10 491 4 499

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skolmar 29 AS Styrets leder 2017 - 2017
Skolmar 29 AS Styre­medlem 2015 - 2017
Buyhelse.no AS Adm. direktør 2016 - 2017
Buyhelse.no AS Styrets leder 2009 - 2017
To-be-more AS Styre­medlem 2014 - 2018
Supporter AS Styrets leder 2014 - 2015
Allegro Kommunikasjon AS Styrets leder 2014 - 2016

Kaup Butikkutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaup Butikkutvikling AS - 911932032
Reklamebyråer
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 50 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 792 2 704
Driftsresultat -5 37 -501
Resultat før skatt -10 21 -386
Ordinært resultat -10 21 -386
Årsresultat -10 21 -386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 156 234
Sum omløpsmidler 373 354 874
Sum eiendeler 505 510 1 107
Sum egenkapital 29 39 -53
Sum langsiktig gjeld 465 465 465
Sum kortsiktig gjeld 11 7 696

Skolmar 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolmar 29 AS - 916246285
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 584 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 837 000
Egenkapital
-1 050 000
Gjeld
11 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 2 12 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 37 42 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 584 1 555 0
Driftsresultat 9 110 -31
Resultat før skatt -161 -235 -289
Ordinært resultat -161 -235 -289
Årsresultat -161 -235 -289
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 837 11 879 11 994
Sum omløpsmidler 36 14 491
Sum eiendeler 10 874 11 893 12 485
Sum egenkapital -1 050 -889 30
Sum langsiktig gjeld 1 018 12 037 12 367
Sum kortsiktig gjeld 10 906 744 88

Pindsle Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Eiendomsutvikling AS - 989126660
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 858 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 526 000
Egenkapital
45 398 000
Gjeld
9 129 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 73 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 858 0 0
Driftsresultat 12 740 -219 -434
Resultat før skatt 11 419 -443 -670
Ordinært resultat 11 419 -443 -670
Årsresultat 11 419 -443 -670
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 54 526 126 788 62 244
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 54 527 126 789 62 245
Sum egenkapital 45 398 33 979 34 422
Sum langsiktig gjeld 1 300 24 900 24 900
Sum kortsiktig gjeld 7 829 67 910 2 922

Xwear AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xwear AS - 992087862
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 193 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 000
Egenkapital
2 198 000
Gjeld
69 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 193 1 128 3 630
Driftsresultat -283 -181 -109
Resultat før skatt -217 -146 -66
Ordinært resultat -217 -146 -66
Årsresultat -217 -146 -66
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 91 32 45
Sum omløpsmidler 2 176 2 640 5 060
Sum eiendeler 2 267 2 672 5 105
Sum egenkapital 2 198 2 415 2 383
Sum langsiktig gjeld 0 108 2 232
Sum kortsiktig gjeld 69 149 491

Arena Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arena Næring AS - 996000702
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,4 år
Styre­medlem 2010 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 491 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
69 111 000
Egenkapital
11 090 000
Gjeld
67 603 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 69 59 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 491 9 644 9 268
Driftsresultat 4 499 4 891 4 302
Resultat før skatt 536 1 137 602
Ordinært resultat 536 1 137 602
Årsresultat 536 1 137 602
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 69 111 77 208 78 761
Sum omløpsmidler 9 581 1 153 1 259
Sum eiendeler 78 692 78 361 80 020
Sum egenkapital 11 090 7 463 6 326
Sum langsiktig gjeld 65 461 66 149 68 430
Sum kortsiktig gjeld 2 142 4 749 5 264

Pindsle Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Stadion AS - 990310963
Drift av idrettsanlegg
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,4 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 159 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 003 000
Egenkapital
28 309 000
Gjeld
36 733 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 0 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 26 34 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 159 3 249 13 950
Driftsresultat -63 50 10 770
Resultat før skatt 1 017 -751 9 851
Ordinært resultat 1 017 -751 9 851
Årsresultat 1 017 -751 9 851
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 65 003 59 943 62 861
Sum omløpsmidler 40 203 1 547
Sum eiendeler 65 042 60 146 64 408
Sum egenkapital 28 309 27 293 28 044
Sum langsiktig gjeld 25 000 32 319 34 156
Sum kortsiktig gjeld 11 733 535 2 208

Pindsle Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig AS - 917017875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,3 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
168 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 223 000
Egenkapital
904 000
Gjeld
4 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 168 40 0
Driftsresultat 30 -87 -8
Resultat før skatt -86 -154 -5
Ordinært resultat -86 -154 -5
Årsresultat -86 -154 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 223 5 249 527
Sum omløpsmidler 107 226 362
Sum eiendeler 5 330 5 475 890
Sum egenkapital 904 908 890
Sum langsiktig gjeld 0 4 102 0
Sum kortsiktig gjeld 4 426 465 0

E2 Trening AS

Foretaksinfo
(Aktiv) E2 Trening AS - 990998116
Treningssentre
Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
58
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 637 000
Personalkostnader
4 281 000
Lederlønn
700 000
Anleggsmidler
6 437 000
Egenkapital
2 544 000
Gjeld
5 140 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 60 40 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 637 9 941 9 704
Driftsresultat 739 424 442
Resultat før skatt 359 46 10
Ordinært resultat 359 46 10
Årsresultat 359 46 10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 437 7 240 7 568
Sum omløpsmidler 1 247 634 1 534
Sum eiendeler 7 684 7 875 9 102
Sum egenkapital 2 544 1 585 1 539
Sum langsiktig gjeld 3 513 4 313 5 186
Sum kortsiktig gjeld 1 627 1 977 2 376

Allegro Kommunikasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Allegro Kommunikasjon AS - 983607780
Programmeringstjenester
Torp IT Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,1 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 980 000
Personalkostnader
21 478 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
297 000
Egenkapital
5 423 000
Gjeld
9 638 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 78 72 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 980 37 506 39 907
Driftsresultat 3 409 2 297 2 820
Resultat før skatt 2 807 1 909 2 206
Ordinært resultat 2 807 1 909 2 206
Årsresultat 2 807 1 909 2 206
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 297 371 507
Sum omløpsmidler 14 764 10 826 11 651
Sum eiendeler 15 061 11 198 12 157
Sum egenkapital 5 423 5 400 3 490
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 638 5 798 8 667

Torp Økonomi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Økonomi AS - 991324399
Regnskap og bokføring
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 970 000
Personalkostnader
8 634 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 478 000
Egenkapital
1 433 000
Gjeld
3 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 77 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 970 10 162 9 105
Driftsresultat 1 262 1 041 941
Resultat før skatt 969 795 713
Ordinært resultat 969 795 713
Årsresultat 969 795 713
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 478 1 586 332
Sum omløpsmidler 2 981 2 357 2 806
Sum eiendeler 4 459 3 943 3 139
Sum egenkapital 1 433 1 064 769
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 027 2 879 2 370

Pindsle Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Næring AS - 990310939
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 7,8 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 443 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 876 000
Egenkapital
9 899 000
Gjeld
66 232 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 68 60 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 443 7 062 6 306
Driftsresultat 5 175 4 676 3 996
Resultat før skatt 3 486 2 809 2 405
Ordinært resultat 3 486 2 809 2 405
Årsresultat 3 486 2 809 2 405
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 44 876 74 902 64 683
Sum omløpsmidler 31 254 1 055 2 727
Sum eiendeler 76 130 75 958 67 410
Sum egenkapital 9 899 9 465 8 958
Sum langsiktig gjeld 55 661 57 173 57 121
Sum kortsiktig gjeld 10 571 9 319 1 330

Torp IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp IT AS - 981653424
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 681 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 522 000
Egenkapital
46 096 000
Gjeld
169 841 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 73 70 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 24 681 25 104 23 060
Driftsresultat 9 686 9 724 8 213
Resultat før skatt 4 471 29 490 2 542
Ordinært resultat 4 471 29 490 2 542
Årsresultat 4 471 29 490 2 542
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 138 522 232 725 201 169
Sum omløpsmidler 77 416 1 594 6 102
Sum eiendeler 215 938 234 319 207 270
Sum egenkapital 46 096 41 663 12 172
Sum langsiktig gjeld 163 127 188 211 189 048
Sum kortsiktig gjeld 6 714 4 445 6 050

Torp Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Consulting AS - 976470095
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 559 000
Personalkostnader
1 683 000
Lederlønn
832 000
Anleggsmidler
4 214 000
Egenkapital
3 405 000
Gjeld
1 968 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 559 3 841 5 945
Driftsresultat 1 166 1 140 1 275
Resultat før skatt 871 3 073 882
Ordinært resultat 871 3 073 882
Årsresultat 871 3 073 882
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 214 3 326 2 785
Sum omløpsmidler 1 160 1 944 2 597
Sum eiendeler 5 373 5 270 5 382
Sum egenkapital 3 405 2 534 2 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 968 2 736 3 328

Sameiet Nygårdsveien 86

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Nygårdsveien 86 - 996318796
Ikke tilgjengelig
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,3 år

Torp Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Services AS - 990107998
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 203 000
Personalkostnader
2 397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
384 000
Egenkapital
149 000
Gjeld
1 010 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 78 82 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 203 4 418 3 905
Driftsresultat 420 447 381
Resultat før skatt 322 342 284
Ordinært resultat 322 342 284
Årsresultat 322 342 284
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 384 108 150
Sum omløpsmidler 775 1 136 1 040
Sum eiendeler 1 159 1 244 1 190
Sum egenkapital 149 150 151
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 009 1 093 1 039

Hood Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hood Invest AS - 975958558
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,4 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
467 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
180 342 000
Egenkapital
23 842 000
Gjeld
176 795 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 8 4
Likviditetsgrad II 0 8 2
Totalt 8 20 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 467 0 0
Driftsresultat -151 -9 -40
Resultat før skatt -2 472 3 340 164
Ordinært resultat -2 472 3 340 164
Årsresultat -2 472 3 340 164
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 180 342 122 491 72 756
Sum omløpsmidler 20 295 11 154 2 028
Sum eiendeler 200 636 133 645 74 784
Sum egenkapital 23 842 26 314 22 973
Sum langsiktig gjeld 50 374 103 060 48 200
Sum kortsiktig gjeld 126 421 4 271 3 611

Sandefjord Fotball AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandefjord Fotball AS - 968057804
Idrettslag og -klubber
Nygårdsveien 84, 3221 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 10,8 år
Nestleder styre 2000 2008 7,8 år
Adm. direktør 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 545 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 671 000
Egenkapital
878 000
Gjeld
9 168 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 17 21 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 545 36 385 27 164
Driftsresultat -4 891 -1 799 -1 515
Resultat før skatt -5 062 -1 881 -1 589
Ordinært resultat -5 062 -1 881 -1 589
Årsresultat -5 062 -1 881 -1 589
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 671 1 683 912
Sum omløpsmidler 8 374 7 752 9 084
Sum eiendeler 10 045 9 435 9 996
Sum egenkapital 878 865 745
Sum langsiktig gjeld 1 590 3 290 4 040
Sum kortsiktig gjeld 7 578 5 280 5 211

Pindsle Bolig 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig 2 AS - 992533730
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 952 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
3 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 48 0
Driftsresultat -14 -29 -9
Resultat før skatt -81 -52 -7
Ordinært resultat -81 -52 -7
Årsresultat -81 -52 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 952 2 967 4
Sum omløpsmidler 189 78 121
Sum eiendeler 3 141 3 044 125
Sum egenkapital 121 121 114
Sum langsiktig gjeld 0 2 300 0
Sum kortsiktig gjeld 3 020 623 11

Nygårdsveien 80 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nygårdsveien 80 AS - 992060662
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 122 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 785 000
Egenkapital
2 929 000
Gjeld
32 696 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 53 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 122 2 886 2 742
Driftsresultat 266 978 1 389
Resultat før skatt -396 -123 369
Ordinært resultat -396 -123 369
Årsresultat -396 -123 369
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 34 785 35 182 42 308
Sum omløpsmidler 840 206 316
Sum eiendeler 35 625 35 388 42 624
Sum egenkapital 2 929 2 944 2 934
Sum langsiktig gjeld 380 25 047 38 911
Sum kortsiktig gjeld 32 316 7 397 780

Nygårdsveien 82 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nygårdsveien 82 AS - 990342407
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 838 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 786 000
Egenkapital
5 010 000
Gjeld
15 901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 63 63 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 838 2 868 2 671
Driftsresultat 1 060 1 231 1 994
Resultat før skatt 471 526 1 193
Ordinært resultat 471 526 1 193
Årsresultat 471 526 1 193
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 786 20 468 33 131
Sum omløpsmidler 125 7 622 513
Sum eiendeler 20 911 28 090 33 644
Sum egenkapital 5 010 4 945 4 826
Sum langsiktig gjeld 828 22 217 24 149
Sum kortsiktig gjeld 15 073 928 4 670

Sylvestris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sylvestris AS - 979579497
Saging, høvling og impregnering av tre
V/gunnar A. Gundersen Kjølamovegen 13, 2270 Flisa
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 13,8 år
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-553 000
Gjeld
769 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 17 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -2 -6
Resultat før skatt -105 -190 25
Ordinært resultat -105 -190 25
Årsresultat -105 -190 25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 216 257 165
Sum eiendeler 216 257 165
Sum egenkapital -553 -448 -259
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 769 705 424

Torp Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Distribusjon AS - 982712424
Lagring
Skolmar 29, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2007 5,2 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 032 000
Personalkostnader
1 972 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
856 000
Gjeld
958 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 63 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 032 5 236 5 016
Driftsresultat 123 159 -141
Resultat før skatt 94 120 -119
Ordinært resultat 94 120 -119
Årsresultat 94 120 -119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 208 246 347
Sum omløpsmidler 1 607 1 330 1 383
Sum eiendeler 1 814 1 576 1 730
Sum egenkapital 856 845 835
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 958 731 895

Amalie AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amalie AS - 952541706
Eiendomsforvaltning
Tangenodden 7, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
322 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 430 000
Egenkapital
31 035 000
Gjeld
678 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 40 78
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 322 410 270
Driftsresultat -2 253 287 226
Resultat før skatt -7 161 -47 2 392
Ordinært resultat -7 161 -47 2 392
Årsresultat -7 161 -47 2 392
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 29 430 37 019 20 630
Sum omløpsmidler 2 283 2 579 21 192
Sum eiendeler 31 714 39 599 41 822
Sum egenkapital 31 035 39 246 41 718
Sum langsiktig gjeld 0 7 0
Sum kortsiktig gjeld 678 346 104

Morozov AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Morozov AS - 965053301
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Tangenodden 7, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 115 000
Egenkapital
14 525 000
Gjeld
1 046 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 37 36
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -24 -60
Resultat før skatt 1 196 1 337 933
Ordinært resultat 1 196 1 337 933
Årsresultat 1 196 1 337 933
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 115 12 169 13 964
Sum omløpsmidler 3 456 4 051 3 599
Sum eiendeler 15 571 16 220 17 564
Sum egenkapital 14 525 14 679 17 462
Sum langsiktig gjeld 1 003 1 212 0
Sum kortsiktig gjeld 43 329 101

Multicase Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Multicase Norge AS - 976734785
Utgivelse av annen programvare
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 128 000
Personalkostnader
27 763 000
Lederlønn
1 501 000
Anleggsmidler
325 000
Egenkapital
15 646 000
Gjeld
13 240 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 94 94 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 44 128 39 002 33 323
Driftsresultat 11 235 8 743 6 644
Resultat før skatt 9 085 7 165 5 510
Ordinært resultat 9 085 7 165 5 510
Årsresultat 9 085 7 165 5 510
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 325 259 197
Sum omløpsmidler 28 561 24 262 18 048
Sum eiendeler 28 886 24 521 18 245
Sum egenkapital 15 646 12 561 10 396
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 240 11 959 7 849

Sfg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sfg AS - 935866677
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 667 000
Personalkostnader
12 781 000
Lederlønn
520 000
Anleggsmidler
89 686 000
Egenkapital
43 750 000
Gjeld
77 278 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 14
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 66
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 102 667
Driftsresultat 10 233
Resultat før skatt 7 211
Ordinært resultat 7 211
Årsresultat 6 896
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 89 686
Sum omløpsmidler 31 341
Sum eiendeler 121 027
Sum egenkapital 43 750
Sum langsiktig gjeld 62 627
Sum kortsiktig gjeld 14 651

Skolmar 29 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skolmar 29 AS - 980876837
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Styre­medlem 2015 2017 1,8 år

Buyhelse.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Buyhelse.no AS - 987056851
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Styrets leder 2009 2017 7,6 år

To-be-more AS

Foretaksinfo
(Aktiv) To-be-more AS - 993347728
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Øvre Eikervei 75, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 395 000
Personalkostnader
3 864 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 961 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
2 888 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 62 39 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 395 14 062 12 099
Driftsresultat 467 68 -1 032
Resultat før skatt 199 -59 -835
Ordinært resultat 199 -59 -835
Årsresultat 199 -59 -835
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 961 4 552 3 459
Sum omløpsmidler 985 1 697 2 577
Sum eiendeler 4 945 6 249 6 036
Sum egenkapital 2 058 1 859 1 908
Sum langsiktig gjeld 1 960 2 491 1 110
Sum kortsiktig gjeld 928 1 899 3 018

Supporter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Supporter AS - 914128528
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Hofstadåsen 3a, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
125 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
171 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 45 77 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 125 250 450
Driftsresultat 8 96 414
Resultat før skatt 6 73 240
Ordinært resultat 6 73 240
Årsresultat 6 73 240
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 16 39
Sum omløpsmidler 275 518 755
Sum eiendeler 288 534 793
Sum egenkapital 171 165 92
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117 369 701

Allegro Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Allegro Holding AS - 979302525
Reklamebyråer
Torp IT Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,2 år
Styre­medlem 2012 2019 7 år

Splæsh AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Splæsh AS - 983170102
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Torp IT Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,6 år
Styre­medlem 2013 2017 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 262 000
Personalkostnader
3 744 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 000
Egenkapital
1 246 000
Gjeld
1 754 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 7 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 8 18
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 68 57 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 262 6 480 7 924
Driftsresultat 424 290 1 114
Resultat før skatt 338 233 837
Ordinært resultat 338 233 837
Årsresultat 338 233 837
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 431 354 408
Sum omløpsmidler 2 569 2 754 3 600
Sum eiendeler 3 000 3 109 4 008
Sum egenkapital 1 246 907 1 299
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 754 2 201 2 709

Allegro Tønsberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Allegro Tønsberg AS - 990518580
Reklamebyråer
Kammegaten 6, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,5 år

Torp Personal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Personal AS - 990554463
Utleie av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 178 000
Personalkostnader
5 302 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
649 000
Egenkapital
3 478 000
Gjeld
2 316 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 4 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 46 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 178 11 913 7 491
Driftsresultat 266 282 169
Resultat før skatt 175 169 71
Ordinært resultat 175 169 71
Årsresultat 175 169 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 649 1 014 1 370
Sum omløpsmidler 5 145 3 482 4 758
Sum eiendeler 5 794 4 496 6 129
Sum egenkapital 3 478 2 386 3 734
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 316 2 110 2 395

Allegro Drammen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Allegro Drammen AS - 986390596
Reklamebyråer
Tollbugata 49, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,2 år

Nordre Kullerød 15 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre Kullerød 15 AS - 911590662
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Floodmyrvegen 23, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 223 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 876 000
Egenkapital
840 000
Gjeld
10 195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 58 56 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 223 1 209 1 168
Driftsresultat 729 664 599
Resultat før skatt 290 188 184
Ordinært resultat 290 188 184
Årsresultat 290 188 184
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 876 11 322 11 767
Sum omløpsmidler 159 173 682
Sum eiendeler 11 035 11 494 12 450
Sum egenkapital 840 550 514
Sum langsiktig gjeld 9 996 10 519 11 240
Sum kortsiktig gjeld 199 425 696

Spn Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spn Services AS - 976657721
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Thorøyaveien, 3230 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,8 år

Replace System AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Replace System AS - 983852572
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Thorøyaveien, 3230 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,9 år

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cablecom AS - 994288903
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8,2 år
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 223 000
Personalkostnader
8 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 560 000
Egenkapital
10 531 000
Gjeld
19 270 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 67 76 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 75 223 80 494 90 065
Driftsresultat 5 534 8 178 10 437
Resultat før skatt 4 174 6 305 7 659
Ordinært resultat 4 174 6 305 7 659
Årsresultat 4 174 6 305 7 659
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 560 6 770 6 925
Sum omløpsmidler 25 241 22 818 26 438
Sum eiendeler 29 801 29 588 33 363
Sum egenkapital 10 531 8 594 2 288
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 000
Sum kortsiktig gjeld 19 270 20 995 29 075

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cablecom AS - 994205943
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Alvilde AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alvilde AS - 993159328
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Jacob Aalls gate 47a, 0364 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2010 1,7 år

Arena Næring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arena Næring AS - 991906541
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hinderveien 5, 3223 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,3 år
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Brårveien 10 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brårveien 10 AS - 992283416
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Chr Huun AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Huun AS - 979693656
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jacob Aalls gate 47a, 0364 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,4 år

Gm-holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gm-holding AS - 991961666
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2016 9,1 år

Komplett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett AS - 980213250
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 556 882 000
Personalkostnader
526 542 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
922 952 000
Egenkapital
897 209 000
Gjeld
1 809 306 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 1
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 46 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 556 882 8 484 414 7 757 741
Driftsresultat -304 030 -10 986 113 190
Resultat før skatt -256 699 282 672 34 762
Ordinært resultat -256 699 282 672 34 762
Årsresultat -254 347 284 236 34 059
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 922 952 1 780 843 1 414 151
Sum omløpsmidler 1 783 564 2 089 298 1 990 233
Sum eiendeler 2 706 516 3 870 141 3 404 384
Sum egenkapital 897 209 1 344 347 1 165 092
Sum langsiktig gjeld 52 378 470 866 441 874
Sum kortsiktig gjeld 1 756 928 2 054 929 1 797 418

Hegnasletta 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegnasletta 1 AS - 988755222
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rudssletta 12, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 175 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 561 000
Egenkapital
2 430 000
Gjeld
57 663 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 61 54 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 175 5 654 4 385
Driftsresultat 3 494 2 462 1 398
Resultat før skatt 1 300 407 433
Ordinært resultat 1 300 407 433
Årsresultat 1 300 407 433
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 54 561 55 627 56 641
Sum omløpsmidler 5 532 6 309 8 349
Sum eiendeler 60 093 61 936 64 990
Sum egenkapital 2 430 1 130 723
Sum langsiktig gjeld 51 537 52 581 53 165
Sum kortsiktig gjeld 6 126 8 226 11 102

Emerald AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Emerald AS - 985185115
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
C/o Kredinor Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 2,2 år
Styre­medlem 2002 2005 2,4 år

Torp Computing Group ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torp Computing Group ASA - 960666682
Ikke tilgjengelig
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2005 < 1 år
Styrets leder 2002 2007 5,7 år
Styre­medlem 2000 2008 7,1 år

Bjønness Invest

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjønness Invest - 986207872
Ikke tilgjengelig
Tangenodden 7, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,9 år

Xpress Digital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Xpress Digital AS - 984162251
Ikke tilgjengelig
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 2,9 år

Web Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Web Distribusjon AS - 979804121
Ikke tilgjengelig
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2003 < 1 år

Mpx.no AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mpx.no AS - 982578108
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2004 1,7 år

Sika Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sika Invest AS - 956707773
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Thor Bryns gate 1, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2008 6 år
Vara­medlem 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 631 000
Egenkapital
93 166 000
Gjeld
3 188 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 33 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -179 -204 -149
Resultat før skatt 927 4 155 5 141
Ordinært resultat 927 4 155 5 141
Årsresultat 927 4 155 5 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 631 8 685 8 695
Sum omløpsmidler 88 724 90 035 90 024
Sum eiendeler 96 355 98 721 98 719
Sum egenkapital 93 166 95 389 95 384
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 188 3 332 3 336

Itegra AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itegra AS - 984049536
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2007 5,3 år
Styre­medlem 2002 2002 < 1 år

Viken Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Viken Kapitalforvaltning AS - 868878142
Ikke tilgjengelig
Asnesåsen 11 B, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 4,2 år
Styrets leder 2000 2002 1 år

Gag Konsult A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Gag Konsult A/S - 946390445
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
V/gunnar A Gundersen Kjølamovegen 13, 2270 Flisa
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
949 000
Personalkostnader
10 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
500 000
Egenkapital
-5 289 000
Gjeld
6 261 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 12
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 7
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 75 31 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 949 147 69
Driftsresultat 769 86 18
Resultat før skatt 398 -337 4
Ordinært resultat 398 -337 4
Årsresultat 398 -337 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 500 344 292
Sum omløpsmidler 473 399 374
Sum eiendeler 973 743 665
Sum egenkapital -5 289 -5 687 -5 749
Sum langsiktig gjeld 5 347 0 200
Sum kortsiktig gjeld 914 6 430 6 215

Xertus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Xertus AS - 883268342
Programmeringstjenester
Vindalskroken 10, 3728 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5 år

Itegra Sverige AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itegra Sverige AS - 983268358
Ikke tilgjengelig
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år

Hood II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hood II AS - 982326788
Ikke tilgjengelig
Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Amalie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amalie AS - 863514592
Ikke tilgjengelig
Kilg 33, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Kilen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kilen Eiendom AS - 976143574
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rudssletta 12, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 995 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 797 000
Egenkapital
2 707 000
Gjeld
22 526 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 72 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 995 3 595 3 117
Driftsresultat 1 228 1 871 1 891
Resultat før skatt 685 940 940
Ordinært resultat 685 940 940
Årsresultat 685 940 940
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 797 7 573 7 575
Sum omløpsmidler 17 436 18 398 19 162
Sum eiendeler 25 233 25 972 26 737
Sum egenkapital 2 707 2 686 2 625
Sum langsiktig gjeld 21 104 21 380 22 500
Sum kortsiktig gjeld 1 422 1 906 1 611

New Gen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) New Gen AS - 943347158
Ikke tilgjengelig
Gemeniv 47 D, 3213 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Data Opplæring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Data Opplæring AS - 976470060
Ikke tilgjengelig
Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Emagine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Emagine AS - 981560728
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Framnesveien 3a, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 387 000
Personalkostnader
4 911 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
1 165 000
Gjeld
2 136 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 18 14 16
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 88 68 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 387 5 817 5 284
Driftsresultat 1 043 520 609
Resultat før skatt 804 396 482
Ordinært resultat 804 396 482
Årsresultat 804 396 482
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 1 4
Sum omløpsmidler 3 300 2 677 1 955
Sum eiendeler 3 300 2 677 1 959
Sum egenkapital 1 165 661 566
Sum langsiktig gjeld 8 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 128 2 015 1 393

Rauland Feriesenter Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rauland Feriesenter Eiendom AS - 956809010
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 3864 Rauland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år

Steriltec AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Steriltec AS - 979682158
Ikke tilgjengelig
Langeskjærveien 29, 3230 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Kivest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kivest AS - 976561252
Uoppgitt
Langeskjærveien 29, 3230 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 792 000
Egenkapital
62 254 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 60 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 120 194 115
Driftsresultat -358 -6 -5
Resultat før skatt 11 281 6 973 3 379
Ordinært resultat 11 281 6 973 3 379
Årsresultat 11 281 6 973 3 379
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 792 35 912 30 445
Sum omløpsmidler 18 512 15 097 14 069
Sum eiendeler 62 304 51 009 44 514
Sum egenkapital 62 254 50 972 43 999
Sum langsiktig gjeld 12 15 20
Sum kortsiktig gjeld 39 22 495

Itegra Kommunikasjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itegra Kommunikasjon AS - 880769782
Ikke tilgjengelig
Kilg 33, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Hood Invest Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hood Invest Iii AS - 882434192
Ikke tilgjengelig
Kilgaten 33, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Itegra Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Itegra Distribusjon AS - 960666771
Ikke tilgjengelig
Kilg 33, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Design Partner II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Design Partner II AS - 982326885
Ikke tilgjengelig
Hegnasletta 5, 3217 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år