Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Thomas Aasland

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 908 og med ett samlet driftsresultat på 674. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andreas Aasland Gårdselskapet ANS Styrets leder 2019 - Aktiv 308 -64
Melkeveien Utvikling AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 403 -303
Drangedalsvegen Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 576 452
Aasland Kjemi AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 4 820 281
Aasland Teknikk AS Vara­medlem 2008 - Aktiv 21 315 1 817
Andr Aasland AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 1 486 -1 509

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Andreas Aasland Gårdselskapet ANS Vara­medlem 2008 - 2019
Aasland Eiendom AS Styrets leder 2019 - 2021
Frednes Eiendom AS Styrets leder 2018 - 2023
Triex AS Adm. direktør 2017 - 2023
Skien By Styre­medlem 2015 - 2018
Skeidar Ålgård AS Adm. direktør 2006 - 2009
Washpoint Norge AS Styrets leder 2005 - 2008
Washpoint Norge AS Adm. direktør 2005 - 2007
Washpoint Norge AS Vara­medlem 2001 - 2006
Washpoint Norge AS Nestleder styre 2000** - 2001
Washpoint Norge AS Nestleder styre 2000** - 2001

Andreas Aasland Gårdselskapet ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andreas Aasland Gårdselskapet ANS - 971548436
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestregata 2, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,3 år
Vara­medlem 2008 2019 11,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
308 000
Personalkostnader
42 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 396 000
Egenkapital
28 359 000
Gjeld
4 150 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 13 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 55 36
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 308 304
Driftsresultat -64 -436
Resultat før skatt 7 489 372
Ordinært resultat 7 489 372
Årsresultat 7 489 372
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 29 396 28 264
Sum omløpsmidler 3 113 648
Sum eiendeler 32 509 28 912
Sum egenkapital 28 359 24 227
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 150 4 685

Melkeveien Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melkeveien Utvikling AS - 991110038
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestregata 2, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
403 000
Personalkostnader
31 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 998 000
Egenkapital
7 291 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 4
Totalt 40 20 32
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 403 401 394
Driftsresultat -303 -332 -295
Resultat før skatt -237 -312 -179
Ordinært resultat -237 -312 -179
Årsresultat -237 -312 -179
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 998 7 506 7 827
Sum omløpsmidler 305 23 1 044
Sum eiendeler 7 303 7 528 8 871
Sum egenkapital 7 291 7 528 7 841
Sum langsiktig gjeld 0 0 26
Sum kortsiktig gjeld 12 0 1 004

Drangedalsvegen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drangedalsvegen Eiendom AS - 911902885
Eiendomsforvaltning
Vestregata 2, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
576 000
Personalkostnader
31 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 862 000
Egenkapital
3 967 000
Gjeld
353 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 73 0 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 576 566 553
Driftsresultat 452 -52 408
Resultat før skatt 353 -49 359
Ordinært resultat 353 -49 359
Årsresultat 353 -49 359
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 862 3 962 4 349
Sum omløpsmidler 458 5 1 026
Sum eiendeler 4 320 3 967 5 375
Sum egenkapital 3 967 3 967 4 016
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 353 0 1 359

Aasland Kjemi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aasland Kjemi AS - 992860170
Engroshandel med kjemiske produkter
Vestregata 2, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 820 000
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 000
Egenkapital
354 000
Gjeld
408 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 76 66 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 820 3 638 4 119
Driftsresultat 281 189 272
Resultat før skatt 212 141 208
Ordinært resultat 212 141 208
Årsresultat 212 141 208
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 0 11
Sum omløpsmidler 751 716 1 697
Sum eiendeler 762 716 1 708
Sum egenkapital 354 143 132
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408 573 1 576

Aasland Teknikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aasland Teknikk AS - 989257420
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Bjørndalen Næringsområde Melkevegen 3, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 315 000
Personalkostnader
4 305 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
728 000
Egenkapital
8 292 000
Gjeld
2 289 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 4 8
Kontantstrøm fra drift 10 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 75 52 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 21 315 17 837 18 804
Driftsresultat 1 817 493 890
Resultat før skatt 1 389 367 677
Ordinært resultat 1 389 367 677
Årsresultat 1 389 367 677
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 728 934 526
Sum omløpsmidler 9 852 8 237 8 697
Sum eiendeler 10 580 9 170 9 223
Sum egenkapital 8 292 6 903 6 536
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 289 2 267 2 688

Andr Aasland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andr Aasland AS - 910072110
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Vestregata 2, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 486 000
Personalkostnader
2 416 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 180 000
Egenkapital
98 690 000
Gjeld
2 354 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 58 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 486 1 439 1 250
Driftsresultat -1 509 -173 87
Resultat før skatt 58 111 3 731 2 727
Ordinært resultat 58 111 3 731 2 727
Årsresultat 58 111 3 731 2 727
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 12 180 22 209 22 066
Sum omløpsmidler 88 865 38 811 37 114
Sum eiendeler 101 045 61 021 59 181
Sum egenkapital 98 690 54 579 54 848
Sum langsiktig gjeld 1 632 772 0
Sum kortsiktig gjeld 722 5 670 4 332

Aasland Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aasland Eiendom AS - 989051946
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 421 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 576 000
Egenkapital
1 924 000
Gjeld
39 234 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 70 59 61
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 421 6 453 6 366
Driftsresultat 7 137 4 538 4 817
Resultat før skatt 3 072 2 113 2 321
Ordinært resultat 3 072 2 113 2 321
Årsresultat 3 072 2 113 2 321
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 36 576 40 152 41 053
Sum omløpsmidler 4 583 229 576
Sum eiendeler 41 158 40 381 41 629
Sum egenkapital 1 924 767 854
Sum langsiktig gjeld 36 042 36 681 38 046
Sum kortsiktig gjeld 3 192 2 933 2 728

Frednes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frednes Eiendom AS - 991346546
Eiendomsforvaltning
Vipevegen 43, 3917 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2023 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
234 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 589 000
Egenkapital
3 806 000
Gjeld
10 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 74 10
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 234 222 150
Driftsresultat 37 59 -14
Resultat før skatt 35 45 -12
Ordinært resultat 35 45 -12
Årsresultat 35 45 -12
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 3 589 3 589 3 592
Sum omløpsmidler 227 217 177
Sum eiendeler 3 816 3 806 3 769
Sum egenkapital 3 806 3 770 3 726
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 36 43

Triex AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Triex AS - 980551148
Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr
Sildeberget 16, 3962 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2023 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 942 000
Personalkostnader
2 192 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
685 000
Egenkapital
154 000
Gjeld
4 814 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 4 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 34 21 11
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 18 942 15 993 10 035
Driftsresultat 347 119 -152
Resultat før skatt 87 -81 -303
Ordinært resultat 87 -81 -303
Årsresultat 87 -81 -303
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 685 436 448
Sum omløpsmidler 4 283 9 205 4 396
Sum eiendeler 4 968 9 641 4 844
Sum egenkapital 154 37 117
Sum langsiktig gjeld 2 854 3 577 1 638
Sum kortsiktig gjeld 1 960 6 028 3 089

Skien By

Foretaksinfo
(Aktiv) Skien By - 916074735
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Rådhusgata 1, 3724 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,4 år

Skeidar Ålgård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skeidar Ålgård AS - 979725051
Butikkhandel med møbler
Ålgårdsheiå 6, 4331 Ålgård
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2009 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 372 000
Personalkostnader
2 384 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 711 000
Egenkapital
7 199 000
Gjeld
12 453 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 13 9 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 17 372 15 599 16 707
Driftsresultat -1 033 -1 341 -2 099
Resultat før skatt -1 025 -1 427 -1 973
Ordinært resultat -1 025 -1 427 -1 973
Årsresultat -1 025 -1 427 -1 973
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 711 5 425 6 044
Sum omløpsmidler 16 941 6 405 5 119
Sum eiendeler 19 652 11 830 11 163
Sum egenkapital 7 199 -1 526 -1 659
Sum langsiktig gjeld 1 023 1 719 2 660
Sum kortsiktig gjeld 11 430 11 636 10 162

Washpoint Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Washpoint Norge AS - 988434086
Ikke tilgjengelig
Vetle Mules veg 13, 3944 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,7 år
Adm. direktør 2005 2007 2,3 år

Washpoint Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Washpoint Norge AS - 982067944
Ikke tilgjengelig
Vetle Mules veg 13, 3944 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2001 2006 4,3 år
Nestleder styre 2000 2001 < 1 år
Adm. direktør 2000 2001 < 1 år