Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Ragnar Langø

Rapportdato: 2019-10-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 994 og med ett samlet driftsresultat på 4 442. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS Vara­medlem 2003 - Aktiv 4 467 1 993
Revisjonsselskapet Magne Volden AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 881 512
Revisjonsfirmaet Leif Langø AS Styrets leder 2000** - Aktiv 4 646 1 937
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 4 646 1 937

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS - 976038886
Revisjon
Ranheimsvegen 7a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 Aktiv 16,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 467 000
Personalkostnader
1 963 000
Lederlønn
691 000
Anleggsmidler
895 000
Egenkapital
145 000
Gjeld
1 683 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 88 88 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 467 4 715 4 159
Driftsresultat 1 993 2 007 2 042
Resultat før skatt 1 545 1 529 1 538
Ordinært resultat 1 545 1 529 1 538
Årsresultat 1 545 1 529 1 538
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 895 993 1 097
Sum omløpsmidler 933 1 748 1 485
Sum eiendeler 1 828 2 741 2 583
Sum egenkapital 145 138 109
Sum langsiktig gjeld 115 107 105
Sum kortsiktig gjeld 1 568 2 495 2 369

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsselskapet Magne Volden AS - 972410020
Revisjon
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 881 000
Personalkostnader
1 047 000
Lederlønn
560 000
Anleggsmidler
115 000
Egenkapital
1 003 000
Gjeld
957 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 90 92 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 881 2 295 2 187
Driftsresultat 512 809 451
Resultat før skatt 412 645 330
Ordinært resultat 412 645 330
Årsresultat 412 645 330
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 115 144 180
Sum omløpsmidler 1 844 1 951 1 453
Sum eiendeler 1 959 2 095 1 633
Sum egenkapital 1 003 990 645
Sum langsiktig gjeld 4 8 11
Sum kortsiktig gjeld 953 1 097 978

Revisjonsfirmaet Leif Langø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsfirmaet Leif Langø AS - 971654104
Revisjon
Ranheimsvegen 7a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 646 000
Personalkostnader
2 095 000
Lederlønn
615 000
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
414 000
Gjeld
2 178 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 89 90 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 646 4 682 3 917
Driftsresultat 1 937 2 232 2 217
Resultat før skatt 1 477 1 697 1 662
Ordinært resultat 1 477 1 697 1 662
Årsresultat 1 477 1 697 1 662
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 134 166
Sum omløpsmidler 2 493 2 731 2 622
Sum eiendeler 2 593 2 865 2 788
Sum egenkapital 414 637 240
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 178 2 228 2 548