Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Ragnar Langø

Rapportdato: 2020-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 227 og med ett samlet driftsresultat på 4 664. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS Vara­medlem 2003 - Aktiv 4 849 2 281
Revisjonsselskapet Magne Volden AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 821 686
Revisjonsfirmaet Leif Langø AS Styrets leder 2000** - Aktiv 4 557 1 697
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 4 557 1 697

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsfirmaet Arne J Buvik AS - 976038886
Revisjon
Ranheimsvegen 7a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 849 000
Personalkostnader
1 802 000
Lederlønn
716 000
Anleggsmidler
907 000
Egenkapital
393 000
Gjeld
1 733 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 90 88 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 849 4 467 4 715
Driftsresultat 2 281 1 993 2 007
Resultat før skatt 1 792 1 545 1 529
Ordinært resultat 1 792 1 545 1 529
Årsresultat 1 792 1 545 1 529
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 907 895 993
Sum omløpsmidler 1 218 933 1 748
Sum eiendeler 2 125 1 828 2 741
Sum egenkapital 393 145 138
Sum langsiktig gjeld 86 115 107
Sum kortsiktig gjeld 1 647 1 568 2 495

Revisjonsselskapet Magne Volden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsselskapet Magne Volden AS - 972410020
Revisjon
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 821 000
Personalkostnader
784 000
Lederlønn
327 000
Anleggsmidler
310 000
Egenkapital
1 064 000
Gjeld
867 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 90 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 821 1 881 2 295
Driftsresultat 686 512 809
Resultat før skatt 541 412 645
Ordinært resultat 541 412 645
Årsresultat 541 412 645
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 310 115 144
Sum omløpsmidler 1 620 1 844 1 951
Sum eiendeler 1 930 1 959 2 095
Sum egenkapital 1 064 1 003 990
Sum langsiktig gjeld 8 4 8
Sum kortsiktig gjeld 859 953 1 097

Revisjonsfirmaet Leif Langø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Revisjonsfirmaet Leif Langø AS - 971654104
Revisjon
Ranheimsvegen 7a, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 557 000
Personalkostnader
2 295 000
Lederlønn
616 000
Anleggsmidler
70 000
Egenkapital
242 000
Gjeld
2 117 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 90 89 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 557 4 646 4 682
Driftsresultat 1 697 1 937 2 232
Resultat før skatt 1 328 1 477 1 697
Ordinært resultat 1 328 1 477 1 697
Årsresultat 1 328 1 477 1 697
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 70 100 134
Sum omløpsmidler 2 290 2 493 2 731
Sum eiendeler 2 360 2 593 2 865
Sum egenkapital 242 414 637
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 117 2 178 2 228