Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ida E Sundling Bruvik

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 32 817 og med ett samlet driftsresultat på 7 894. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 13 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cce Invest AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Kongsveien Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 6 089 4 533
Tullinløkka Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 16 003 6 063
Hanisch Property Vii AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 0 -314
Hanisch Eiendom AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 2 153 -6 367

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Holmlia Sportsklubb Innebandy Styre­medlem 2019 - 2020
Holmlia Sportsklubb Innebandy Styrets leder 2016 - 2018
Kristian Augusts gate 12 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Kristian Augusts gate 14 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Hanisch Eiendom Drift AS Adm. direktør 2017 - 2019
Hanisch Eiendom Drift AS Styre­medlem 2016 - 2019
Kristian Augusts gate 12 DA Styre­medlem 2016 - 2018

Cce Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cce Invest AS - 924513616
Uoppgitt
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Kongsveien Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsveien Eiendom AS - 923157808
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 089 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 245 000
Egenkapital
33 000
Gjeld
6 660 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 0
Totalt 74
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 6 089
Driftsresultat 4 533
Resultat før skatt 1 279
Ordinært resultat 1 279
Årsresultat 1 279
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 5 245
Sum omløpsmidler 1 447
Sum eiendeler 6 693
Sum egenkapital 33
Sum langsiktig gjeld 118
Sum kortsiktig gjeld 6 542

Tullinløkka Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tullinløkka Eiendom AS - 922735794
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 003 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
153 736 000
Egenkapital
1 082 000
Gjeld
187 046 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 4
Likviditetsgrad II 4
Totalt 58
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 16 003
Driftsresultat 6 063
Resultat før skatt 1 072
Ordinært resultat 1 072
Årsresultat 1 072
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 153 736
Sum omløpsmidler 34 393
Sum eiendeler 188 129
Sum egenkapital 1 082
Sum langsiktig gjeld 156 234
Sum kortsiktig gjeld 30 812

Hanisch Property Vii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hanisch Property Vii AS - 990324603
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
30 000
Anleggsmidler
886 000
Egenkapital
-205 000
Gjeld
6 267 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 4 8 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 79 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 083 264
Driftsresultat -314 716 -19
Resultat før skatt 111 407 -388
Ordinært resultat 111 407 -388
Årsresultat 111 407 -388
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 886 804 4 103
Sum omløpsmidler 5 177 5 100 1 115
Sum eiendeler 6 063 5 904 5 218
Sum egenkapital -205 -316 -723
Sum langsiktig gjeld 5 904 5 946 5 865
Sum kortsiktig gjeld 363 273 76

Hanisch Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hanisch Eiendom AS - 930888818
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 153 000
Personalkostnader
5 482 000
Lederlønn
1 070 000
Anleggsmidler
62 223 000
Egenkapital
22 209 000
Gjeld
107 810 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 6 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 55 69 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 153 21 213 8 590
Driftsresultat -6 367 3 169 -2 735
Resultat før skatt 20 222 8 192 18 282
Ordinært resultat 20 222 8 192 18 282
Årsresultat 20 222 8 192 18 282
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 62 223 198 359 104 143
Sum omløpsmidler 67 795 24 336 18 555
Sum eiendeler 130 019 222 695 122 698
Sum egenkapital 22 209 41 030 79 829
Sum langsiktig gjeld 42 431 176 790 39 969
Sum kortsiktig gjeld 65 379 4 876 2 900

Sameiet Bernt Knudsens vei 34

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Bernt Knudsens vei 34 - 919592184
Ikke tilgjengelig
C/o Lorden AS Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,5 år

Corcat Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Corcat Holding AS - 993155624
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 867 000
Egenkapital
15 225 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 32 39 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -58 0
Resultat før skatt 303 588 802
Ordinært resultat 303 588 802
Årsresultat 303 588 802
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 867 301 301
Sum omløpsmidler 360 683 935
Sum eiendeler 15 227 984 1 236
Sum egenkapital 15 225 347 1 234
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 637 2

Kahala Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kahala Holding AS - 993155640
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
409 000
Egenkapital
-112 000
Gjeld
848 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 8 32 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -234 -21 -52
Resultat før skatt -530 302 602
Ordinært resultat -530 302 602
Årsresultat -530 302 602
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 409 15 069 606
Sum omløpsmidler 327 362 841
Sum eiendeler 736 15 431 1 447
Sum egenkapital -112 15 417 100
Sum langsiktig gjeld 739 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109 14 1 347

AS Kongshaugen Byggeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kongshaugen Byggeselskap - 920069991
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 756 000
Egenkapital
840 000
Gjeld
1 068 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 18 18
Driftsresultat -78 -171 -135
Resultat før skatt -19 -58 -20
Ordinært resultat -19 -58 -20
Årsresultat -19 -58 -20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 756 1 699 2 021
Sum omløpsmidler 152 57 9
Sum eiendeler 1 908 1 755 2 031
Sum egenkapital 840 840 973
Sum langsiktig gjeld 509 636 831
Sum kortsiktig gjeld 559 279 227

Kongsveien 92 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsveien 92 AS - 991812717
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
762 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 306 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
7 704 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 2 4 8
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 62 54 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 762 810 692
Driftsresultat 237 266 530
Resultat før skatt -21 27 244
Ordinært resultat -21 27 244
Årsresultat -21 27 244
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 306 7 603 7 675
Sum omløpsmidler 499 490 270
Sum eiendeler 7 805 8 093 7 945
Sum egenkapital 100 100 814
Sum langsiktig gjeld 7 430 6 948 6 937
Sum kortsiktig gjeld 274 1 045 193

Øvre Slottsgt. 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Slottsgt. 5 AS - 997657489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 306 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 234 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
28 690 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 73 68 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 306 4 178 3 300
Driftsresultat 3 148 2 554 -1 431
Resultat før skatt 2 584 2 033 -1 454
Ordinært resultat 2 584 2 033 -1 454
Årsresultat 2 584 2 033 -1 454
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 234 25 413 23 214
Sum omløpsmidler 1 555 1 335 1 444
Sum eiendeler 28 789 26 747 24 658
Sum egenkapital 100 100 -1 117
Sum langsiktig gjeld 25 071 25 071 25 000
Sum kortsiktig gjeld 3 619 1 577 775

Taseko A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Taseko A/S - 923552405
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 481 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 145 000
Egenkapital
104 000
Gjeld
10 709 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 3
Rentedekningsgrad 8 8 2
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 73 77 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 481 3 173 2 651
Driftsresultat 1 001 2 032 187
Resultat før skatt 599 1 016 -382
Ordinært resultat 599 1 016 -382
Årsresultat 599 1 016 -382
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 145 9 284 9 195
Sum omløpsmidler 1 668 1 853 1 201
Sum eiendeler 10 813 11 137 10 396
Sum egenkapital 104 104 -136
Sum langsiktig gjeld 9 766 9 763 9 763
Sum kortsiktig gjeld 943 1 269 769

Christiania Investeringsselskab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Investeringsselskab AS - 914739691
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 774 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
36 425 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 22 8 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -75 -173 -323
Resultat før skatt 1 090 -119 7 413
Ordinært resultat 1 090 -119 7 413
Årsresultat 1 090 -119 7 413
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 32 774 30 038 39 959
Sum omløpsmidler 3 751 2 120 2 972
Sum eiendeler 36 525 32 158 42 930
Sum egenkapital 100 100 7 514
Sum langsiktig gjeld 34 139 24 060 35 260
Sum kortsiktig gjeld 2 286 7 998 157

Holmlia Sportsklubb Innebandy

Foretaksinfo
(Aktiv) Holmlia Sportsklubb Innebandy - 984534108
Idrettslag og -klubber
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2020 1,2 år
Styrets leder 2016 2018 2,2 år

Kristian Augusts gate 12 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristian Augusts gate 12 AS - 921026625
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år

Kristian Augusts gate 14 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristian Augusts gate 14 AS - 921026668
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år

Hanisch Eiendom Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hanisch Eiendom Drift AS - 954428435
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2019 1,8 år
Styre­medlem 2016 2019 2,5 år

Kristian Augusts gate 12 DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristian Augusts gate 12 DA - 977335140
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,3 år

Lorden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lorden AS - 931923978
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 832 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 475 000
Egenkapital
102 000
Gjeld
9 913 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 3
Rentedekningsgrad 8 8 4
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 66 72 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 832 1 376 1 283
Driftsresultat 899 679 261
Resultat før skatt 482 346 26
Ordinært resultat 482 346 26
Årsresultat 482 346 26
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 475 6 975 6 975
Sum omløpsmidler 1 541 777 636
Sum eiendeler 10 016 7 751 7 611
Sum egenkapital 102 102 330
Sum langsiktig gjeld 8 239 7 164 6 995
Sum kortsiktig gjeld 1 674 485 286

Universitetsgaten 12 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Universitetsgaten 12 AS - 871583242
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,5 år

Bryt Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bryt Iii AS - 990075220
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,6 år

Ruud Business Center Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ruud Business Center Holding AS - 989206931
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,6 år

Ctv 11 Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctv 11 Utvikling AS - 930136751
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 259 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 661 000
Egenkapital
174 000
Gjeld
40 743 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 8 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 34 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 259 4 926 1 304
Driftsresultat 2 596 157 230
Resultat før skatt 787 -825 -446
Ordinært resultat 787 -825 -446
Årsresultat 787 -825 -446
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 661 38 817 40 283
Sum omløpsmidler 4 257 1 390 1 436
Sum eiendeler 40 918 40 207 41 719
Sum egenkapital 174 -612 213
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 743 40 819 41 506

Ctv 9 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctv 9 AS - 915725260
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 824 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 863 000
Egenkapital
-2 320 000
Gjeld
90 447 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 46 63 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 824 4 157 3 833
Driftsresultat 1 297 1 631 785
Resultat før skatt -493 135 -783
Ordinært resultat -493 135 -783
Årsresultat -493 135 -783
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 71 863 72 957 74 368
Sum omløpsmidler 16 264 15 252 13 861
Sum eiendeler 88 127 88 209 88 228
Sum egenkapital -2 320 -1 827 -1 961
Sum langsiktig gjeld 0 90 000 90 000
Sum kortsiktig gjeld 90 447 36 189

Kristian Augusts gate 14 DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristian Augusts gate 14 DA - 979923406
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,4 år

Sameiet Toppåsveien 44

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Toppåsveien 44 - 998471532
Ikke tilgjengelig
C/o Magne Brekke Prinsdalsfaret 1d, 1262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2020 8,2 år

Østerli Boligselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østerli Boligselskap AS - 932594803
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Styrets leder 2006 2007 1,4 år
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 506 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 328 000
Egenkapital
-24 838 000
Gjeld
56 186 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 29 10 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 506 9 086 8 499
Driftsresultat 933 -2 419 -24 168
Resultat før skatt -438 -3 596 -25 055
Ordinært resultat -438 -3 596 -25 055
Årsresultat -438 -3 596 -25 055
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 328 28 096 28 096
Sum omløpsmidler 3 020 5 486 3 239
Sum eiendeler 31 347 33 582 31 335
Sum egenkapital -24 838 -24 401 -20 805
Sum langsiktig gjeld 54 688 56 433 50 212
Sum kortsiktig gjeld 1 498 1 549 1 928