Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Leif Magne Hjelseng

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 744 282 og med ett samlet driftsresultat på 39 083. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avfallsmegling Nord AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Nofir AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 7 174 -5 870
Iris Service AS Styrets leder 2006 - Aktiv 99 913 1 280
Iris Produksjon AS Styrets leder 2006 - Aktiv 108 171 16 530
Mivanor AS Styrets leder 2014 - Aktiv 17 757 -1 129

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nofir AS Styrets leder 2008 - 2019
Rekom AS Styrets leder 2019 - 2019
Rekom AS Styre­medlem 2018 - 2019
Rekom AS Vara­medlem 2007 - 2008
Iris Service AS Adm. direktør 2019 - 2019
Patogen Nord AS Styre­medlem 2017 - 2018
Ht Safe A/S Vara­medlem 2016 - 2018
Ht Safe A/S Styre­medlem 2011 - 2016
Ht Safe A/S Styrets leder 2006 - 2011

Avfallsmegling Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avfallsmegling Nord AS - 925117706
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Flow Coworking AS Strandgata 9, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Nofir AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nofir AS - 992695706
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8030 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2008 2019 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 174 000
Personalkostnader
2 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 433 000
Egenkapital
4 608 000
Gjeld
2 819 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 13 15 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 174 8 887 11 763
Driftsresultat -5 870 -3 166 2 041
Resultat før skatt -5 335 -2 362 1 642
Ordinært resultat -5 335 -2 362 1 642
Årsresultat -5 335 -2 362 1 642
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 433 6 065 3 713
Sum omløpsmidler 4 994 2 140 7 125
Sum eiendeler 7 427 8 204 10 838
Sum egenkapital 4 608 6 943 9 305
Sum langsiktig gjeld 1 494 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 325 1 262 1 534

Iris Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Service AS - 984019327
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2019 < 1 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
102
Styremedlemmer
0
Omsetning
99 913 000
Personalkostnader
32 029 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 535 000
Egenkapital
4 713 000
Gjeld
42 750 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 43 48 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 99 913 93 700 38 254
Driftsresultat 1 280 1 080 -306
Resultat før skatt 221 428 -530
Ordinært resultat 221 428 -530
Årsresultat 221 428 -530
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 535 16 636 12 188
Sum omløpsmidler 26 928 20 859 18 082
Sum eiendeler 47 463 37 496 30 270
Sum egenkapital 4 713 4 491 4 063
Sum langsiktig gjeld 20 380 17 226 17 459
Sum kortsiktig gjeld 22 370 15 778 8 748

Iris Produksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Produksjon AS - 988931268
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
108 171 000
Personalkostnader
15 843 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
68 456 000
Egenkapital
58 926 000
Gjeld
48 238 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 84 87 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 108 171 99 064 87 515
Driftsresultat 16 530 15 425 10 135
Resultat før skatt 10 861 11 858 7 623
Ordinært resultat 10 861 11 858 7 623
Årsresultat 10 861 11 858 7 623
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 68 456 38 617 37 430
Sum omløpsmidler 38 708 38 136 40 207
Sum eiendeler 107 165 76 752 77 638
Sum egenkapital 58 926 52 909 45 794
Sum langsiktig gjeld 22 111 2 177 7 552
Sum kortsiktig gjeld 26 127 21 666 24 291

Mivanor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mivanor AS - 914419883
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Jernbaneveien 85, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 757 000
Personalkostnader
4 812 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
2 388 000
Gjeld
10 242 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 10 72 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 757 26 261 13 258
Driftsresultat -1 129 2 312 -736
Resultat før skatt -880 1 807 -545
Ordinært resultat -880 1 807 -545
Årsresultat -880 1 807 -545
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 132 153 174
Sum omløpsmidler 12 497 10 664 7 171
Sum eiendeler 12 629 10 816 7 345
Sum egenkapital 2 388 3 268 2 184
Sum langsiktig gjeld 189 436 0
Sum kortsiktig gjeld 10 053 7 113 5 161

Krokholmen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krokholmen AS - 988586617
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Krokholmen, 8135 Sørarnøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
588 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 109 000
Egenkapital
1 160 000
Gjeld
3 312 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 41 17 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 588 433 442
Driftsresultat -20 -215 -2
Resultat før skatt -21 -205 7
Ordinært resultat -21 -205 7
Årsresultat -21 -205 7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 109 4 270 4 049
Sum omløpsmidler 364 227 104
Sum eiendeler 4 472 4 496 4 153
Sum egenkapital 1 160 1 181 1 386
Sum langsiktig gjeld 3 293 3 293 2 768
Sum kortsiktig gjeld 19 22 -1

Labora AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Labora AS - 986284311
Teknisk prøving og analyse
Klinkerveien 8, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,1 år
Vara­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 139 000
Personalkostnader
16 244 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 091 000
Egenkapital
7 276 000
Gjeld
14 562 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 29 55 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 139 25 814 28 653
Driftsresultat -1 368 1 265 1 716
Resultat før skatt -1 850 1 258
Ordinært resultat -1 850 1 258
Årsresultat -1 850 1 258
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 091 10 649 6 754
Sum omløpsmidler 10 746 8 940 9 475
Sum eiendeler 21 837 19 589 16 229
Sum egenkapital 7 276 7 277 6 767
Sum langsiktig gjeld 9 082 7 001 3 980
Sum kortsiktig gjeld 5 480 5 311 5 482

Sømna Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sømna Transport AS - 991090002
Godstransport på vei
Brekkeidet, 8920 Sømna
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,7 år
Styre­medlem 2007 2009 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 103 000
Personalkostnader
8 748 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 262 000
Egenkapital
3 655 000
Gjeld
16 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 42 43 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 103 25 220 16 975
Driftsresultat 598 396 237
Resultat før skatt 77 42 60
Ordinært resultat 77 42 60
Årsresultat 77 42 60
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 262 15 720 6 092
Sum omløpsmidler 6 633 6 768 5 347
Sum eiendeler 19 896 22 488 11 439
Sum egenkapital 3 655 3 578 3 536
Sum langsiktig gjeld 11 360 13 751 4 810
Sum kortsiktig gjeld 4 881 5 159 3 093

Menndy Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Menndy Holding AS - 989188720
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Parkveien 34, 8005 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 646 000
Egenkapital
2 010 000
Gjeld
70 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 22 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 2 2 2
Ordinært resultat 2 2 2
Årsresultat 2 2 2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 646 1 646 1 646
Sum omløpsmidler 434 430 428
Sum eiendeler 2 080 2 076 2 074
Sum egenkapital 2 010 2 008 2 006
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 69 68

Hans Ivar Slåttøy Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hans Ivar Slåttøy Transport AS - 985346216
Godstransport på vei
, 8920 Sømna
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
70
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 171 000
Personalkostnader
38 037 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 031 000
Egenkapital
13 928 000
Gjeld
58 222 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 52 45 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 97 171 85 848 74 493
Driftsresultat 2 609 1 271 2 152
Resultat før skatt 904 113 1 033
Ordinært resultat 904 113 1 033
Årsresultat 904 113 1 033
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 031 55 106 42 493
Sum omløpsmidler 22 120 26 510 20 493
Sum eiendeler 72 151 81 617 62 986
Sum egenkapital 13 928 13 392 13 775
Sum langsiktig gjeld 41 237 46 461 33 355
Sum kortsiktig gjeld 16 985 21 765 15 855

Retura Iris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retura Iris AS - 984019351
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8031 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 404 000
Personalkostnader
15 876 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 562 000
Egenkapital
30 797 000
Gjeld
20 298 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 72 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 63 404 62 965 56 467
Driftsresultat 3 271 4 374 5 372
Resultat før skatt 3 045 3 253 3 943
Ordinært resultat 3 045 3 253 3 943
Årsresultat 3 045 3 253 3 943
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 562 16 634 17 522
Sum omløpsmidler 29 533 27 492 26 748
Sum eiendeler 51 095 44 126 44 270
Sum egenkapital 30 797 29 470 27 518
Sum langsiktig gjeld 7 984 2 229 2 255
Sum kortsiktig gjeld 12 314 12 427 14 497

Iris Salten Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Iris Salten Iks - 967518190
Innsamling av ikke-farlig avfall
Vikan Avfallsplass, 8020 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
287 862 000
Personalkostnader
103 527 000
Lederlønn
1 167 000
Anleggsmidler
288 366 000
Egenkapital
166 943 000
Gjeld
274 178 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 76 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 287 862 276 931 250 858
Driftsresultat 23 182 29 459 22 564
Resultat før skatt 12 932 21 302 16 029
Ordinært resultat 12 932 21 302 16 029
Årsresultat 12 925 21 224 15 663
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 288 366 252 446 225 900
Sum omløpsmidler 152 754 118 436 142 230
Sum eiendeler 441 120 370 882 368 131
Sum egenkapital 166 943 156 621 136 830
Sum langsiktig gjeld 207 963 153 877 167 852
Sum kortsiktig gjeld 66 215 60 384 63 449

Rekom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rekom AS - 979518013
Engroshandel med avfall og skrap
O.j. Brochs gate 12, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1 år
Vara­medlem 2007 2008 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
289 778 000
Personalkostnader
14 396 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
883 000
Egenkapital
7 568 000
Gjeld
40 635 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 19 20 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 289 778 352 004 365 186
Driftsresultat -11 219 -2 628 -1 417
Resultat før skatt -11 014 -2 888 -3 988
Ordinært resultat -11 014 -2 888 -3 988
Årsresultat -11 014 -2 888 -3 988
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 883 1 090 1 770
Sum omløpsmidler 47 320 78 075 88 253
Sum eiendeler 48 203 79 164 90 023
Sum egenkapital 7 568 17 616 20 665
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 635 61 548 69 358

Patogen Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Patogen Nord AS - 919870206
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Klinkerveien 8, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 273 000
Personalkostnader
1 640 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
946 000
Egenkapital
2 380 000
Gjeld
5 844 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 89
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 24 273
Driftsresultat 4 373
Resultat før skatt 3 380
Ordinært resultat 3 380
Årsresultat 3 380
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 946
Sum omløpsmidler 7 278
Sum eiendeler 8 224
Sum egenkapital 2 380
Sum langsiktig gjeld 21
Sum kortsiktig gjeld 5 823

Ht Safe A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Ht Safe A/S - 946390623
Telefonvakttjenester
Oppeid, 8294 Hamarøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 2,2 år
Styre­medlem 2011 2016 5,6 år
Styrets leder 2006 2011 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 731 000
Personalkostnader
8 685 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 286 000
Egenkapital
5 697 000
Gjeld
2 401 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 8 18 18
Kontantstrøm fra drift 7 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 54 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 731 11 561 11 104
Driftsresultat 441 1 626 1 628
Resultat før skatt 294 1 268 1 229
Ordinært resultat 294 1 268 1 229
Årsresultat 294 1 268 1 229
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 286 3 069 3 253
Sum omløpsmidler 4 811 6 000 5 321
Sum eiendeler 8 097 9 069 8 574
Sum egenkapital 5 697 5 521 4 760
Sum langsiktig gjeld 95 115 303
Sum kortsiktig gjeld 2 306 3 433 3 511

Vitis Polaris

Foretaksinfo
(Aktiv) Vitis Polaris - 914324416
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Øistein Aleksandersen Sløyfa 10, 8072 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4,2 år

Retura Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retura Norge AS - 983387136
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 5,9 år
Nestleder styre 2011 2013 1,8 år
Styre­medlem 2011 2011 < 1 år
Vara­medlem 2000 2001 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
226 962 000
Personalkostnader
7 622 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 027 000
Egenkapital
11 313 000
Gjeld
47 199 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 38 35 25
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 226 962 185 551 146 006
Driftsresultat 1 784 749 -20
Resultat før skatt 1 781 702 -84
Ordinært resultat 1 781 702 -84
Årsresultat 1 781 702 -84
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 027 4 519 4 931
Sum omløpsmidler 54 485 45 327 38 332
Sum eiendeler 58 512 49 847 43 263
Sum egenkapital 11 313 9 531 8 829
Sum langsiktig gjeld 0 1 200 2 400
Sum kortsiktig gjeld 47 199 39 116 32 033

Mørkvedhallen Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Mørkvedhallen Sa - 963252919
Drift av idrettsanlegg
Mørkvedveien 100, 8028 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2010 2013 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 796 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
96 479 000
Egenkapital
18 036 000
Gjeld
85 226 000
Driftscore
2018 2016
Totalrentabilitet 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 8 8
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 67 75
Resultatregnskap
2018 2016
Driftsinntekter 9 796 7 699
Driftsresultat 2 644 2 259
Resultat før skatt 1 804 1 562
Ordinært resultat 1 804 1 562
Årsresultat 1 804 1 562
Balanseregnskap
2018 2016
Sum anleggsmidler 96 479 31 645
Sum omløpsmidler 6 784 6 697
Sum eiendeler 103 263 38 343
Sum egenkapital 18 036 22 955
Sum langsiktig gjeld 84 250 14 120
Sum kortsiktig gjeld 976 1 268

Haf Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haf Energi AS - 990575207
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Moloveien 8, 8622 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,5 år

Østbø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østbø AS - 920508324
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Plassen 5, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2012 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
178
Styremedlemmer
0
Omsetning
276 104 000
Personalkostnader
84 498 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
98 939 000
Egenkapital
77 036 000
Gjeld
80 168 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 59 63 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 276 104 270 541 256 880
Driftsresultat 8 506 10 666 16 548
Resultat før skatt 5 220 7 026 11 661
Ordinært resultat 5 220 7 026 11 661
Årsresultat 5 220 7 026 11 661
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 98 939 86 785 88 889
Sum omløpsmidler 58 266 68 854 60 835
Sum eiendeler 157 204 155 639 149 725
Sum egenkapital 77 036 71 716 65 829
Sum langsiktig gjeld 43 979 49 421 36 045
Sum kortsiktig gjeld 36 189 34 502 47 851