Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Toralv Hermann Roaldsnes

Rapportdato: 2019-06-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 202 422 og med ett samlet driftsresultat på 40 789. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Wildfish AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 202 422 40 789

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordic Wildfish AS Styrets leder 2000** - 2004
Nordic Wildfish AS Adm. direktør 2000** - 2004
Nordnes AS Vara­medlem 2000** - 2003
Nordnes AS Vara­medlem 2000** - 2003
Blomvik AS Vara­medlem 2000** - 2012

Nordic Wildfish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wildfish AS - 943501262
Hav- og kystfiske
Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 15,1 år
Styrets leder 2000 2004 3,3 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
202 422 000
Personalkostnader
70 469 000
Lederlønn
2 100 000
Anleggsmidler
578 240 000
Egenkapital
120 794 000
Gjeld
584 803 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 75 83 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 202 422 215 480 233 133
Driftsresultat 40 789 45 039 46 328
Resultat før skatt 57 568 57 537 22 343
Ordinært resultat 57 568 57 537 22 343
Årsresultat 57 568 57 537 22 343
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 578 240 425 934 387 082
Sum omløpsmidler 127 357 100 286 36 713
Sum eiendeler 705 597 526 220 423 795
Sum egenkapital 120 794 63 226 5 689
Sum langsiktig gjeld 523 290 416 216 372 820
Sum kortsiktig gjeld 61 513 46 779 45 287

Nordnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnes AS - 979397720
Hav- og kystfiske
Oksneset, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 180 000
Personalkostnader
42 194 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
230 790 000
Egenkapital
43 047 000
Gjeld
264 640 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 18 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 73 60 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 150 180 122 523 138 908
Driftsresultat 28 261 15 109 31 567
Resultat før skatt 11 172 3 421 13 765
Ordinært resultat 11 172 3 421 13 765
Årsresultat 11 172 3 421 13 765
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 230 790 253 405 245 599
Sum omløpsmidler 76 898 44 584 35 613
Sum eiendeler 307 688 297 989 281 213
Sum egenkapital 43 047 25 356 21 935
Sum langsiktig gjeld 227 894 239 246 235 221
Sum kortsiktig gjeld 36 746 33 387 24 057

Gjøsund Fiskebåtrederi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjøsund Fiskebåtrederi AS - 983779964
Hav- og kystfiske
, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2010 9 år

Blomvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blomvik AS - 981575695
Hav- og kystfiske
C/o Nordic Wildfish AS Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2012 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
312 000
Personalkostnader
1 107 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 800 000
Egenkapital
11 003 000
Gjeld
663 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 8 43 82
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 312 0 2 056
Driftsresultat -1 388 -37 1 866
Resultat før skatt -955 2 514 1 402
Ordinært resultat -955 2 514 1 402
Årsresultat -955 2 514 1 402
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 800 10 500 8 000
Sum omløpsmidler 866 1 952 3 090
Sum eiendeler 11 666 12 452 11 090
Sum egenkapital 11 003 11 957 9 443
Sum langsiktig gjeld 63 368 479
Sum kortsiktig gjeld 600 127 1 167