Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Toralv Hermann Roaldsnes

Rapportdato: 2019-08-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 271 215 og med ett samlet driftsresultat på 58 870. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordic Wildfish AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 271 215 58 870

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nordic Wildfish AS Styrets leder 2000** - 2004
Nordic Wildfish AS Adm. direktør 2000** - 2004
Nordnes AS Vara­medlem 2000** - 2003
Nordnes AS Vara­medlem 2000** - 2003
Blomvik AS Vara­medlem 2000** - 2012

Nordic Wildfish AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Wildfish AS - 943501262
Hav- og kystfiske
Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 15,3 år
Styrets leder 2000 2004 3,3 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
271 215 000
Personalkostnader
88 479 000
Lederlønn
2 545 000
Anleggsmidler
753 106 000
Egenkapital
130 905 000
Gjeld
723 816 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 4
Totalt 67
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 271 215
Driftsresultat 58 870
Resultat før skatt 16 797
Ordinært resultat 16 797
Årsresultat 16 797
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 753 106
Sum omløpsmidler 101 615
Sum eiendeler 854 721
Sum egenkapital 130 905
Sum langsiktig gjeld 640 716
Sum kortsiktig gjeld 83 100

Nordnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordnes AS - 979397720
Hav- og kystfiske
Oksneset, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2003 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 421 000
Personalkostnader
33 530 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
239 825 000
Egenkapital
48 693 000
Gjeld
229 884 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 4
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 69 73 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 421 150 180 122 523
Driftsresultat 14 745 28 261 15 109
Resultat før skatt 5 646 11 172 3 421
Ordinært resultat 5 646 11 172 3 421
Årsresultat 5 646 11 172 3 421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 239 825 230 790 253 405
Sum omløpsmidler 38 752 76 898 44 584
Sum eiendeler 278 577 307 688 297 989
Sum egenkapital 48 693 43 047 25 356
Sum langsiktig gjeld 210 681 227 894 239 246
Sum kortsiktig gjeld 19 203 36 746 33 387

Gjøsund Fiskebåtrederi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjøsund Fiskebåtrederi AS - 983779964
Hav- og kystfiske
, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2010 9 år

Blomvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blomvik AS - 981575695
Hav- og kystfiske
C/o Nordic Wildfish AS Nordstrandfjørå 71, 6050 Valderøya
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2012 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 044 000
Egenkapital
3 866 000
Gjeld
1 448 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 6 10
Totalt 2 8 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 100 312 0
Driftsresultat -451 -1 388 -37
Resultat før skatt -385 -955 2 514
Ordinært resultat -385 -955 2 514
Årsresultat -385 -955 2 514
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 044 10 800 10 500
Sum omløpsmidler 270 866 1 952
Sum eiendeler 5 314 11 666 12 452
Sum egenkapital 3 866 11 003 11 957
Sum langsiktig gjeld 0 63 368
Sum kortsiktig gjeld 1 448 600 127