Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ida Eline Vestrheim

Rapportdato: 2020-07-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 65 776 og med ett samlet driftsresultat på 10 985. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Damsgårdsveien 150-156 AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 396 218
Ideline Eiendom AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -24
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -24
Fronsgaard AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -436
Kleveland Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -31
Vestrheim Eiendom AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 1 110 -1 456

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Damsgårdsveien 150-156 AS Vara­medlem 2006 - 2012
Vestrheim Eiendom AS Vara­medlem 2003 - 2012
Vestrheim Eiendomsdrift AS Vara­medlem 2003 - 2012
AS Strandgaten 21-23 Vara­medlem 2003 - 2012
Damsgårdsveien 161-171 AS Vara­medlem 2003 - 2008
Damsgårdsveien 161-171 AS Styre­medlem 2000** - 2003
Strandgaten 223 AS Vara­medlem 2003 - 2012
AS Vågsgården Vara­medlem 2003 - 2012

Damsgårdsveien 150-156 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 150-156 AS - 890027482
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Vestrheim Eiendom AS Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,1 år
Vara­medlem 2006 2012 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
396 000
Personalkostnader
39 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 013 000
Egenkapital
1 619 000
Gjeld
1 823 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 70 68 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 396 384 379
Driftsresultat 218 191 234
Resultat før skatt 174 146 176
Ordinært resultat 174 146 176
Årsresultat 174 146 176
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 013 1 024 1 036
Sum omløpsmidler 2 428 2 346 2 345
Sum eiendeler 3 441 3 370 3 381
Sum egenkapital 1 619 1 620 1 622
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 823 1 750 1 759

Ideline Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ideline Eiendom AS - 989035428
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Mauds vei 26, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,4 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 121 000
Egenkapital
18 338 000
Gjeld
716 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -22 -24
Resultat før skatt 1 350 1 326 1 310
Ordinært resultat 1 350 1 326 1 310
Årsresultat 1 350 1 326 1 310
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 121 12 121 12 121
Sum omløpsmidler 6 934 6 270 5 630
Sum eiendeler 19 055 18 391 17 750
Sum egenkapital 18 338 17 678 17 042
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 716 712 708

Fronsgaard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fronsgaard AS - 988977292
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Starefossveien 36, 5019 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 423 000
Egenkapital
15 113 000
Gjeld
1 785 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 40 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -436 -435 -324
Resultat før skatt -2 251 2 872 2 333
Ordinært resultat -2 251 2 872 2 333
Årsresultat -2 251 2 872 2 333
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 423 1 423 1 423
Sum omløpsmidler 15 474 19 487 16 464
Sum eiendeler 16 898 20 910 17 887
Sum egenkapital 15 113 18 745 17 598
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 785 2 165 289

Kleveland Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kleveland Holding AS - 989158791
Oppføring av bygninger
Skibåsen 20d, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 382 000
Egenkapital
3 206 000
Gjeld
856 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 42 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -24 -26
Resultat før skatt -109 594 292
Ordinært resultat -109 594 292
Årsresultat -109 594 292
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 382 2 222 1 372
Sum omløpsmidler 2 680 2 243 2 799
Sum eiendeler 4 062 4 465 4 171
Sum egenkapital 3 206 4 165 3 871
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 856 300 300

Vestrheim Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestrheim Eiendom AS - 979806248
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2012 8,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 110 000
Personalkostnader
1 688 000
Lederlønn
924 000
Anleggsmidler
36 614 000
Egenkapital
49 499 000
Gjeld
9 407 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 60 60 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 110 1 057 1 057
Driftsresultat -1 456 -1 348 -1 156
Resultat før skatt 6 875 7 546 8 115
Ordinært resultat 6 875 7 546 8 115
Årsresultat 6 875 7 546 8 115
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 36 614 37 617 37 617
Sum omløpsmidler 22 292 22 245 21 087
Sum eiendeler 58 906 59 862 58 704
Sum egenkapital 49 499 49 466 49 504
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 407 10 396 9 200

Vestrheim Eiendomsdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestrheim Eiendomsdrift AS - 977175283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2012 8,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 296 000
Personalkostnader
840 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
223 000
Gjeld
2 082 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 4 6 6
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 26 29 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 296 5 006 5 017
Driftsresultat 4 23 42
Resultat før skatt 3 9 22
Ordinært resultat 3 9 22
Årsresultat 3 9 22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 305 1 291 3 496
Sum eiendeler 2 305 1 291 3 496
Sum egenkapital 223 223 223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 082 1 068 3 274

AS Strandgaten 21-23

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Strandgaten 21-23 - 930784060
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2012 8,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 626 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 439 000
Egenkapital
2 047 000
Gjeld
5 667 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 84 79 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 626 7 484 7 321
Driftsresultat 3 701 4 388 3 547
Resultat før skatt 2 912 3 404 2 730
Ordinært resultat 2 912 3 404 2 730
Årsresultat 2 912 3 404 2 730
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 439 2 510 2 587
Sum omløpsmidler 5 275 6 367 4 005
Sum eiendeler 7 714 8 878 6 592
Sum egenkapital 2 047 2 100 2 040
Sum langsiktig gjeld 316 331 363
Sum kortsiktig gjeld 5 351 6 447 4 189

Strandgaten 223 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandgaten 223 AS - 965723021
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2012 8,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 383 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 090 000
Egenkapital
4 698 000
Gjeld
7 585 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 80 82 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 383 6 246 6 178
Driftsresultat 3 161 3 338 3 700
Resultat før skatt 2 444 2 553 2 804
Ordinært resultat 2 444 2 553 2 804
Årsresultat 2 444 2 553 2 804
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 090 10 275 10 465
Sum omløpsmidler 2 193 2 348 2 792
Sum eiendeler 12 283 12 623 13 257
Sum egenkapital 4 698 5 672 5 773
Sum langsiktig gjeld 3 037 2 581 3 518
Sum kortsiktig gjeld 4 548 4 371 3 966

AS Vågsgården

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Vågsgården - 930783900
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandkaien 18, 5013 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2012 8,7 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 690 000
Personalkostnader
94 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 416 000
Egenkapital
1 965 000
Gjeld
8 556 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 82 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 690 6 600 6 496
Driftsresultat 2 916 3 095 4 060
Resultat før skatt 2 281 2 398 3 103
Ordinært resultat 2 281 2 398 3 103
Årsresultat 2 281 2 398 3 103
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 416 2 484 2 556
Sum omløpsmidler 8 105 8 390 6 353
Sum eiendeler 10 521 10 874 8 909
Sum egenkapital 1 965 2 017 1 960
Sum langsiktig gjeld 261 276 305
Sum kortsiktig gjeld 8 295 8 580 6 644

Kleveland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kleveland AS - 976925122
Oppføring av bygninger
Skibåsen 20d, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 275 000
Personalkostnader
5 235 000
Lederlønn
643 000
Anleggsmidler
949 000
Egenkapital
2 931 000
Gjeld
4 035 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 12 0 8
Kontantstrøm fra drift 10 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 78 14 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 275 10 886 21 770
Driftsresultat 2 932 -967 798
Resultat før skatt 2 246 -759 602
Ordinært resultat 2 246 -759 602
Årsresultat 2 246 -759 602
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 949 1 715 1 768
Sum omløpsmidler 6 017 3 306 1 403
Sum eiendeler 6 966 5 021 3 170
Sum egenkapital 2 931 685 1 444
Sum langsiktig gjeld 36 1 300 450
Sum kortsiktig gjeld 3 999 3 037 1 277

Damsgårdsveien 161-171 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 161-171 AS - 917883998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2008 4,6 år
Styre­medlem 2000 2003 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 777 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 916 000
Egenkapital
27 169 000
Gjeld
28 539 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 66 78 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 777 18 755 23 184
Driftsresultat 7 004 9 982 14 884
Resultat før skatt 2 069 6 881 10 664
Ordinært resultat 2 069 6 881 10 664
Årsresultat 2 069 6 881 10 664
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 916 54 996 64 482
Sum omløpsmidler 4 792 4 443 3 664
Sum eiendeler 55 708 59 439 68 145
Sum egenkapital 27 169 18 277 19 747
Sum langsiktig gjeld 23 584 39 145 31 080
Sum kortsiktig gjeld 4 955 2 017 17 319