Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Kvien

Rapportdato: 2020-02-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3s-data Terje Kvien Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3s-data Terje Kvien Styrets leder 2000** - 2019
Solvang i Borettslag Vara­medlem 2017 - 2018
Solvang i Borettslag Styre­medlem 2016 - 2017

3s-data Terje Kvien

Foretaksinfo
(Aktiv) 3s-data Terje Kvien - 980844005
Programmeringstjenester
Friervegen 106c, 3940 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Solvang i Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Solvang i Borettslag - 991307087
Borettslag
Jernbanegata 25, 3916 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2018 1,1 år
Styre­medlem 2016 2017 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
645 000
Personalkostnader
9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 668 000
Egenkapital
1 707 000
Gjeld
8 181 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 68 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 645 667 630
Driftsresultat 402 468 451
Resultat før skatt 249 301 280
Ordinært resultat 249 301 280
Årsresultat 249 301 280
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 668 9 707 9 758
Sum omløpsmidler 220 245 176
Sum eiendeler 9 888 9 952 9 934
Sum egenkapital 1 707 1 459 1 158
Sum langsiktig gjeld 8 159 8 462 8 755
Sum kortsiktig gjeld 22 31 21