Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Aksel Øyhus-Revling Stien

Rapportdato: 2022-08-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 986 og med ett samlet driftsresultat på 3 062. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Sorgenfrigaten 7 ABC Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Sameiet Markveien 26 Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Stapes AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 -128
Beden AS Styrets leder 2019 - Aktiv 4 353 2 511
Markveien 26 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 436 -344
Anne Øyhus Revling AS Vara­medlem 2011 - Aktiv 4 196 1 023

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Sorgenfrigaten 7 ABC Styre­medlem 2018 - 2019
Sameiet Markveien 26 Styre­medlem 2016 - 2019
Medisinerrevyen Styre­medlem 2012 - 2013
Medisinerforeningen i Bergen Styre­medlem 2012 - 2015

Sameiet Sorgenfrigaten 7 ABC

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Sorgenfrigaten 7 ABC - 919971436
Ikke tilgjengelig
Sorgenfrigata 7b, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2018 2019 1,8 år

Sameiet Markveien 26

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Markveien 26 - 916976836
Ikke tilgjengelig
Sorgenfrigata 7b, 0367 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2016 2019 3,6 år

Stapes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stapes AS - 978667635
Uoppgitt
Briskebyveien 15, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 295 000
Egenkapital
18 163 000
Gjeld
36 456 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 10 73 62
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 3 731 3 527
Driftsresultat -128 3 677 1 286
Resultat før skatt -126 2 946 883
Ordinært resultat -126 2 946 883
Årsresultat -126 2 946 883
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 51 295 47 515 38 336
Sum omløpsmidler 3 324 4 506 85
Sum eiendeler 54 619 52 021 38 421
Sum egenkapital 18 163 18 290 15 344
Sum langsiktig gjeld 36 100 31 965 21 731
Sum kortsiktig gjeld 356 1 766 1 347

Beden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Beden AS - 996350924
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Briskebyveien 15, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 353 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 769 000
Egenkapital
15 472 000
Gjeld
60 258 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 59 60 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 353 4 450 4 363
Driftsresultat 2 511 2 100 2 407
Resultat før skatt 1 289 822 740
Ordinært resultat 1 289 822 740
Årsresultat 1 289 822 740
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 73 769 70 950 70 146
Sum omløpsmidler 1 962 2 840 2 532
Sum eiendeler 75 730 73 790 72 679
Sum egenkapital 15 472 14 632 13 438
Sum langsiktig gjeld 59 000 59 000 59 000
Sum kortsiktig gjeld 1 258 158 240

Markveien 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Markveien 26 AS - 916048114
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Briskebyveien 15, 0259 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 436 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 732 000
Egenkapital
0
Gjeld
46 905 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 18
Rentedekningsgrad 0 4 2
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 9 58 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 436 1 510 1 635
Driftsresultat -344 602 520
Resultat før skatt -850 54 -225
Ordinært resultat -850 54 -225
Årsresultat -850 54 -225
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 45 732 32 875 31 976
Sum omløpsmidler 1 172 8 580 492
Sum eiendeler 46 904 41 455 32 469
Sum egenkapital 0 175 121
Sum langsiktig gjeld 45 767 41 213 32 251
Sum kortsiktig gjeld 1 138 67 97

Anne Øyhus Revling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anne Øyhus Revling AS - 981885074
Tannhelsetjenester
Øvre Slottsgate 17, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 196 000
Personalkostnader
1 563 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
405 000
Egenkapital
4 951 000
Gjeld
1 321 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 92 90 90
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 196 4 036 4 097
Driftsresultat 1 023 966 959
Resultat før skatt 2 744 703 776
Ordinært resultat 2 744 703 776
Årsresultat 2 744 703 776
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 405 536 207
Sum omløpsmidler 5 867 3 660 3 944
Sum eiendeler 6 272 4 196 4 151
Sum egenkapital 4 951 3 007 3 704
Sum langsiktig gjeld 0 6 0
Sum kortsiktig gjeld 1 321 1 183 447

Medisinerrevyen

Foretaksinfo
(Aktiv) Medisinerrevyen - 999206301
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år

Medisinerforeningen i Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Medisinerforeningen i Bergen - 985164282
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2015 2,9 år