Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Astrid Haugen

Rapportdato: 2021-11-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 959 og med ett samlet driftsresultat på 218. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Erling Skjalgssønsgate 23 Vara­medlem 2021 - Aktiv 2 040 -656
Aksjeselskapet Industrigaten 60 Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 919 874
Astrid Haugen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrid Haugen Styrets leder 2003 - 2019
Astrid Haugen Styrets leder 2003 - 2019

AS Erling Skjalgssønsgate 23

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Erling Skjalgssønsgate 23 - 921304838
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Enqvist Eiendomsdrift AS Konghellegata 3, 0569 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 040 000
Personalkostnader
253 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 264 000
Egenkapital
3 742 000
Gjeld
852 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 84 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 040 2 186 1 881
Driftsresultat -656 629 -2 976
Resultat før skatt -625 651 -2 960
Ordinært resultat -625 651 -2 960
Årsresultat -625 651 -2 960
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 264 2 264 2 264
Sum omløpsmidler 2 331 3 143 3 035
Sum eiendeler 4 595 5 407 5 299
Sum egenkapital 3 742 4 367 3 716
Sum langsiktig gjeld 269 530 782
Sum kortsiktig gjeld 583 510 801

Aksjeselskapet Industrigaten 60

Foretaksinfo
(Aktiv) Aksjeselskapet Industrigaten 60 - 931542699
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 919 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
459 000
Egenkapital
-3 671 000
Gjeld
4 861 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 81 73 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 919 1 491 1 376
Driftsresultat 874 514 442
Resultat før skatt 733 323 250
Ordinært resultat 733 323 250
Årsresultat 733 323 250
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 459 459 459
Sum omløpsmidler 730 827 1 131
Sum eiendeler 1 189 1 286 1 590
Sum egenkapital -3 671 -4 404 -4 727
Sum langsiktig gjeld 4 816 5 047 5 694
Sum kortsiktig gjeld 45 643 623

Astrid Haugen

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrid Haugen - 986154418
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Ullevålsveien 17, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2003 2019 15,6 år

Markisehuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Markisehuset AS - 997835174
Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær
Ramstadsletta 18, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 2,8 år