Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Fredrik Haug Andersen

Rapportdato: 2020-01-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 871 708 og med ett samlet driftsresultat på 626 282. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 20 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Øvre Storgate 4-6 AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 6 188 1 705
Bragernes Torg 2a Ot AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 12 096 -6 109
Bogstadveien 3-5 DA Styre­medlem 2017 - Aktiv 13 895 10 104
Nord- Vest Invest i AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 588 -2 091
Salmon Midco AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -252

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fortin Properties AS Styre­medlem 2017 - 2017
Verven 4 Komplementar AS Styre­medlem 2017 - 2018
Bragernes Torg 2a AS Styre­medlem 2017 - 2019
Midt-norge Invest AS Styre­medlem 2017 - 2018
Østre Rosten 4b AS Styre­medlem 2017 - 2017

Øvre Storgate 4-6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Storgate 4-6 AS - 919451017
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 188 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 500 000
Egenkapital
42 631 000
Gjeld
39 342 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 7
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 58 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 6 188 1 556
Driftsresultat 1 705 -460
Resultat før skatt 1 138 -489
Ordinært resultat 1 138 -489
Årsresultat 1 138 -489
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 80 500 74 467
Sum omløpsmidler 1 473 2 085
Sum eiendeler 81 974 76 552
Sum egenkapital 42 631 41 493
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 39 342 35 059

Bragernes Torg 2a Ot AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bragernes Torg 2a Ot AS - 919450940
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 096 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
509 000
Anleggsmidler
289 094 000
Egenkapital
237 573 000
Gjeld
54 368 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 20
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 10 31
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 12 096 4 540
Driftsresultat -6 109 -673
Resultat før skatt -6 396 -742
Ordinært resultat -6 396 -742
Årsresultat -6 396 -742
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 289 094 256 677
Sum omløpsmidler 2 847 29 575
Sum eiendeler 291 941 286 252
Sum egenkapital 237 573 243 969
Sum langsiktig gjeld 4 311 4 082
Sum kortsiktig gjeld 50 057 38 202

Bogstadveien 3-5 DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstadveien 3-5 DA - 985963126
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 895 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 750 000
Egenkapital
166 451 000
Gjeld
712 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 83 84 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 895 17 768 21 482
Driftsresultat 10 104 14 265 18 308
Resultat før skatt 10 433 14 488 18 542
Ordinært resultat 10 433 14 488 18 542
Årsresultat 10 433 14 488 18 542
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 750 114 130 105 412
Sum omløpsmidler 50 413 42 381 39 190
Sum eiendeler 167 163 156 511 144 603
Sum egenkapital 166 451 156 018 141 529
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 712 494 3 074

Nord- Vest Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord- Vest Invest i AS - 989990896
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Obos Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
588 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
22 000
Anleggsmidler
9 100 000
Egenkapital
23 673 000
Gjeld
22 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 17 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 588 334 306
Driftsresultat -2 091 -1 712 178
Resultat før skatt -1 991 -1 633 285
Ordinært resultat -1 991 -1 633 285
Årsresultat -1 991 -1 633 285
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 100 11 300 13 000
Sum omløpsmidler 14 596 14 391 14 309
Sum eiendeler 23 696 25 691 27 309
Sum egenkapital 23 673 25 664 27 297
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 27 12

Salmon Midco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmon Midco AS - 999178391
Juridisk tjenesteyting
C/o Anvil Asset Advisors AS Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
771 240 000
Egenkapital
349 445 000
Gjeld
671 895 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 37 37 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -252 -280 -280
Resultat før skatt 422 213 215 876 973
Ordinært resultat 422 213 215 876 973
Årsresultat 422 213 215 876 973
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 771 240 537 870 959 222
Sum omløpsmidler 250 100 325 070 73
Sum eiendeler 1 021 339 862 941 959 295
Sum egenkapital 349 445 349 196 745 921
Sum langsiktig gjeld 414 588 177 271 201 398
Sum kortsiktig gjeld 257 307 336 473 11 976

Badehusgaten 41 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Badehusgaten 41 AS - 991903682
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 453 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
52 000
Anleggsmidler
24 556 000
Egenkapital
5 518 000
Gjeld
19 041 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 46 46 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 453 1 534 1 998
Driftsresultat 260 263 881
Resultat før skatt -35 -16 412
Ordinært resultat -35 -16 412
Årsresultat -35 -16 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 556 25 105 25 700
Sum omløpsmidler 3 3 5
Sum eiendeler 24 558 25 108 25 705
Sum egenkapital 5 518 5 553 5 569
Sum langsiktig gjeld 705 757 806
Sum kortsiktig gjeld 18 336 18 798 19 331

Salmon Holdco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmon Holdco AS - 999178367
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 067 225 000
Egenkapital
378 812 000
Gjeld
939 166 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 37 33 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -258 -280 -331
Resultat før skatt 468 843 206 215 4 094
Ordinært resultat 468 843 206 215 4 094
Årsresultat 468 843 206 215 4 094
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 067 225 792 403 1 211 596
Sum omløpsmidler 250 753 282 656 28
Sum eiendeler 1 317 978 1 075 059 1 211 624
Sum egenkapital 378 812 329 587 733 372
Sum langsiktig gjeld 678 900 409 988 469 895
Sum kortsiktig gjeld 260 266 335 484 8 358

Forusinvest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forusinvest i AS - 989425870
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 353 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
499 000
Anleggsmidler
159 533 000
Egenkapital
9 547 000
Gjeld
151 329 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 57 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 353 13 216 12 542
Driftsresultat 7 118 7 628 7 342
Resultat før skatt 3 727 4 196 3 911
Ordinært resultat 3 727 4 196 3 911
Årsresultat 3 727 4 196 3 911
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 159 533 164 142 168 754
Sum omløpsmidler 1 343 73 29
Sum eiendeler 160 876 164 214 168 783
Sum egenkapital 9 547 9 529 10 515
Sum langsiktig gjeld 6 219 6 580 7 268
Sum kortsiktig gjeld 145 110 148 105 151 001

Jab Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jab Eiendom AS - 883900642
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 324 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
99 551 000
Egenkapital
9 528 000
Gjeld
90 539 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 16 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 59 46 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 324 9 384 9 718
Driftsresultat 2 741 1 061 809
Resultat før skatt 433 -857 -741
Ordinært resultat 433 -857 -741
Årsresultat 433 -857 -741
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 551 105 169 109 003
Sum omløpsmidler 516 278 370
Sum eiendeler 100 067 105 447 109 373
Sum egenkapital 9 528 11 281 13 973
Sum langsiktig gjeld 0 0 269
Sum kortsiktig gjeld 90 539 94 166 95 132

Salmon Bidco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmon Bidco AS - 914148332
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
162 000
Anleggsmidler
2 734 583 000
Egenkapital
395 068 000
Gjeld
2 377 806 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 31 28 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -846 -706 -1 377
Resultat før skatt 501 956 341 103 -91 792
Ordinært resultat 501 956 341 103 -91 792
Årsresultat 501 956 341 103 -91 792
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 734 583 3 297 480 3 528 665
Sum omløpsmidler 38 291 333 795 6 303
Sum eiendeler 2 772 874 3 631 275 3 534 969
Sum egenkapital 395 068 348 608 568 510
Sum langsiktig gjeld 2 124 005 2 990 487 2 954 980
Sum kortsiktig gjeld 253 801 292 179 11 479

Sørlandsinvest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørlandsinvest i AS - 990298661
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 522 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
163 000
Anleggsmidler
52 619 000
Egenkapital
1 243 000
Gjeld
51 546 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 55 55 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 522 4 688 3 980
Driftsresultat 921 1 007 625
Resultat før skatt 179 267 -121
Ordinært resultat 179 267 -121
Årsresultat 179 267 -121
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 52 619 54 116 56 164
Sum omløpsmidler 169 416 246
Sum eiendeler 52 788 54 532 56 410
Sum egenkapital 1 243 1 063 796
Sum langsiktig gjeld 3 759 3 927 4 067
Sum kortsiktig gjeld 47 787 49 542 51 546

Verven 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verven 4 AS - 917335079
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 486 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
1 040 000
Anleggsmidler
146 778 000
Egenkapital
151 191 000
Gjeld
28 675 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 10
Totalt 80 70 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 486 23 726 14 280
Driftsresultat 17 320 14 070 10 311
Resultat før skatt 13 744 10 991 8 128
Ordinært resultat 13 744 10 991 8 128
Årsresultat 13 744 10 991 8 128
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 146 778 153 327 158 608
Sum omløpsmidler 33 089 36 460 14 775
Sum eiendeler 179 866 189 787 173 383
Sum egenkapital 151 191 151 004 160 805
Sum langsiktig gjeld 5 768 6 053 9 494
Sum kortsiktig gjeld 22 907 32 729 3 083

High Street Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) High Street Invest i AS - 990612013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
330 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
11 000
Anleggsmidler
393 555 000
Egenkapital
378 136 000
Gjeld
15 423 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 44 45 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 330 132 141
Driftsresultat -114 -269 -3 492
Resultat før skatt 8 262 11 034 11 369
Ordinært resultat 8 262 11 034 11 369
Årsresultat 8 262 11 034 11 369
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 393 555 383 123 368 634
Sum omløpsmidler 4 32 34
Sum eiendeler 393 558 383 154 368 668
Sum egenkapital 378 136 369 874 358 840
Sum langsiktig gjeld 8 981 7 043 3 962
Sum kortsiktig gjeld 6 442 6 238 5 866

Fortin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fortin AS - 989275186
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 567 793 000
Egenkapital
2 553 817 000
Gjeld
1 430 713 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 48 61 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 100 6 348 5 929
Driftsresultat -14 489 -10 555 -25 633
Resultat før skatt 94 849 304 117 562 477
Ordinært resultat 94 849 304 117 562 477
Årsresultat 94 849 304 117 562 477
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 567 793 4 040 862 3 864 863
Sum omløpsmidler 416 737 540 650 761 016
Sum eiendeler 3 984 529 4 581 512 4 625 879
Sum egenkapital 2 553 817 3 982 871 4 288 753
Sum langsiktig gjeld 1 124 550 270 104 311 725
Sum kortsiktig gjeld 306 163 328 537 25 401

Stavangerinvest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavangerinvest i AS - 989821504
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
403 443 000
Egenkapital
497 394 000
Gjeld
20 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 14 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -138 -168 -122
Resultat før skatt 10 555 -20 208 -19 691
Ordinært resultat 10 555 -20 208 -19 691
Årsresultat 10 555 -20 208 -19 691
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 403 443 392 662 413 611
Sum omløpsmidler 93 971 94 223 93 466
Sum eiendeler 497 414 486 886 507 076
Sum egenkapital 497 394 486 839 507 047
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 47 30

Salmon Topco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salmon Topco AS - 999178332
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Anvil Asset Advisors AS Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
754 210 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
10 000 000
Anleggsmidler
1 555 028 000
Egenkapital
448 245 000
Gjeld
1 416 271 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 4 0 6
Totalt 86 63 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 754 210 477 675 405 763
Driftsresultat 600 411 253 755 192 028
Resultat før skatt 510 176 144 006 99 189
Ordinært resultat 510 176 144 006 99 189
Årsresultat 510 176 144 006 99 189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 555 028 3 272 683 4 010 180
Sum omløpsmidler 309 488 51 785 68 061
Sum eiendeler 1 864 516 3 324 468 4 078 241
Sum egenkapital 448 245 233 943 826 693
Sum langsiktig gjeld 1 135 321 2 578 511 3 195 645
Sum kortsiktig gjeld 280 950 512 015 55 903

DnB Nor Eiendomsfond i Deltaker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Nor Eiendomsfond i Deltaker AS - 990298726
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
20 000
Anleggsmidler
29 000
Egenkapital
44 642 000
Gjeld
369 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -66 -64 -108
Resultat før skatt 259 130 16 372
Ordinært resultat 259 130 16 372
Årsresultat 259 130 16 372
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 37 52
Sum omløpsmidler 44 982 44 811 44 711
Sum eiendeler 45 010 44 848 44 763
Sum egenkapital 44 642 44 651 44 647
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 369 197 116

Anvil Asset Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anvil Asset Advisors AS - 914776198
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 163 000
Personalkostnader
9 816 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
101 000
Gjeld
18 330 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 88 79 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 163 13 897 10 029
Driftsresultat 10 071 1 547 1 989
Resultat før skatt 7 809 1 165 861
Ordinært resultat 7 809 1 165 861
Årsresultat 7 809 1 165 861
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 53 35 50
Sum omløpsmidler 18 378 5 173 3 719
Sum eiendeler 18 431 5 208 3 768
Sum egenkapital 101 1 182 967
Sum langsiktig gjeld 1 18 19
Sum kortsiktig gjeld 18 329 4 007 2 783

Fha Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fha Holding AS - 817410642
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lønnestien 4, 1344 Haslum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
57 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 41 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -6 -9
Resultat før skatt 42 -6 -9
Ordinært resultat 42 -6 -9
Årsresultat 42 -6 -9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 48 48
Sum omløpsmidler 50 8 4
Sum eiendeler 98 56 51
Sum egenkapital 57 15 21
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 40 30

Fortin Properties AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fortin Properties AS - 999328687
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
194 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 481 000
Egenkapital
11 326 000
Gjeld
233 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 62 62 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 194 194 131
Driftsresultat 136 121 36
Resultat før skatt 100 126 36
Ordinært resultat 100 126 36
Årsresultat 100 126 36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 481 11 467 11 467
Sum omløpsmidler 78 230 28
Sum eiendeler 11 559 11 697 11 495
Sum egenkapital 11 326 11 326 11 169
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233 371 325

Verven 4 Komplementar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verven 4 Komplementar AS - 980649105
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,6 år

Bragernes Torg 2a AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bragernes Torg 2a AS - 991750053
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,2 år

Midt-norge Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midt-norge Invest AS - 990650543
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Koteng Eiendom AS Skippergata 14, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 792 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
494 336 000
Egenkapital
308 089 000
Gjeld
195 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 59 59 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 792 34 251 25 333
Driftsresultat 10 228 6 343 5 241
Resultat før skatt 5 409 3 365 3 248
Ordinært resultat 5 409 3 365 3 248
Årsresultat 5 409 3 365 3 248
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 494 336 517 757 479 684
Sum omløpsmidler 8 787 5 089 6 354
Sum eiendeler 503 123 522 846 486 039
Sum egenkapital 308 089 313 680 310 316
Sum langsiktig gjeld 19 647 19 191 19 226
Sum kortsiktig gjeld 175 387 189 975 156 497

Østre Rosten 4b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Rosten 4b AS - 888823492
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 602 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 661 000
Egenkapital
16 504 000
Gjeld
4 367 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 70 67 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 602 3 499 2 954
Driftsresultat 1 897 2 112 1 942
Resultat før skatt 1 610 1 701 1 565
Ordinært resultat 1 610 1 701 1 565
Årsresultat 1 610 1 701 1 565
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 661 20 427 19 341
Sum omløpsmidler 210 444 5 387
Sum eiendeler 20 871 20 871 24 729
Sum egenkapital 16 504 16 504 20 547
Sum langsiktig gjeld 1 872 1 873 1 868
Sum kortsiktig gjeld 2 495 2 493 2 314

Nord-norge Invest i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nord-norge Invest i AS - 990650314
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Obos Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Helsfyr Atrium Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsfyr Atrium Drift AS - 990650330
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 893 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
267 000
Egenkapital
1 290 000
Gjeld
5 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 15 41 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 893 28 333 28 638
Driftsresultat -1 055 131 594
Resultat før skatt -375 134 420
Ordinært resultat -375 134 420
Årsresultat -375 134 420
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 267 430 593
Sum omløpsmidler 6 703 3 420 2 615
Sum eiendeler 6 970 3 851 3 209
Sum egenkapital 1 290 1 402 1 268
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 680 2 449 1 941

Stålfjæra 24 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stålfjæra 24 Eiendom AS - 990611939
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 138 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 746 000
Egenkapital
25 369 000
Gjeld
66 389 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 61 70 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 138 9 059 8 693
Driftsresultat 7 790 7 829 6 061
Resultat før skatt 5 153 5 037 3 412
Ordinært resultat 5 153 5 037 3 412
Årsresultat 5 153 5 037 3 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 91 746 92 918 93 857
Sum omløpsmidler 12 7 535 3
Sum eiendeler 91 758 100 453 93 860
Sum egenkapital 25 369 23 853 13 014
Sum langsiktig gjeld 61 458 75 489 1 231
Sum kortsiktig gjeld 4 931 1 112 79 614

Dyrskueveien 44 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dyrskueveien 44 AS - 987548800
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Obos Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Fossegrenda Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fossegrenda Senter AS - 987656824
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Terminalen 7, 7080 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 179 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 689 000
Egenkapital
7 705 000
Gjeld
14 381 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 6 4
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 60 63 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 179 2 884 2 660
Driftsresultat 822 771 320
Resultat før skatt 172 611 -283
Ordinært resultat 172 611 -283
Årsresultat 172 611 -283
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 689 22 181 23 178
Sum omløpsmidler 398 745 58
Sum eiendeler 22 087 22 926 23 236
Sum egenkapital 7 705 7 534 6 922
Sum langsiktig gjeld 13 897 14 991 0
Sum kortsiktig gjeld 484 401 16 314

Austbøgården AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Austbøgården AS - 985765758
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Obos Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år

Helsfyr Atrium AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helsfyr Atrium AS - 968230212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 101 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
572 853 000
Egenkapital
538 446 000
Gjeld
41 214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 73 83 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 101 76 007 74 672
Driftsresultat 40 888 39 393 39 636
Resultat før skatt 31 811 30 802 37 355
Ordinært resultat 31 811 30 802 37 355
Årsresultat 31 811 30 802 37 355
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 572 853 604 342 630 429
Sum omløpsmidler 6 807 158 363 93 094
Sum eiendeler 579 660 762 705 723 523
Sum egenkapital 538 446 718 936 714 754
Sum langsiktig gjeld 1 209 4 224 3 187
Sum kortsiktig gjeld 40 005 39 545 5 581

Telemarkporten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Telemarkporten AS - 990611998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 201 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 600 000
Egenkapital
25 108 000
Gjeld
46 816 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 66 75 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 201 6 601 5 867
Driftsresultat 5 587 5 055 2 619
Resultat før skatt 3 797 3 263 1 272
Ordinært resultat 3 797 3 263 1 272
Årsresultat 3 797 3 263 1 272
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 65 600 65 004 65 711
Sum omløpsmidler 6 325 6 348 441
Sum eiendeler 71 925 71 352 66 151
Sum egenkapital 25 108 24 169 16 705
Sum langsiktig gjeld 42 150 46 675 408
Sum kortsiktig gjeld 4 666 508 49 038

Sommerrogaten 13-15 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sommerrogaten 13-15 AS - 990651213
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 927 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 100 000
Gjeld
14 258 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 10 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 86 77 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 927 11 165 12 240
Driftsresultat 32 343 42 065 4 862
Resultat før skatt 29 049 40 736 3 879
Ordinært resultat 29 049 40 736 3 879
Årsresultat 29 049 40 736 3 879
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 299 469 200 200
Sum omløpsmidler 15 358 3 095 191
Sum eiendeler 15 358 302 563 200 391
Sum egenkapital 1 100 191 488 150 752
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 258 111 075 49 639

Osloinvest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Osloinvest i AS - 989275402
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 444 611 000
Egenkapital
1 483 726 000
Gjeld
1 104 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 45 22 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 319 -307 -443
Resultat før skatt 473 909 58 735 120 457
Ordinært resultat 473 909 58 735 120 457
Årsresultat 473 909 58 735 120 457
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 444 611 1 350 951 1 437 190
Sum omløpsmidler 40 219 49 946 192 902
Sum eiendeler 1 484 831 1 400 897 1 630 091
Sum egenkapital 1 483 726 1 172 925 1 276 952
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 104 227 973 353 139

Dronningens gate 13 Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dronningens gate 13 Oslo AS - 982422116
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Silurveien 2, 0380 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 079 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 192 000
Egenkapital
21 287 000
Gjeld
88 618 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 68 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 079 21 637 17 803
Driftsresultat 10 307 15 264 5 104
Resultat før skatt 7 197 11 155 3 249
Ordinært resultat 7 197 11 155 3 249
Årsresultat 7 197 11 155 3 249
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 107 192 84 196 82 781
Sum omløpsmidler 2 713 393 233
Sum eiendeler 109 905 84 589 83 013
Sum egenkapital 21 287 19 575 18 287
Sum langsiktig gjeld 78 650 49 259 5 211
Sum kortsiktig gjeld 9 968 15 755 59 515

Bjølsenhallen DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjølsenhallen DA - 984048491
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gladengveien 3b, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 498 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 472 000
Egenkapital
38 021 000
Gjeld
20 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 77 76 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 498 14 607 14 857
Driftsresultat 13 111 11 570 12 442
Resultat før skatt 12 577 10 995 11 545
Ordinært resultat 12 577 10 995 11 545
Årsresultat 12 577 10 995 11 545
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 472 56 054 56 305
Sum omløpsmidler 911 155 152
Sum eiendeler 58 383 56 210 56 457
Sum egenkapital 38 021 25 444 14 449
Sum langsiktig gjeld 19 521 25 505 0
Sum kortsiktig gjeld 841 5 260 42 007

Handelsinvest i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Handelsinvest i AS - 889275502
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år