Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Erik Johannessen

Rapportdato: 2022-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 50 722 og med ett samlet driftsresultat på 5 925. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 26.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Auksjonshuset AS Styrets leder 2014 - Aktiv 4 625 -999
Movement AS Styrets leder 2010 - Aktiv 42 368 5 571
Pereco Holding AS Styrets leder 2000** - Aktiv 3 729 1 353

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Marcusbil Sørlandet AS Styrets leder 2011 - 2018
Toma Renhold AS Styrets leder 2010 - 2011
Toma Facility Norge AS Styre­medlem 2009 - 2012
Tomagruppen AS Styre­medlem 2009 - 2012
Nrs Norge AS Styre­medlem 2008 - 2008
Nrs Norge AS Vara­medlem 2006 - 2008

Auksjonshuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auksjonshuset AS - 974464225
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 625 000
Personalkostnader
1 693 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
484 000
Egenkapital
43 000
Gjeld
1 976 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 6 2 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 13 9 79
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 625 2 752 3 854
Driftsresultat -999 -365 638
Resultat før skatt -896 -334 498
Ordinært resultat -896 -334 498
Årsresultat -896 -334 498
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 484 1 102 583
Sum omløpsmidler 1 535 1 993 1 343
Sum eiendeler 2 019 3 095 1 926
Sum egenkapital 43 441 264
Sum langsiktig gjeld 183 234 36
Sum kortsiktig gjeld 1 793 2 421 1 626

Movement AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Movement AS - 984154658
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Regnbueveien 9, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 368 000
Personalkostnader
8 589 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
524 000
Egenkapital
3 224 000
Gjeld
9 543 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 86 90 88
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 42 368 33 952 30 721
Driftsresultat 5 571 10 577 9 650
Resultat før skatt 4 309 8 248 7 529
Ordinært resultat 4 309 8 248 7 529
Årsresultat 4 309 8 248 7 529
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 524 347 792
Sum omløpsmidler 12 243 16 454 15 010
Sum eiendeler 12 767 16 801 15 802
Sum egenkapital 3 224 2 792 3 061
Sum langsiktig gjeld 0 36 118
Sum kortsiktig gjeld 9 543 13 973 12 624

Pereco Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pereco Holding AS - 983530168
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Svein Joakim Moen Ødegårds vei 18, 1470 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,6 år
Adm. direktør 2000 2015 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 729 000
Personalkostnader
1 588 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 569 000
Egenkapital
17 725 000
Gjeld
19 758 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 74 81 81
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 729 2 781 2 564
Driftsresultat 1 353 687 415
Resultat før skatt 4 205 8 320 7 864
Ordinært resultat 4 205 8 320 7 864
Årsresultat 4 205 8 320 7 864
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 29 569 29 877 22 419
Sum omløpsmidler 7 915 12 074 11 750
Sum eiendeler 37 484 41 951 34 169
Sum egenkapital 17 725 20 521 16 200
Sum langsiktig gjeld 10 510 11 283 7 342
Sum kortsiktig gjeld 9 248 10 147 10 627

Marcusbil Sørlandet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marcusbil Sørlandet AS - 996547531
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Industritoppen 20a, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2018 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 000
Egenkapital
480 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 10 74 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 474 415
Driftsresultat -43 82 -140
Resultat før skatt -34 64 -118
Ordinært resultat -34 64 -118
Årsresultat -34 64 -118
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 37 28 46
Sum omløpsmidler 448 991 472
Sum eiendeler 485 1 018 518
Sum egenkapital 480 514 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 504 67

Toma Renhold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Toma Renhold AS - 995122448
Rengjøring av bygninger
Øvre Flatåsveg 12, 7079 Flatåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,1 år

Toma Facility Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Toma Facility Norge AS - 984684037
Rengjøring av bygninger
Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2546
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 036 746 000
Personalkostnader
698 453 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 510 000
Egenkapital
52 571 000
Gjeld
323 842 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 10 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 67 57 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 036 746 899 377 986 774
Driftsresultat 77 737 44 139 26 500
Resultat før skatt 58 294 34 665 28 079
Ordinært resultat 58 294 34 665 28 079
Årsresultat 58 294 34 665 28 079
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 88 510 96 031 28 766
Sum omløpsmidler 287 904 270 728 236 680
Sum eiendeler 376 414 366 759 265 446
Sum egenkapital 52 571 31 717 31 815
Sum langsiktig gjeld 38 638 80 346 4 319
Sum kortsiktig gjeld 285 204 254 696 229 311

Tomagruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tomagruppen AS - 984028474
Rengjøring av bygninger
Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 069 000
Personalkostnader
27 682 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
179 431 000
Egenkapital
86 515 000
Gjeld
294 177 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 66 47 53
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 67 069 60 274 65 529
Driftsresultat 2 407 680 -2 671
Resultat før skatt 57 289 22 863 37 338
Ordinært resultat 57 289 22 863 37 338
Årsresultat 57 289 22 863 37 338
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 179 431 232 790 281 422
Sum omløpsmidler 201 261 105 269 64 326
Sum eiendeler 380 691 338 060 345 748
Sum egenkapital 86 515 69 251 143 354
Sum langsiktig gjeld 67 212 52 963 42 142
Sum kortsiktig gjeld 226 965 215 846 160 253

Nrs Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nrs Norge AS - 977340950
Rengjøring av bygninger
Torgardsvegen 9b, 7093 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2006 2008 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
194
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 785 000
Personalkostnader
62 291 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
353 000
Egenkapital
3 723 000
Gjeld
26 350 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 14
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 80 84 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 85 785 83 141 89 257
Driftsresultat 8 705 10 913 7 728
Resultat før skatt 6 894 8 690 6 216
Ordinært resultat 6 894 8 690 6 216
Årsresultat 6 894 8 690 6 216
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 353 4 306 4 426
Sum omløpsmidler 29 720 27 548 25 222
Sum eiendeler 30 073 31 854 29 648
Sum egenkapital 3 723 3 629 2 939
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 350 28 224 26 708

Albatross Partner AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Albatross Partner AS - 985574588
Ikke tilgjengelig
Børehaugen 5, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år
Nestleder styre 2005 2008 2,4 år
Styrets leder 2003 2005 2,7 år
Adm. direktør 2003 2008 5,1 år

Kontorprosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kontorprosjekt AS - 992510234
Butikkhandel med møbler
Oksenøyveien 22, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2018 10,6 år

Albatross Kantine AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Albatross Kantine AS - 885034292
Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
Janaflaten 30, 5179 Godvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år
Styrets leder 2002 2006 3,4 år

Renholdspartner Rogaland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Renholdspartner Rogaland AS - 961285690
Rengjøring av bygninger
Fabrikkveien 29, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2008 4,2 år
Styrets leder 2000 2003 2,8 år
Adm. direktør 2000 2004 3,9 år

Canny Hjemmerenhold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canny Hjemmerenhold AS - 985905843
Rengjøring av bygninger
Sætreskogveien 4, 1415 Oppegård
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 413 000
Personalkostnader
6 763 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 216 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
4 118 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 15 14 40
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 413 8 956 9 986
Driftsresultat -564 -242 208
Resultat før skatt -451 -203 134
Ordinært resultat -451 -203 134
Årsresultat -451 -203 134
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 216 2 090 2 042
Sum omløpsmidler 2 020 2 265 2 605
Sum eiendeler 4 236 4 355 4 647
Sum egenkapital 118 569 772
Sum langsiktig gjeld 2 235 1 728 1 770
Sum kortsiktig gjeld 1 883 2 057 2 104

Nk-partner Skullerud AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nk-partner Skullerud AS - 984370547
Ikke tilgjengelig
Olav Helsetsvei 6, 0694 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år

Bransjeforeningen Renhold i Nho Service

Foretaksinfo
(Aktiv) Bransjeforeningen Renhold i Nho Service - 984057725
Yrkessammenslutninger
Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 4,2 år

Amica AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amica AS - 983033962
Ikke tilgjengelig
Filipstad Brygge 1 B, 0114 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,2 år

ABC Førstehjelp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) ABC Førstehjelp AS - 963679513
Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
C/o Stein Bjørberg Elgtråkket 6b, 1270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,2 år

Renholdspartner Vest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Renholdspartner Vest AS - 976552849
Rengjøring av bygninger
Janaflaten 30, 5179 Godvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Børehaugen 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Børehaugen 5 AS - 975788970
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børehaugen 5, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,8 år
Adm. direktør 2000 2008 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
743 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 408 000
Egenkapital
1 094 000
Gjeld
6 150 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 41 37 71
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 743 641 2 204
Driftsresultat -378 -702 948
Resultat før skatt -367 -646 608
Ordinært resultat -367 -646 608
Årsresultat -367 -646 608
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 408 7 098 7 708
Sum omløpsmidler 837 613 1 707
Sum eiendeler 7 244 7 711 9 415
Sum egenkapital 1 094 1 360 1 578
Sum langsiktig gjeld 5 900 5 952 6 013
Sum kortsiktig gjeld 250 399 1 824