Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigbjørn Gregusson

Rapportdato: 2021-05-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 19 237 og med ett samlet driftsresultat på 2 262. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lillehammer Panorama II Boligsameie Styre­medlem 2015 - Aktiv 627 78
Biobank AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 18 610 2 184

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spermvital AS Adm. direktør 2010 - 2012
Eurofins Norge Nsc AS Styre­medlem 2007 - 2009
Eurofins Norge Nsc AS Adm. direktør 2007 - 2008
Sgs Analytics Norway AS Styre­medlem 2007 - 2009
Sgs Analytics Norway AS Adm. direktør 2000** - 2009
Bekkeliveien 2 AS Adm. direktør 2000** - 2008

Lillehammer Panorama II Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Panorama II Boligsameie - 914773326
Ikke tilgjengelig
Nordsetervegen 249, 2618 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
627 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
320 000
Gjeld
64 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 3 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 16 4 0
Kontantstrøm fra drift 18 3 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 49 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 627 542 522
Driftsresultat 78 11 -6
Resultat før skatt 78 11 1
Ordinært resultat 78 11 1
Årsresultat 78 11 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 384 289 257
Sum eiendeler 384 289 257
Sum egenkapital 320 242 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64 47 27

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 12,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 530 000
Personalkostnader
7 667 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 706 000
Egenkapital
10 871 000
Gjeld
25 541 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 39 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 530 19 437 20 063
Driftsresultat 421 -2 803 -1 636
Resultat før skatt 203 -2 837 -913
Ordinært resultat 203 -2 837 -913
Årsresultat 203 -2 837 -913
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 706 27 310 26 197
Sum omløpsmidler 14 707 13 341 14 679
Sum eiendeler 36 412 40 651 40 876
Sum egenkapital 10 871 10 668 13 505
Sum langsiktig gjeld 19 410 23 721 19 595
Sum kortsiktig gjeld 6 131 6 261 7 776

Eurofins Norge Nsc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eurofins Norge Nsc AS - 992022558
Kombinerte kontortjenester
Møllebakken 40, 1538 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,2 år
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 140 000
Personalkostnader
7 734 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
632 000
Gjeld
61 631 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 54 51 47
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 140 15 709 18 267
Driftsresultat 660 1 206 1 505
Resultat før skatt 1 205 1 219 1 003
Ordinært resultat 1 205 1 219 1 003
Årsresultat 1 205 1 219 1 003
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 161 203 213
Sum omløpsmidler 62 102 75 682 41 942
Sum eiendeler 62 263 75 885 42 156
Sum egenkapital 632 427 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61 631 75 458 41 748

Sgs Analytics Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sgs Analytics Norway AS - 980800873
Teknisk prøving og analyse
Bekkelivegen 2, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 851 000
Personalkostnader
27 675 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 262 000
Egenkapital
3 111 000
Gjeld
19 630 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 13 15 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 47 851 48 901 43 189
Driftsresultat -7 398 -6 223 4 696
Resultat før skatt -8 831 -4 682 3 498
Ordinært resultat -8 831 -4 682 3 498
Årsresultat -8 831 -4 682 3 498
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 262 10 505 5 111
Sum omløpsmidler 14 478 16 777 25 574
Sum eiendeler 22 741 27 282 30 685
Sum egenkapital 3 111 11 942 16 624
Sum langsiktig gjeld 0 0 56
Sum kortsiktig gjeld 19 630 15 339 14 005

Bekkeliveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeliveien 2 AS - 979123906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Helge Væringsaasens gate 11, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 057 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 547 000
Egenkapital
2 841 000
Gjeld
20 995 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 54 50 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 057 1 230 1 239
Driftsresultat 1 235 571 632
Resultat før skatt 415 106 399
Ordinært resultat 415 106 399
Årsresultat 415 106 399
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 547 23 934 7 246
Sum omløpsmidler 289 2 535 603
Sum eiendeler 23 836 26 470 7 849
Sum egenkapital 2 841 3 124 3 017
Sum langsiktig gjeld 19 200 20 002 3 332
Sum kortsiktig gjeld 1 795 3 344 1 499