Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigbjørn Gregusson

Rapportdato: 2020-04-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 16 801 og med ett samlet driftsresultat på 1 807. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lillehammer Panorama II Boligsameie Styre­medlem 2015 - Aktiv 542 11
Biobank AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 16 259 1 796

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spermvital AS Adm. direktør 2010 - 2012
Eurofins Norge Nsc AS Styre­medlem 2007 - 2009
Eurofins Norge Nsc AS Adm. direktør 2007 - 2008
Synlab Analytics & Services Norway AS Styre­medlem 2007 - 2009
Synlab Analytics & Services Norway AS Adm. direktør 2000** - 2009
Bekkeliveien 2 AS Adm. direktør 2000** - 2008

Lillehammer Panorama II Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Panorama II Boligsameie - 914773326
Ikke tilgjengelig
Nordsetervegen 249, 2618 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
542 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
242 000
Gjeld
47 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 10
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 49 26 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 542 522 510
Driftsresultat 11 -6 14
Resultat før skatt 11 1 19
Ordinært resultat 11 1 19
Årsresultat 11 1 19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 289 257 253
Sum eiendeler 289 257 253
Sum egenkapital 242 230 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 27 23

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 259 000
Personalkostnader
5 366 000
Lederlønn
918 000
Anleggsmidler
3 776 000
Egenkapital
5 647 000
Gjeld
5 204 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 87 92 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 259 16 386 10 305
Driftsresultat 1 796 2 340 747
Resultat før skatt 1 714 1 722 533
Ordinært resultat 1 714 1 722 533
Årsresultat 1 714 1 722 533
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 776 3 571 3 946
Sum omløpsmidler 7 075 5 681 3 383
Sum eiendeler 10 851 9 253 7 329
Sum egenkapital 5 647 5 530 3 808
Sum langsiktig gjeld 3 161 1 892 2 050
Sum kortsiktig gjeld 2 043 1 832 1 471

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 063 000
Personalkostnader
8 067 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 197 000
Egenkapital
13 505 000
Gjeld
27 371 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 40 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 063 18 231 16 654
Driftsresultat -1 636 -594 17
Resultat før skatt -913 -210 234
Ordinært resultat -913 -210 234
Årsresultat -913 -210 234
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 197 23 419 20 239
Sum omløpsmidler 14 679 14 029 11 181
Sum eiendeler 40 876 37 448 31 420
Sum egenkapital 13 505 14 419 14 628
Sum langsiktig gjeld 19 595 16 632 11 144
Sum kortsiktig gjeld 7 776 6 398 5 648

Eurofins Norge Nsc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eurofins Norge Nsc AS - 992022558
Kombinerte kontortjenester
Møllebakken 40, 1538 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,2 år
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 709 000
Personalkostnader
9 081 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
203 000
Egenkapital
427 000
Gjeld
75 458 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 51 47 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 709 18 267 16 397
Driftsresultat 1 206 1 505 1 629
Resultat før skatt 1 219 1 003 908
Ordinært resultat 1 219 1 003 908
Årsresultat 1 219 1 003 908
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 203 213 281
Sum omløpsmidler 75 682 41 942 18 913
Sum eiendeler 75 885 42 156 19 193
Sum egenkapital 427 408 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75 458 41 748 18 785

Synlab Analytics & Services Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Synlab Analytics & Services Norway AS - 980800873
Teknisk prøving og analyse
Bekkelivegen 2, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 901 000
Personalkostnader
29 330 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 505 000
Egenkapital
11 942 000
Gjeld
15 339 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 16 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 15 81 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 901 43 189 49 312
Driftsresultat -6 223 4 696 7 036
Resultat før skatt -4 682 3 498 4 229
Ordinært resultat -4 682 3 498 4 229
Årsresultat -4 682 3 498 4 229
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 505 5 111 3 933
Sum omløpsmidler 16 777 25 574 11 754
Sum eiendeler 27 282 30 685 15 687
Sum egenkapital 11 942 16 624 6 411
Sum langsiktig gjeld 0 56 0
Sum kortsiktig gjeld 15 339 14 005 9 275

Bekkeliveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeliveien 2 AS - 979123906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Helge Væringsaasens gate 11, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 230 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 934 000
Egenkapital
3 124 000
Gjeld
23 346 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 50 63 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 230 1 239 1 217
Driftsresultat 571 632 690
Resultat før skatt 106 399 469
Ordinært resultat 106 399 469
Årsresultat 106 399 469
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 934 7 246 7 347
Sum omløpsmidler 2 535 603 521
Sum eiendeler 26 470 7 849 7 868
Sum egenkapital 3 124 3 017 3 035
Sum langsiktig gjeld 20 002 3 332 3 584
Sum kortsiktig gjeld 3 344 1 499 1 249