Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigbjørn Gregusson

Rapportdato: 2020-08-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 19 152 og med ett samlet driftsresultat på 2 195. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lillehammer Panorama II Boligsameie Styre­medlem 2015 - Aktiv 542 11
Biobank AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 18 610 2 184

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spermvital AS Adm. direktør 2010 - 2012
Eurofins Norge Nsc AS Styre­medlem 2007 - 2009
Eurofins Norge Nsc AS Adm. direktør 2007 - 2008
Synlab Analytics & Services Norway AS Styre­medlem 2007 - 2009
Synlab Analytics & Services Norway AS Adm. direktør 2000** - 2009
Bekkeliveien 2 AS Adm. direktør 2000** - 2008

Lillehammer Panorama II Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Panorama II Boligsameie - 914773326
Ikke tilgjengelig
Nordsetervegen 249, 2618 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
542 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
242 000
Gjeld
47 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 10
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 49 26 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 542 522 510
Driftsresultat 11 -6 14
Resultat før skatt 11 1 19
Ordinært resultat 11 1 19
Årsresultat 11 1 19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 289 257 253
Sum eiendeler 289 257 253
Sum egenkapital 242 230 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 27 23

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 437 000
Personalkostnader
8 898 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 310 000
Egenkapital
10 668 000
Gjeld
29 982 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 39 38 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 437 20 063 18 231
Driftsresultat -2 803 -1 636 -594
Resultat før skatt -2 837 -913 -210
Ordinært resultat -2 837 -913 -210
Årsresultat -2 837 -913 -210
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 310 26 197 23 419
Sum omløpsmidler 13 341 14 679 14 029
Sum eiendeler 40 651 40 876 37 448
Sum egenkapital 10 668 13 505 14 419
Sum langsiktig gjeld 23 721 19 595 16 632
Sum kortsiktig gjeld 6 261 7 776 6 398

Eurofins Norge Nsc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eurofins Norge Nsc AS - 992022558
Kombinerte kontortjenester
Møllebakken 40, 1538 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,2 år
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 140 000
Personalkostnader
7 734 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
632 000
Gjeld
61 631 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 54 51 47
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 140 15 709 18 267
Driftsresultat 660 1 206 1 505
Resultat før skatt 1 205 1 219 1 003
Ordinært resultat 1 205 1 219 1 003
Årsresultat 1 205 1 219 1 003
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 161 203 213
Sum omløpsmidler 62 102 75 682 41 942
Sum eiendeler 62 263 75 885 42 156
Sum egenkapital 632 427 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61 631 75 458 41 748

Synlab Analytics & Services Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Synlab Analytics & Services Norway AS - 980800873
Teknisk prøving og analyse
Bekkelivegen 2, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 901 000
Personalkostnader
29 330 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 505 000
Egenkapital
11 942 000
Gjeld
15 339 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 16 18
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 15 81 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 901 43 189 49 312
Driftsresultat -6 223 4 696 7 036
Resultat før skatt -4 682 3 498 4 229
Ordinært resultat -4 682 3 498 4 229
Årsresultat -4 682 3 498 4 229
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 505 5 111 3 933
Sum omløpsmidler 16 777 25 574 11 754
Sum eiendeler 27 282 30 685 15 687
Sum egenkapital 11 942 16 624 6 411
Sum langsiktig gjeld 0 56 0
Sum kortsiktig gjeld 15 339 14 005 9 275

Bekkeliveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeliveien 2 AS - 979123906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Helge Væringsaasens gate 11, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 057 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 547 000
Egenkapital
2 841 000
Gjeld
20 995 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 54 50 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 057 1 230 1 239
Driftsresultat 1 235 571 632
Resultat før skatt 415 106 399
Ordinært resultat 415 106 399
Årsresultat 415 106 399
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 547 23 934 7 246
Sum omløpsmidler 289 2 535 603
Sum eiendeler 23 836 26 470 7 849
Sum egenkapital 2 841 3 124 3 017
Sum langsiktig gjeld 19 200 20 002 3 332
Sum kortsiktig gjeld 1 795 3 344 1 499