Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigbjørn Gregusson

Rapportdato: 2022-05-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 14 997 og med ett samlet driftsresultat på 203. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Scandigen Lab AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Lillehammer Panorama II Boligsameie Styre­medlem 2015 - Aktiv 643 -278
Biobank AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 14 354 481

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Spermvital AS Adm. direktør 2010 - 2012
Eurofins Norge Nsc AS Styre­medlem 2007 - 2009
Eurofins Norge Nsc AS Adm. direktør 2007 - 2008
Sgs Analytics Norway AS Styre­medlem 2007 - 2009
Sgs Analytics Norway AS Adm. direktør 2000** - 2009
Bekkeliveien 2 AS Adm. direktør 2000** - 2008

Scandigen Lab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Scandigen Lab AS - 926894455
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv 1 år

Lillehammer Panorama II Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Panorama II Boligsameie - 914773326
Ikke tilgjengelig
Nordsetervegen 249, 2618 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
643 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
35 000
Gjeld
262 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 13 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 16 4
Kontantstrøm fra drift 0 18 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 88 49
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 643 627 542
Driftsresultat -278 78 11
Resultat før skatt -285 78 11
Ordinært resultat -285 78 11
Årsresultat -285 78 11
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 297 384 289
Sum eiendeler 297 384 289
Sum egenkapital 35 320 242
Sum langsiktig gjeld 227 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 64 47

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 354 000
Personalkostnader
6 122 000
Lederlønn
982 000
Anleggsmidler
2 155 000
Egenkapital
7 688 000
Gjeld
5 992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 86 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 14 354 18 610 16 259
Driftsresultat 481 2 184 1 796
Resultat før skatt 342 1 700 1 714
Ordinært resultat 342 1 700 1 714
Årsresultat 342 1 700 1 714
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 155 2 988 3 776
Sum omløpsmidler 11 524 10 136 7 075
Sum eiendeler 13 679 13 124 10 851
Sum egenkapital 7 688 7 347 5 647
Sum langsiktig gjeld 3 571 3 308 3 161
Sum kortsiktig gjeld 2 421 2 469 2 043

Spermvital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spermvital AS - 993936294
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 530 000
Personalkostnader
7 667 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 706 000
Egenkapital
10 871 000
Gjeld
25 541 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 39 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 530 19 437 20 063
Driftsresultat 421 -2 803 -1 636
Resultat før skatt 203 -2 837 -913
Ordinært resultat 203 -2 837 -913
Årsresultat 203 -2 837 -913
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 706 27 310 26 197
Sum omløpsmidler 14 707 13 341 14 679
Sum eiendeler 36 412 40 651 40 876
Sum egenkapital 10 871 10 668 13 505
Sum langsiktig gjeld 19 410 23 721 19 595
Sum kortsiktig gjeld 6 131 6 261 7 776

Eurofins Norge Nsc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eurofins Norge Nsc AS - 992022558
Kombinerte kontortjenester
Møllebakken 40, 1538 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,2 år
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 099 000
Personalkostnader
5 921 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
692 000
Gjeld
101 371 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 41 54 51
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 099 11 140 15 709
Driftsresultat 670 660 1 206
Resultat før skatt 860 1 205 1 219
Ordinært resultat 860 1 205 1 219
Årsresultat 860 1 205 1 219
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 160 161 203
Sum omløpsmidler 101 903 62 102 75 682
Sum eiendeler 102 063 62 263 75 885
Sum egenkapital 692 632 427
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101 371 61 631 75 458

Sgs Analytics Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sgs Analytics Norway AS - 980800873
Teknisk prøving og analyse
Bekkelivegen 2, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,1 år
Adm. direktør 2000 2009 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 915 000
Personalkostnader
27 755 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 848 000
Egenkapital
1 331 000
Gjeld
23 618 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 17 13 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 45 915 47 851 48 901
Driftsresultat -11 268 -7 398 -6 223
Resultat før skatt -11 780 -8 831 -4 682
Ordinært resultat -11 780 -8 831 -4 682
Årsresultat -11 780 -8 831 -4 682
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 848 8 262 10 505
Sum omløpsmidler 18 100 14 478 16 777
Sum eiendeler 24 948 22 741 27 282
Sum egenkapital 1 331 3 111 11 942
Sum langsiktig gjeld 10 417 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 201 19 630 15 339

Bekkeliveien 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkeliveien 2 AS - 979123906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Helge Væringsaasens gate 11, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2008 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 185 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 066 000
Egenkapital
2 897 000
Gjeld
23 111 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 64 54 50
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 185 2 057 1 230
Driftsresultat 1 386 1 235 571
Resultat før skatt 579 415 106
Ordinært resultat 579 415 106
Årsresultat 579 415 106
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 23 066 23 547 23 934
Sum omløpsmidler 2 943 289 2 535
Sum eiendeler 26 009 23 836 26 470
Sum egenkapital 2 897 2 841 3 124
Sum langsiktig gjeld 22 310 19 200 20 002
Sum kortsiktig gjeld 801 1 795 3 344