Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Klaus Nordengen

Rapportdato: 2022-12-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 160 785 og med ett samlet driftsresultat på 20 700. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Leiravoll AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 3 841 2 148
Nordengen Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 66 466 8 029
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 66 466 8 029
Nordengen Eiendom Nannestad AS Styrets leder 2017 - Aktiv 966 -113
2k Spar AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -4
Sekonor AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 23 409 2 432
Nordengen AS Styre­medlem 2002 - Aktiv 66 103 8 208

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
2k Spar AS Vara­medlem 2006 - 2016
Sinus AS Styre­medlem 2014 - 2020
Sinus AS Styre­medlem 2014 - 2020
Smedstutunet Boligsameie Styrets leder 2007 - 2008

Leiravoll AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leiravoll AS - 921581130
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Teiealleen 3, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 841 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 577 000
Egenkapital
8 926 000
Gjeld
20 380 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 69 4 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 3 841 0 0
Driftsresultat 2 148 -96 -198
Resultat før skatt 1 334 -205 -154
Ordinært resultat 1 334 -205 -154
Årsresultat 1 334 -205 -154
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 27 577 14 585 7 336
Sum omløpsmidler 1 730 133 461
Sum eiendeler 29 307 14 718 7 797
Sum egenkapital 8 926 7 592 7 797
Sum langsiktig gjeld 17 780 6 999 0
Sum kortsiktig gjeld 2 600 127 0

Nordengen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordengen Holding AS - 921160984
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Teiealleen 3, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 466 000
Personalkostnader
26 469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 956 000
Egenkapital
31 054 000
Gjeld
32 964 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 13 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 1 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 16 16 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 75 80 56
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 66 466 107 097 65 781
Driftsresultat 8 029 11 000 3 475
Resultat før skatt 7 944 9 180 2 683
Ordinært resultat 7 944 9 180 2 683
Årsresultat 7 944 9 180 2 683
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 956 14 127 13 110
Sum omløpsmidler 43 062 43 698 35 907
Sum eiendeler 64 019 57 825 49 017
Sum egenkapital 31 054 36 110 29 931
Sum langsiktig gjeld 2 795 2 100 1 476
Sum kortsiktig gjeld 30 169 19 614 17 610

Nordengen Eiendom Nannestad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordengen Eiendom Nannestad AS - 920049141
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Teiealleen 3, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
966 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 171 000
Egenkapital
2 871 000
Gjeld
534 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 5 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 6
Totalt 16 83 75
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 966 947 927
Driftsresultat -113 694 384
Resultat før skatt -88 538 288
Ordinært resultat -88 538 288
Årsresultat -88 538 288
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 171 3 139 3 221
Sum omløpsmidler 234 1 006 550
Sum eiendeler 3 405 4 145 3 772
Sum egenkapital 2 871 3 159 3 121
Sum langsiktig gjeld 0 0 255
Sum kortsiktig gjeld 534 986 396

2k Spar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2k Spar AS - 989259873
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Minkvegen 48, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 6,1 år
Vara­medlem 2006 2016 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 227 000
Egenkapital
5 693 000
Gjeld
43 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 45 45 45
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 0
Resultat før skatt 6 650 2 466 2 015
Ordinært resultat 6 650 2 466 2 015
Årsresultat 6 650 2 466 2 015
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 227 1 227 1 227
Sum omløpsmidler 4 509 2 090 420
Sum eiendeler 5 736 3 317 1 647
Sum egenkapital 5 693 3 301 1 635
Sum langsiktig gjeld 26 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 16 13

Sekonor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sekonor AS - 914151333
Elektrisk installasjonsarbeid
Teiealleen 3, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 409 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 311 000
Gjeld
4 994 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 2
Kapitalomsetningshastighet 8 10 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 16 12 20
Kontantstrøm fra drift 14 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 84 72 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 23 409 29 374 146
Driftsresultat 2 432 1 765 66
Resultat før skatt 1 897 1 359 20
Ordinært resultat 1 897 1 359 20
Årsresultat 1 897 1 359 20
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 376
Sum omløpsmidler 9 305 7 094 2 192
Sum eiendeler 9 305 7 094 2 568
Sum egenkapital 4 311 2 414 1 056
Sum langsiktig gjeld 2 584 1 951 1 246
Sum kortsiktig gjeld 2 410 2 729 267

Nordengen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordengen AS - 931561537
Elektrisk installasjonsarbeid
Nordengengården, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 20,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 103 000
Personalkostnader
26 469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 756 000
Egenkapital
21 161 000
Gjeld
24 917 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 1 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 79 78 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 66 103 106 548 65 245
Driftsresultat 8 208 10 350 3 126
Resultat før skatt 6 456 8 085 4 879
Ordinært resultat 6 456 8 085 4 879
Årsresultat 6 456 8 085 4 879
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 756 6 469 5 952
Sum omløpsmidler 39 322 34 764 30 403
Sum eiendeler 46 078 41 233 36 355
Sum egenkapital 21 161 14 705 14 620
Sum langsiktig gjeld 2 795 2 100 1 221
Sum kortsiktig gjeld 22 122 24 428 20 515

Sinus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sinus AS - 883074262
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Nordengengården, 2030 Nannestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 6,1 år
Adm. direktør 2014 2019 5,2 år

Smedstutunet Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Smedstutunet Boligsameie - 983194125
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Gudmundsen Regnskapsbyrå AS Åsvegen 315, 2033 Åsgreina
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
716 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 000
Egenkapital
944 000
Gjeld
101 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 10 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 85 89
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 716 716 718
Driftsresultat 44 105 194
Resultat før skatt 64 125 213
Ordinært resultat 64 125 213
Årsresultat 64 125 213
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 21 0 0
Sum omløpsmidler 1 024 913 795
Sum eiendeler 1 045 913 795
Sum egenkapital 944 880 755
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101 33 40