Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Einar Schiefloe

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 091 000 og med ett samlet driftsresultat på 574 964. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bvk Highstreet Kjg 1 AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Grep Tech Invest i AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -23
Schiefloe Invest AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -13
Akershus Energi AS Styrets leder 2012 - Aktiv 1 091 000 575 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Euro Real Estate Kjg 45 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aker Topphåndball Styre­medlem 2017 - 2018
Grep Holding AS Styrets leder 2013 - 2014
Grep Holding AS Adm. direktør 2013 - 2014
Fso AS Styre­medlem 2013 - 2014
Einar Schiefloe Services Styrets leder 2012 - 2019

Bvk Highstreet Kjg 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bvk Highstreet Kjg 1 AS - 916271379
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Atrium AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1 år

Grep Tech Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grep Tech Invest i AS - 919512474
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Iris Regnskap AS Amtmann Meinichs gate 17, 0482 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 782 000
Egenkapital
2 437 000
Gjeld
387 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -23 0
Resultat før skatt -23 0
Ordinært resultat -23 0
Årsresultat -23 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 782 2 400
Sum omløpsmidler 42 60
Sum eiendeler 2 824 2 460
Sum egenkapital 2 437 2 460
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387 0

Schiefloe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schiefloe Invest AS - 912888185
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Aukrusts vei 35b, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
412 000
Egenkapital
12 929 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 23 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -9 -21
Resultat før skatt -1 617 3 017 11 353
Ordinært resultat -1 617 3 017 11 353
Årsresultat -1 617 3 017 11 353
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 412 1 086 12 654
Sum omløpsmidler 12 517 14 061 2
Sum eiendeler 12 929 15 147 12 657
Sum egenkapital 12 929 15 147 12 130
Sum langsiktig gjeld 0 0 527
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Euro Real Estate Kjg 45 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euro Real Estate Kjg 45 AS - 936294049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
470 326 000
Egenkapital
347 968 000
Gjeld
159 356 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 57 58 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 342 25 199 23 216
Driftsresultat 4 861 4 842 4 198
Resultat før skatt -1 892 -1 993 -376
Ordinært resultat -1 892 -1 993 -376
Årsresultat -1 892 -1 993 -376
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 470 326 483 408 496 629
Sum omløpsmidler 36 998 36 896 25 445
Sum eiendeler 507 324 520 304 522 074
Sum egenkapital 347 968 359 449 371 048
Sum langsiktig gjeld 137 720 138 392 139 071
Sum kortsiktig gjeld 21 636 22 463 11 955

Aker Topphåndball

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Topphåndball - 917119635
Idrettslag og -klubber
C/o Thomas Haugen Skorpen Gregers Grams vei 10a, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år

Grep Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grep Holding AS - 812978632
Eiendomsmegling
Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
921 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 0 8 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -180 -101
Resultat før skatt -53 -169 47 419
Ordinært resultat -53 -169 47 419
Årsresultat -53 -169 47 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 3
Sum omløpsmidler 921 2 402 17 377
Sum eiendeler 921 2 402 17 380
Sum egenkapital 921 975 15 043
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 427 2 337

Fso AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fso AS - 991854665
Uoppgitt
C/o Vaagen Corporate Finance AS Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Einar Schiefloe Services

Foretaksinfo
(Inaktiv) Einar Schiefloe Services - 998714583
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Olav Aukrusts vei 35b, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,9 år

Norges Rederforbunds Fond Til Nhh

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Rederforbunds Fond Til Nhh - 938555877
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-298 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
8 596 000
Gjeld
85 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 76 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -298 883 211
Driftsresultat -513 691 -52
Resultat før skatt -513 691 -52
Ordinært resultat -513 691 -52
Årsresultat -513 691 -52
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 160 190 270
Sum omløpsmidler 8 521 9 064 8 220
Sum eiendeler 8 681 9 254 8 490
Sum egenkapital 8 596 9 109 8 418
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 145 72

Gem Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gem Holding AS - 986083812
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sverdrupsgate 1, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Forbrukerkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forbrukerkraft AS - 981135636
Ikke tilgjengelig
Voggellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Industri og Forbrukerkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industri og Forbrukerkraft AS - 977366100
Ikke tilgjengelig
Vogellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Consumer Electricity AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Consumer Electricity AS - 981051289
Ikke tilgjengelig
Vogellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Meganor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Meganor AS - 970942262
Ikke tilgjengelig
Dronningensgate 3, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,2 år

Kragskogen Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Kragskogen Barnehage Sa - 975992241
Barnehager
Olav Aukrusts vei 18, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 524 000
Personalkostnader
9 623 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 166 000
Egenkapital
6 052 000
Gjeld
3 834 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 14 8 8
Kontantstrøm fra drift 18 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 57 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 524 12 055 11 626
Driftsresultat 1 076 468 476
Resultat før skatt 1 010 380 328
Ordinært resultat 1 010 380 328
Årsresultat 1 010 380 328
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 166 5 585 5 836
Sum omløpsmidler 4 720 3 571 3 188
Sum eiendeler 9 887 9 155 9 024
Sum egenkapital 6 052 5 036 4 656
Sum langsiktig gjeld 1 997 2 308 2 620
Sum kortsiktig gjeld 1 837 1 811 1 749

Sensel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sensel AS - 981688740
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 C, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år

Abonnere i Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abonnere i Norge AS - 982176441
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 C, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 1 år