Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Einar Schiefloe

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 112 000 og med ett samlet driftsresultat på 572 977. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Grep Tech Invest i AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 -10
Schiefloe Invest AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -13
Akershus Energi AS Styrets leder 2012 - Aktiv 1 112 000 573 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Euro Real Estate Kjg 45 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Bvk Highstreet Kjg 1 AS Styre­medlem 2018 - 2019
Aker Topphåndball Styre­medlem 2017 - 2018
Grep Holding AS Styrets leder 2013 - 2014
Grep Holding AS Adm. direktør 2013 - 2014
Fso AS Styre­medlem 2013 - 2014

Euro Real Estate Kjg 45 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Euro Real Estate Kjg 45 AS - 936294049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 348 000
Personalkostnader
505 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
457 172 000
Egenkapital
141 039 000
Gjeld
340 931 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 59 57 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 348 25 342 25 199
Driftsresultat 3 507 4 861 4 842
Resultat før skatt -7 956 -1 892 -1 993
Ordinært resultat -7 956 -1 892 -1 993
Årsresultat -7 956 -1 892 -1 993
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 457 172 470 326 483 408
Sum omløpsmidler 24 797 36 998 36 896
Sum eiendeler 481 969 507 324 520 304
Sum egenkapital 141 039 347 968 359 449
Sum langsiktig gjeld 333 934 137 720 138 392
Sum kortsiktig gjeld 6 997 21 636 22 463

Bvk Highstreet Kjg 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bvk Highstreet Kjg 1 AS - 916271379
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Atrium AS Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,1 år

Aker Topphåndball

Foretaksinfo
(Aktiv) Aker Topphåndball - 917119635
Idrettslag og -klubber
Sportsveien 14, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år

Grep Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grep Holding AS - 812978632
Eiendomsmegling
Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
902 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -65 -180
Resultat før skatt -19 -53 -169
Ordinært resultat -19 -53 -169
Årsresultat -19 -53 -169
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 902 921 2 402
Sum eiendeler 902 921 2 402
Sum egenkapital 902 921 975
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1 427

Fso AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fso AS - 991854665
Uoppgitt
C/o Vaagen Corporate Finance AS Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Einar Schiefloe Services

Foretaksinfo
(Inaktiv) Einar Schiefloe Services - 998714583
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Olav Aukrusts vei 35b, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,9 år

Norges Rederforbunds Fond Til Nhh

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Rederforbunds Fond Til Nhh - 938555877
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-298 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
8 596 000
Gjeld
85 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 76 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -298 883 211
Driftsresultat -513 691 -52
Resultat før skatt -513 691 -52
Ordinært resultat -513 691 -52
Årsresultat -513 691 -52
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 160 190 270
Sum omløpsmidler 8 521 9 064 8 220
Sum eiendeler 8 681 9 254 8 490
Sum egenkapital 8 596 9 109 8 418
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 145 72

Gem Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gem Holding AS - 986083812
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Sverdrupsgate 1, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Forbrukerkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forbrukerkraft AS - 981135636
Ikke tilgjengelig
Voggellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Industri og Forbrukerkraft AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industri og Forbrukerkraft AS - 977366100
Ikke tilgjengelig
Vogellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Consumer Electricity AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Consumer Electricity AS - 981051289
Ikke tilgjengelig
Vogellunden 31, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 2,5 år

Meganor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Meganor AS - 970942262
Ikke tilgjengelig
Dronningensgate 3, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,2 år

Kragskogen Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Kragskogen Barnehage Sa - 975992241
Barnehager
Olav Aukrusts vei 18, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3 år
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 857 000
Personalkostnader
10 398 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 773 000
Egenkapital
6 082 000
Gjeld
3 470 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 2 14 8
Kontantstrøm fra drift 5 18 10
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 74 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 857 12 524 12 055
Driftsresultat 101 1 076 468
Resultat før skatt 42 1 010 380
Ordinært resultat 42 1 010 380
Årsresultat 42 1 010 380
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 773 5 166 5 585
Sum omløpsmidler 4 779 4 720 3 571
Sum eiendeler 9 552 9 887 9 155
Sum egenkapital 6 082 6 052 5 036
Sum langsiktig gjeld 1 493 1 997 2 308
Sum kortsiktig gjeld 1 977 1 837 1 811

Sensel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sensel AS - 981688740
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 C, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år

Abonnere i Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abonnere i Norge AS - 982176441
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 C, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2001 1 år

Grep Tech Invest i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grep Tech Invest i AS - 919512474
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Iris Regnskap AS Amtmann Meinichs gate 17, 0482 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 581 000
Egenkapital
2 427 000
Gjeld
4 189 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -23 0
Resultat før skatt -10 -23 0
Ordinært resultat -10 -23 0
Årsresultat -10 -23 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 581 2 782 2 400
Sum omløpsmidler 35 42 60
Sum eiendeler 6 616 2 824 2 460
Sum egenkapital 2 427 2 437 2 460
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 189 387 0

Schiefloe Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Schiefloe Invest AS - 912888185
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Olav Aukrusts vei 35b, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
412 000
Egenkapital
12 929 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 23 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -9 -21
Resultat før skatt -1 617 3 017 11 353
Ordinært resultat -1 617 3 017 11 353
Årsresultat -1 617 3 017 11 353
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 412 1 086 12 654
Sum omløpsmidler 12 517 14 061 2
Sum eiendeler 12 929 15 147 12 657
Sum egenkapital 12 929 15 147 12 130
Sum langsiktig gjeld 0 0 527
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000