Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Ove Breingsnes

Rapportdato: 2020-04-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 117 714 og med ett samlet driftsresultat på 3 405. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kvemma Kraft AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 7 033 3 574
Akraft AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 110 224 -125
Lærdal og Aurland Grønnkraft AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -22
Seis AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 457 -22

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bis Production Partner Multi Elektro AS Styre­medlem 2005 - 2009

Kvemma Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvemma Kraft AS - 911959178
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 033 000
Personalkostnader
61 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 253 000
Egenkapital
21 829 000
Gjeld
47 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 46 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 033 3 663 4 190
Driftsresultat 3 574 376 1 312
Resultat før skatt 1 550 -1 084 -54
Ordinært resultat 1 550 -1 084 -54
Årsresultat 1 550 -1 084 -54
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 66 253 67 471 68 813
Sum omløpsmidler 3 517 4 179 4 438
Sum eiendeler 69 770 71 650 73 251
Sum egenkapital 21 829 20 278 21 363
Sum langsiktig gjeld 42 167 43 633 44 000
Sum kortsiktig gjeld 5 775 7 738 7 888

Akraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akraft AS - 814119742
Handel med elektrisitet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
110 224 000
Personalkostnader
3 858 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 489 000
Egenkapital
188 000
Gjeld
44 794 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 32 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 110 224 76 957 31 025
Driftsresultat -125 -13 120 -11 653
Resultat før skatt 54 -9 969 -8 734
Ordinært resultat 54 -9 969 -8 734
Årsresultat 54 -9 969 -8 734
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 489 14 409 1 699
Sum omløpsmidler 30 493 49 115 27 958
Sum eiendeler 44 983 63 523 29 657
Sum egenkapital 188 134 214
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44 794 63 389 29 443

Lærdal og Aurland Grønnkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lærdal og Aurland Grønnkraft AS - 988101125
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Grandavegen 4, 6887 Lærdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
142 000
Egenkapital
224 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -21 -20
Resultat før skatt -22 -21 -19
Ordinært resultat -22 -21 -19
Årsresultat -22 -21 -19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 142 142 142
Sum omløpsmidler 94 116 125
Sum eiendeler 237 259 267
Sum egenkapital 224 246 267
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 13 0

Seis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seis AS - 986706186
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Dalavegen 25, 6856 Sogndal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
457 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
542 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 13 39 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 457 286 264
Driftsresultat -22 5 4
Resultat før skatt -16 4 4
Ordinært resultat -16 4 4
Årsresultat -16 4 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 0 0
Sum omløpsmidler 545 560 720
Sum eiendeler 549 560 720
Sum egenkapital 542 558 554
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 2 166

Bis Production Partner Multi Elektro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bis Production Partner Multi Elektro AS - 981874536
Elektrisk installasjonsarbeid
Tyinvegen 1, 6884 Øvre Årdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2009 3,8 år