Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hans Petter Hauge

Rapportdato: 2021-05-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 081 411 og med ett samlet driftsresultat på 47 461. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Olivia Import AS Styrets leder 2021 - Aktiv 34 334 -46
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 34 334 -46
Olivia AS Styrets leder 2021 - Aktiv 455 562 34 183
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 455 562 34 183
Olivia Holding AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 488 661 11 836
Tt Micro AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 90 653 1 284
Microtrading AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 11 756 -149
Climb AS Styrets leder 2009 - Aktiv 445 353
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 445 353

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Brazzeria AS Styrets leder 2017 - 2018
Malmøya Veilag Styrets leder 2016 - 2018
Increment Capital 1 AS Styre­medlem 2015 - 2018
Maarud AS Styre­medlem 2009 - 2017
Aptilo Networks AS Styrets leder 2004 - 2004
Aptilo Networks AS Styrets leder 2004 - 2004

Olivia Import AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olivia Import AS - 997479351
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 334 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 664 000
Gjeld
5 736 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 14 12
Kontantstrøm fra drift 0 10 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 21 82 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 34 334 27 787 14 535
Driftsresultat -46 2 383 1 108
Resultat før skatt -76 1 696 782
Ordinært resultat -76 1 696 782
Årsresultat -76 1 696 782
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 400 4 967 2 348
Sum eiendeler 8 400 4 967 2 348
Sum egenkapital 2 664 2 740 1 044
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 736 2 227 1 304

Olivia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olivia AS - 989728741
Drift av restauranter og kafeer
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
565
Styremedlemmer
0
Omsetning
455 562 000
Personalkostnader
178 753 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
124 501 000
Egenkapital
79 451 000
Gjeld
138 680 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 71 74 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 455 562 418 811 332 047
Driftsresultat 34 183 36 797 27 842
Resultat før skatt 27 448 28 317 20 998
Ordinært resultat 27 448 28 317 20 998
Årsresultat 27 448 28 317 20 998
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 124 501 116 283 100 766
Sum omløpsmidler 93 630 61 867 32 501
Sum eiendeler 218 130 178 150 133 266
Sum egenkapital 79 451 63 529 43 546
Sum langsiktig gjeld 7 058 8 563 8 380
Sum kortsiktig gjeld 131 622 106 058 81 341

Olivia Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Olivia Holding AS - 915904769
Drift av restauranter og kafeer
C/o Olivia AS Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
488 661 000
Personalkostnader
197 550 000
Lederlønn
3 247 000
Anleggsmidler
379 058 000
Egenkapital
158 036 000
Gjeld
251 796 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 40 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 488 661 406 503 332 130
Driftsresultat 11 836 19 254 15 337
Resultat før skatt -4 494 7 776 1 251
Ordinært resultat -4 494 7 776 1 251
Årsresultat -4 494 7 776 1 251
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 379 058 385 976 359 971
Sum omløpsmidler 30 774 46 081 35 125
Sum eiendeler 409 832 432 057 395 096
Sum egenkapital 158 036 149 694 141 984
Sum langsiktig gjeld 145 332 158 599 188 312
Sum kortsiktig gjeld 106 464 123 764 64 799

Tt Micro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tt Micro AS - 921425759
Engroshandel med radio og fjernsyn
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 653 000
Personalkostnader
9 434 000
Lederlønn
823 000
Anleggsmidler
1 584 000
Egenkapital
-434 000
Gjeld
48 658 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 2
Kapitalomsetningshastighet 8 2
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 4 18
Kontantstrøm fra drift 1 10
Rentedekningsgrad 4 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 26 44
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 90 653 5 552
Driftsresultat 1 284 878
Resultat før skatt 234 332
Ordinært resultat 234 332
Årsresultat 234 332
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 584 1 493
Sum omløpsmidler 46 640 37 776
Sum eiendeler 48 224 39 269
Sum egenkapital -434 -1 138
Sum langsiktig gjeld 20 792 21 772
Sum kortsiktig gjeld 27 866 18 634

Microtrading AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Microtrading AS - 883239792
Engroshandel med radio og fjernsyn
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 756 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 000
Egenkapital
725 000
Gjeld
8 387 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 7 9 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 756 92 248 276 827
Driftsresultat -149 -9 651 11 968
Resultat før skatt -266 -11 221 1 179
Ordinært resultat -266 -11 221 1 179
Årsresultat -266 -11 221 1 179
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 49 4 222 821
Sum omløpsmidler 9 063 25 659 103 837
Sum eiendeler 9 112 29 882 104 658
Sum egenkapital 725 991 11 182
Sum langsiktig gjeld 114 244 25 080
Sum kortsiktig gjeld 8 273 28 646 68 396

Climb AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Climb AS - 994014900
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Høyboveien 12 A, 0198 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 12 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
445 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 512 000
Egenkapital
6 692 000
Gjeld
3 854 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 53 34 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 445 408 421
Driftsresultat 353 294 336
Resultat før skatt 162 -1 367 148
Ordinært resultat 162 -1 367 148
Årsresultat 162 -1 367 148
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 512 10 766 12 706
Sum omløpsmidler 35 201 108
Sum eiendeler 10 546 10 967 12 814
Sum egenkapital 6 692 6 529 7 897
Sum langsiktig gjeld 3 818 4 422 4 889
Sum kortsiktig gjeld 36 15 28

Brazzeria AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brazzeria AS - 812700332
Drift av restauranter og kafeer
C/o Olivia AS Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1 år

Malmøya Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Malmøya Veilag - 980201341
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Kjell Røynesdal Fossilveien 10, 0198 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,6 år

Increment Capital 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Increment Capital 1 AS - 913181093
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Saugsstien 1, 2750 Gran
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
500 000
Personalkostnader
256 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
346 000
Egenkapital
432 000
Gjeld
569 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 76 78 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 500 500 167
Driftsresultat 195 95 160
Resultat før skatt 152 73 122
Ordinært resultat 152 73 122
Årsresultat 152 73 122
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 346 0 0
Sum omløpsmidler 655 614 303
Sum eiendeler 1 001 614 303
Sum egenkapital 432 280 207
Sum langsiktig gjeld 0 0 10
Sum kortsiktig gjeld 569 334 86

Maarud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maarud AS - 992873108
Bearbeiding og konservering av poteter
Maarudvegen 130, 2114 Disenå
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2017 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
196
Styremedlemmer
0
Omsetning
707 611 000
Personalkostnader
163 939 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
184 585 000
Egenkapital
200 458 000
Gjeld
188 698 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 13
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 76 68 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 707 611 752 434 694 794
Driftsresultat 76 839 61 815 68 480
Resultat før skatt 60 174 43 964 51 422
Ordinært resultat 60 174 43 964 51 422
Årsresultat 60 174 43 964 51 422
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 184 585 157 891 129 851
Sum omløpsmidler 204 570 175 340 157 752
Sum eiendeler 389 155 333 231 287 603
Sum egenkapital 200 458 144 338 104 155
Sum langsiktig gjeld 9 526 9 654 8 792
Sum kortsiktig gjeld 179 172 179 237 174 656

Aptilo Networks AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aptilo Networks AS - 987050322
Utgivelse av annen programvare
Kobbervikdalen 67, 3036 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
348 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -87 -59 -56
Resultat før skatt -73 -44 -40
Ordinært resultat -73 -44 -40
Årsresultat -73 -44 -40
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 348 423 465
Sum eiendeler 348 423 465
Sum egenkapital 348 422 465
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 0

Abba AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Abba AS - 832520292
Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
C/o Orkla Foods AS Lienga 4-8, 1411 Kolbotn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2004 3,6 år