Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kari Angen Smestad

Rapportdato: 2020-03-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 380 634 og med ett samlet driftsresultat på -9 999. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 36.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3c Holding AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 18 -14
Angen Eiendom AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 10 145 -3 279
Bakklandsbryggen AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 2 162 -6 347
Brando AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 81 055 940
Brando Kids AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 94 731 56

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3c Holding AS Styre­medlem 2018 - 2019
Munkeg 31 Trondheim ANS Vara­medlem 2018 - 2019
Angen Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
Angen Group AS Styre­medlem 2011 - 2013
Munkegata 33/35 AS Vara­medlem 2018 - 2019

3c Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3c Holding AS - 898785122
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Øvre Bakklandet 3, 7016 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 137 000
Egenkapital
34 688 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 44 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 43 43
Driftsresultat -14 -34 -20
Resultat før skatt 1 217 3 201 4 101
Ordinært resultat 1 217 3 201 4 101
Årsresultat 1 217 3 201 4 101
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 137 47 974 37 022
Sum omløpsmidler 9 551 119 2 456
Sum eiendeler 34 688 48 092 39 479
Sum egenkapital 34 688 33 470 30 228
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 14 622 9 250

Angen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angen Eiendom AS - 986597379
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Styre­medlem 2016 2018 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 145 000
Personalkostnader
3 921 000
Lederlønn
552 000
Anleggsmidler
58 399 000
Egenkapital
50 290 000
Gjeld
83 908 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 10
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 10 0 7
Rentedekningsgrad 4 0 8
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 35 13 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 145 15 146 15 574
Driftsresultat -3 279 -1 206 734
Resultat før skatt 444 -1 008 405
Ordinært resultat 444 -1 008 405
Årsresultat 444 -1 008 405
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 399 1 150 1 524
Sum omløpsmidler 75 798 4 316 3 634
Sum eiendeler 134 198 5 467 5 158
Sum egenkapital 50 290 1 170 1 333
Sum langsiktig gjeld 80 005 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 903 4 297 3 825

Bakklandsbryggen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bakklandsbryggen AS - 992830174
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 162 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 727 000
Egenkapital
4 217 000
Gjeld
22 389 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 8 6
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 60 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 162 2 306 2 588
Driftsresultat -6 347 785 734
Resultat før skatt -5 138 482 429
Ordinært resultat -5 138 482 429
Årsresultat -5 138 482 429
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 727 23 338 24 066
Sum omløpsmidler 879 176 20
Sum eiendeler 26 606 23 514 24 087
Sum egenkapital 4 217 8 704 8 752
Sum langsiktig gjeld 22 196 13 999 14 477
Sum kortsiktig gjeld 193 811 858

Brando AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brando AS - 971589795
Butikkhandel med klær
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
87
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 055 000
Personalkostnader
16 558 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 980 000
Egenkapital
738 000
Gjeld
24 950 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 39 60 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 055 78 625 82 004
Driftsresultat 940 3 349 5 453
Resultat før skatt 396 2 299 3 745
Ordinært resultat 396 2 299 3 745
Årsresultat 396 2 299 3 745
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 980 4 224 4 820
Sum omløpsmidler 16 708 17 746 20 088
Sum eiendeler 25 688 21 971 24 908
Sum egenkapital 738 7 065 4 765
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24 950 14 906 20 143

Brando Kids AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brando Kids AS - 983457681
Butikkhandel med klær
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
111
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 731 000
Personalkostnader
21 647 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 734 000
Egenkapital
294 000
Gjeld
18 222 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 1 5 7
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 47 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 94 731 102 010 107 125
Driftsresultat 56 2 440 4 881
Resultat før skatt -206 1 709 3 552
Ordinært resultat -206 1 709 3 552
Årsresultat -206 1 709 3 552
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 734 4 122 5 422
Sum omløpsmidler 15 782 20 458 23 194
Sum eiendeler 18 516 24 580 28 617
Sum egenkapital 294 500 10 362
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 222 24 080 18 254

Angen Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angen Group AS - 958154658
Engroshandel med klær
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 062 000
Personalkostnader
43 784 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 108 000
Egenkapital
47 847 000
Gjeld
24 071 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 8
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 7
Rentedekningsgrad 0 2 8
Likviditetsgrad II 4 4 0
Totalt 20 26 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 182 062 212 510 226 255
Driftsresultat -5 173 1 032 4 984
Resultat før skatt -4 501 -3 790 2 545
Ordinært resultat -4 501 -3 790 2 545
Årsresultat -4 501 -3 790 2 545
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 108 15 107 84 077
Sum omløpsmidler 55 810 71 002 50 026
Sum eiendeler 71 918 86 110 134 102
Sum egenkapital 47 847 53 517 97 196
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24 071 32 593 36 906

Brøttemsveien 105 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brøttemsveien 105 Eiendom AS - 995596253
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 489 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 789 000
Egenkapital
2 851 000
Gjeld
47 963 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 63 69 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 489 7 419 7 209
Driftsresultat 5 187 5 142 4 877
Resultat før skatt 3 136 2 314 -6 195
Ordinært resultat 3 136 2 314 -6 195
Årsresultat 3 136 2 314 -6 195
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 789 52 917 56 268
Sum omløpsmidler 24 711 13 294
Sum eiendeler 50 813 53 628 69 562
Sum egenkapital 2 851 3 209 359
Sum langsiktig gjeld 43 422 50 406 69 203
Sum kortsiktig gjeld 4 541 12 0

Angen Retail AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angen Retail AS - 996113604
Kombinerte kontortjenester
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2,6 år
Vara­medlem 2010 Aktiv 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 817 000
Personalkostnader
2 149 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
275 000
Egenkapital
1 170 000
Gjeld
582 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 13
Kapitalomsetningshastighet 4 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 18 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 17 89 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 817 7 075 11 642
Driftsresultat -1 167 1 199 661
Resultat før skatt -902 933 517
Ordinært resultat -902 933 517
Årsresultat -902 933 517
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 275 22 191
Sum omløpsmidler 1 477 2 880 3 164
Sum eiendeler 1 752 2 902 3 355
Sum egenkapital 1 170 2 072 1 139
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 582 831 2 217

Vollabakken 16 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vollabakken 16 AS - 999284450
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
155 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 213 000
Egenkapital
988 000
Gjeld
5 605 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 155 153 149
Driftsresultat -202 -164 -332
Resultat før skatt -277 -275 -400
Ordinært resultat -277 -275 -400
Årsresultat -277 -275 -400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 213 6 354 6 774
Sum omløpsmidler 380 1 503 530
Sum eiendeler 6 593 7 858 7 304
Sum egenkapital 988 990 109
Sum langsiktig gjeld 5 584 6 861 7 183
Sum kortsiktig gjeld 21 7 13

Munkeg 31 Trondheim ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkeg 31 Trondheim ANS - 975976963
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Munkegata 33/35 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkegata 33/35 AS - 917433410
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 034 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 208 000
Egenkapital
2 498 000
Gjeld
2 793 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 70 80 86
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 034 2 056 1 987
Driftsresultat 659 1 502 1 467
Resultat før skatt 509 1 119 1 060
Ordinært resultat 509 1 119 1 060
Årsresultat 509 1 119 1 060
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 208 5 000 5 140
Sum omløpsmidler 84 334 1 552
Sum eiendeler 5 291 5 334 6 691
Sum egenkapital 2 498 2 504 5 262
Sum langsiktig gjeld 400 425 452
Sum kortsiktig gjeld 2 393 2 405 977

Garveriet AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garveriet AS - 983190286
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år

Thomas Angells gt 15 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thomas Angells gt 15 AS - 917432600
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år

Munkegata 31 Seksjon 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkegata 31 Seksjon 2 AS - 918360735
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Styre­medlem 2017 2018 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
819 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 395 000
Egenkapital
1 665 000
Gjeld
734 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 74 74
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 819 679
Driftsresultat 479 390
Resultat før skatt 368 291
Ordinært resultat 368 291
Årsresultat 368 291
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 2 395 2 466
Sum omløpsmidler 4 0
Sum eiendeler 2 399 2 466
Sum egenkapital 1 665 1 661
Sum langsiktig gjeld 197 462
Sum kortsiktig gjeld 537 343

Thomas Angells gt 19 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thomas Angells gt 19 AS - 918359761
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Styre­medlem 2017 2018 1,6 år

Cornelias Hus Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cornelias Hus Oslo AS - 914154316
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Styre­medlem 2016 2018 2,5 år

Kas1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kas1 AS - 818844522
Uoppgitt
Øvre Bakklandet 3, 7016 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

Angen Gårdselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Angen Gårdselskap AS - 931518844
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,7 år

Thomas Angellsgate 21 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thomas Angellsgate 21 AS - 999284485
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2019 6,1 år

Chantal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chantal AS - 989834649
Butikkhandel med klær
Dronningens gate 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4,5 år

Xenit AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Xenit AS - 877165302
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2015 8,7 år

Kristiansten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kristiansten Eiendom AS - 888383972
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2019 13,6 år

Granåsveien 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Granåsveien 3 AS - 988270695
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Travbanevegen 3, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 535 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 480 000
Egenkapital
5 983 000
Gjeld
2 595 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 65 65 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 535 1 767 1 968
Driftsresultat 769 787 1 213
Resultat før skatt 559 549 862
Ordinært resultat 559 549 862
Årsresultat 559 549 862
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 480 8 650 16 082
Sum omløpsmidler 98 285 633
Sum eiendeler 8 578 8 935 16 715
Sum egenkapital 5 983 5 424 4 875
Sum langsiktig gjeld 1 836 2 796 11 152
Sum kortsiktig gjeld 759 715 687

Munkegata 31 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Munkegata 31 AS - 988270636
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o E.c. Dahls Eiendom AS Kongens gate 16, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2019 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 756 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 561 000
Egenkapital
4 462 000
Gjeld
1 314 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 77 78 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 756 1 759 1 636
Driftsresultat 1 108 1 338 1 308
Resultat før skatt 863 1 026 988
Ordinært resultat 863 1 026 988
Årsresultat 863 1 026 988
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 561 5 703 5 844
Sum omløpsmidler 216 280 70
Sum eiendeler 5 776 5 982 5 915
Sum egenkapital 4 462 4 429 4 387
Sum langsiktig gjeld 147 146 155
Sum kortsiktig gjeld 1 167 1 407 1 373

Gw Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gw Norge AS - 988236918
Butikkhandel med klær
Nedre Bakklandet 2, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 2013 8,6 år

T. Angen Lillestrøm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T. Angen Lillestrøm AS - 986921567
Butikkhandel med klær
Dronningensgate 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2010 6,5 år

Smestad Marketing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smestad Marketing AS - 961884543
Butikkhandel med klær
Dronningensg 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 5,7 år
Vara­medlem 2000 2010 9 år

Chantal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chantal AS - 980317579
Ikke tilgjengelig
Dronningens gate 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Motesenteret Victoria AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Motesenteret Victoria AS - 984135343
Ikke tilgjengelig
Nordre gate 13, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år
Vara­medlem 2002 2004 2 år

Gerry Weber Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gerry Weber Norge AS - 919430613
Butikkhandel med klær
Prinsens gate 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2013 9,9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
129 849 000
Personalkostnader
38 251 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 692 000
Egenkapital
2 190 000
Gjeld
46 902 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 4 2 8
Kontantstrøm fra drift 7 5 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 51 41 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 129 849 132 444 123 920
Driftsresultat 2 346 877 5 337
Resultat før skatt 1 519 934 3 521
Ordinært resultat 1 519 934 3 521
Årsresultat 1 519 934 3 521
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 692 15 197 16 774
Sum omløpsmidler 39 399 39 562 47 154
Sum eiendeler 49 092 54 759 63 928
Sum egenkapital 2 190 671 -263
Sum langsiktig gjeld 37 064 36 722 36 435
Sum kortsiktig gjeld 9 838 17 366 27 756

Smesjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Smesjon AS - 957523463
Ikke tilgjengelig
Nordreg 13, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2006 4,1 år
Styre­medlem 2001 2002 < 1 år

Hajo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hajo Eiendom AS - 980967301
Ikke tilgjengelig
Munkegata 31, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år