Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjetil Fennefoss

Rapportdato: 2020-06-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 36 076 og med ett samlet driftsresultat på 2 218. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Xplora Mobile Holding AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Xplora Mobile AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 36 076 2 218

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Safety Innovation AS Styre­medlem 2018 - 2019
Telenor Telehuset AS Styrets leder 2010 - 2011
Telenor Telehuset AS Styre­medlem 2009 - 2010
Telenor Telehuset AS Adm. direktør 2004 - 2005
Hafjell Sandstulen Nordre Hytteeierforening Styre­medlem 2010 - 2013
Telespesialisten AS Styrets leder 2000** - 2006
Tele- og Datahuset AS Styrets leder 2000** - 2006
Tele- og Datahuset AS Styrets leder 2000** - 2006

Xplora Mobile Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xplora Mobile Holding AS - 922239754
Uoppgitt
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,3 år

Xplora Mobile AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Xplora Mobile AS - 814499022
Telekommunikasjon ellers
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 076 000
Personalkostnader
3 137 000
Lederlønn
968 000
Anleggsmidler
1 353 000
Egenkapital
-5 975 000
Gjeld
18 780 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 50 10 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 076 31 862 15 393
Driftsresultat 2 218 -4 746 -6 258
Resultat før skatt 538 -5 986 -6 566
Ordinært resultat 538 -5 986 -6 566
Årsresultat 538 -5 986 -6 566
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 353 1 394 1 373
Sum omløpsmidler 11 452 14 412 8 001
Sum eiendeler 12 805 15 805 9 374
Sum egenkapital -5 975 -12 086 -6 100
Sum langsiktig gjeld 6 734 2 350 5 000
Sum kortsiktig gjeld 12 046 25 541 10 474

Safety Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Safety Innovation AS - 917534136
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fredensborgveien 24d, 0177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 000
Personalkostnader
20 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
389 000
Egenkapital
518 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 12 32 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 115 0
Driftsresultat -387 3 -309
Resultat før skatt -387 3 -309
Ordinært resultat -387 3 -309
Årsresultat -387 3 -309
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 389 240 0
Sum omløpsmidler 135 567 41
Sum eiendeler 524 807 41
Sum egenkapital 518 447 41
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 360 0

Telenor Telehuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telenor Telehuset AS - 966774908
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Snarøyveien 30 J, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Styre­medlem 2009 2010 1,2 år
Adm. direktør 2004 2005 < 1 år

Hafjell Sandstulen Nordre Hytteeierforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Hafjell Sandstulen Nordre Hytteeierforening - 996008231
Eiendomsforvaltning
Ryensvingen 3, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,1 år

Telespesialisten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telespesialisten AS - 977460271
Ikke tilgjengelig
Hans Egedesgate 6, 9491
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Tele- og Datahuset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tele- og Datahuset AS - 978640982
Ikke tilgjengelig
Dronningensg 52, 8501 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Telesenter Nord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Telesenter Nord AS - 938179468
Ikke tilgjengelig
Verkstedv 4, 8001 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år