Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon Ambrosius Svenningsen

Rapportdato: 2021-05-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 019 og med ett samlet driftsresultat på 740. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Global Green Energy AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 8 399 614
Soilman AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 242 16
Cobro Creative AS Styrets leder 2017 - Aktiv 274 -37
Trondhjems Tennisklubb Nestleder styre 2016 - Aktiv 0 0
K2 Energi AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -7
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 0 -7
Vizjon AS Styrets leder 2014 - Aktiv 104 154
- Kontakt­person 2014 - Aktiv 104 154
Åsheim Volleyballklubb Styre­medlem 2010 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Soilman AS Adm. direktør 2018 - 2019
Retyre AS Styre­medlem 2017 - 2018
Trondhjems Tennisklubb Styre­medlem 2017 - 2018
Meldal Næringssenter AS Styre­medlem 2009 - 2010
Meldal Næringssenter AS Styre­medlem 2009 - 2010
Spirit Lørenskog Volleyballklubb Styre­medlem 2006 - 2017
Rosenvik AS Adm. direktør 2005 - 2010

Global Green Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Global Green Energy AS - 995561409
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
Øvre Flatåsveg 14b, 7079 Flatåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 399 000
Personalkostnader
-1 036 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 922 000
Egenkapital
7 302 000
Gjeld
5 298 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 5 14 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 40 73 5
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 399 7 381 4 565
Driftsresultat 614 1 263 -829
Resultat før skatt 327 672 -628
Ordinært resultat 327 672 -628
Årsresultat 327 672 -628
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 922 7 292 7 439
Sum omløpsmidler 2 678 2 405 4 092
Sum eiendeler 12 600 9 697 11 531
Sum egenkapital 7 302 4 175 3 503
Sum langsiktig gjeld 3 785 5 023 5 144
Sum kortsiktig gjeld 1 513 499 2 884

Soilman AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Soilman AS - 921578318
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Ringvålvegen 328, 7089 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
242 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 000
Egenkapital
38 000
Gjeld
208 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0
Resultatgrad 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 55 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 242 0
Driftsresultat 16 -6
Resultat før skatt 12 -4
Ordinært resultat 12 -4
Årsresultat 12 -4
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 64 1
Sum omløpsmidler 182 24
Sum eiendeler 246 26
Sum egenkapital 38 26
Sum langsiktig gjeld 1 0
Sum kortsiktig gjeld 207 0

Cobro Creative AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cobro Creative AS - 919334789
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Prinsens gate 2d, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
274 000
Personalkostnader
54 000
Lederlønn
25 000
Anleggsmidler
240 000
Egenkapital
18 000
Gjeld
239 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 18 14
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 26 82 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 274 142 140
Driftsresultat -37 26 12
Resultat før skatt -37 20 10
Ordinært resultat -37 20 10
Årsresultat -37 20 10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 240 90 60
Sum omløpsmidler 18 15 17
Sum eiendeler 258 105 77
Sum egenkapital 18 55 35
Sum langsiktig gjeld 194 2 1
Sum kortsiktig gjeld 45 48 41

Trondhjems Tennisklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondhjems Tennisklubb - 975605531
Idrettslag og -klubber
Klostergata 91, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1 år
Nestleder styre 2016 Aktiv 5,1 år

K2 Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) K2 Energi AS - 917965374
Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
, 8720 Vikholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
64 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -11 -10
Resultat før skatt -6 -8 -8
Ordinært resultat -6 -8 -8
Årsresultat -6 -8 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 9 6
Sum omløpsmidler 86 87 89
Sum eiendeler 96 96 95
Sum egenkapital 64 70 78
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 26 17

Vizjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vizjon AS - 914253071
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ringvålvegen 328, 7089 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,6 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
104 000
Personalkostnader
-42 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 330 000
Egenkapital
325 000
Gjeld
1 076 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 69 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 104 355 415
Driftsresultat 154 125 -115
Resultat før skatt 119 122 -116
Ordinært resultat 119 122 -116
Årsresultat 119 122 -116
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 330 1 330 300
Sum omløpsmidler 72 164 153
Sum eiendeler 1 401 1 494 453
Sum egenkapital 325 308 186
Sum langsiktig gjeld 1 000 1 000 0
Sum kortsiktig gjeld 76 185 267

Åsheim Volleyballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Åsheim Volleyballklubb - 983830234
Idrettslag og -klubber
V/ Trym Holter Knudssøns gate 5, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,2 år

Retyre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retyre AS - 915027121
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 036 000
Personalkostnader
3 578 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 746 000
Egenkapital
4 222 000
Gjeld
6 225 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 61 15 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 036 2 610 3 284
Driftsresultat 687 -2 210 -1 569
Resultat før skatt 317 -1 850 -1 135
Ordinært resultat 317 -1 850 -1 135
Årsresultat 317 -1 850 -1 135
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 746 4 712 3 180
Sum omløpsmidler 4 701 5 429 4 036
Sum eiendeler 10 447 10 141 7 216
Sum egenkapital 4 222 2 306 1 387
Sum langsiktig gjeld 4 595 5 608 4 929
Sum kortsiktig gjeld 1 630 2 226 901

Meldal Næringssenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Meldal Næringssenter AS - 968383159
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industriveien 4, 7332 Løkken Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 088 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 322 000
Egenkapital
3 676 000
Gjeld
35 428 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 69 66 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 088 4 998 5 023
Driftsresultat 2 318 2 018 2 179
Resultat før skatt 248 29 40
Ordinært resultat 248 29 40
Årsresultat 248 29 40
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 322 39 059 40 299
Sum omløpsmidler 783 1 703 2 001
Sum eiendeler 39 105 40 762 42 299
Sum egenkapital 3 676 3 428 3 399
Sum langsiktig gjeld 35 073 36 817 38 397
Sum kortsiktig gjeld 355 517 503

AS Rosenvik Hybelbygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Rosenvik Hybelbygg - 931429922
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhuset, 7301 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2011 4,6 år

Spirit Lørenskog Volleyballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Spirit Lørenskog Volleyballklubb - 984695500
Idrettslag og -klubber
C/o Benjamin Iversen Fagerlia 13, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2017 10,8 år

Rosenvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenvik AS - 915484425
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Litjgårdsveien 33, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2010 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 088 000
Personalkostnader
14 434 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 184 000
Egenkapital
30 664 000
Gjeld
3 817 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 4 16 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 53 78 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 088 30 299 30 420
Driftsresultat 411 3 094 2 186
Resultat før skatt 834 3 583 2 516
Ordinært resultat 834 3 583 2 516
Årsresultat 834 3 583 2 516
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 184 12 002 11 490
Sum omløpsmidler 19 296 21 785 24 248
Sum eiendeler 34 481 33 787 35 738
Sum egenkapital 30 664 29 830 30 753
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 817 3 957 4 985