Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan-Øyvind Johnsen

Rapportdato: 2021-01-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 542 og med ett samlet driftsresultat på 38. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Fagerstrandbakken 31 AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Johnsen Jan Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Trysil Eiendomsinvestering AS Kontakt­person 2014 - Aktiv 215 87
Atelier Gull Design AS Adm. direktør 2005 - Aktiv 1 327 -49
- Styrets leder 2000** - Aktiv 1 327 -49
Watch & Silver Image AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Johnsen Jan Styrets leder 2000** - 2019
Trysil Eiendomsinvestering AS Styrets leder 2014 - 2018
Trysil Eiendomsinvestering AS Styrets leder 2014 - 2018
Seland AS Styrets leder 2000** - 2019
Seland AS Adm. direktør 2000** - 2014

Fagerstrandbakken 31 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fagerstrandbakken 31 AS - 926015753
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Jan Øyvind Johnsen Solli vei 27a, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Johnsen Jan

Foretaksinfo
(Aktiv) Johnsen Jan - 970353194
Engroshandel med optiske artikler
Sollivei 27, 1454 Fagerstrand
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,7 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Trysil Eiendomsinvestering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trysil Eiendomsinvestering AS - 913969162
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Gammelvegen 8, 2430 Jordet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,5 år
Styrets leder 2014 2018 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
215 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
975 000
Egenkapital
310 000
Gjeld
1 264 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 3 20
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 49 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 215 215 80
Driftsresultat 87 142 9
Resultat før skatt 53 -6 9
Ordinært resultat 53 -6 9
Årsresultat 53 -6 9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 975 497 494
Sum omløpsmidler 598 355 319
Sum eiendeler 1 573 851 814
Sum egenkapital 310 257 263
Sum langsiktig gjeld 1 253 580 543
Sum kortsiktig gjeld 11 14 7

Atelier Gull Design AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atelier Gull Design AS - 958379978
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Karl Johans gate 33, 0162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 Aktiv 16 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 327 000
Personalkostnader
385 000
Lederlønn
338 000
Anleggsmidler
115 000
Egenkapital
-3 576 000
Gjeld
6 377 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 327 641 2 161
Driftsresultat -49 -261 7
Resultat før skatt -59 -305 1
Ordinært resultat -59 -305 1
Årsresultat -59 -305 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 115 128 294
Sum omløpsmidler 2 685 3 058 3 289
Sum eiendeler 2 801 3 186 3 582
Sum egenkapital -3 576 -3 518 -3 213
Sum langsiktig gjeld 3 990 3 800 4 165
Sum kortsiktig gjeld 2 387 2 903 2 631

Watch & Silver Image AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Watch & Silver Image AS - 980579220
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Jernbanetorget 6, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-2 765 000
Gjeld
2 765 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -2 765 -2 765 -2 765
Sum langsiktig gjeld 1 759 1 759 1 759
Sum kortsiktig gjeld 1 006 1 006 1 006

Oslo Gullsmedverksted ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oslo Gullsmedverksted ANS - 945993820
Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,5 år

Seland AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seland AS - 948818310
Butikkhandel med gull- og sølvvarer
Bygdøy Allé 33b, 0262 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2014 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
319 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
870 000
Egenkapital
171 000
Gjeld
2 171 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 57 56 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 319 59 0
Driftsresultat 34 13 -5
Resultat før skatt 69 13 -5
Ordinært resultat 69 13 -5
Årsresultat 69 13 -5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 870 0 0
Sum omløpsmidler 1 472 1 115 106
Sum eiendeler 2 342 1 115 106
Sum egenkapital 171 103 90
Sum langsiktig gjeld 1 978 800 0
Sum kortsiktig gjeld 193 212 16