Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Haugen

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 299 827 og med ett samlet driftsresultat på 283 604. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 17 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 15 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 26 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 34.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mjåsund AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 18 002 10 767
Whale2sea AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 5 349 -838
Strøms Eiendommer AS Styrets leder 2020 - Aktiv 1 974 566
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 1 974 566
Nordpå Opplevelser AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Q-separator Systems AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ofs Norge AS Nestleder styre 2017 - 2019
Ofs Andenes AS Styre­medlem 2017 - 2019
Gadus Invest AS Styre­medlem 2012 - 2019
Andenes Invest Groupe AS Nestleder styre 2017 - 2019
Andenes Invest Groupe AS Vara­medlem 2008 - 2017
Andøy Natursenter AS Styrets leder 2018 - 2021

Mjåsund AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mjåsund AS - 923030476
Hav- og kystfiske
C/o Andreas Hanssen Nordlysveien 4, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 002 000
Personalkostnader
4 460 000
Lederlønn
807 000
Anleggsmidler
1 885 000
Egenkapital
10 376 000
Gjeld
4 562 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 92
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 18 002
Driftsresultat 10 767
Resultat før skatt 8 228
Ordinært resultat 8 228
Årsresultat 8 228
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 885
Sum omløpsmidler 13 053
Sum eiendeler 14 938
Sum egenkapital 10 376
Sum langsiktig gjeld 1 562
Sum kortsiktig gjeld 3 000

Whale2sea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Whale2sea AS - 896119982
Opplevelsesaktiviteter
Hamnegata 9, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 349 000
Personalkostnader
1 800 000
Lederlønn
594 000
Anleggsmidler
2 249 000
Egenkapital
2 042 000
Gjeld
1 846 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 16 14
Kontantstrøm fra drift 0 14 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 23 84 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 349 6 485 5 436
Driftsresultat -838 708 502
Resultat før skatt -995 475 403
Ordinært resultat -995 475 403
Årsresultat -995 475 403
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 249 515 504
Sum omløpsmidler 1 639 789 982
Sum eiendeler 3 889 1 304 1 486
Sum egenkapital 2 042 589 117
Sum langsiktig gjeld 1 445 0 0
Sum kortsiktig gjeld 401 716 1 369

Strøms Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strøms Eiendommer AS - 980351114
Malerarbeid
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 974 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 887 000
Egenkapital
1 855 000
Gjeld
19 114 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 4
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 53 87 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 974 2 156 1 871
Driftsresultat 566 845 510
Resultat før skatt 36 2 828 61
Ordinært resultat 36 2 828 61
Årsresultat 36 2 828 61
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 887 19 804 22 040
Sum omløpsmidler 82 2 112 35
Sum eiendeler 20 969 21 916 22 076
Sum egenkapital 1 855 6 868 4 039
Sum langsiktig gjeld 15 475 14 878 16 545
Sum kortsiktig gjeld 3 639 171 1 492

Nordpå Opplevelser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordpå Opplevelser AS - 925193461
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Q-separator Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Q-separator Systems AS - 824824312
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Risøyhamn, 8484 Risøyhamn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Rana Gruber AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rana Gruber AS - 953049724
Bryting av jernmalm
Mjølanveien 29, 8622 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
291
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 081 289 000
Personalkostnader
183 733 000
Lederlønn
2 231 000
Anleggsmidler
713 811 000
Egenkapital
334 495 000
Gjeld
712 673 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 14 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 4 4 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 72 52 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 081 289 760 489 713 372
Driftsresultat 284 473 62 718 82 769
Resultat før skatt 56 350 14 582 56 283
Ordinært resultat 56 350 14 582 56 283
Årsresultat 56 350 14 582 56 283
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 713 811 716 521 701 652
Sum omløpsmidler 333 357 455 602 455 672
Sum eiendeler 1 047 168 1 172 123 1 157 324
Sum egenkapital 334 495 368 057 353 475
Sum langsiktig gjeld 361 145 398 845 444 120
Sum kortsiktig gjeld 351 528 405 220 359 730

Lns Mining AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lns Mining AS - 980811700
Bryting av jernmalm
Gullsmedvik, 8622 Mo i Rana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
6 306 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
998 475 000
Egenkapital
783 589 000
Gjeld
235 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 16 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 138 -3 559 0
Resultat før skatt 6 389 -6 542 -3
Ordinært resultat 6 389 -6 542 -3
Årsresultat 6 389 -6 542 -3
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 998 475 730 165 467 604
Sum omløpsmidler 20 951 15 31 573
Sum eiendeler 1 019 426 730 181 499 177
Sum egenkapital 783 589 461 076 467 618
Sum langsiktig gjeld 224 464 265 545 0
Sum kortsiktig gjeld 11 373 3 559 31 559

Båtservice Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Båtservice Eiendom AS - 824192812
Eiendomsforvaltning
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,2 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 449 000
Egenkapital
1 595 000
Gjeld
2 919 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 66
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 52
Driftsresultat 24
Resultat før skatt 19
Ordinært resultat 19
Årsresultat 19
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 4 449
Sum omløpsmidler 65
Sum eiendeler 4 514
Sum egenkapital 1 595
Sum langsiktig gjeld 2 906
Sum kortsiktig gjeld 13

Ofs Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ofs Norge AS - 913030982
Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur
gate 1 234, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Nestleder styre 2017 2019 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 868 000
Personalkostnader
606 000
Lederlønn
513 000
Anleggsmidler
140 408 000
Egenkapital
48 766 000
Gjeld
101 168 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 12 2 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 868 1 156 2 046
Driftsresultat -995 -9 921
Resultat før skatt -3 858 -1 071 6 481
Ordinært resultat -3 858 -1 071 6 481
Årsresultat -3 858 -1 071 6 481
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 140 408 90 657 26 326
Sum omløpsmidler 9 527 837 516
Sum eiendeler 149 935 91 494 26 842
Sum egenkapital 48 766 6 063 7 134
Sum langsiktig gjeld 98 533 82 231 18 013
Sum kortsiktig gjeld 2 635 3 199 1 695

Ofs Andenes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ofs Andenes AS - 919360836
Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,6 år
Styre­medlem 2017 2019 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
8 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 000 000
Egenkapital
253 000
Gjeld
4 339 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -49 -259 -522
Resultat før skatt 33 -260 -520
Ordinært resultat 33 -260 -520
Årsresultat 33 -260 -520
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 000 0 3 000
Sum omløpsmidler 1 592 4 503 1 690
Sum eiendeler 4 592 4 503 4 690
Sum egenkapital 253 220 480
Sum langsiktig gjeld 4 181 4 125 4 000
Sum kortsiktig gjeld 158 158 210

Gadus Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gadus Invest AS - 998196175
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,9 år
Styre­medlem 2012 2019 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 957 000
Egenkapital
321 000
Gjeld
12 916 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 2 45 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 85 314 144
Driftsresultat -275 13 -53
Resultat før skatt -301 -75 -123
Ordinært resultat -301 -75 -123
Årsresultat -301 -75 -123
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 957 5 696 3 580
Sum omløpsmidler 280 528 50
Sum eiendeler 13 237 6 224 3 630
Sum egenkapital 321 622 697
Sum langsiktig gjeld 12 223 5 548 2 392
Sum kortsiktig gjeld 693 54 541

Vesteraalens Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesteraalens Invest AS - 998190746
Produksjon av fiskehermetikk
Havnegata 17, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 390 000
Personalkostnader
22 884 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
383 312 000
Egenkapital
174 856 000
Gjeld
254 736 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 5
Rentedekningsgrad 0 2
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 4 21
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 68 390 74 834
Driftsresultat -11 367 1 285
Resultat før skatt -15 549 -2 334
Ordinært resultat -15 549 -2 334
Årsresultat -11 865 -2 010
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 383 312 326 170
Sum omløpsmidler 46 280 40 823
Sum eiendeler 429 593 366 993
Sum egenkapital 174 856 162 105
Sum langsiktig gjeld 181 259 60 845
Sum kortsiktig gjeld 73 477 144 043

Andenes Invest Groupe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Invest Groupe AS - 992856793
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2 år
Nestleder styre 2017 2019 2 år
Vara­medlem 2008 2017 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
376 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 459 000
Egenkapital
28 058 000
Gjeld
2 720 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 68 52 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 376 359 3 693
Driftsresultat 93 38 2 194
Resultat før skatt 1 181 259 48 282
Ordinært resultat 1 181 259 48 282
Årsresultat 1 181 259 48 282
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 459 30 680 25 520
Sum omløpsmidler 319 3 460 7 710
Sum eiendeler 30 778 34 140 33 230
Sum egenkapital 28 058 26 878 30 619
Sum langsiktig gjeld 332 406 474
Sum kortsiktig gjeld 2 388 6 856 2 137

Andenes Kystfiske Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Kystfiske Invest AS - 919766832
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 948 000
Egenkapital
-35 000
Gjeld
14 093 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -19 -1
Resultat før skatt -35 -19 -1
Ordinært resultat -35 -19 -1
Årsresultat -35 -19 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 948 13 676 12 881
Sum omløpsmidler 110 108 0
Sum eiendeler 14 058 13 784 12 881
Sum egenkapital -35 0 19
Sum langsiktig gjeld 13 370 13 108 12 851
Sum kortsiktig gjeld 723 676 11

Arresten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arresten AS - 919692502
Drift av restauranter og kafeer
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 111 000
Personalkostnader
4 573 000
Lederlønn
392 000
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
-1 841 000
Gjeld
2 588 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 15 15 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 111 7 263 876
Driftsresultat -857 -1 958 -323
Resultat før skatt -873 -1 967 -245
Ordinært resultat -873 -1 967 -245
Årsresultat -873 -1 967 -245
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 1 0
Sum omløpsmidler 746 833 1 692
Sum eiendeler 747 834 1 692
Sum egenkapital -1 841 -967 1 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 588 1 802 692

Boligsameiet Andenes Panorama

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Andenes Panorama - 919329076
Ikke tilgjengelig
Sjøgata 15, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år

Andenes Kystfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Kystfiske AS - 917977852
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,6 år
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 179 000
Personalkostnader
6 884 000
Lederlønn
205 000
Anleggsmidler
61 658 000
Egenkapital
30 319 000
Gjeld
69 184 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 85 66 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 26 179 9 784 37 884
Driftsresultat 15 464 2 397 24 310
Resultat før skatt 10 239 1 935 18 335
Ordinært resultat 10 239 1 935 18 335
Årsresultat 10 239 1 935 18 335
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 61 658 55 672 46 493
Sum omløpsmidler 37 845 2 423 5 408
Sum eiendeler 99 504 58 095 51 901
Sum egenkapital 30 319 19 568 17 633
Sum langsiktig gjeld 66 372 35 760 31 321
Sum kortsiktig gjeld 2 812 2 767 2 947

A.h. Rederi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A.h. Rederi AS - 917977712
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 2020 3,2 år
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 808 000
Egenkapital
6 513 000
Gjeld
299 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 18 18 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -63 -91 -15
Resultat før skatt 47 32 -15
Ordinært resultat 47 32 -15
Årsresultat 47 32 -15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 808 6 677 12 881
Sum omløpsmidler 3 40 40
Sum eiendeler 6 811 6 717 12 921
Sum egenkapital 6 513 6 465 12 866
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 299 252 55

Ofs Måløy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ofs Måløy AS - 985672911
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6703 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 112 000
Personalkostnader
1 383 000
Lederlønn
643 000
Anleggsmidler
2 956 000
Egenkapital
-2 173 000
Gjeld
6 001 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 6 8 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 112 831 163
Driftsresultat -2 235 -939 -238
Resultat før skatt -2 498 -970 -246
Ordinært resultat -2 498 -970 -246
Årsresultat -2 498 -970 -246
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 956 2 852 2 009
Sum omløpsmidler 871 2 422 643
Sum eiendeler 3 828 5 274 2 652
Sum egenkapital -2 173 326 1 295
Sum langsiktig gjeld 4 525 3 163 905
Sum kortsiktig gjeld 1 476 1 785 451

Høyning Kystfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Høyning Kystfiske AS - 919061383
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
760 000
Personalkostnader
96 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 590 000
Egenkapital
270 000
Gjeld
1 629 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 4 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 760 776 5
Driftsresultat 190 -210 -73
Resultat før skatt 154 -244 -83
Ordinært resultat 154 -244 -83
Årsresultat 154 -244 -83
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 590 1 604 1 787
Sum omløpsmidler 309 729 568
Sum eiendeler 1 899 2 333 2 355
Sum egenkapital 270 116 360
Sum langsiktig gjeld 1 169 1 294 1 420
Sum kortsiktig gjeld 460 923 575

A.k.o Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A.k.o Eiendom AS - 915606415
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 73, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-327 000
Gjeld
661 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 171 179
Driftsresultat -226 -357 -128
Resultat før skatt -304 -459 -252
Ordinært resultat -304 -459 -252
Årsresultat -304 -459 -252
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 1 882 2 038
Sum omløpsmidler 334 578 1 020
Sum eiendeler 334 2 460 3 058
Sum egenkapital -327 -23 436
Sum langsiktig gjeld 650 2 474 2 584
Sum kortsiktig gjeld 11 9 37

A.h. Event AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A.h. Event AS - 917955980
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 424 000
Personalkostnader
677 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 544 000
Egenkapital
10 954 000
Gjeld
59 281 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 10
Totalt 7 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 424 990 60
Driftsresultat -2 513 -899 -752
Resultat før skatt -1 913 -772 -542
Ordinært resultat -1 913 -772 -542
Årsresultat -1 913 -772 -542
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 58 544 22 940 8 585
Sum omløpsmidler 11 690 1 401 3 265
Sum eiendeler 70 234 24 341 11 849
Sum egenkapital 10 954 5 679 6 452
Sum langsiktig gjeld 47 772 15 100 5 126
Sum kortsiktig gjeld 11 509 3 562 271

Andenes Servicesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Servicesenter AS - 885574092
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Industriveien 1, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 322 000
Personalkostnader
3 081 000
Lederlønn
369 000
Anleggsmidler
2 354 000
Egenkapital
3 910 000
Gjeld
5 236 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 57 66 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 35 322 34 901 33 705
Driftsresultat 731 1 169 1 188
Resultat før skatt 613 909 940
Ordinært resultat 613 909 940
Årsresultat 613 909 940
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 354 2 155 2 126
Sum omløpsmidler 6 792 6 357 7 625
Sum eiendeler 9 146 8 511 9 751
Sum egenkapital 3 910 3 296 2 388
Sum langsiktig gjeld 3 590 3 555 3 614
Sum kortsiktig gjeld 1 646 1 661 3 749

Andøy Havn Kf

Foretaksinfo
(Aktiv) Andøy Havn Kf - 915185614
Drift av havne- og kaianlegg
Hamnegata 71, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,9 år

Andenesfisk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenesfisk AS - 978670482
Hav- og kystfiske
, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Adm. direktør 2003 2007 4 år
Styre­medlem 2003 2006 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 273 000
Personalkostnader
2 807 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 477 000
Egenkapital
974 000
Gjeld
4 534 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 18 11 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 273 3 325 13 229
Driftsresultat -97 -75 -3 713
Resultat før skatt 14 -61 -2 522
Ordinært resultat 14 -61 -2 522
Årsresultat 14 -61 -2 522
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 477 1 545 1 711
Sum omløpsmidler 4 031 4 816 2 337
Sum eiendeler 5 509 6 361 4 047
Sum egenkapital 974 897 957
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 701
Sum kortsiktig gjeld 4 534 5 464 1 389

A.h. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A.h. Holding AS - 988660973
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 872 000
Lederlønn
930 000
Anleggsmidler
234 356 000
Egenkapital
477 777 000
Gjeld
34 943 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 31 20 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 351 -7 750 -4 343
Resultat før skatt 15 294 2 587 543 660
Ordinært resultat 15 294 2 587 543 660
Årsresultat 15 294 2 587 543 660
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 234 356 443 494 423 942
Sum omløpsmidler 278 364 53 302 68 349
Sum eiendeler 512 720 496 796 492 291
Sum egenkapital 477 777 462 483 459 896
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 320
Sum kortsiktig gjeld 34 943 34 313 31 074

Fiskarlagets Servicekontor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiskarlagets Servicekontor AS - 984152094
Yrkessammenslutninger
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 864 000
Personalkostnader
20 201 000
Lederlønn
1 216 000
Anleggsmidler
13 843 000
Egenkapital
18 201 000
Gjeld
8 057 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 68 85 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 864 28 273 27 314
Driftsresultat 2 413 4 330 6 498
Resultat før skatt 2 692 3 830 5 785
Ordinært resultat 2 692 3 830 5 785
Årsresultat 2 692 3 830 5 785
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 843 13 273 13 547
Sum omløpsmidler 12 415 11 690 9 353
Sum eiendeler 26 258 24 963 22 900
Sum egenkapital 18 201 15 510 11 680
Sum langsiktig gjeld 922 2 184 3 885
Sum kortsiktig gjeld 7 135 7 269 7 335

Andøy Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andøy Utvikling AS - 996742938
Eiendomsforvaltning
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,9 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
625 000
Egenkapital
450 000
Gjeld
180 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 0 2 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -23 -27
Resultat før skatt -27 -23 -27
Ordinært resultat -27 -23 -27
Årsresultat -27 -23 -27
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 625 485 64
Sum omløpsmidler 5 9 447
Sum eiendeler 630 493 512
Sum egenkapital 450 477 499
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180 17 12

Pescador AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pescador AS - 981510186
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2005 Aktiv 15,5 år
Nestleder styre 2002 2005 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
837 000
Egenkapital
1 954 000
Gjeld
424 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 85 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 70 0
Driftsresultat -36 38 -231
Resultat før skatt -20 809 -174
Ordinært resultat -20 809 -174
Årsresultat -20 809 -174
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 837 836 1 516
Sum omløpsmidler 1 541 1 578 243
Sum eiendeler 2 378 2 415 1 759
Sum egenkapital 1 954 1 761 952
Sum langsiktig gjeld 419 592 409
Sum kortsiktig gjeld 5 62 399

Andenes Havneservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Havneservice AS - 990645329
Spedisjon
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 462 000
Personalkostnader
59 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 365 000
Egenkapital
-791 000
Gjeld
25 760 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 10
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 43 4 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 462 3 565 16 832
Driftsresultat -164 -1 732 -188
Resultat før skatt -172 -1 234 373
Ordinært resultat -172 -1 234 373
Årsresultat -172 -1 234 373
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 365 10 881 7 436
Sum omløpsmidler 10 603 24 415 32 586
Sum eiendeler 24 968 35 295 40 022
Sum egenkapital -791 -620 614
Sum langsiktig gjeld 24 873 1 834 11 291
Sum kortsiktig gjeld 887 34 081 28 117

Andenes Båtservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Båtservice AS - 986354352
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Hamnegata 1a, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 935 000
Personalkostnader
2 610 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
361 000
Egenkapital
4 529 000
Gjeld
1 859 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 90 35 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 935 10 111 9 370
Driftsresultat 2 138 116 -259
Resultat før skatt 1 673 93 -209
Ordinært resultat 1 673 93 -209
Årsresultat 1 673 93 -209
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 361 4 849 2 125
Sum omløpsmidler 6 027 3 986 3 847
Sum eiendeler 6 389 8 836 5 971
Sum egenkapital 4 529 4 421 4 328
Sum langsiktig gjeld 110 331 553
Sum kortsiktig gjeld 1 749 4 083 1 091

Andenes Invest Group ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Andenes Invest Group ANS - 885439292
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 18 år

Andøy Natursenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andøy Natursenter AS - 970983937
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Hamnegata 1 C, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2021 2,1 år

Andenes Panorama AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andenes Panorama AS - 817628842
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,4 år

Prærien AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prærien AS - 983995845
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Industriveien 3, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 3,9 år

Olympic Andenes Havfiske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olympic Andenes Havfiske AS - 816485592
Hav- og kystfiske
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,1 år
Adm. direktør 2015 2018 2,1 år

AS Andenes Havfiskeselskap

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Andenes Havfiskeselskap - 916611889
Hav- og kystfiske
Havnegata 19b, 8400 Sortland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 2,2 år
Adm. direktør 2000 2017 16 år

Andenes Utbygging AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Andenes Utbygging AS - 997780965
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hamnegata 87, 8480 Andenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2020 8,8 år

Norges Råfisklag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Råfisklag Sa - 938469148
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Kystens Hus Stortorget 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2013 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 279 360 000
Personalkostnader
53 554 000
Lederlønn
0