Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Ordin Erøy

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 108 og med ett samlet driftsresultat på 783. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Usa Ford Parts AS Styrets leder 2017 - Aktiv 2 420 6
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 2 420 6
Aoe Eiendom AS Styrets leder 2017 - Aktiv 645 260
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 645 260
Aoe Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -26
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -26
Rabekk Bil Usa Ford Parts AS Styrets leder 2000** - Aktiv 8 043 543
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 8 043 543

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rabekk Bil AS Styrets leder 2017 - 2018
Rabekk Bil AS Styrets leder 2017 - 2018
Fossnes Grendehus Sa Styre­medlem 2012 - 2014

Rabekk Bil AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rabekk Bil AS - 918976531
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Krapfossveien 4, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1 år
Adm. direktør 2017 2018 1 år

Fossnes Grendehus Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Fossnes Grendehus Sa - 970340076
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skjelfossveien 89, 1827 Hobøl
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2,1 år

Usa Ford Parts AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Usa Ford Parts AS - 918976566
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Krapfossveien 4, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 420 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 639 000
Gjeld
2 459 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 29 21 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 420 2 396 2 602
Driftsresultat 6 -11 -1 595
Resultat før skatt 1 -16 -1 618
Ordinært resultat 1 -16 -1 618
Årsresultat 1 -16 -1 618
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 820 782 968
Sum eiendeler 820 782 968
Sum egenkapital -1 639 -1 640 -1 624
Sum langsiktig gjeld 2 273 2 273 2 295
Sum kortsiktig gjeld 186 149 298

Aoe Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aoe Eiendom AS - 918943366
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Krapfossveien 4, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
645 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 390 000
Egenkapital
-91 000
Gjeld
5 988 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 52 49
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 645 519 513
Driftsresultat 260 211 174
Resultat før skatt 72 14 -52
Ordinært resultat 72 14 -52
Årsresultat 72 14 -52
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 390 5 542 5 693
Sum omløpsmidler 506 533 529
Sum eiendeler 5 897 6 074 6 222
Sum egenkapital -91 -163 -177
Sum langsiktig gjeld 4 290 4 515 4 694
Sum kortsiktig gjeld 1 698 1 723 1 705

Aoe Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aoe Holding AS - 918443126
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Krapfossveien 4, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 6,2 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 525 000
Egenkapital
1 441 000
Gjeld
110 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -21 -18
Resultat før skatt -26 -21 -667
Ordinært resultat -26 -21 -667
Årsresultat -26 -21 -667
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 525 1 525 1 525
Sum omløpsmidler 26 52 73
Sum eiendeler 1 551 1 577 1 598
Sum egenkapital 1 441 1 467 1 488
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 110 110 110

Rabekk Bil Usa Ford Parts AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rabekk Bil Usa Ford Parts AS - 981435672
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Krapfossveien 4, 1597 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 22,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 043 000
Personalkostnader
2 839 000
Lederlønn
268 000
Anleggsmidler
44 000
Egenkapital
194 000
Gjeld
1 618 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 74 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 043 6 910 6 138
Driftsresultat 543 509 -1 140
Resultat før skatt 409 504 -1 277
Ordinært resultat 409 504 -1 277
Årsresultat 409 504 -1 277
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 44 64 69
Sum omløpsmidler 1 768 867 734
Sum eiendeler 1 812 931 803
Sum egenkapital 194 -215 -719
Sum langsiktig gjeld 176 176 176
Sum kortsiktig gjeld 1 442 969 1 345