Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ove Jensen

Rapportdato: 2021-08-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 349 og med ett samlet driftsresultat på 875. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Uvdal Infra AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -20
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -20
Uvdal Vvs AS Styrets leder 2010 - Aktiv 5 996 1 129
B.r.a Rør AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 1 353 -234
Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen Innehaver 2004 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Aco Invest ANS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Uvdal Næringslokaler AS Styre­medlem 2010 - 2011
Uvdal Skisenter AS Styre­medlem 2007 - 2011
Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen Styrets leder 2000** - 2004

Uvdal Infra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Infra AS - 985550875
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Uvdalsvegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-33 000
Gjeld
53 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 56
Driftsresultat -20 -11 -41
Resultat før skatt -20 -11 -41
Ordinært resultat -20 -11 -41
Årsresultat -20 -11 -41
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 19 11 16
Sum eiendeler 19 11 16
Sum egenkapital -33 -13 -2
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 24 18

Uvdal Vvs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Vvs AS - 995503301
Rørleggerarbeid
Ovestad, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 996 000
Personalkostnader
2 048 000
Lederlønn
618 000
Anleggsmidler
859 000
Egenkapital
1 637 000
Gjeld
1 624 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 18 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 87 86 37
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 996 4 779 5 253
Driftsresultat 1 129 875 82
Resultat før skatt 863 653 25
Ordinært resultat 863 653 25
Årsresultat 863 653 25
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 859 911 925
Sum omløpsmidler 2 403 904 1 971
Sum eiendeler 3 261 1 816 2 896
Sum egenkapital 1 637 1 021 577
Sum langsiktig gjeld 235 440 519
Sum kortsiktig gjeld 1 389 355 1 800

B.r.a Rør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) B.r.a Rør AS - 985840938
Rørleggerarbeid
Vestsidevegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 353 000
Personalkostnader
688 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
469 000
Egenkapital
218 000
Gjeld
503 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 0 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 15 13 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 353 1 691 1 546
Driftsresultat -234 -413 149
Resultat før skatt -202 -414 119
Ordinært resultat -202 -414 119
Årsresultat -202 -414 119
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 469 108 150
Sum omløpsmidler 253 803 1 258
Sum eiendeler 721 910 1 409
Sum egenkapital 218 421 835
Sum langsiktig gjeld 282 0 0
Sum kortsiktig gjeld 221 490 574

Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen

Foretaksinfo
(Aktiv) Entreprenør og Rørleggermester Ove Jensen - 970976027
Rørleggerarbeid
Vestsidevegen 956, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

Aco Invest ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aco Invest ANS - 855433532
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,6 år

Uvdal Næringslokaler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Næringslokaler AS - 993301353
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Uvdalsvegen 712, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 427 000
Personalkostnader
-1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 020 000
Egenkapital
5 694 000
Gjeld
975 000
Driftscore
2020 2018
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 10
Totalt 75 70
Resultatregnskap
2020 2018
Driftsinntekter 1 427 802
Driftsresultat 394 140
Resultat før skatt 425 1 064
Ordinært resultat 425 1 064
Årsresultat 425 1 064
Balanseregnskap
2020 2018
Sum anleggsmidler 6 020 2 411
Sum omløpsmidler 649 4 231
Sum eiendeler 6 669 6 641
Sum egenkapital 5 694 5 148
Sum langsiktig gjeld 350 727
Sum kortsiktig gjeld 625 767

Uvdal Skisenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uvdal Skisenter AS - 986260196
Drift av idrettsanlegg
Vestsidevegen 2650, 3632 Uvdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 628 000
Personalkostnader
5 964 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 015 000
Egenkapital
1 632 000
Gjeld
4 728 000
Driftscore
2020 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 4
Totalt 11 13
Resultatregnskap
2020 2018
Driftsinntekter 16 628 10 091
Driftsresultat -954 -1 591
Resultat før skatt -741 -1 138
Ordinært resultat -741 -1 138
Årsresultat -741 -1 138
Balanseregnskap
2020 2018
Sum anleggsmidler 5 015 1 364
Sum omløpsmidler 1 344 5 171
Sum eiendeler 6 360 6 534
Sum egenkapital 1 632 1 610
Sum langsiktig gjeld 1 355 108
Sum kortsiktig gjeld 3 373 4 816