Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Bolstad

Rapportdato: 2021-08-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 972 og med ett samlet driftsresultat på -1 836. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lofoten Park AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
Lofoten Extreme AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -147
Lofoten Panorama AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 852 -1 640
Arctic Circus AS Styrets leder 2011 - Aktiv 120 -49
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 120 -49

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Lofoten Park AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Park AS - 921088981
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Gamle Jarenvei 88, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
-29 000
Gjeld
2 559 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 2 500
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 2 530
Sum egenkapital -29
Sum langsiktig gjeld 2 559
Sum kortsiktig gjeld 0

Lofoten Extreme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Extreme AS - 917035091
Opplevelsesaktiviteter
C/o Petter Bolstad Gamle Jarenvei 90, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
650 000
Egenkapital
-291 000
Gjeld
1 140 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 5
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 25 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 297 225
Driftsresultat -147 20 -146
Resultat før skatt -150 -110 -112
Ordinært resultat -150 -110 -112
Årsresultat -150 -110 -112
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 650 776 932
Sum omløpsmidler 198 209 28
Sum eiendeler 848 985 960
Sum egenkapital -291 -141 -31
Sum langsiktig gjeld 1 133 1 127 0
Sum kortsiktig gjeld 7 0 990

Lofoten Panorama AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lofoten Panorama AS - 915355056
Oppføring av bygninger
C/o Petter Bolstad Gamle Jarenvei 90, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 852 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 992 000
Egenkapital
-8 253 000
Gjeld
28 715 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 15 38 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 852 3 099 1 567
Driftsresultat -1 640 627 -769
Resultat før skatt -3 816 -1 816 -679
Ordinært resultat -3 816 -1 816 -679
Årsresultat -3 816 -1 816 -679
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 992 21 673 20 938
Sum omløpsmidler 471 671 197
Sum eiendeler 20 462 22 344 21 135
Sum egenkapital -8 253 -4 437 -2 621
Sum langsiktig gjeld 28 459 26 595 11 554
Sum kortsiktig gjeld 256 186 12 202

Arctic Circus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Circus AS - 897603322
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Gamle Jarenvei 90, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
288 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
207 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 30 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 120 203 466
Driftsresultat -49 -62 -13
Resultat før skatt -49 -62 -14
Ordinært resultat -49 -62 -14
Årsresultat -49 -62 -14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 288 384 419
Sum omløpsmidler 10 9 48
Sum eiendeler 298 392 467
Sum egenkapital 91 140 203
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207 252 264