Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hans Rasmus Astrup

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 195 144 og med ett samlet driftsresultat på 95 310. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
H R Astrup Skogforvaltning Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styre­medlem 2018 - Aktiv 103 765 91 573
Astrup Fearnley Museet AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 52 123 4 976
AS Meraker Brug Styre­medlem 2016 - Aktiv 33 164 6 301
AS Krokstad Skov Styre­medlem 2008 - Aktiv 673 106

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
H R Astrup Skogforvaltning Styrets leder 2004 - 2019
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styrets leder 2013 - 2018
Astrup Fearnley Museet AS Styrets leder 2000** - 2018
AS Meraker Brug Styrets leder 2000** - 2016
Astrup Fearnley AS Styre­medlem 2014 - 2018
Astrup Fearnley AS Styrets leder 2000** - 2014

H R Astrup Skogforvaltning

Foretaksinfo
(Aktiv) H R Astrup Skogforvaltning - 869528102
Avvirkning
Skjatvet Gård Hølandsveien 355, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2004 2019 14,7 år

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,6 år
Styrets leder 2013 2018 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 765 000
Personalkostnader
1 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 573 720 000
Egenkapital
1 628 947 000
Gjeld
3 124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 52 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 103 765 5 772 0
Driftsresultat 91 573 -6 560 -7 454
Resultat før skatt 91 755 17 717 16 904
Ordinært resultat 91 755 17 717 16 904
Årsresultat 91 755 17 717 16 904
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 573 720 1 514 201 1 504 082
Sum omløpsmidler 58 351 25 904 15 593
Sum eiendeler 1 632 071 1 540 104 1 519 675
Sum egenkapital 1 628 947 1 537 192 1 519 475
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 124 2 912 200

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Styrets leder 2000 2018 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 123 000
Personalkostnader
18 668 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
1 495 000
Egenkapital
12 852 000
Gjeld
4 772 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 14 2 16
Kontantstrøm fra drift 18 1 18
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 34 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 52 123 52 518 62 570
Driftsresultat 4 976 405 7 321
Resultat før skatt 4 967 348 7 190
Ordinært resultat 4 967 348 7 190
Årsresultat 4 967 348 7 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 495 976 448
Sum omløpsmidler 16 130 12 758 12 942
Sum eiendeler 17 625 13 735 13 389
Sum egenkapital 12 852 7 885 7 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 772 5 850 5 853

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,1 år
Styrets leder 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

AS Krokstad Skov

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Krokstad Skov - 930469742
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Skjatvet Gård Hølandsveien 355, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
673 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 000
Egenkapital
2 191 000
Gjeld
784 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 74 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 673 714 498
Driftsresultat 106 230 -14
Resultat før skatt 105 207 19
Ordinært resultat 105 207 19
Årsresultat 105 207 19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 300 300 300
Sum omløpsmidler 2 675 3 117 3 040
Sum eiendeler 2 975 3 417 3 340
Sum egenkapital 2 191 2 362 2 562
Sum langsiktig gjeld 187 235 309
Sum kortsiktig gjeld 597 820 470

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 840 000
Egenkapital
261 510 000
Gjeld
770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 077 5 165 10 847
Driftsresultat -9 964 -10 327 -4 152
Resultat før skatt -5 961 -2 286 287
Ordinært resultat -5 961 -2 286 287
Årsresultat -5 961 -2 286 287
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 840 104 695 112 423
Sum omløpsmidler 147 440 163 166 157 861
Sum eiendeler 262 280 267 861 270 284
Sum egenkapital 261 510 267 470 269 756
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770 391 528

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 886 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -7 -6
Resultat før skatt 530 525 129
Ordinært resultat 530 525 129
Årsresultat 530 525 129
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 739 2 207 1 685
Sum eiendeler 32 891 32 360 31 837
Sum egenkapital 32 886 32 356 31 831
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 4 7

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
28 192 000
Gjeld
2 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 71 40 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 342 -1 530 -8 786
Driftsresultat 2 320 -1 564 -8 822
Resultat før skatt 713 -1 525 -1 428
Ordinært resultat 713 -1 525 -1 428
Årsresultat 713 -1 525 -1 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 1 558
Sum omløpsmidler 29 470 28 134 32 370
Sum eiendeler 31 028 29 692 33 928
Sum egenkapital 28 192 29 692 30 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 837 0 3 698

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,9 år
Styrets leder 2000 2014 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
961 903 000
Personalkostnader
698 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 268 595 000
Egenkapital
1 582 437 000
Gjeld
515 593 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 5
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 10 35 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 961 903 984 268 1 016 062
Driftsresultat -63 648 26 768 29 948
Resultat før skatt -46 273 35 861 12 359
Ordinært resultat -46 273 35 861 12 359
Årsresultat -62 739 14 274 -20 671
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 268 595 1 326 620 1 366 790
Sum omløpsmidler 829 435 1 356 351 1 516 005
Sum eiendeler 2 098 030 2 682 971 2 882 795
Sum egenkapital 1 582 437 1 689 691 1 670 768
Sum langsiktig gjeld 2 126 11 545 14 315
Sum kortsiktig gjeld 513 467 981 735 1 197 712

Stiftelsen Veiene Fra Roma

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Veiene Fra Roma - 989872036
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 6,2 år

Fearnley Offshore Supply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore Supply AS - 991436804
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2019 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 177 000
Personalkostnader
25 695 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 766 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
37 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 84 84 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 58 177 46 489 43 117
Driftsresultat 21 364 14 273 11 320
Resultat før skatt 16 646 10 367 8 063
Ordinært resultat 16 646 10 367 8 063
Årsresultat 16 646 10 367 8 063
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 766 2 017 2 536
Sum omløpsmidler 40 021 27 251 23 070
Sum eiendeler 41 787 29 268 25 606
Sum egenkapital 3 942 3 942 3 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 845 25 326 21 664

Riggtomten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riggtomten AS - 990441057
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Hans Rasmus Astrups Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hans Rasmus Astrups Stiftelse - 977137098
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 8,4 år

Fearnley Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore AS - 884661412
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2019 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 819 000
Personalkostnader
21 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 980 000
Egenkapital
12 233 000
Gjeld
44 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 80 80 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 819 103 982 106 460
Driftsresultat 18 823 47 336 44 435
Resultat før skatt 14 661 35 406 32 639
Ordinært resultat 14 661 35 406 32 639
Årsresultat 14 661 35 406 32 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 980 2 904 3 719
Sum omløpsmidler 54 026 80 779 77 492
Sum eiendeler 57 007 83 683 81 211
Sum egenkapital 12 233 10 850 10 850
Sum langsiktig gjeld 0 37 0
Sum kortsiktig gjeld 44 773 72 796 70 361

Libra Fearnley Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Libra Fearnley Energy AS - 940448573
Skipsmegling
Grev Wedelspl 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 613 000
Egenkapital
6 668 000
Gjeld
28 955 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -664 -3 369 -1 422
Resultat før skatt 286 -5 611 -1 305
Ordinært resultat 286 -5 611 -1 305
Årsresultat 286 -5 611 -1 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 613 15 223 11 270
Sum omløpsmidler 20 010 20 094 15 571
Sum eiendeler 35 623 35 317 26 841
Sum egenkapital 6 668 6 243 10 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 955 29 074 16 834

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 943168164
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,5 år

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2015 14 år

Fearnleys A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys A/S - 943190410
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
239 715 000
Personalkostnader
165 232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 686 000
Egenkapital
20 000 000
Gjeld
157 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 23 11 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 239 715 260 275 223 384
Driftsresultat -7 663 -9 782 -15 321
Resultat før skatt 3 391 1 583 2 763
Ordinært resultat 3 391 1 583 2 763
Årsresultat 3 391 1 583 2 763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 686 29 760 23 411
Sum omløpsmidler 112 677 111 836 97 591
Sum eiendeler 177 362 141 596 121 002
Sum egenkapital 20 000 19 840 18 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 362 121 756 102 502

Astrup Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest AS - 945958960
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,5 år

H R Astrup AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) H R Astrup AS - 940953278
Ikke tilgjengelig
Rådhusg 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Custodia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Custodia AS - 957093280
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Astrup Fearnley Code AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Code AS - 977049520
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 008 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 5 -26
Resultat før skatt 11 12 -13
Ordinært resultat 11 12 -13
Årsresultat 11 12 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 038 1 023 1 025
Sum eiendeler 1 038 1 023 1 025
Sum egenkapital 1 008 1 008 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 15 18