Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hans Rasmus Astrup

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 91 929 og med ett samlet driftsresultat på -13 469. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
H R Astrup Skogforvaltning Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styre­medlem 2018 - Aktiv 5 772 -6 560
Astrup Fearnley Museet AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 52 518 405
AS Meraker Brug Styre­medlem 2016 - Aktiv 29 290 4 354
AS Krokstad Skov Styre­medlem 2008 - Aktiv 714 230

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
H R Astrup Skogforvaltning Styrets leder 2004 - 2019
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styrets leder 2013 - 2018
Astrup Fearnley Museet AS Styrets leder 2000** - 2018
AS Meraker Brug Styrets leder 2000** - 2016
Astrup Fearnley AS Styre­medlem 2014 - 2018
Astrup Fearnley AS Styrets leder 2000** - 2014

H R Astrup Skogforvaltning

Foretaksinfo
(Aktiv) H R Astrup Skogforvaltning - 869528102
Avvirkning
Skjatvet Gård Hølandsveien 355, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2004 2019 14,7 år

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,7 år
Styrets leder 2013 2018 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 772 000
Personalkostnader
1 182 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 514 201 000
Egenkapital
1 537 192 000
Gjeld
2 912 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 772 0 0
Driftsresultat -6 560 -7 454 -3 470
Resultat før skatt 17 717 16 904 22 731
Ordinært resultat 17 717 16 904 22 731
Årsresultat 17 717 16 904 22 731
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 514 201 1 504 082 1 478 044
Sum omløpsmidler 25 904 15 593 24 728
Sum eiendeler 1 540 104 1 519 675 1 502 772
Sum egenkapital 1 537 192 1 519 475 1 502 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 912 200 200

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2000 2018 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
90
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 518 000
Personalkostnader
18 954 000
Lederlønn
1 245 000
Anleggsmidler
976 000
Egenkapital
7 885 000
Gjeld
5 850 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 2 16 0
Kontantstrøm fra drift 1 18 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 34 87 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 518 62 570 40 318
Driftsresultat 405 7 321 -2 245
Resultat før skatt 348 7 190 -2 339
Ordinært resultat 348 7 190 -2 339
Årsresultat 348 7 190 -2 339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 976 448 497
Sum omløpsmidler 12 758 12 942 3 670
Sum eiendeler 13 735 13 389 4 167
Sum egenkapital 7 885 7 537 347
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 850 5 853 3 820

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Styrets leder 2000 2016 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

AS Krokstad Skov

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Krokstad Skov - 930469742
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Skjatvet Gård Hølandsveien 355, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
714 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 000
Egenkapital
2 362 000
Gjeld
1 055 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 33 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 714 498 1 797
Driftsresultat 230 -14 1 645
Resultat før skatt 207 19 1 240
Ordinært resultat 207 19 1 240
Årsresultat 207 19 1 240
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 300 300 314
Sum omløpsmidler 3 117 3 040 3 440
Sum eiendeler 3 417 3 340 3 755
Sum egenkapital 2 362 2 562 2 758
Sum langsiktig gjeld 235 309 388
Sum kortsiktig gjeld 820 470 608

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 165 000
Personalkostnader
857 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 695 000
Egenkapital
267 470 000
Gjeld
391 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 39 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 165 10 847 11 888
Driftsresultat -10 327 -4 152 -3 073
Resultat før skatt -2 286 287 1 419
Ordinært resultat -2 286 287 1 419
Årsresultat -2 286 287 1 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 695 112 423 116 689
Sum omløpsmidler 163 166 157 861 153 649
Sum eiendeler 267 861 270 284 270 338
Sum egenkapital 267 470 269 756 269 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391 528 869

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 356 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -6
Resultat før skatt 525 129 129
Ordinært resultat 525 129 129
Årsresultat 525 129 129
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 207 1 685 1 556
Sum eiendeler 32 360 31 837 31 708
Sum egenkapital 32 356 31 831 31 701
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 7 7

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-1 530 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
29 692 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 40 50 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -1 530 -8 786 47
Driftsresultat -1 564 -8 822 41
Resultat før skatt -1 525 -1 428 3 640
Ordinært resultat -1 525 -1 428 3 640
Årsresultat -1 525 -1 428 3 640
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 579
Sum omløpsmidler 28 134 32 370 35 042
Sum eiendeler 29 692 33 928 35 620
Sum egenkapital 29 692 30 230 34 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 698 1 171

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,9 år
Styrets leder 2000 2014 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
984 268 000
Personalkostnader
629 905 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 326 620 000
Egenkapital
1 689 691 000
Gjeld
993 280 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 4 14
Kontantstrøm fra drift 7 5 18
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 35 27 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 984 268 1 016 062 987 965
Driftsresultat 26 768 29 948 90 394
Resultat før skatt 35 861 12 359 99 150
Ordinært resultat 35 861 12 359 99 150
Årsresultat 14 274 -20 671 71 586
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 326 620 1 366 790 1 401 089
Sum omløpsmidler 1 356 351 1 516 005 1 661 131
Sum eiendeler 2 682 971 2 882 795 3 062 220
Sum egenkapital 1 689 691 1 670 768 1 743 318
Sum langsiktig gjeld 11 545 14 315 9 136
Sum kortsiktig gjeld 981 735 1 197 712 1 309 766

Stiftelsen Veiene Fra Roma

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Veiene Fra Roma - 989872036
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 6,2 år

Fearnley Offshore Supply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore Supply AS - 991436804
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2019 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 177 000
Personalkostnader
25 695 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 766 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
37 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 84 84 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 58 177 46 489 43 117
Driftsresultat 21 364 14 273 11 320
Resultat før skatt 16 646 10 367 8 063
Ordinært resultat 16 646 10 367 8 063
Årsresultat 16 646 10 367 8 063
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 766 2 017 2 536
Sum omløpsmidler 40 021 27 251 23 070
Sum eiendeler 41 787 29 268 25 606
Sum egenkapital 3 942 3 942 3 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 845 25 326 21 664

Riggtomten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riggtomten AS - 990441057
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Hans Rasmus Astrups Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hans Rasmus Astrups Stiftelse - 977137098
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 8,4 år

Fearnley Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore AS - 884661412
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2019 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 819 000
Personalkostnader
21 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 980 000
Egenkapital
12 233 000
Gjeld
44 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 80 80 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 819 103 982 106 460
Driftsresultat 18 823 47 336 44 435
Resultat før skatt 14 661 35 406 32 639
Ordinært resultat 14 661 35 406 32 639
Årsresultat 14 661 35 406 32 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 980 2 904 3 719
Sum omløpsmidler 54 026 80 779 77 492
Sum eiendeler 57 007 83 683 81 211
Sum egenkapital 12 233 10 850 10 850
Sum langsiktig gjeld 0 37 0
Sum kortsiktig gjeld 44 773 72 796 70 361

Libra Fearnley Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Libra Fearnley Energy AS - 940448573
Skipsmegling
Grev Wedelspl 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 613 000
Egenkapital
6 668 000
Gjeld
28 955 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -664 -3 369 -1 422
Resultat før skatt 286 -5 611 -1 305
Ordinært resultat 286 -5 611 -1 305
Årsresultat 286 -5 611 -1 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 613 15 223 11 270
Sum omløpsmidler 20 010 20 094 15 571
Sum eiendeler 35 623 35 317 26 841
Sum egenkapital 6 668 6 243 10 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 955 29 074 16 834

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2015 14 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 943168164
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,5 år

Fearnley Futures AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Futures AS - 977049520
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 008 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 5 -26 -9
Resultat før skatt 12 -13 -7
Ordinært resultat 12 -13 -7
Årsresultat 12 -13 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 023 1 025 1 017
Sum eiendeler 1 023 1 025 1 017
Sum egenkapital 1 008 1 008 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 18 9

Astrup Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest AS - 945958960
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,5 år

Custodia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Custodia AS - 957093280
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Fearnleys A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys A/S - 943190410
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
239 715 000
Personalkostnader
165 232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 686 000
Egenkapital
20 000 000
Gjeld
157 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 23 11 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 239 715 260 275 223 384
Driftsresultat -7 663 -9 782 -15 321
Resultat før skatt 3 391 1 583 2 763
Ordinært resultat 3 391 1 583 2 763
Årsresultat 3 391 1 583 2 763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 686 29 760 23 411
Sum omløpsmidler 112 677 111 836 97 591
Sum eiendeler 177 362 141 596 121 002
Sum egenkapital 20 000 19 840 18 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 362 121 756 102 502

H R Astrup AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) H R Astrup AS - 940953278
Ikke tilgjengelig
Rådhusg 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år