Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Arild Olsen

Rapportdato: 2022-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 105 241 og med ett samlet driftsresultat på -583. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Øra Nærkjøp ANS Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Bjørn Arild Olsen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Lyngen Rock & Reker Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Nord-lenangen Kystreker AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 5 670 -193
Øra Kystreker AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 3 237 -132

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Øra Nærkjøp ANS Adm. direktør 2000** - 2021
Bjørn Arild Olsen Styrets leder 2004 - 2019
Lyngenfjord Kystfiske AS Adm. direktør 2017 - 2019
Lyngen Seafood AS Styrets leder 2013 - 2018
Lyngen Seafood AS Vara­medlem 2000** - 2002
Stella Polaris Norway AS Styre­medlem 2013 - 2016

Øra Nærkjøp ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øra Nærkjøp ANS - 962361374
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Lenangsøyra, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2000 2021 20,8 år

Bjørn Arild Olsen

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørn Arild Olsen - 987637080
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ørveien 17, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,7 år
Styrets leder 2004 2019 14,4 år

Lyngen Rock & Reker

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngen Rock & Reker - 997883284
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Lenangsøyra, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,9 år

Nord-lenangen Kystreker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nord-lenangen Kystreker AS - 919472189
Hav- og kystfiske
Ørveien 18, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 670 000
Personalkostnader
2 999 000
Lederlønn
880 000
Anleggsmidler
4 322 000
Egenkapital
236 000
Gjeld
4 986 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 26 4 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 670 6 055 6 253
Driftsresultat -193 -351 -254
Resultat før skatt -168 -634 -323
Ordinært resultat -168 -634 -323
Årsresultat -168 -634 -323
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 322 4 300 4 796
Sum omløpsmidler 900 86 31
Sum eiendeler 5 222 4 386 4 827
Sum egenkapital 236 -133 501
Sum langsiktig gjeld 4 470 3 799 3 959
Sum kortsiktig gjeld 516 720 367

Øra Kystreker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øra Kystreker AS - 919081708
Hav- og kystfiske
Ørveien 18, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 237 000
Personalkostnader
1 704 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 022 000
Egenkapital
-113 000
Gjeld
5 102 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 18 3 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 26 13 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 237 4 334 4 402
Driftsresultat -132 29 -644
Resultat før skatt -47 -327 -593
Ordinært resultat -47 -327 -593
Årsresultat -47 -327 -593
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 022 3 730 4 282
Sum omløpsmidler 967 206 131
Sum eiendeler 4 989 3 936 4 413
Sum egenkapital -113 -699 -372
Sum langsiktig gjeld 3 968 4 196 4 207
Sum kortsiktig gjeld 1 134 438 578

Lyngenfjord Kystfiske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngenfjord Kystfiske AS - 918658491
Hav- og kystfiske
Ørveien 18, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,9 år
Adm. direktør 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 903 000
Personalkostnader
3 350 000
Lederlønn
80 000
Anleggsmidler
9 299 000
Egenkapital
-2 838 000
Gjeld
12 507 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 9 11 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 903 4 250 0
Driftsresultat -2 119 -1 817 -5
Resultat før skatt -2 338 -1 925 -5
Ordinært resultat -2 338 -1 925 -5
Årsresultat -2 338 -1 925 -5
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 299 9 764 0
Sum omløpsmidler 370 424 225
Sum eiendeler 9 669 10 188 225
Sum egenkapital -2 838 -500 225
Sum langsiktig gjeld 12 015 10 332 0
Sum kortsiktig gjeld 492 357 0

Lyngen Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngen Seafood AS - 946669083
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Lenangsøyra, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,8 år
Styre­medlem 2002 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,1 år
Vara­medlem 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 869 000
Personalkostnader
-60 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 028 000
Egenkapital
10 770 000
Gjeld
5 090 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 68 81 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 869 2 874 1 967
Driftsresultat 1 259 1 966 423
Resultat før skatt 1 053 1 220 304
Ordinært resultat 1 053 1 220 304
Årsresultat 1 053 1 220 304
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 15 028 13 654 10 175
Sum omløpsmidler 832 2 370 2 133
Sum eiendeler 15 861 16 024 12 308
Sum egenkapital 10 770 12 505 11 285
Sum langsiktig gjeld 3 498 2 311 199
Sum kortsiktig gjeld 1 592 1 208 824

Lyngen Reker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyngen Reker AS - 992121211
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Ørveien 18, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 14,1 år
Adm. direktør 2008 2019 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
86 556 000
Personalkostnader
11 083 000
Lederlønn
960 000
Anleggsmidler
7 580 000
Egenkapital
4 541 000
Gjeld
8 747 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 2 4 2
Kontantstrøm fra drift 0 3 1
Rentedekningsgrad 2 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 27 54 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 86 556 83 655 61 475
Driftsresultat 663 2 346 603
Resultat før skatt -1 320 1 738 345
Ordinært resultat -1 320 1 738 345
Årsresultat -1 320 1 738 345
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 580 8 118 2 480
Sum omløpsmidler 5 708 6 335 4 751
Sum eiendeler 13 288 14 453 7 231
Sum egenkapital 4 541 6 494 4 756
Sum langsiktig gjeld 3 969 2 469 0
Sum kortsiktig gjeld 4 778 5 489 2 475

Bao Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bao Holding AS - 991341005
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lenangsøyra, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,6 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 006 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
862 000
Egenkapital
1 459 000
Gjeld
678 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 87 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 006 86 200
Driftsresultat -61 48 192
Resultat før skatt 672 381 148
Ordinært resultat 672 381 148
Årsresultat 672 381 148
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 862 492 525
Sum omløpsmidler 1 277 1 037 437
Sum eiendeler 2 138 1 529 962
Sum egenkapital 1 459 787 407
Sum langsiktig gjeld 584 568 493
Sum kortsiktig gjeld 94 174 62

Stella Polaris Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stella Polaris Norway AS - 986864008
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Stortorget 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
357 820 000
Personalkostnader
7 195 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
111 000
Egenkapital
12 632 000
Gjeld
41 853 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 2 2
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 32 47 35
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 357 820 477 220 374 731
Driftsresultat -634 1 641 1 546
Resultat før skatt -369 1 825 1 099
Ordinært resultat -369 1 825 1 099
Årsresultat -369 1 825 1 099
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 111 154 1 256
Sum omløpsmidler 54 375 44 928 76 613
Sum eiendeler 54 486 45 081 77 869
Sum egenkapital 12 632 13 709 7 824
Sum langsiktig gjeld 172 472 0
Sum kortsiktig gjeld 41 681 30 900 70 046

Royal Greenland Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Royal Greenland Norway AS - 983035167
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Trollåsveien 4, 1414 Trollåsen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2006 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
136 697 000
Personalkostnader
1 757 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 032 000
Egenkapital
12 282 000
Gjeld
10 467 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 1 1
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 59 42 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 136 697 193 027 207 501
Driftsresultat 1 700 2 404 2 584
Resultat før skatt 2 111 1 369 1 666
Ordinært resultat 2 111 1 369 1 666
Årsresultat 2 111 1 369 1 666
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 032 3 617 4 201
Sum omløpsmidler 19 717 31 869 28 318
Sum eiendeler 22 750 35 486 32 519
Sum egenkapital 12 282 10 172 8 802
Sum langsiktig gjeld 218 277 321
Sum kortsiktig gjeld 10 249 25 037 23 396

Uniprawns Skjervøy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Uniprawns Skjervøy AS - 957367682
Ikke tilgjengelig
Strandveien 4, 9180 Skjervøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,4 år

Torsvågfangst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torsvågfangst AS - 976476689
Ikke tilgjengelig
Søndre Tollbug 15, 9258 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Uniprawns Nordlenangen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Uniprawns Nordlenangen AS - 951031844
Ikke tilgjengelig
, 9068 Nord-lenangen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 6 år

Silver Herring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Silver Herring AS - 941835562
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Bekkjarviksundet, 5397 Bekkjarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,3 år

Øra Havfiske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øra Havfiske AS - 974461609
Ikke tilgjengelig
Lenangsøyra, 9064 Svensby
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Uniprawns Sea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Uniprawns Sea AS - 935904722
Ikke tilgjengelig
Skipperg 41, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år