Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Siri Merete Kalvatn

Rapportdato: 2020-02-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 423 425 og med ett samlet driftsresultat på 40 566. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Siri M Kalvatn Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Grønneviken AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 40 335 2 718
Misjonsalliansen Styre­medlem 2018 - Aktiv 323 578 32 476
Knif Regnskap AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 59 496 5 371
Zafran AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 16 1
- Styrets leder 2009 - Aktiv 16 1

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Siri M Kalvatn Styrets leder 2000** - 2019
Goodtech ASA Vara­medlem 2016 - 2018
Goodtech ASA Vara­medlem 2016 - 2018
Knif AS Styrets leder 2015 - 2019
Techyard AS Styre­medlem 2015 - 2016
Watoto Norge Styre­medlem 2013 - 2016
Glocal Aid Styrets leder 2012 - 2017

Siri M Kalvatn

Foretaksinfo
(Aktiv) Siri M Kalvatn - 976916506
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Grønnestølsbakken 27, 5073 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Grønneviken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønneviken AS - 951178357
Varig tilrettelagt arbeid
Damsgårdsveien 227, 5160 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 335 000
Personalkostnader
23 408 000
Lederlønn
1 027 000
Anleggsmidler
1 229 000
Egenkapital
19 194 000
Gjeld
4 709 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 70 77 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 335 36 191 33 522
Driftsresultat 2 718 2 607 -642
Resultat før skatt 2 829 2 711 -531
Ordinært resultat 2 829 2 711 -531
Årsresultat 2 829 2 711 -531
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 229 1 429 1 788
Sum omløpsmidler 22 674 20 295 17 689
Sum eiendeler 23 902 21 725 19 477
Sum egenkapital 19 194 16 365 13 654
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 709 5 360 5 823

Misjonsalliansen

Foretaksinfo
(Aktiv) Misjonsalliansen - 938419264
Religiøse organisasjoner
Sven Bruns gate 9, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
323 578 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
969 000
Anleggsmidler
372 883 000
Egenkapital
226 914 000
Gjeld
806 123 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 16 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 64 57 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 323 578 310 307 341 815
Driftsresultat 32 476 24 434 -20 716
Resultat før skatt 33 230 25 303 -19 797
Ordinært resultat 33 230 25 303 -19 797
Årsresultat 33 230 25 303 -19 797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 372 883 728 927 760 025
Sum omløpsmidler 660 153 202 846 290 637
Sum eiendeler 1 033 037 931 774 1 050 662
Sum egenkapital 226 914 186 289 167 744
Sum langsiktig gjeld 477 208 692 215 822 728
Sum kortsiktig gjeld 328 915 53 270 60 190

Knif Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knif Regnskap AS - 974476495
Regnskap og bokføring
Bergtoras vei 120, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
94
Styremedlemmer
0
Omsetning
59 496 000
Personalkostnader
44 906 000
Lederlønn
940 000
Anleggsmidler
3 093 000
Egenkapital
8 437 000
Gjeld
14 977 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 16
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 73 73 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 59 496 49 057 43 260
Driftsresultat 5 371 4 433 4 710
Resultat før skatt 3 426 3 417 3 561
Ordinært resultat 3 426 3 417 3 561
Årsresultat 3 426 3 417 3 561
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 093 1 129 488
Sum omløpsmidler 20 321 17 274 14 753
Sum eiendeler 23 414 18 404 15 241
Sum egenkapital 8 437 6 612 4 895
Sum langsiktig gjeld 50 18 0
Sum kortsiktig gjeld 14 927 11 774 10 346

Zafran AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zafran AS - 986936424
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Indre Steinsvik 4, 5237 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,2 år
Styrets leder 2009 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 000
Gjeld
77 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 12 20 0
Kontantstrøm fra drift 10 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 32 67 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 27 59
Driftsresultat 1 8 -10
Resultat før skatt 1 8 -10
Ordinært resultat 1 8 -10
Årsresultat 1 8 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 76 75 73
Sum eiendeler 76 75 73
Sum egenkapital -1 -1 -1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77 77 75

Goodtech ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Goodtech ASA - 914769922
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
569 125 000
Personalkostnader
256 986 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
230 201 000
Egenkapital
233 293 000
Gjeld
218 381 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 10 13 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 569 125 688 678 704 244
Driftsresultat -54 000 -8 469 -59 158
Resultat før skatt -61 739 -14 761 -61 196
Ordinært resultat -61 739 -14 761 -61 196
Årsresultat -61 739 -15 415 -25 574
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 230 201 252 368 254 825
Sum omløpsmidler 221 474 267 232 329 551
Sum eiendeler 451 675 519 600 584 376
Sum egenkapital 233 293 297 821 308 628
Sum langsiktig gjeld 18 957 17 463 18 502
Sum kortsiktig gjeld 199 424 204 316 257 247

Kirkens Sos i Bjørgvin

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kirkens Sos i Bjørgvin - 971352221
Andre sosialtjenester uten botilbud
Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,7 år

Knif AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Knif AS - 980404706
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Storgata 33, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
91 630 000
Personalkostnader
57 617 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 732 000
Egenkapital
61 895 000
Gjeld
26 156 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 12 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 66 66 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 91 630 77 209 60 345
Driftsresultat 5 299 2 431 4 731
Resultat før skatt 6 222 7 350 9 214
Ordinært resultat 6 222 7 350 9 214
Årsresultat 6 414 8 259 9 567
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 41 732 41 678 39 036
Sum omløpsmidler 46 319 37 184 37 296
Sum eiendeler 88 051 78 862 76 332
Sum egenkapital 61 895 55 788 49 480
Sum langsiktig gjeld 561 592 1 031
Sum kortsiktig gjeld 25 595 22 483 25 821

Techyard AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Techyard AS - 914802091
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Øyrane 12, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 134 000
Personalkostnader
271 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
186 000
Egenkapital
611 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 87 5 3
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 134 588 432
Driftsresultat 333 -177 -706
Resultat før skatt 333 -177 -751
Ordinært resultat 333 -177 -751
Årsresultat 333 -177 -751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 186 331 401
Sum omløpsmidler 450 388 605
Sum eiendeler 636 719 1 006
Sum egenkapital 611 279 -1 257
Sum langsiktig gjeld 0 0 865
Sum kortsiktig gjeld 25 440 1 398

Watoto Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Watoto Norge - 994172166
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Langgata 97, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 308 000
Personalkostnader
1 162 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
306 000
Gjeld
891 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 13 13 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 308 10 364 9 748
Driftsresultat -133 -189 212
Resultat før skatt -129 -190 231
Ordinært resultat -129 -190 231
Årsresultat -129 -190 231
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 197 1 604 2 167
Sum eiendeler 1 197 1 604 2 167
Sum egenkapital 306 434 624
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 891 1 170 1 543

Glocal Aid

Foretaksinfo
(Aktiv) Glocal Aid - 998527546
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Bjørnsons gate 28, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 4,8 år