Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ove Rondestveit

Rapportdato: 2020-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 83 167 og med ett samlet driftsresultat på 3 182. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cof Service AS Styrets leder 2018 - Aktiv 11 745 -1 033
Nyhavn Eiendom AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 086 258
Watne Bygg AS Vara­medlem 2014 - Aktiv 1 282 -199
7fjell Entreprenør AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 69 054 4 167
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 69 054 4 167
Rondes AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -11
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bekkjakrokane Borettslag Styrets leder 2000** - 2003

Cof Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cof Service AS - 915271286
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Åsane Senter 39, 5116 Ulset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 745 000
Personalkostnader
4 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 000
Egenkapital
-784 000
Gjeld
1 888 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 3 3
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 17 43 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 745 12 291 12 148
Driftsresultat -1 033 233 196
Resultat før skatt -1 038 168 147
Ordinært resultat -1 038 168 147
Årsresultat -1 038 168 147
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 102 161
Sum omløpsmidler 1 072 3 745 3 096
Sum eiendeler 1 104 3 847 3 256
Sum egenkapital -784 654 486
Sum langsiktig gjeld 0 0 3
Sum kortsiktig gjeld 1 888 3 192 2 767

Nyhavn Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nyhavn Eiendom AS - 988030856
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nyhavn 4, 5042 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 086 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 257 000
Egenkapital
321 000
Gjeld
12 001 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 57 15 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 086 965 954
Driftsresultat 258 -133 -654
Resultat før skatt -104 -396 -773
Ordinært resultat -104 -396 -773
Årsresultat -104 -396 -773
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 257 9 461 9 569
Sum omløpsmidler 3 065 528 1 693
Sum eiendeler 12 322 9 989 11 262
Sum egenkapital 321 424 820
Sum langsiktig gjeld 11 580 9 377 9 519
Sum kortsiktig gjeld 421 188 924

Watne Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Watne Bygg AS - 914374618
Oppføring av bygninger
Hylkjeneset 20, 5109 Hylkje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 282 000
Personalkostnader
591 000
Lederlønn
588 000
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
641 000
Gjeld
112 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 93 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 282 1 098 576
Driftsresultat -199 524 332
Resultat før skatt -199 398 230
Ordinært resultat -199 398 230
Årsresultat -199 398 230
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 11 14
Sum omløpsmidler 744 952 548
Sum eiendeler 753 963 562
Sum egenkapital 641 840 442
Sum langsiktig gjeld 0 0 21
Sum kortsiktig gjeld 112 123 100

7fjell Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7fjell Entreprenør AS - 912102262
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Åsane Senter 39, 5116 Ulset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
69 054 000
Personalkostnader
6 600 000
Lederlønn
975 000
Anleggsmidler
2 756 000
Egenkapital
9 718 000
Gjeld
23 539 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 3 10
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 2 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 2 12
Kontantstrøm fra drift 7 1 7
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 61 38 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 69 054 57 142 35 354
Driftsresultat 4 167 431 2 065
Resultat før skatt 3 126 223 1 423
Ordinært resultat 3 126 223 1 423
Årsresultat 3 126 223 1 423
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 756 1 307 192
Sum omløpsmidler 30 501 12 463 14 588
Sum eiendeler 33 258 13 770 14 780
Sum egenkapital 9 718 6 593 6 370
Sum langsiktig gjeld 525 23 29
Sum kortsiktig gjeld 23 014 7 154 8 382

Rondes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rondes AS - 912716724
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Myrdalskogen 2, 5118 Ulset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
320 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
338 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 0 0 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -10 -5
Resultat før skatt -11 -10 -5
Ordinært resultat -11 -10 -5
Årsresultat -11 -10 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 320 320 45
Sum omløpsmidler 43 54 54
Sum eiendeler 363 374 99
Sum egenkapital 26 37 47
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338 338 53

Bekkjakrokane Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Bekkjakrokane Borettslag - 953207192
Borettslag
C/o Vestbo Bbl Strandgaten 196, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 035 000
Personalkostnader
348 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 531 000
Egenkapital
-1 149 000
Gjeld
50 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 15 5 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 035 7 805 7 785
Driftsresultat -1 397 -7 108 1 743
Resultat før skatt -2 050 -7 774 1 100
Ordinært resultat -2 050 -7 774 1 100
Årsresultat -2 050 -7 774 1 100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 531 42 538 37 815
Sum omløpsmidler 6 747 153 1 811
Sum eiendeler 49 278 42 690 39 626
Sum egenkapital -1 149 902 810
Sum langsiktig gjeld 49 823 36 697 38 516
Sum kortsiktig gjeld 603 5 091 301