Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inger Lise Røsberg

Rapportdato: 2020-01-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 211 og med ett samlet driftsresultat på -1 024. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Leirbotn Eiendom AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 270 -35
Leirbotn Transport AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 3 549 -1 019
Design Røsberg AS Styrets leder 2009 - Aktiv 392 30
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 392 30

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Design & Dekor AS Styrets leder 2003 - 2004

Leirbotn Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leirbotn Eiendom AS - 997771036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kviby, 9519 Kviby
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
270 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 906 000
Egenkapital
-500 000
Gjeld
2 586 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 3 6 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 270 179 160
Driftsresultat -35 -57 -60
Resultat før skatt -127 -105 -105
Ordinært resultat -127 -105 -105
Årsresultat -127 -105 -105
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 906 1 962 2 068
Sum omløpsmidler 180 128 43
Sum eiendeler 2 085 2 090 2 110
Sum egenkapital -500 -373 -268
Sum langsiktig gjeld 1 475 1 429 1 506
Sum kortsiktig gjeld 1 111 1 033 873

Leirbotn Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leirbotn Transport AS - 980701360
Godstransport på vei
Hesjebakken 10, 9519 Kviby
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 549 000
Personalkostnader
1 220 000
Lederlønn
322 000
Anleggsmidler
387 000
Egenkapital
-180 000
Gjeld
921 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 5
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 13 18 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 549 5 658 6 820
Driftsresultat -1 019 -207 -78
Resultat før skatt -885 -87 9
Ordinært resultat -885 -87 9
Årsresultat -885 -87 9
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 387 902 1 206
Sum omløpsmidler 354 734 1 136
Sum eiendeler 741 1 635 2 342
Sum egenkapital -180 705 792
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921 931 1 550

Design Røsberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Design Røsberg AS - 993560278
Produksjon av annet yttertøy
Altaveien 172a, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
392 000
Personalkostnader
100 000
Lederlønn
100 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-68 000
Gjeld
191 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 8
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 7 0 14
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 56 10 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 392 395 417
Driftsresultat 30 -61 40
Resultat før skatt 21 -65 37
Ordinært resultat 21 -65 37
Årsresultat 21 -65 37
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 123 70 151
Sum eiendeler 123 70 151
Sum egenkapital -68 -89 -24
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191 158 175

Design & Dekor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Design & Dekor AS - 985249059
Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet
Altaveien 172, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 1 år