Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stian Sørli

Rapportdato: 2020-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 28 748 og med ett samlet driftsresultat på 1 922. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arctic Entreprenør AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 28 748 1 922
- Styre­medlem 2018 - Aktiv 28 748 1 922
Lakselvdalen Holding AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Sørli Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Arctic Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Entreprenør AS - 993825743
Oppføring av bygninger
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 748 000
Personalkostnader
9 488 000
Lederlønn
13 000
Anleggsmidler
1 270 000
Egenkapital
2 318 000
Gjeld
7 999 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 5 3
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 71 54 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 748 28 991 13 720
Driftsresultat 1 922 1 042 209
Resultat før skatt 1 360 580 87
Ordinært resultat 1 360 580 87
Årsresultat 1 360 580 87
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 270 933 348
Sum omløpsmidler 9 047 6 748 8 931
Sum eiendeler 10 317 7 681 9 279
Sum egenkapital 2 318 1 332 752
Sum langsiktig gjeld 2 789 2 786 2 536
Sum kortsiktig gjeld 5 210 3 562 5 991

Lakselvdalen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lakselvdalen Holding AS - 924490985
Uoppgitt
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 739 000
Egenkapital
716 000
Gjeld
1 729 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 6
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 7
Ordinært resultat 7
Årsresultat 7
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 739
Sum omløpsmidler 706
Sum eiendeler 2 445
Sum egenkapital 716
Sum langsiktig gjeld 1 138
Sum kortsiktig gjeld 591

Sørli Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørli Holding AS - 922699704
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nedre Smørstad, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,3 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
306 000
Egenkapital
19 000
Gjeld
315 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 306
Sum omløpsmidler 28
Sum eiendeler 334
Sum egenkapital 19
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 315