Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Margunn Serigstad Dahle

Rapportdato: 2019-06-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 237 782 og med ett samlet driftsresultat på 6 336. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nla Høgskolen AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 216 143 6 100
Damaris Norge AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 558 -48
Iko-forlaget AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 20 081 284

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fjelltun Bibelskole AS Nestleder styre 2013 - 2017
Fjelltun Bibelskole AS Styre­medlem 2011 - 2013
Lunde Forlag AS Styrets leder 2006 - 2009
Lunde Forlag AS Nestleder styre 2000** - 2006
Bokklubben Perspektiv AS Nestleder styre 2003 - 2006
Bokklubben Perspektiv AS Nestleder styre 2003 - 2006

Nla Høgskolen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nla Høgskolen AS - 995189186
Undervisning ved andre høgskoler
Amalie Skramsvei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
275
Styremedlemmer
0
Omsetning
216 143 000
Personalkostnader
141 812 000
Lederlønn
829 000
Anleggsmidler
12 896 000
Egenkapital
20 099 000
Gjeld
42 852 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 55 58 41
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 216 143 204 126 192 123
Driftsresultat 6 100 5 863 1 517
Resultat før skatt 6 456 5 869 2 028
Ordinært resultat 6 456 5 869 2 028
Årsresultat 6 456 5 869 2 028
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 896 10 503 9 460
Sum omløpsmidler 50 054 34 888 33 666
Sum eiendeler 62 950 45 392 43 126
Sum egenkapital 20 099 13 643 7 773
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 852 31 749 35 353

Damaris Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damaris Norge AS - 992532343
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Bergtoras vei 74, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 558 000
Personalkostnader
915 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
147 000
Gjeld
216 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 15 15 82
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 558 1 375 1 432
Driftsresultat -48 -25 147
Resultat før skatt -47 -22 150
Ordinært resultat -47 -22 150
Årsresultat -47 -22 150
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 364 519 535
Sum eiendeler 364 519 535
Sum egenkapital 147 194 217
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216 325 319

Iko-forlaget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iko-forlaget AS - 912948609
Utgivelse av bøker
Colletts gate 43, 0456 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 081 000
Personalkostnader
6 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
152 000
Egenkapital
9 519 000
Gjeld
3 989 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 41 57 53
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 081 20 794 21 022
Driftsresultat 284 748 582
Resultat før skatt 176 598 540
Ordinært resultat 176 598 540
Årsresultat 176 598 540
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 152 432 766
Sum omløpsmidler 13 356 12 850 11 625
Sum eiendeler 13 508 13 282 12 391
Sum egenkapital 9 519 9 344 8 745
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 989 3 939 3 646

Fjelltun Bibelskole AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fjelltun Bibelskole AS - 888982892
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Gulaksveien 4, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2017 3,1 år
Styre­medlem 2011 2013 2 år

Lunde Forlag AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lunde Forlag AS - 974501252
Utgivelse av bøker
Sinsenveien 25, 0572 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3 år
Nestleder styre 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 802 000
Personalkostnader
3 941 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
609 000
Egenkapital
2 082 000
Gjeld
4 285 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 2 0 8
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 4 0 2
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 23 11 29
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 802 11 475 13 237
Driftsresultat 32 -787 565
Resultat før skatt 13 -793 -299
Ordinært resultat 13 -793 -299
Årsresultat 13 -793 -299
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 609 617 625
Sum omløpsmidler 5 759 5 321 6 547
Sum eiendeler 6 367 5 938 7 172
Sum egenkapital 2 082 2 070 2 863
Sum langsiktig gjeld 500 500 500
Sum kortsiktig gjeld 3 785 3 368 3 809

Bokklubben Perspektiv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bokklubben Perspektiv AS - 939340998
Ikke tilgjengelig
Sinsenv 25, 0572 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2003 2006 2,9 år
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år