Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Jahren

Rapportdato: 2021-08-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 420 903 og med ett samlet driftsresultat på 42 945. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 27.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forusakutten AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 55 866 -111
Lhl Omsorg AS Styrets leder 2020 - Aktiv 88 421 -470
Stiftelsen Lhl-fondet Styrets leder 2020 - Aktiv -30 -199
Lhl Gardermoen Drift AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 77 325 18 547
Lhl Eiendom AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 128 336 -818

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nimi AS Styrets leder 2021 - 2021
Nimi AS Adm. direktør 2021 - 2021
Nimi AS Styre­medlem 2017 - 2017
Lhl-sykehuset Vestfold AS Styre­medlem 2017 - 2019
Vertikal Helseassistanse AS Styrets leder 2016 - 2020
Lhl Astma og Allergi AS Styrets leder 2015 - 2019
Lhl Hjerneslag AS Styrets leder 2015 - 2019

Forusakutten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forusakutten AS - 991811869
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 866 000
Personalkostnader
33 687 000
Lederlønn
891 000
Anleggsmidler
9 161 000
Egenkapital
3 373 000
Gjeld
14 337 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 22 41 46
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 55 866 50 229 58 889
Driftsresultat -111 550 1 444
Resultat før skatt -439 498 1 288
Ordinært resultat -439 498 1 288
Årsresultat -439 498 1 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 161 9 497 8 678
Sum omløpsmidler 8 549 10 526 10 403
Sum eiendeler 17 710 20 023 19 081
Sum egenkapital 3 373 3 812 3 314
Sum langsiktig gjeld 4 586 5 332 6 189
Sum kortsiktig gjeld 9 751 10 879 9 578

Lhl Omsorg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhl Omsorg AS - 916911793
Somatiske sykehjem
Colletts gate 52b, 0456 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
274
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 421 000
Personalkostnader
72 402 000
Lederlønn
789 000
Anleggsmidler
3 024 000
Egenkapital
-490 000
Gjeld
14 370 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 12 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 88 421 0 0
Driftsresultat -470 -10 -11
Resultat før skatt -489 -10 -11
Ordinært resultat -489 -10 -11
Årsresultat -489 -10 -11
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 024 0 0
Sum omløpsmidler 10 856 15 9
Sum eiendeler 13 880 15 9
Sum egenkapital -490 -1 9
Sum langsiktig gjeld 254 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 116 16 0

Stiftelsen Lhl-fondet

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Lhl-fondet - 916028520
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vitaminveien 1a, 0485 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-30 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 629 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 12 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -30 0 132
Driftsresultat -199 -14 100
Resultat før skatt -173 77 156
Ordinært resultat -173 77 156
Årsresultat -173 77 156
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 629 10 801 10 725
Sum eiendeler 10 629 10 801 10 725
Sum egenkapital 10 629 10 801 10 725
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Lhl Gardermoen Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhl Gardermoen Drift AS - 915647014
Somatiske spesialsykehus
Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
75
Styremedlemmer
0
Omsetning
77 325 000
Personalkostnader
25 646 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
335 837 000
Egenkapital
-35 837 000
Gjeld
374 809 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 57 50 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 77 325 75 733 55 780
Driftsresultat 18 547 13 421 -8 160
Resultat før skatt -3 030 -6 398 -26 429
Ordinært resultat -3 030 -6 398 -26 429
Årsresultat -3 030 -6 398 -26 429
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 335 837 350 972 365 712
Sum omløpsmidler 3 135 7 388 10 730
Sum eiendeler 338 972 358 360 376 442
Sum egenkapital -35 837 -32 807 -26 409
Sum langsiktig gjeld 348 630 347 597 379 224
Sum kortsiktig gjeld 26 179 43 570 23 627

Lhl Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhl Eiendom AS - 911561050
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 336 000
Personalkostnader
2 220 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
187 000
Egenkapital
1 742 000
Gjeld
17 906 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 6 8
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 6 40 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 128 336 122 791 117 240
Driftsresultat -818 2 864 2 289
Resultat før skatt -780 1 318 1 190
Ordinært resultat -780 1 318 1 190
Årsresultat -780 1 318 1 190
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 187 347 491
Sum omløpsmidler 19 460 16 572 10 122
Sum eiendeler 19 647 16 919 10 613
Sum egenkapital 1 742 2 522 1 203
Sum langsiktig gjeld 67 264 34
Sum kortsiktig gjeld 17 839 14 133 9 376

Helseassistanse Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helseassistanse Holding AS - 916730616
Somatiske spesialsykehus
Storgata 33, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
520 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -239 -236 -229
Resultat før skatt -238 -88 895 -10 140
Ordinært resultat -238 -88 895 -10 140
Årsresultat -238 -88 895 -10 140
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 395 653
Sum omløpsmidler 520 758 28 843
Sum eiendeler 520 758 424 496
Sum egenkapital 520 758 -41 709
Sum langsiktig gjeld 0 0 400 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 66 205

Lhls Støttefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhls Støttefond - 997848926
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vitaminveien 1a, 0485 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 304 000
Gjeld
121 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 30 36 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -106 -52 -114
Resultat før skatt 48 147 -172
Ordinært resultat 48 147 -172
Årsresultat 48 147 -172
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 425 2 278 2 109
Sum eiendeler 2 425 2 278 2 109
Sum egenkapital 2 304 2 256 2 109
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121 22 0

Lhls Lungefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhls Lungefond - 997848934
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vitaminveien 1a, 0485 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 051 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
20 272 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 57 62 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 051 1 228 61
Driftsresultat 1 019 1 200 39
Resultat før skatt 2 103 2 608 -345
Ordinært resultat 2 103 2 608 -345
Årsresultat 2 103 2 608 -345
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 20 272 18 169 15 561
Sum eiendeler 20 272 18 169 15 561
Sum egenkapital 20 272 18 169 15 561
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Lhls Hjertefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhls Hjertefond - 997848950
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Vitaminveien 1a, 0485 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 831 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 712 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 38 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 831 1 466 62
Driftsresultat 3 130 -110 40
Resultat før skatt 4 335 1 466 -354
Ordinært resultat 4 335 1 466 -354
Årsresultat 4 335 1 466 -354
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 23 712 19 376 17 910
Sum eiendeler 23 712 19 376 17 910
Sum egenkapital 23 712 19 376 17 910
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke

Foretaksinfo
(Aktiv) Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke - 940190738
Somatiske spesialsykehus
Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
305
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 066 103 000
Personalkostnader
553 565 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 832 205 000
Egenkapital
102 808 000
Gjeld
1 979 852 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 28 40 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 066 103 1 191 368 1 138 674
Driftsresultat 22 192 13 117 -213 807
Resultat før skatt -90 345 -28 623 -322 400
Ordinært resultat -90 345 -28 623 -322 400
Årsresultat -76 208 -26 392 -320 721
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 832 205 1 822 626 2 339 470
Sum omløpsmidler 250 455 233 742 265 390
Sum eiendeler 2 082 660 2 056 368 2 604 860
Sum egenkapital 102 808 193 141 221 730
Sum langsiktig gjeld 1 761 977 1 567 163 1 986 765
Sum kortsiktig gjeld 217 875 296 064 396 364

1 Mai Foreningen

Foretaksinfo
(Aktiv) 1 Mai Foreningen - 981636988
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Youngstorget 2 A, 0028 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 Aktiv 15,1 år

Proqument DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Proqument DA - 989901982
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Fagertunbakken 11, 2750 Gran
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,1 år

Nimi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nimi AS - 999238351
Alminnelige somatiske sykehus
Sognsveien 75d, 0855 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 2021 < 1 år
Adm. direktør 2021 2021 < 1 år
Styre­medlem 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
68
Styremedlemmer
0
Omsetning
66 547 000
Personalkostnader
46 324 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 203 000
Egenkapital
-8 217 000
Gjeld
31 308 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 13 13 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 66 547 77 361 74 254
Driftsresultat -2 974 -7 658 -8 169
Resultat før skatt -3 947 -8 814 -12 213
Ordinært resultat -3 947 -8 814 -12 213
Årsresultat -3 947 -8 814 -12 213
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 17 203 13 785 18 894
Sum omløpsmidler 5 888 9 129 10 544
Sum eiendeler 23 091 22 914 29 437
Sum egenkapital -8 217 -4 270 -6 456
Sum langsiktig gjeld 160 826 12 162
Sum kortsiktig gjeld 31 148 26 358 23 732

Lhl-sykehuset Vestfold AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhl-sykehuset Vestfold AS - 919028513
Allmenn legetjeneste
Harald Pedersens gate 9, 3182 Horten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 527 000
Personalkostnader
14 454 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 453 000
Egenkapital
-7 940 000
Gjeld
22 692 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 10 8 5
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 527 15 906 11 419
Driftsresultat -4 341 -2 287 -2 686
Resultat før skatt -5 037 -2 623 -3 530
Ordinært resultat -5 037 -2 623 -3 530
Årsresultat -5 037 -2 623 -3 530
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 453 11 530 10 846
Sum omløpsmidler 3 298 2 584 1 979
Sum eiendeler 14 752 14 114 12 825
Sum egenkapital -7 940 -2 903 -279
Sum langsiktig gjeld 3 429 4 475 8 289
Sum kortsiktig gjeld 19 263 12 542 4 815

Vertikal Helseassistanse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vertikal Helseassistanse AS - 979429096
Annen forebyggende helsetjeneste
Drammensveien 264, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
99
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 214 000
Personalkostnader
74 174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 484 000
Egenkapital
13 986 000
Gjeld
48 460 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 12 14 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 7
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 72 59 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 127 214 124 391 115 997
Driftsresultat 6 542 10 561 7 041
Resultat før skatt 5 085 5 666 2 536
Ordinært resultat 5 085 5 666 2 536
Årsresultat 5 085 5 666 2 536
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 484 8 458 8 182
Sum omløpsmidler 57 963 82 813 81 869
Sum eiendeler 62 447 91 271 90 051
Sum egenkapital 13 986 8 902 12 389
Sum langsiktig gjeld 30 000 30 000 30 000
Sum kortsiktig gjeld 18 460 52 369 47 662

Lhl Astma og Allergi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lhl Astma og Allergi AS - 916107595
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 33, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 3,2 år

Lhl Hjerneslag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lhl Hjerneslag AS - 916107587
Sosiale velferdsorganisasjoner
Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 3,2 år

Lhl Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lhl Holding AS - 884929652
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandakerveien 99, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,8 år
Styrets leder 2012 2014 2,6 år
Adm. direktør 2009 2012 2,9 år

Lhls Internasjonale Tuberkulosestiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhls Internasjonale Tuberkulosestiftelse - 999281931
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Schweigaards gate 34a, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2015 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 116 000
Personalkostnader
5 740 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
13 219 000
Gjeld
5 448 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 15 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 27 116 28 098 25 324
Driftsresultat 292 -796 -2 230
Resultat før skatt 292 -796 -2 230
Ordinært resultat 292 -796 -2 230
Årsresultat 292 -796 -2 230
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 667 14 645 17 446
Sum eiendeler 18 667 14 645 17 446
Sum egenkapital 13 219 12 927 13 723
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 448 1 718 3 723

Stiftelsen Atlas-alliansen

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Atlas-alliansen - 971281669
Andre sosialtjenester uten botilbud
Storgata 33 A, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2015 3 år
Styre­medlem 2008 2012 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 174 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 648 000
Gjeld
60 782 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 29 33 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 71 174 63 089 63 715
Driftsresultat 196 205 -24
Resultat før skatt 196 208 -22
Ordinært resultat 196 208 -22
Årsresultat 196 208 -22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 62 430 6 952 5 355
Sum eiendeler 62 430 6 952 5 355
Sum egenkapital 1 648 1 452 1 245
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 782 5 500 4 110

Krokeide Videregående Skole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Krokeide Videregående Skole AS - 980443191
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Korsnesvegen 70, 5244 Fana
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2012 < 1 år
Adm. direktør 2012 2012 < 1 år
Nestleder styre 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
89
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 290 000
Personalkostnader
58 264 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 861 000
Egenkapital
39 108 000
Gjeld
77 913 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 52 51 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 87 290 83 726 79 933
Driftsresultat 4 072 5 247 6 469
Resultat før skatt 3 311 3 458 4 719
Ordinært resultat 3 311 3 458 4 719
Årsresultat 3 311 3 458 4 719
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 106 861 103 594 103 287
Sum omløpsmidler 10 161 12 792 11 006
Sum eiendeler 117 021 116 386 114 292
Sum egenkapital 39 108 35 796 32 339
Sum langsiktig gjeld 65 717 67 368 69 129
Sum kortsiktig gjeld 12 196 13 221 12 824

Lhl-klinikkene AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lhl-klinikkene AS - 995729717
Somatiske spesialsykehus
Storgaten 33 A, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 2011 < 1 år
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Krokeidesenteret Rehabilitering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Krokeidesenteret Rehabilitering AS - 995090163
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Korsnesveien 70, 5244 Fana
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år

Elisabeth Senteret Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elisabeth Senteret Eiendom AS - 980281442
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år

Feiringklinikken AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Feiringklinikken AS - 981113950
Somatiske spesialsykehus
, 2093 Feiring
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 2 år

Feiringsenteret Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Feiringsenteret Eiendom AS - 946708755
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,2 år

Hardanger Rehabiliteringssenter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hardanger Rehabiliteringssenter AS - 991455531
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Skeiesvegen 5, 5730 Ulvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Bhris AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bhris AS - 986591249
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandakerveien 99, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år

Sala AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sala AS - 976222148
Ikke tilgjengelig
Lakkegata 21, 0187 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 1,4 år

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening - 977361168
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Youngstorget 4, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 932 000
Personalkostnader
2 421 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
508 000
Egenkapital
4 675 000
Gjeld
632 000
Driftscore
2012
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 15
Resultatregnskap
2012
Driftsinntekter 4 932
Driftsresultat -329
Resultat før skatt -200
Ordinært resultat -200
Årsresultat -200
Balanseregnskap
2012
Sum anleggsmidler 508
Sum omløpsmidler 4 798
Sum eiendeler 5 306
Sum egenkapital 4 675
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 632

Utøya AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Utøya AS - 960253485
Drift av restauranter og kafeer
Youngstorget 2, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 102 000
Personalkostnader
3 080 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 455 000
Egenkapital
845 000
Gjeld
58 326 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 8 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 4 6 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 37 43 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 102 8 415 7 159
Driftsresultat 74 315 306
Resultat før skatt 12 96 126
Ordinært resultat 12 96 126
Årsresultat 12 96 126
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 52 455 51 557 49 517
Sum omløpsmidler 6 716 8 279 9 575
Sum eiendeler 59 171 59 836 59 092
Sum egenkapital 845 833 737
Sum langsiktig gjeld 6 510 6 507 6 500
Sum kortsiktig gjeld 51 816 52 497 51 855