Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Staale Arvid Brungot

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 56 283 og med ett samlet driftsresultat på 14 432. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Shipadmin AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 5 675 -787
Ask Safety AS Styrets leder 2014 - Aktiv 41 748 11 512
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 41 748 11 512
Ask Safety Holding AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -51
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -51
Ask Eiendommer AS Styrets leder 2013 - Aktiv 2 640 768
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 2 640 768
Ask Elearning AS Styrets leder 2013 - Aktiv 6 220 2 990
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 6 220 2 990
Private Sikkerhetssentres Forening Styre­medlem 2011 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ask Safety Prosjekt AS Styrets leder 2014 - 2014
Ask Safety Prosjekt AS Styrets leder 2014 - 2014
Ask Safety Holding AS Styre­medlem 2000** - 2014

Shipadmin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Shipadmin AS - 991694358
Utgivelse av annen programvare
2. Etg. Holmen 7, 6100 Volda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 675 000
Personalkostnader
1 707 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
814 000
Egenkapital
-1 675 000
Gjeld
3 208 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 18 10
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 23 39 27
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 675 5 374 6 347
Driftsresultat -787 -555 -848
Resultat før skatt -894 -660 -1 005
Ordinært resultat -894 -660 -1 005
Årsresultat -894 -660 -1 005
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 814 1 854 2 160
Sum omløpsmidler 719 673 595
Sum eiendeler 1 533 2 527 2 755
Sum egenkapital -1 675 -781 -121
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 208 3 308 2 875

Ask Safety AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Safety AS - 813907682
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 748 000
Personalkostnader
13 699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 349 000
Egenkapital
18 714 000
Gjeld
15 153 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 92 88 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 41 748 31 679 29 499
Driftsresultat 11 512 8 869 4 274
Resultat før skatt 8 984 6 699 3 229
Ordinært resultat 8 984 6 699 3 229
Årsresultat 8 984 6 699 3 229
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 19 349 13 185 11 139
Sum omløpsmidler 14 518 21 015 16 142
Sum eiendeler 33 867 34 200 27 281
Sum egenkapital 18 714 9 730 13 162
Sum langsiktig gjeld 8 794 9 855 11 005
Sum kortsiktig gjeld 6 359 14 614 3 114

Ask Safety Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Safety Holding AS - 975332985
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Larsgården Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,2 år
Styre­medlem 2000 2014 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 751 000
Egenkapital
11 934 000
Gjeld
6 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 43 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -51 -618 -298
Resultat før skatt -34 8 972 784
Ordinært resultat -34 8 972 784
Årsresultat -34 8 972 784
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 17 751 18 042 22 547
Sum omløpsmidler 183 13 009 1 347
Sum eiendeler 17 934 31 051 23 895
Sum egenkapital 11 934 23 968 15 696
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 000 7 083 8 199

Ask Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Eiendommer AS - 999643345
Eiendomsforvaltning
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 10,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 640 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 636 000
Egenkapital
10 108 000
Gjeld
6 956 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 65 65 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 640 2 640 2 640
Driftsresultat 768 851 856
Resultat før skatt 386 367 290
Ordinært resultat 386 367 290
Årsresultat 386 367 290
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 16 636 18 012 19 251
Sum omløpsmidler 429 1 179 5 104
Sum eiendeler 17 065 19 191 24 355
Sum egenkapital 10 108 9 723 9 745
Sum langsiktig gjeld 6 656 8 704 13 441
Sum kortsiktig gjeld 300 764 1 169

Ask Elearning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Elearning AS - 999277586
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 10,2 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 220 000
Personalkostnader
2 410 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
201 000
Egenkapital
2 594 000
Gjeld
1 704 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 20 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 93 53 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 220 1 647 1 181
Driftsresultat 2 990 51 -998
Resultat før skatt 2 325 46 -784
Ordinært resultat 2 325 46 -784
Årsresultat 2 325 46 -784
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 201 228 295
Sum omløpsmidler 4 096 1 637 1 712
Sum eiendeler 4 297 1 865 2 007
Sum egenkapital 2 594 268 468
Sum langsiktig gjeld 0 1 044 1 217
Sum kortsiktig gjeld 1 704 553 322

Private Sikkerhetssentres Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Private Sikkerhetssentres Forening - 996669149
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Nedre Nøttveit 16, 5238 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 12 år

Ask Safety Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ask Safety Prosjekt AS - 913907663
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Adm. direktør 2014 2014 < 1 år