Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tonje Harriet Drevland

Rapportdato: 2020-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Ingen aktive roller funnet

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gapatrosten Barnehage Sa Styre­medlem 2017 - 2019
Ifokus Holding AS Styre­medlem 2017 - 2020
Itec AS Styre­medlem 2017 - 2019
Ifokus AS Styre­medlem 2016 - 2017
Sentio Larvik Styre­medlem 2014 - 2017

Gapatrosten Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Gapatrosten Barnehage Sa - 977339030
Barnehager
Gunnar Reiss-andersens gate 12, 3259 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 093 000
Personalkostnader
9 720 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 926 000
Egenkapital
6 151 000
Gjeld
5 895 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 46 42 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 093 11 502 11 181
Driftsresultat 268 204 -359
Resultat før skatt 220 149 -418
Ordinært resultat 220 149 -418
Årsresultat 220 149 -418
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 926 6 242 6 536
Sum omløpsmidler 6 120 5 685 5 546
Sum eiendeler 12 046 11 927 12 082
Sum egenkapital 6 151 5 931 5 782
Sum langsiktig gjeld 4 214 4 439 4 640
Sum kortsiktig gjeld 1 681 1 556 1 660

Ifokus Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ifokus Holding AS - 919028122
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Elveveien 36, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 564 000
Personalkostnader
60 348 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 381 000
Egenkapital
79 613 000
Gjeld
9 661 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 20 4 2
Kontantstrøm fra drift 20 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 92 48 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 127 564 108 757 96 952
Driftsresultat 40 280 2 779 113
Resultat før skatt 40 671 2 497 14
Ordinært resultat 40 671 2 497 14
Årsresultat 40 661 2 951 538
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 381 42 903 43 760
Sum omløpsmidler 78 893 37 693 38 798
Sum eiendeler 89 274 80 596 82 558
Sum egenkapital 79 613 38 942 35 945
Sum langsiktig gjeld 0 25 034 26 475
Sum kortsiktig gjeld 9 661 16 621 20 138

Itec AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Itec AS - 918011625
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Ringdalskogen 101, 3270 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 185 000
Personalkostnader
15 654 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 505 000
Egenkapital
11 893 000
Gjeld
34 707 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 18
Kontantstrøm fra drift 10 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 66 65 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 88 185 51 081 42 314
Driftsresultat 6 804 3 665 6 893
Resultat før skatt 5 392 2 677 4 850
Ordinært resultat 5 392 2 677 4 850
Årsresultat 5 392 2 677 4 850
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 505 1 615 834
Sum omløpsmidler 45 094 23 179 26 614
Sum eiendeler 46 600 24 794 27 448
Sum egenkapital 11 893 13 696 11 314
Sum langsiktig gjeld 987 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 720 11 098 16 134

Ifokus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ifokus AS - 918280111
Annen forebyggende helsetjeneste
Elveveien 36a, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 993 000
Personalkostnader
19 382 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
814 000
Egenkapital
9 664 000
Gjeld
3 799 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 16
Kontantstrøm fra drift 7 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 56 76 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 993 32 804 30 457
Driftsresultat 993 3 036 3 581
Resultat før skatt 1 031 3 047 3 585
Ordinært resultat 1 031 3 047 3 585
Årsresultat 1 031 3 047 3 585
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 814 971 156
Sum omløpsmidler 12 649 13 157 10 517
Sum eiendeler 13 463 14 128 10 673
Sum egenkapital 9 664 8 633 5 585
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 799 5 495 5 087

Sentio Larvik

Foretaksinfo
(Aktiv) Sentio Larvik - 914279488
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Marianne S. Holthe Sverres gate 35a, 3257 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,3 år

Ifokus Nye Muligheter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ifokus Nye Muligheter AS - 927921588
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Elveveien 36a, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3 år

Larvik Kommunale Eiendom Kf

Foretaksinfo
(Inaktiv) Larvik Kommunale Eiendom Kf - 993332453
Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
Badeparken 10, 3256 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2014 < 1 år

Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre - 977142628
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Karl Johansgate 47, 0162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
340 000
Egenkapital
917 000
Gjeld
14 833 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 4 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 41 36 34
Driftsresultat -3 -2 -3
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 340 340 340
Sum omløpsmidler 15 410 14 700 13 758
Sum eiendeler 15 750 15 040 14 098
Sum egenkapital 917 917 917
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 833 14 124 13 181

Juristforeningen

Foretaksinfo
(Aktiv) Juristforeningen - 974262517
Yrkessammenslutninger
Karl Johans gate 47, 0162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år